Три години след създаването си Националният съвет за саморегулация в рекламата разшири своя състав, за да затвърди независимия си характер и прозрачността в работата си

United Partners I 27.02.2013

Промените в Устава и състава на Управителния съвет и Етичната комисия са продиктувани от стремежа на съвета да работи още по-ефективно и да укрепи общественото доверие в НСС. За Председател на НСС е преизбрана Ели Герганова, а новият Председател на Етичната комисия е Румяна Карлова.

Малко повече от три години след създаването си, Националният съвет за саморегулация в рекламата промени своя Устав с цел да затвърди принципа на секторна равнопредставеност в своите органи на трите сектора в рекламната индустрия – рекламодатели, рекламни агенции и медии. Съставът на Управителния съвет беше разширен като включва по трима представители от всеки сектор и независим председател. Увеличен е и съставът на Етичната и Апелативна комисия на НСС и те вече се състоят от 13 члена, повече от половината от които са независими специалисти от различни професии и области, несвързани с рекламната индустрия.

За промените и стремежа на НСС г-жа Ели Герганова, Председател на Управителния съвет, казва: „Първите три години посветихме на изграждане на основите – структурите и механизмите на саморегулацията. Фокусът на организацията сега е повишаване на ефективността на нашата работа и затвърждаване на доверието на обществото и регулаторите в резултатността на саморегулацията. Утвърждаването на независимия характер на етичната комисия и прозрачността в нейната работа са гаранция за това“.

На своето първо заседание на 14 февруари, членовете на новата Етична комисия избраха помежду си нов председател на комисията – Румяна Карлова, която е магистър по право от Софийския университет „Климeнт Охридски”. Тя е работила в Комисия за защита на конкуренцията от 1992 до 2010 г. като Началник на отдел "Правни и икономически анализи", Директор на Дирекция "Нелоялна конкуренция" и Дирекция "Забранени споразумения, решения и съгласувана практика". От 2003 г. е арбитър в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата.
Новия състав на всички органи на НСС можете да видите на http://www.nss-bg.org/about_us.php

От началото на създаването му в НСС са постъпили над 200 жалби от граждани и организации, което означава, че приблизително на всеки 4 дни е постъпвала жалба, и по тях са открити повече от 150 процедури:

В близо 50% от случаите са установени нарушения на Етичния кодекс, като най-често потребителите реагират срещу телевизионни реклами и реклами по билбордовете.

Според статистиката, най-честите нарушения са подвеждаща реклама и реклама, неподходяща за деца.

„Ето защо мисията на Националния съвет за саморегулация е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговската комуникация като осигурява прилагането на Етичен кодекс в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя и обществото“, допълва г-жа Герганова.

За Националния съвет по саморегулация

Националният съвет за саморегулация (НСС) е учреден от Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). НСС е сдружение с нестопанска цел, чиято основна задача е да обединява рекламна индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионално поведение в областта на рекламата и търговските комуникации. НСС се стреми да постигне това чрез изграждане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. На сайта на Националния съвет по саморегулация (НСС) могат да бъдат видени случаите на неетични и подвеждащи рекламни послания и кампании, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла: http://www.nss-bg.org/view_concl.php 

“Дарик радио” подаде молба за напускане на АБРО

www.dnesplus.bg | 17.01.2013

Българското национално "Дарик радио" подаде документи за напускане на Асоциацията на Българските Радио – и Телевизионни оператори (АБРО).

Ефективността на асоциацията е под въпрос и това е причина за желанието на медията да се оттегли от нея, уточняват от ръководството на "Дарик".
"Дарик" е единствената национална радиомрежа – член на АБРО. Тя обединява 64 медии, сред които ефирни, кабелни и сателитни телевизии, местни радиостанции.
Целта на сдружението е "да бъдат изградени силни, политически и икономически независими медии в България, които по най-ефективен начин да обслужват своята аудитория и защитават обществения интерес".
Член на асоциацията е и Би Ти Ви, която в края на месец декември миналата година влезе в търговски спор с кабелния оператор "Булсатком".
През тази седмица АБРО оповести позицията си по добилите публичност проблеми между телевизиите и кабелните оператори, кристализирали в проблемите между двете страни.
Чрез нея бяха отправени нападки към "Булсатком", че укрива абонати. Освен това АБРО обърна внимание, че операторите задържат над 80% от приходите си, които според АБРО би следвало да се инвестират в покупки на телевизионна продукция.
Така изразена позицията на АБРО не е потвърдена от "Дарик радио",
тъй като медията не следи текущата кореспонденция в асоциацията, която се готви да напусне.
Тъй като намира изнесените в позицията твърдения за "манипулативни" Булсатком обяви вчера категорично намерение да потърси правата си в съда. /vesti.bg

