Маркетинг отвътре навън

www.manager.bg I 24.10.2014г. 

Хората, които работят в маркетинга, често прекарват дни, а понякога и седмици, за да „разработват маркетинг съобщението”.
Изследваме и експериментираме с различни думи и видове лога. Случва се да оставаме след работа часове наред, за да мислим кои са най-добрите цветове, които съответстват на компанията.
Има обаче една част от маркетинга, която се забравя много често във фазата на планиране на новата кампания или промяна на старата. Става дума за обучаването на служителите да осмислят и отразяват посланието на марката.
Истината е, че маркетингът започва отвътре навън. Служителите ви вярват ли във вашия продукт и в услугите, които предлагате? Застават ли 100% зад вас в мисията на вашата фирма? Важно е те да са информирани и да участват в новите инициативи и стратегии, които се случват в компанията. Ако хората ви не могат или не искат да подкрепят бизнеса, маркетинг усилията ще дадат само временен резултат.
Когато бизнесът стартира или му предстои промяна, е необходима кампания за вътрешен маркетинг, наред с тази във външната среда. Как да започнете тази кампания?
Стъпка 1: Синхронизирайте същността на марката, ценностите и корпоративната култура. Маркетинг отделът трябва да работи в тясно сътрудничество с този за Човешки ресурси, за да съвпадне изцяло разбирането за приоритетите на компанията във вътрешната и външната среда.
Стъпка 2: Мотивирайте служителите да застанат зад марката. Избирайте ги и ги възнаграждавайте съгласно постиженията, които са в съответствие с политиката на марката.
Стъпка 3: Утвърждавайте и повтаряйте непрекъснато ценностите на марката. Използвайте средствата за вътрешна комуникация, за да разпространявате добрите примери за поведение и излъчване на служителите, които отговарят на обещанията на марката пред клиентите.
Вашите служители са истинска ценност, която е двигател на маркетинга и на целия бизнес. Те се срещат, общуват, радват и ядосват клиентите. От опита им могат да дойдат ценни идеи за подобряване на продуктите и важни съвети за следващите рекламни кампании. Лицата им говорят за бранда много повече, отколкото всички видове лого с перфектен цвят и дизайн.
Лаура Лейк в MarketingAbout 

 

 

Оригинална публикация 

Нова платформа за човешки ресурси среща работодатели и служители на базата на съответствия

www.civitasglobal.bg I 17.10.2014г. 

Нова платформа, която предлага услуга в подкрепа на българския бизнес като осигурява връзка между служителите и работодатели, бе представена официално на българския пазар. Платформата JobRight.Careers – https://jobright.careers/ е иновативен инструмент, който идва в България през компанията InnerLook Solutions, основана през 2013 година.

JobRight.Careers предлага уникална за България услуга, базирана на най-важните потребности на кандидатите и компаниите в процеса на взаимното им търсене, като осигурява възможно по-бързо и професионално точния партньор за дадена позиция. Платформата предлага иновативни и непознати досега на пазара на човешки ресурси функционалности, сред които: автоматична система, която изчислява процент на съвпадение между кандидата и предлаганата позиция; сравнение на заплати; директна обратна връзка и др. Всички тези характериски на JobRight.Careers осигуряват и на търсещите работа, и на предлагащите такава, напълно нова он лайн среда за постигане на висока ефективност и добри резултати в този процес. Услугата е създадена, за да подпомага и двете страни като им предоставя ясна и точна информация, която да улесни техния избор и като им осигурява добавена стойност чрез множеството начини за изграждане на връзки между компаниите и най-подходящите за обявените от тях свободни позиции кандидати.

Едни от най-ценните възможности, които платформата осигурява на компаниите са директният контакт с избрани топ кандидати, които в най-голяма степен отговарят на критериите за дадена позиция, ускореният процес по подбор и създаването на база данни с кандидати, чиито сегашни умения или желания за развитие могат да бъдат от полза на компанията при бъдещи проекти.

За кандидатите, един от най-полезните инструменти на платформата е този за съвместимост с желаната позиция на база зададени критерии и техен опит, като степента на съвместимост се визуализира много разбираемо в проценти. Прозрачността в информирането за статуса при кандидатстване, ясното показване на дата, срокове и резултати в процеса на кандидатстване и одобрение е друг елемент, който улесянява кандидатите. И не на последно място – възможността за директен контакт с работодателя, както и възможността за придобиване на нови квалификации и умения чрез редица инструменти като семинари и обучения, базирани не само на досегашен опит, но и на хобита и желание за развитие в дадена сфера.

