Българският медиен съюз с Eтична комисия

www.standartnews.com I 27.10.2014г. 

Българският медиен съюз вече има Етична комисия. Годишното общо събрание на БМС одобри състава на новото звено на 24 октомври. Етичната комисия е призвана да съблюдава приложението на принципите и нормите на висшия за организацията саморегулационен механизъм – Професионално-етичния кодекс на Българския медиен съюз, приет в края на 2013 г.

С избора на Етичната комисия БМС поема своя ангажимент да отстоява както авторитета и високото призвание на българските медии, така и да защитава обществените интереси за обективна и честна информация, да спомага за повишаване на професионалните стандарти на българската журналистика, да подпомага обучението на млади и действащи журналисти в печатните и електронни медии.

За членове на Етичната комисия бяха избрани Кристи Стоянова (отговорен редактор на в. "Политика"), Иван Матанов (първи зам. главен редактор на в. "Стандарт"), Лилия Христовска (завеждащ правен отдел на в. "Преса"), математикът и преподавател в СУ "Климент Охридски" проф. Михаил Константинов, социологът и преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. Асен Йосифов, литераторът и преподавател в СУ "Климент Охридски" проф. Валери Стефанов, Мария Ангелова (зам. главен редактор в изданията на Санома Блясък България), Стоян Сираков (главен редактор на в. "Новинар"), Силвия Петрова (редактор във в. "Телеграф"), Теофан Германов (главен редактор на в. "Земя").

"Ние, членовете на Българския медиен съюз, считаме, че добрата журналистика е призована да познава нравствените императиви и да ограничава своята дейност в техните рамки, като по този начин запазва престижа на професията и защитава свободата на словото", се казва в съобщението на Българския медиен съюз.

 

 

Оригинална публикация 
 

Асоциация на тв и радиа – без счетоводство

в. Труд | 21.08.2012

Пълна липса на счетоводни и други документи е установил одитът, направен на Асоциацията на българските радио- и тв оператори (АБРО) за 201 Ог. и 2011 г.,с който "Труд" разполага.
В асоциацията не е водено текущо счетоводно отчитане между януари 2008 и юни 2011 г. Едва на 1 юли миналата година е сключен договор с фирма, която се е захванала с документите със задна дата.
Поради липсата на протоколи и документи от одиторската фирма "Делойт" са отказали да "изразят мнение" върху финансовите отчети за двете проверявани години.
В писмо до одиторите от Управителния съвет на АБРО обясняват, че "липсата на текущо счетоводно отчитане внася несигурност по отношение на ежегодното оповестяване на изпълнението на бюджета на асоциацията, извършвано от оперативния ръководител".
След 2007 г. изпълнителен директор на АБРО е Гриша Камбуров. Той обаче не беше открит за коментар.
При одита са установени и други несъответствия. Представените приходи от членски внос (който се плаща от телевизиите и радиата, които са включени на АБРО) в отчетите за 2011 г. и за 2010 г. са съответно 280 000 лв. и 107 000 лв. Проверяващите обаче не са открили надежден регистър на членовете на асоциацията. В своя доклад те уточняват, Мехти Меликов че не са сигурни в пълнотата на начислените приходи. 109 000 лв. са отчетени като приход за 2011 г., а всъщност са били за предишен период, пише в документа.
На одиторите е представен инвентар за 7000 лв.( но за това от асоциацията не е представен счетоводен регистър, в който да е записан той. Не са начислявани и амортизации, пише още в доклада.
Освен това е установено, че в асоциацията са били наети двама души, чиито договори обаче не са били регистрирани в НАП и не са им плащани осигуровки. Договорът с един от служителите е сключен на 15 януари 2009 г., а контракт с другия няма. Но и двамата са получавали заплата – общо 18 000 лв. за 2011 г.
Преди няколко месеца Камбуров беше освободен и сега е в управителния съвет на Българския медиен съюз (БМС). По информация на "Труд" до отстраняването му се е стигнало, след като на учредителното събрание на БМС преди месеци той предложил АБРО да стане негов колективен член, без Управителният съвет на асоциацията да е приел решение за това.
Вчера от АБРО официално обявиха, че на поста изпълнителен директор на организацията е назначен Мехти Меликов. Той работи в асоциацията от юли 2011 като мениджър "Икономическа политика", а преди това е бил в Комисията за защита на конкуренцията. Меликов е брат на бившия съветник на предишния премиер Сергей Станишев – Азер Меликов. "Използваме възможността да се разграничим от всякакви действия и изявления на г-н Камбуров", пише в официално писмо на АБРО.

Стр. 6