Оригинална публикация

 

Булсатком и АБРО влизат в съда

www.econ.bg | 15.01.2013

Компанията завежда дело срещу Мехти Меликов

“Булсатком” ще заведе дело срещу Мехти Меликов – изпълнителния директор на АБРО, заради коментарите, които е направил за инвестиционната политика на сателитния оператор.
Заради коментар от страна на АБРО от 14 януари от “Булсатком” изпратиха писмо до медиите, с което изразяват категоричното си несъгласие с “манипулативните твърдения на АБРО относно дейността на компанията”.
“Простата математика в публичното говорене на изпълнителния директор на АБРО Мехти Меликов е плод или на дълбоко неразбиране на това какво представлява медийният бизнес, или на защита на интереси, които нямат нищо общо с целите и функциите на асоциацията”, коментират от компанията. За неговите конкретни изявления срещу нас ще потърсим правата си по съдебен ред, обещават от “Булсатком”.
Всички опити компаниите, занимаващи се с разпространение да бъдат държани отговорни за финансиране на съдържание, са в пълно противоречие с логиката на световните пазари. Навсякъде по света
телевизиите са тези, които заплащат на операторите, за да достигат до аудиториите си, а не обратното.
Припомняме, “Булсатком” беше атакувана от bTV и TV7, които след изтичане на договорите си не ги продновиха, заради серия от обвинения срещу сателитния оператор включително, за това, че крие реалния процент на абонатите си и че не изплаща дължимите си суми към телевизиите. Преди дни икономическа полиция пък влезе в TV+, която е близка до “Булсатком” и започна разследване за двойно счетоводство и укриване на данъци.
От “Булсатком” заявяват в днешното си отворено писмо, че злоупотребата с колективен орган, какъвто е АБРО, за частни търговски интереси е грубо изопачаване на основните цели, заради които съществува асоциацията, а именно – „да бъдат изградени силни, политически и икономически независими медии в България, които по най-ефективен начин да обслужват своята аудитория и защитават обществения интерес“.
От компанията обясняват, че цената се определя чрез преговори между телевизията, която разпространява ефирни програми и оператора. Обхватът на мрежата спрямо абонатите е показател за достъпността на телевизионното съдържание до по-широк кръг лица. Това е от значение за приходите на телевизията от реклами и в същото време се отразява върху увеличение на разходите на оператора за поддръжка на съоръженията.
В договорите ни с телевизиите, които не са платени отделно в обособен пакет, с право на избор от абоната, таксата е фиксирана. В тях няма клаузи за броя на клиентите ни – той е динамичен.
По закон, абонатите ни се декларират на всеки 6 месеца пред Комисията за регулиране на съобщенията. “Буди недоумение защо е било необходимо АБРО и ГАРБ да инвестират пари в проучвания с неясна методология и с подбрано цитирани в публичното пространство резултати, при положение, че можеха да потърсят по законов път информация за подадените от нас данни в КРС”, питат от компанията.
Публичният спор за проценти от приходи и разходи също се води подвеждащо, алармират от компанията и обясняват, че разходите, които “Булсатком” плаща за авторски права са 35% от приходите. С останалите пари те финансират оперативната си дейност, подръжката на системите, таксите за спътник, разходите за почти 2 000 души служители в страната.
Според тях звучат нелепо разговорите за проценти на фона на факта, че в договорите с ефирните телевизии цената досега е била 0 лв.

Оригинална публикация

Над 50 медии ще отразяват кампанията за референдума

www.econ.bg | 15.01.2013

Кампанията не се развива както трябва, отчитат от ЦИК

Съветът за електронни медии (СЕМ), Централната избирателна комисия (ЦИК) и търговските доставчици на медийни услуги подписаха тристранно споразумение за медийната информационно-разяснителна кампания за Националния референдум, който ще се проведе на 27 януари.
Със споразумението се разширява обхватът на медийната кампания относно референдума. Така в нея ще се включат всички медии, които членуват в Асоциацията на българските радио-и телевизионни оператори (АБРО). Досега информационно-разяснителната кампания бе отразявана основно от БНТ и БНР. В АБРО членуват над 50 електронни медии.

