All Channels Communication Group с две отличия от годишните награди на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

www.regal.bg | 25.01.2013

All Channels Communication Group получи две от годишните награди за 2012 г. на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), съобщи компанията.
Групата е отличена в категория "Най-добра стратегия за човешки ресурси на малко или средно предприятие", както и с екипа си в "Най-ангажиран към човешките ресурси организационен лидер на годината". All Channels се нареди и сред финалистите в категорията "Най-добро използване на социалните медии и технологии в човешките ресурси".
All Channels Communication Group е създадена през 2001 година като класическа PR агенция, която през годините се разва до комуникационна група, обхващаща пълния спектър на комуникационни услуги. В момента групата има няколко обособени бизнес звена – All Channels | PR, All Channels | Advertising, All Channels | Interaction, All Channels | Activation и Symmetric Communications Consultancy.

Оригинална публикация

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси обяви своята Програма за обучения за 2011 година

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси обяви своята Програма за обучения за 2011 година. За втора година БАУРЧР предлага годишна програма от обучения като си поставя амбициозната цел да гарантира приемственост в знанията и професионално израстване на HR-гилдията в България.

Повече информация за всяко отделно обучение може да откриете в EventBox.bg:  

Креативен уоркшоп за запознаване със световни и български добри практики за управление на таланта
София, Четвъртък-Петък, 17-18 Февруари 2011 г.  

Обучение: "Стратегическо планиране на работната сила"
София, Четвъртък-Петък, 10-11 Март 2011 г.  

Обучение: "Ефективно ангажиране на служителите"
София, Четвъртък-Петък, 24-25 Март 2011 г.
  

Обучение: "Обучение и професионално развитие"
София, 31 Март-01 Април 2011 г.

Обучение: "Управлението на представянето и възнаграждението"
София, Вторник, 19 Април 2011 г.

Обучение: "Администриране на персонала"
София, Четвъртък-Петък, 28-29 Април 2011 г.
  

Как да изграждаме напредничави лидерски екипи, които да водят организацията към устойчиви резултати
София, Четвъртък-Петък, 19-20 Май 2011 г.
  

Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"
София, Понеделник-Вторник, 30-31 Май 2011 г.
 

Обучение: "Набиране и подбор"
София, Четвъртък-Петък, 02-03 Юни 2011 г.
  

Обучение: "Пътят на промяната и културната трансформация"
София, Петък, 10 Юни 2011 г.

Обучение: "Управлението на представянето и възнаграждението"
София, Вторник, 14 Юни 2011 г.
  

Обучение: "Обучение и професионално развитие"
София, Четвъртък-Петък, 29-30 Септември 2011 г.
 

Обучение: "Таланти в света на бизнеса"
София, Четвъртък-Петък, 06-07 Октомври 2011 г.
  

Обучение: "Подходи за стимулиране на по-висока анагажираност на служителите в компанията"
София, Сряда-Четвъртък, 19-20 Октомври 2011 г.

Обучение: "Набиране и подбор"
София, Сряда-Четвъртък, 26-27 Октомври 2011 г.
  

Креативен уоркшоп за запознаване със световните и споделяне на българските добри практики в развитие
София, Четвъртък, 10 Ноември 2011 г.
  

Обучение: "Администриране на персонала"
София, Четвъртък-Петък, 24-25 Ноември 2011 г.
  

Обучение: "HR-ът като бизнес партньор–промяна на парадигмата"
София, Четвъртък-Петък, 01-02 Декември 2011 г.
  

Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"
София, Вторник-Сряда, 06-07 Декември 2011 г.

Обучение: "Промяната – криза или нови възможности"
София, Понеделник-Вторник, 12-13 Декември 2011 г.

За допълнителна информация и въпроси: БАУРЧР, София 1000, ул. Княз Борис I, №49, ап.2, тел. 950 10 90, 950 10 91, e-mail:bhrmda@bhrmda.bg

Калина Христова е новият координатор PR и реклама на БАУРЧР

Human Capital I 12.10.2010

Досега се е занимавала с PR, медиа планиране, банер администриране и маркетинг в "Икономедиа"

Калина Христова е новият координатор PR и реклама на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). Основните и функции в асоциацията са свързани с организиране на събития, управление на вътрешни и външни комуникации.

Тя има 9 годишен опит в областа на Комуникациите и Маркетинга. Занимавала се е с PR, медиа планиране, банер администриране, принт и онлайн маркетинга на проектите в "Икономедиа".

Тя е завършила Масови комуникации в Нов Български Университет, специалност PR, като още тогава проявява интерес към възможностите, които предлага Интернет.

Оригинална публикация

Лектори на Apeiron Academy ще водят обучения в програмата HR Академия на БАУРЧР през 2010 г.

Apeiron Communication I 2010-04-13

Лекторите на Apeiron Academy – Нели Бенова и Таня Бриклер ще водят обучения в рамките на програмата на HR Академията на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) през 2010 г.

Apeiron Academy беше сред победителите в конкурса на Асоциацията за избор на лектори в различни тематични модули, организиран в края на
2009 г.

"Вътрешните комуникации – средство за изграждане и развитие на корпоративната култура" и "Управление на баланса между работа и личен живот" са темите на двете обучения, които ще се проведат през март и октомври т.г. С тях Аpeiron Academy разшири своята програма от професионални тренинги, давайки нови възможности за професионално развитие на комуникационни специалисти в области като вътрешни комуникации, организационна култура и управление.

Другите тренинги на Apeiron можете да разгледате на сайта на Академията.

Оригинална публикация