„Хората са нашата страст. Ние вярваме, че хората са душата на всяка компания и затова създадохме JobRight.Careers, за да могат най-подходящите кандидати да намерят своето перфектно работно място в правилния момент. За мен уникалното на платформата е, че в нея можете да откриете компании и хора, които се интересуват не само от това, което можете да правите, но и от това което искате да правите. За пръв път използваме подобен иновативен подход в процеса на набиране на служители и нашият стремеж е да предизвикаме нова социална тенденция на пазара. Смятаме, че за всеки човек е важно и наистина удовлетворително да намери своята JobRight (точна работа)”, каза Дору Драгомир, Управляващ директор и основател на Innerlook Solutions.

Платформата JobRight.Careers има амбицията изцяло да промени начина, по който компаниите и потенциалните служители комуникират по между си като им предостави възможност за ясна и директна връзка, както и за за изграждане и създаване на желан кариеерен път или промяна в него.

 

Първа международна конференция по управление на човешките ресурси в автомобилната и технологичната индустрия в България

www.imacos.com I 12.08.2014г. 

 

Успешни практики и дългогодишен опит в управлението на човешките ресурси ще споделят HR мениджъри от водещи международни компании и организации, сред които Sumitomo Electric Bordnetze, Lufthansa Technik, Magna Powertrain, High Tech Cluster Magurele, ABB Group, SMC, Melexis Bulgaria, Liebherr-Hausgeräte Marica, Festo Production, Integrated Micro-Electronics, Haycad Infotech, KPMG.

Събитието ще представи теми, свързани с „Най-добри практики в мениджмънта на човешкия капитал“, „Реализиране на успешни проекти в сътрудничество между техническите университети и бизнеса. Развитие на дуалното обучение в България”, „Европейски програмен период 2014 – 2020. Предимства и възможности”, и др.

Участниците в конференцията ще имат възможността да се запознаят с успешните практики и подходи на компаниите по отношение на стратегиите по подбор на кадри (с основен фокус върху привличането на инженерни кадри), политиките за поддържане и повишаване удовлетвореността на служителите, системите за обучение на служителите и управлението на техния потенциал. Като формат конференцията ще бъде своеобразна професионална платформа за осъществяване на ценни контакти и разширяване на професионалната експертиза чрез обмен на опит и know-how.

За Аутомотив Клъстер България:

Аутомотив Клъстер България (АКБ), създаден през юли 2012 г., е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на автомобилни производители, доставчици и организации, предоставящи услуги за автомобилната индустрия. АКБ насърчава взаимодействието между членовете на клъстера и подкрепя техния бизнес растеж и конкурентоспособност посредством участие в съвместни международни проекти, проучвания и професионални автомобилни програми за квалификация. В момента членовете на клъстера наброяват 30 местни и международни компании.

Основните цели на клъстера са свързани с: *подпомагане на автомобилни компании със седалище или дъщерни дружества в България за изграждане и по-нататъшно развитие на тяхното производство, монтаж, проучване и развитие, продажби или услуги; привличане на автомобилни производители и водещи международни доставчици на автомобилни компоненти на българския пазар и изтъкване на предимствата на България в сравнение с други страни от Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка; *подпомагане на проекти на членовете на АКБ, свързани с внедряване на технически подобрения и иновации, оптимизация на качеството, структури и процеси за намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на международните пазари; *представляване интересите на членове на АКБ по всички въпроси, напр. посредством създаване на благоприятни правни и финансови условия за компаниите членове на АКБ; стимулиране на етични пазарни отношения, т.е. корпоративните етични норми да бъдат в съответствие с Европейските директиви; *въвеждане на мерки съвместно с правителството, университетите, частните обучителни институции и членовете на АКБ по отношение на образованието и обучението, развитието на технологични центрове.

За контакти и повече информация: web event link: http://automotive.bg/hr-group/hr-conference/ 

Стартираме PRnew.info HR Бюлетин

PRnew.info БЛОГ I 2011-09-06

PRnew.info I PR&Медиа Новини стартира своя седмичен PRnew.info HR Бюлетин.

В него всеки вторник ще откривате информация за нови на значения, повишения или смяна на работните места и позиции в PR, Медиа и Неправителствения сектор.

С PRnew.info HR Бюлетин целим да дадем интересна и навременна информация за служебните промени и нови професионални отговорности на мениджърите, експертите и служителите в секторите публични комуникации, медии, маркетинг, реклама, корпоративна социална отговорност и др.

PRnew.info HR Бюлетина използва публични източници на информация като LinkedIn, Facebook, други социални мрежи, медии, корпоративни интернет сайтове и др.

PR&Медиа HR Бюлетин не носи отговорност при невярна и неточна информация в дадените източници.

Изпращайте информация за PRnew.info HR Бюлетина на e-mail: info@prnew.info, задължително придружена с линк към източника на информацията.

PRnew.info Team

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси обяви своята Програма за обучения за 2011 година

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси обяви своята Програма за обучения за 2011 година. За втора година БАУРЧР предлага годишна програма от обучения като си поставя амбициозната цел да гарантира приемственост в знанията и професионално израстване на HR-гилдията в България.