От ЦИК отчетоха, че до момента кампанията върви спокойно и няма констатирани нарушения. Въпреки това тя не се развива така, както трябва, и гражданите имат нужда да добият повече информация, подчертаха от ЦИК.
Всички членове на АБРО са положили подписа си под документа, за да информират гражданите коректно, коментира председателят на асоциацията Атанас Генов.
Тристранното споразумение ще даде възможност да се поставят равнопоставено всички гледни точки от дебатите за референдума и ще се гарантира свободата на неплатената журналистика, обяви председателят на СЕМ Георги Лозанов.
Той добави, че при предизборни кампании съществува риск да се търси медиен достъп чрез финансиране, а с настоящото споразумение ще се защити правото на истинската и свободна журналистика.
"Аз лично се обърквам от кампаниите до момента и имам нужда от сериозна медийна помощ, за да отида да гласувам на референдума", посочи Георги Лозанов. Според него информационната кампания се нуждае повече от експертно говорене, от колкото от политическо, каквото се случва в момента.
Водещият критерий, по който са поканени медиите да отразяват информационно-разяснителната кампания за референдума, е да имат информационна функция, допълни Лозанов.

Оригинална публикация

БУЛСАТКОМ изразява категорично несъгласие с манипулативните твърдения на АБРО относно дейността на компанията

Intelday Solutions I 15.01.2013

БУЛСАТКОМ е българска технологична компания, която инвестира в иновации и чиито интереси са насочени единствено и само към българските граждани, които искаме да получават съвременни услуги на балансирана и достъпна цена.
 
Във връзка с нападките, които систематично се тиражират от АБРО, бихме искали да заявим:
 
Цената се определя чрез преговори между телевизията, която разпространява ефирни програми и оператора. Обхватът на мрежата спрямо абонатите е показател за достъпността на телевизионното съдържание до по-широк кръг лица. Това е от значение за приходите на телевизията от реклами и в същото време се отразява върху увеличение на разходите на оператора за поддръжка на съоръженията. В договорите ни с телевизиите, които не са платени отделно в обособен пакет, с право на избор от абоната, таксата е фиксирана. В тях няма клаузи за броя на клиентите ни – той е динамичен.
 
По закон, абонатите ни се декларират на всеки 6 месеца пред Комисията за регулиране на съобщенията. Буди недоумение защо е било необходимо АБРО и ГАРБ да инвестират пари в проучвания с неясна методология и с подбрано цитирани в публичното пространство резултати, при положение, че можеха да потърсят по законов път информация за подадените от нас данни в КРС.
 
Публичният спор за проценти от приходи и разходи също се води подвеждащо. Разходите, които БУЛСАТКОМ плаща за авторски права са 35% от приходите. С останалите пари ние финансираме нашата оперативна дейност, подръжката на системите, таксите за спътник, разходите за почти 2 000 души служители в цялата страна. Още по-нелепо звучат разговорите за проценти на фона на факта, че в договорите с ефирните телевизии цената досега е била 0 лв.
 
Простата математика в публичното говорене на изпълнителния директор на АБРО Мехти Меликов е плод или на дълбоко неразбиране на това какво представлява медийният бизнес, или на защита на интереси, които нямат нищо общо с целите и функциите на асоциацията. За неговите конкретни изявления срещу нас ще потърсим правата си по съдебен ред.
 
Всички опити компаниите, занимаващи се с разпространение да бъдат държани отговорни за финансиране на съдържание, са в пълно противоречие с логиката на световните пазари. Навсякъде по света телевизиите са тези, които заплащат на операторите, за да достигат до аудиториите си, а не обратното.
 
