Публична дискусия за споменаването в телевизия и радио на имена на компании и организации, които реализират и подкрепят обществено значими каузи ще се проведе днес

БДВО I 19.07.2016 г.

Публична дискусия „Кой стои зад доброто? Всички гледни точки за отразяване на компаниите в електронните медии“ се организира от Българското дружество за връзки с обществеността днес, 19.07.2016 г.

ПРОГРАМА

17:30 – 17:45. Посрещане и регистрация

17:45 – 17:50. Дискусия за отразяването на компаниите: история и гледни точки
Модератор: д-р Александър Христов, Член на УС на БДВО

17:50 – 18:00. ПР и компаниите в електронните медии: колко е важно да се знаят. Как да насърчим практиката за отразяването им?
Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО
Любомир Аламанов, представител на БАПРА

18:00 – 18:10. Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как да се тълкува?
Розита Еленова, член на СЕМ

18:10 – 18:25. Неправителствените организации. Какви са ползите за обществото от споменаването на имена на компании?
Красимира Величкова, Директор на БДФ
Иванка Шалапатова, фондация „За нашите деца”
Марина Стефанова, Изпълнителен директор, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

18:25 – 18:35. Телевизионните и радио оператори и продуцентите. Какво спира електронните медии да отразяват имената на компаниите при социално-отговорни проекти? Какви са новините за тях?
Асен Григоров – MediaMixx
Ивайло Бурков – правен съветник на АБРО
Мария Савова – Изпълнителен директор на АТП (покана)

18:35 – 18:55. Компаниите. Каква е необходимостта от повече публичност за каузи и социално отговорни проекти?
Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР
Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ
Илияна Захариева, Директор „Корпоративни комуникации” на Мтел
Елена Кръстева, Директор „Реклама и Корпоративни комуникации” на Софарма

18:55 – 19:05. Рекламистите. Кое не е реклама в електронните медии? Разликата между информационно и рекламно съдържание.
Ели Герганова, Председател на НСС
Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор на БАКА

19:05 – 19:45. Дискусия. Бъдещи действия 

Брой 40 на PRактики, Информационно издание на БДВО, Специален брой, посветен на темата “Финансовата система в България – комуникация на кризата”

PRnew.info БЛОГ I 2011-12-12

Специален брой, посветен на темата "Финансовата система в България – комуникация на кризата"

В новия 40-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

 • "Кризата е “пич”, от д-р Александър Христов, и.д. Председател на БДВО;

 • PRактики интервю: Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.;

 • "Комуникацията като отговорност по време на световна криза" от Асен Асенов;

 • "Адвокатите на дявола” и „ваксаджийчетата на имидж” не стават за PR!" от проф. д-р Боян Дуранкев;

 • "УСТОЙЧИВ = УСПЕШЕН. СКРИТИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА КРИЗАТА" от Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН;

 • "Х-факторът за справяне с кризата" от Венцислав Савов, Бизнес редактор в сп. ”Мениджър”;

 • PR Лица: Светла Костадинова, директор на Институт за пазарна икономика;

 • За и PRотив: "Мълчанието за кризата", от д-р Александър Христов;

 • PRактики интервю: Росен Николов, председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките;

 • "При криза потребителите търсят негативните новини" от Мариян Йорданов, анализатор и Директор за връзки с инвеститорите на Инвестор.БГ АД;

 • PR Забавление: "Надеждата умира последна".

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 40 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/12/PRaktiki_Newsletter_

12_12_2011_Special_Edition.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Редакционен екип на броя:

Александър Христов, a.hristov@bdvo.org

Асен Асенов, a_assenov@bdvo.org
Радина Ралчева, r.ralcheva@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Боян Дуранкев
Венцислав Савов
Марина Стефанова
Мариян Йорданов
Таня Тошева

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org