Повече информация за всяко отделно обучение може да откриете в EventBox.bg:  

Креативен уоркшоп за запознаване със световни и български добри практики за управление на таланта
София, Четвъртък-Петък, 17-18 Февруари 2011 г.  

Обучение: "Стратегическо планиране на работната сила"
София, Четвъртък-Петък, 10-11 Март 2011 г.  

Обучение: "Ефективно ангажиране на служителите"
София, Четвъртък-Петък, 24-25 Март 2011 г.
  

Обучение: "Обучение и професионално развитие"
София, 31 Март-01 Април 2011 г.

Обучение: "Управлението на представянето и възнаграждението"
София, Вторник, 19 Април 2011 г.

Обучение: "Администриране на персонала"
София, Четвъртък-Петък, 28-29 Април 2011 г.
  

Как да изграждаме напредничави лидерски екипи, които да водят организацията към устойчиви резултати
София, Четвъртък-Петък, 19-20 Май 2011 г.
  

Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"
София, Понеделник-Вторник, 30-31 Май 2011 г.
 

Обучение: "Набиране и подбор"
София, Четвъртък-Петък, 02-03 Юни 2011 г.
  

Обучение: "Пътят на промяната и културната трансформация"
София, Петък, 10 Юни 2011 г.

Обучение: "Управлението на представянето и възнаграждението"
София, Вторник, 14 Юни 2011 г.
  

Обучение: "Обучение и професионално развитие"
София, Четвъртък-Петък, 29-30 Септември 2011 г.
 

Обучение: "Таланти в света на бизнеса"
София, Четвъртък-Петък, 06-07 Октомври 2011 г.
  

Обучение: "Подходи за стимулиране на по-висока анагажираност на служителите в компанията"
София, Сряда-Четвъртък, 19-20 Октомври 2011 г.

Обучение: "Набиране и подбор"
София, Сряда-Четвъртък, 26-27 Октомври 2011 г.
  

Креативен уоркшоп за запознаване със световните и споделяне на българските добри практики в развитие
София, Четвъртък, 10 Ноември 2011 г.
  

Обучение: "Администриране на персонала"
София, Четвъртък-Петък, 24-25 Ноември 2011 г.
  

Обучение: "HR-ът като бизнес партньор–промяна на парадигмата"
София, Четвъртък-Петък, 01-02 Декември 2011 г.
  

Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"
София, Вторник-Сряда, 06-07 Декември 2011 г.

Обучение: "Промяната – криза или нови възможности"
София, Понеделник-Вторник, 12-13 Декември 2011 г.

За допълнителна информация и въпроси: БАУРЧР, София 1000, ул. Княз Борис I, №49, ап.2, тел. 950 10 90, 950 10 91, e-mail:bhrmda@bhrmda.bg

PR Thursday на тема: “Кариера в България – може ли да се случи и на каква цена?” ще се проведе на 13 януари

Гореща дискусия в рамките на първия за 2011 PR Thursday

Заповядайте, за да дискутирате интересната тема със:

Симона Харизанова, основател на Back2BG

Пламен Вушев, собственик и управител на Jobs.bg

Стела Узунова, мениджър „Връзки с клиенти“ в AIMS Human Capital

Вход свободен!

Включете се в нашата дискусия и ще научите:

– Възможна ли е професионалната реализация в България?

– Предимство или недостатък е образованието в чужбина?

– Какви са изискванията на работодателите?

– Кои са търсените специалисти и за кои не достигат работните места?

Всеки участник в PR Thursday ще получи специален ваучер за 20% отстъпка от цената на който и да е курс в M3 College през следващите 3 месеца.

————————————————————————–

 

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1279

 

PR Thursday: “Кариера в България – може ли да се случи и на каква цена?”

Начало: Четвъртък, 13 Януари 2011 г. – 19:00 часа

Място: София, Сградата на М3 College, ул. „20 април“ 26 (близо до пл. „Руски паметник“)

Достъп: Свободен

Организатор: M3 College

Отворено за медии: Да

Гореща дискусия в рамките на първия за 2011 PR Thursday

Заповядайте, за да дискутирате интересната тема със:

Симона Харизанова, основател на Back2BG

Пламен Вушев, собственик и управител на Jobs.bg

Стела Узунова, мениджър „Връзки с клиенти“ в AIMS Human Capital

Вход свободен!

Включете се в нашата дискусия и ще научите:

– Възможна ли е професионалната реализация в България?

– Предимство или недостатък е образованието в чужбина?

– Какви са изискванията на работодателите?

– Кои са търсените специалисти и за кои не достигат работните места?

Всеки участник в PR Thursday ще получи специален ваучер за 20% отстъпка от цената на който и да е курс в M3 College през следващите 3 месеца.

 

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1279