Смятаме, че злоупотребата с колективен орган, какъвто е АБРО, за частни търговски интереси е грубо изопачаване на основните цели, заради които съществува асоциацията, а именно – „да бъдат изградени силни, политически и икономически независими медии в България, които по най-ефективен начин да обслужват своята аудитория и защитават обществения интерес.“ 

АБРО взе страната на Би Ти Ви и ТВ7 в спора с “Булсатком”

в. Шуменска заря | 16.01.2013

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) взе страната на "Би Ти Ви медия груп" и ТВ7 в спора им с "Булсатком", става ясно от официална позиция на АБРО, разпространена вчера. В нея се казва, че телевизионните оператори се борят да променят един порочен модел, при който кабелните и сателитни оператори задържат за себе си повече от 80 % от приходите си от абонати, вместо да ги насочат към производството и купуването на съдържание за зрителите – нови български сериали, български и лицензни предавания, холивудски продукции, спортни събития и т. н.
От асоциацията посочват, че в Европа и САЩ доставчиците влагат до половината от приходите си за покупка на съдържание. Наблюдава се системно укриване на реалния брой абонати от страна на кабелните и сателитните оператори. Порочната практика е потвърдена в две независими представителни проучвания – на АБРО и на ГАРБ (проведено през октомври 2012 година Establishment
Survey). И двете проучвания потвърждават информацията, че кабелният и сателитен оператор "Булсатком" има 35 % пазарен дял, в същото време операторът декларира пред членовете на асоциацията по-малко от половината от този дял и укрива от 26 до над 64 % от абонатите си, се казва още в съобщението на АБРО.
От асоциацията смятат, че запазването на сегашния модел ще доведе до невъзможност да се създават български телевизионни канали. От АБРО посочват, че кабелните и сателитни оператори не дават избор на потребителите да определят програмите, за които плащат и променят изцяло по своя преценка вида и броя на каналите, които разпространяват.
"Операторите спекулират с това, че имат много абонати и че ако телевизиите не играят по техните правила, просто няма да излъчват телевизионния канал, при това независимо дали зрителят иска да го гледа или не. Така накрая потърпевши са самите зрители", завършва декларацията.

Стр. 12

Кой пие и кой плаща в телевизионния бизнес?

ТВ7, Добро утро, България | 11.01.2013

Водещ: Сега, уважаеми зрители, към един проблем, с който голяма част от вас са се сблъскали вече, а може да се сблъскат и след изтичането на днешния ден. Ако в рамките на днешния работен ден ТВ7 не постигне взаимноизгодна договореност с „Булсатком” по условията за излъчване на програмите ни, телевизията ще бъде принудена да прекрати сигнала си към оператора. Според проучване на АБРО някои от разпространителите на телевизионен сигнал укриват част от абонатите си. Как това ощетява не само телевизиите, но и зрителите, вижте в следващия репортаж?
От проучването на АБРО става ясно, че на българския пазар има оператори, които използват порочни схеми, за да имат повече приходи, и съответно по-малко разходи.
Мехти Меликов: Проучването, което направи АБРО, във връзка със сравнителната информация, с която разполагат телевизиите, потвърди, че има недобросъвестно деклариране на броя на абонатите в процеса на преговори между телевизиите и платформените оператори.
Репортер: Т.е. тези платформени оператори декларират по-малък брой абонати?
Мехти Меликов: Точно така. Практики, с които е логично пазарът да се бори, телевизиите да се борят, за да може достъпът на аудиторията до съдържание да бъде оправдано заплатен.
Таксите, които зрителите заплащат за дадена програма са един от основните източници на приходи за телевизиите. Те натрупват загуби при липса на прозрачност и коректно отчитане на броя на абонатите.
Мехти Меликов: Има нужда от изключително големи инвестиции. Тези инвестиции трябва да се възръвнат, което означава, че пазарът трябва да е коректно, трябва да е коректно построен и коректно действащ. Зрителите заплащат това съдържание чрез таксите, които плащат на платформения оператор. Друг е въпросът каква е структурата, разходите на платформения оператор. Ако той задържа огромната част от тези приходи за себе си, вместо да ги даде за права и телевизиите да могат да инвестират в съдържание. Ощетен отново е потребителят, разбира се, и телевизията, която пропуска възможността да произведе качествено съдържание.
Така най-големият губещ се оказва зрителят, чиито изисквания към телевизионната програма постоянно растат.          

Казусът БТВ – „Булсатком”

Нова телевизия, Господари на ефира | 11.01.2013

Водещ: Също както спорят „Булсатком” и БТВ. Всички много добре знаем, че този казус продължава да бъде неразрешен.
Водещ: В понеделник излъчихме позицията на „Булсатком”. Искахме да покажем и позицията на БТВ, но те не пожелаха.
Водещ: За да бъдем максимално точни, ще ви покажем хронологията на събитията.
Водещ: Първо, осъществихме контакт с пиара на телевизията Константина Маркова. Чуйте какво каза тя:

Репортер: Добър ден, Константина Маркова търся?
Константина Маркова: Добър ден!
Репортер: Здравейте! Влади Василев ви се обажда, репортер съм в „Господари на ефира”. Ние следим случая с „Булсатком” и бихме искали да организираме едно интервю с ваш представител, за да чуем и вашето мнение по казуса.
Константина Маркова: Искам въпроси. И ще ви кажа по каква причина. Защото различните въпроси са от компетенциите на различни отдели. Все пак за да прецени… тука, за да обсъдим кой да ви дадем, трябва да знаем, все пак да е от неговата компетентност.
Репортер: Очаквате конкретни въпроси?
Константина Маркова: Искаме да знаем темата, да. Какво точно ще…, каква е целта на интервюто, каква информация трябва да дадем, за да преценим ние кой да бъде спийкърът. Да имате добър говорител, който да ви каже компетентно и да отговори компетентно на зрителите, за не кажат после зрителите, ама ние не получихме отговора, който искаме. Въпросът е, че ако ви пратим един говорител, той би могъл да бъде подготвен по другите въпроси, които не са от неговата компетенция. Разбира се, целият PR отдел е напълно запознат, но не мисля, че все пак PR отделът трябва да се появява, трябва да бъде някой представител на телевизията.
Репортер: Да.
Константина Маркова: Ще намерим кого, не се притеснявайте!
Репортер: Добре.
Константина Маркова: И при всички положения ще ви отговорим.

Водещ: Малко по-късно обаче получихме ето този имейл от пиара на БТВ и сега ще го цитираме:
Водещ: И така, зачитам: „За да представите обективно и нашата позиция по материала си по казуса с „Булсатком”, можете да се свържете с изпълнителния директор на асоциацията АБРО, който представлява интересите на БТВ и другите частни медии.”
Водещ: „БТВ не може да съдейства чрез интервюта за създаването на предаване, което нарушава авторските и сродни права на медията върху интелектуални продукти.”
Константина Маркова: И така, честно казано, и ние не изгаряме от желание да съдействаме на телевизия, която не е коректна към творците носители на авторски права, но нашият професионализъм изисква да им дадем думата.
Водещ: Както си спомняте, Константина Маркова обеща да ни даде говорител. От този имейл излиза, че говорител на БТВ е изпълнителният директор на АБРО Мехти Меликов.
Водещ: Ние, разбира се, си уговорихме интервю с него. Наш екип отиде на срещата, но той отказа да застане пред камерата.
Водещ: Малко по-късно обаче се опитахме за втори път да се свържем с него по телефона. Чуйте разговора!

Репортер: Г-н Меликов!
Константина Маркова: Здравейте!
Репортер: Здравейте! От „Господари на ефира”, Влади Василев ви се обаждам. Ами ние разбрахме в крайна сметка, че вие трябва да дадете интервю.
Мехти Меликов: Да, и го дадох. Ще ви бъде изпратено.
Репортер: Как така без наш микрофон интервю?
Мехти Меликов: Вижте, правото на отговор се решава от засегнатата страна, аз съм съгласен с вас, трябва да… предполагам, че най добре БТВ да решат начина, по който ще се обърнат към вашите зрители.
Репортер: Значи да уточним, на нас БТВ интервю няма да даде, така ли се оказа?
Мехти Меликов: Да, така разбирам и аз.
Репортер: А вие също не искате да застанете пред нашата камера и да дадете едно интервю, така ли?
Мехти Меликов: За какво става въпрос? Има право на отговор, засегнатата страна избира начина, времето, мястото, човека, нека те да вземат това решение, взели са го и ще получите правото на отговор и се надявам да го излъчите.
Репортер: Скъпи приятели, виждате, г-н Меликов затвори телефона. Нека опитаме пак да го наберем.
Мехти Меликов: Съжалявам, прекъсна.
Репортер: Добре, нали днеска бяхме при вас, вие отказахте да застанете пред нашата камера и да говорите, нали така?
Мехти Меликов: Разбира се. Не е мое решението…
Репортер: Добре, как така сте дали отговор, при положение че ние не сме ви задали дори въпросите, ние не сме ви изпратили дори въпроси, разбирате ли?
Мехти Меликов: Ами ето, изпратете въпроси, и при това не на мен, изпратете ги на БТВ, БТВ ще се възползват, ако искат, от право на отговор.
Репортер: В интервюто говорите вие пред камера на БТВ, така ли се оказва?
Мехти Меликов: Да.
Репортер: Без да знаете какви въпроси имаме към вас?
Мехти Меликов: Предполагам, че въпроси, свързани с казуса.
Репортер: Да де, но разбирате, някак си без конкретните наши въпроси, някак си изглежда глупаво.
Мехти Меликов: Конкретните въпроси ги задавате към БТВ.
Репортер: Г-н Меликов отново затвори телефона. Той бе определен за представител на БТВ, който трябва да ни даде интервю на нас. Отидохме при него, в последния момент той се оказа, впоследствие разбрахме, че е дал някакво интервю за БТВ, не пред нашата камера и не пред нашите въпроси, които ние имаме към него. И така, аз лично оставам с впечатлението, че БТВ явно се притесняват да застанат пред нашата камера. Това е засега от нас.

Водещ: Браво! От всичко това ставна ясно едно. БТВ се страхуват от нашите въпроси. Това е.
Водещ: Получихме обещания видеоматериал от техния говорител Мехти Меликов без нашите въпроси. Странно.
И така без да губим никакво време продължаваме предаването с част от монолога на най-новото медийно лице на БТВ Мехти Меликов.

Мехти Меликов: Защо е необходимо право на отговор и защо го дава АБРО? Телевизионните оператори се борят да променят един порочен мдел на работа между платформентие оператори и телевизиите, който в момента много агресивно се отстоява от „Булсатком”. Операторите задържат в себе си 80% от месечните такси, които плащат зрителите, а за права за телевизионно съдържание, което разпространяват, отиват едва 20%. За сравнение, по света това съотношение е много по-различно, до 40% от таксите отиват именно за съдържание и за права. Проблемът е още по-дълбок. По данни на национално представително проучване на АБРО „Булсатком” има 35% пазарен дял. В неговата мрежа са повече от една трета от хората, които плащат за сателитна или кабелна телевизия. Но пред телевизиите „Булсатком” декларира едва половината от реалните си абонати. Така този оператор, и не само той, се облагодетелства на гърба на телевизионните оператори и на зрителите. По отношение на продажбата на телевизионни програми в пакет, това е стандартна търговска практика в случаи, когато предприятието продава повече от един продукт. Като представител на бранша АБРО категорично се противопоставя на задържането на милиони в операторите, вместо тези пари да се инвестират в нова продукция за зрителите. Също така в изявлението си пред зрителите на „Господари на ефира” „Булсатком” разпространи много невярна и манипулативна информация за целия пазар. Ако зрителите искат да се запознаят с реалните факти, нека да се запознаят със становището на АБРО, което е публикувано на сайта на организацията. Получихме информация от БТВ също за това, че репортерът Канна Рачева е направила многократни опити да се свърже с двамата изпълнителни директори на „Булсатком”, това са г-н Генчев и г-н Заяков, но след легитимация от нейна страна мобилните телефони са били изключени. Изпратено е и писмено запитване към маркетинговия отдел на компанията, с което разполагаме, без да има обратен коментар, т.е. не е вярно, че БТВ не е потърсила гледната точка на „Булсатком”.

Водещ: Аз не видях интервю, а монолог направо. Не ми е ясно как изпълнителният директор на АБРО стана и говорител на БТВ.
Водещ: Значи, Румене, докато ти зяпаш адреналинките, особено едната, хората се издигат, Румене, издигат се.          

“Булсатком”: Налагат ни ценова преса. Би Ти Ви: Опит да оправдаят високите такси

в. 24 часа | Паола ХЮСЕИН | 05.01.2013

Няма споразумение, няма и Би Ти Ви в програмата на "Булсатком" вече 4-и ден. Телевизията и сателитният оператор продължиха косвено спора си вчера с официални изявления.
"Булсатком" обяви в писмо, че телевизията налага "ценова преса", а исканите цени за 7-те канала на групата "представляват близо 50% от сумата за правата на всички програми на "Булсатком".
"Изявлението е пореден отчаян опит за подмяна на фактите, който цели да се отклони вниманието от некоректните пазарни действия спрямо Би Ти Ви. Последните изследвания на АБРО – Асоциацията на частните радио- и тв оператори, доказва факта, че "Булсатком" укрива реалния брой на абонатите си. Загубите за телевизията са колкото производството на два български сериала", заявиха от Би Ти Ви.
Според оператора досега броят на абонатите не е бил критерий за определяне размера на таксите, затова твърдението за абонатите било клевета. Въпреки това "Булсатком" не съобщава колко са те.
Би Ти Ви припомня, че по данни от пресата укритите абонати били близо 800 000. В същото време от "Булсатком" обявили, че ще обезщетят клиентите си с по левче на месец заради спрените 7 програми на Би Ти Ви. "Това прави приблизително към 10 млн. лева годишно, за които не се плащат данъци", предположиха от телевизията.
"Чрез изявлението си "Булсатком" се опитва да оправдае на гърба на Би Ти Ви повишаването на таксата за зрителите си", обявиха от медията.
Междувременно вместо 7-те канала на медийната група операторът е пуснал два почти неизвестни, единият от които е научнопопулярен.

Стр. 4

Асоциация на тв и радиа – без счетоводство

в. Труд | 21.08.2012

Пълна липса на счетоводни и други документи е установил одитът, направен на Асоциацията на българските радио- и тв оператори (АБРО) за 201 Ог. и 2011 г.,с който "Труд" разполага.
В асоциацията не е водено текущо счетоводно отчитане между януари 2008 и юни 2011 г. Едва на 1 юли миналата година е сключен договор с фирма, която се е захванала с документите със задна дата.
Поради липсата на протоколи и документи от одиторската фирма "Делойт" са отказали да "изразят мнение" върху финансовите отчети за двете проверявани години.
В писмо до одиторите от Управителния съвет на АБРО обясняват, че "липсата на текущо счетоводно отчитане внася несигурност по отношение на ежегодното оповестяване на изпълнението на бюджета на асоциацията, извършвано от оперативния ръководител".
След 2007 г. изпълнителен директор на АБРО е Гриша Камбуров. Той обаче не беше открит за коментар.
При одита са установени и други несъответствия. Представените приходи от членски внос (който се плаща от телевизиите и радиата, които са включени на АБРО) в отчетите за 2011 г. и за 2010 г. са съответно 280 000 лв. и 107 000 лв. Проверяващите обаче не са открили надежден регистър на членовете на асоциацията. В своя доклад те уточняват, Мехти Меликов че не са сигурни в пълнотата на начислените приходи. 109 000 лв. са отчетени като приход за 2011 г., а всъщност са били за предишен период, пише в документа.
На одиторите е представен инвентар за 7000 лв.( но за това от асоциацията не е представен счетоводен регистър, в който да е записан той. Не са начислявани и амортизации, пише още в доклада.
Освен това е установено, че в асоциацията са били наети двама души, чиито договори обаче не са били регистрирани в НАП и не са им плащани осигуровки. Договорът с един от служителите е сключен на 15 януари 2009 г., а контракт с другия няма. Но и двамата са получавали заплата – общо 18 000 лв. за 2011 г.
Преди няколко месеца Камбуров беше освободен и сега е в управителния съвет на Българския медиен съюз (БМС). По информация на "Труд" до отстраняването му се е стигнало, след като на учредителното събрание на БМС преди месеци той предложил АБРО да стане негов колективен член, без Управителният съвет на асоциацията да е приел решение за това.
Вчера от АБРО официално обявиха, че на поста изпълнителен директор на организацията е назначен Мехти Меликов. Той работи в асоциацията от юли 2011 като мениджър "Икономическа политика", а преди това е бил в Комисията за защита на конкуренцията. Меликов е брат на бившия съветник на предишния премиер Сергей Станишев – Азер Меликов. "Използваме възможността да се разграничим от всякакви действия и изявления на г-н Камбуров", пише в официално писмо на АБРО.

Стр. 6