Публична дискусия за споменаването в телевизия и радио на имена на компании и организации, които реализират и подкрепят обществено значими каузи ще се проведе днес

БДВО I 19.07.2016 г.

Публична дискусия „Кой стои зад доброто? Всички гледни точки за отразяване на компаниите в електронните медии“ се организира от Българското дружество за връзки с обществеността днес, 19.07.2016 г.

ПРОГРАМА

17:30 – 17:45. Посрещане и регистрация

17:45 – 17:50. Дискусия за отразяването на компаниите: история и гледни точки
Модератор: д-р Александър Христов, Член на УС на БДВО

17:50 – 18:00. ПР и компаниите в електронните медии: колко е важно да се знаят. Как да насърчим практиката за отразяването им?
Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО
Любомир Аламанов, представител на БАПРА

18:00 – 18:10. Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как да се тълкува?
Розита Еленова, член на СЕМ

18:10 – 18:25. Неправителствените организации. Какви са ползите за обществото от споменаването на имена на компании?
Красимира Величкова, Директор на БДФ
Иванка Шалапатова, фондация „За нашите деца”
Марина Стефанова, Изпълнителен директор, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

18:25 – 18:35. Телевизионните и радио оператори и продуцентите. Какво спира електронните медии да отразяват имената на компаниите при социално-отговорни проекти? Какви са новините за тях?
Асен Григоров – MediaMixx
Ивайло Бурков – правен съветник на АБРО
Мария Савова – Изпълнителен директор на АТП (покана)

18:35 – 18:55. Компаниите. Каква е необходимостта от повече публичност за каузи и социално отговорни проекти?
Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР
Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ
Илияна Захариева, Директор „Корпоративни комуникации” на Мтел
Елена Кръстева, Директор „Реклама и Корпоративни комуникации” на Софарма

18:55 – 19:05. Рекламистите. Кое не е реклама в електронните медии? Разликата между информационно и рекламно съдържание.
Ели Герганова, Председател на НСС
Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор на БАКА

19:05 – 19:45. Дискусия. Бъдещи действия 

Бизнесът обсъди саморегулацията в рекламата и търговската комуникация

 www.economy.bg | 04.12.2013 

Ели Герганова, председател на Националния съвет за саморегулация, и Цветан Симеонов, председател на БТПП, обсъдиха възможностите за саморегулация и етични правила в рекламата и търговската комуникация на фирмите. Инвеститорите – български и чуждестранни, отчитат административната тежест като един от основните недостатъци на българската икономика.
Една от възможностите тя да бъде избегната е изработването на вътрешни правила за съответния сектор и спазването им по пътя на саморегулацията. Един от основните плюсове на подобен подход е, че етичните правила ще отразяват максимално особеностите и спецификата на конкретния бранш.
На срещата бе споделено становище, че има голям потенциал за развиване на тази дейност. Обсъдени бяха и възможности за съвместни инициативи за информиране на фирмите за необходимостта от спазване на професионални стандарти в рекламата и търговската комуникация и само чрез честна конкуренция и етика да се печели доверието на потребителите.

Оригинална публикация

Три години след създаването си Националният съвет за саморегулация в рекламата разшири своя състав, за да затвърди независимия си характер и прозрачността в работата си

United Partners I 27.02.2013

Промените в Устава и състава на Управителния съвет и Етичната комисия са продиктувани от стремежа на съвета да работи още по-ефективно и да укрепи общественото доверие в НСС. За Председател на НСС е преизбрана Ели Герганова, а новият Председател на Етичната комисия е Румяна Карлова.

Малко повече от три години след създаването си, Националният съвет за саморегулация в рекламата промени своя Устав с цел да затвърди принципа на секторна равнопредставеност в своите органи на трите сектора в рекламната индустрия – рекламодатели, рекламни агенции и медии. Съставът на Управителния съвет беше разширен като включва по трима представители от всеки сектор и независим председател. Увеличен е и съставът на Етичната и Апелативна комисия на НСС и те вече се състоят от 13 члена, повече от половината от които са независими специалисти от различни професии и области, несвързани с рекламната индустрия.

За промените и стремежа на НСС г-жа Ели Герганова, Председател на Управителния съвет, казва: „Първите три години посветихме на изграждане на основите – структурите и механизмите на саморегулацията. Фокусът на организацията сега е повишаване на ефективността на нашата работа и затвърждаване на доверието на обществото и регулаторите в резултатността на саморегулацията. Утвърждаването на независимия характер на етичната комисия и прозрачността в нейната работа са гаранция за това“.

На своето първо заседание на 14 февруари, членовете на новата Етична комисия избраха помежду си нов председател на комисията – Румяна Карлова, която е магистър по право от Софийския университет „Климeнт Охридски”. Тя е работила в Комисия за защита на конкуренцията от 1992 до 2010 г. като Началник на отдел "Правни и икономически анализи", Директор на Дирекция "Нелоялна конкуренция" и Дирекция "Забранени споразумения, решения и съгласувана практика". От 2003 г. е арбитър в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата.
Новия състав на всички органи на НСС можете да видите на http://www.nss-bg.org/about_us.php

От началото на създаването му в НСС са постъпили над 200 жалби от граждани и организации, което означава, че приблизително на всеки 4 дни е постъпвала жалба, и по тях са открити повече от 150 процедури:

В близо 50% от случаите са установени нарушения на Етичния кодекс, като най-често потребителите реагират срещу телевизионни реклами и реклами по билбордовете.

Според статистиката, най-честите нарушения са подвеждаща реклама и реклама, неподходяща за деца.

„Ето защо мисията на Националния съвет за саморегулация е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговската комуникация като осигурява прилагането на Етичен кодекс в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя и обществото“, допълва г-жа Герганова.

За Националния съвет по саморегулация

Националният съвет за саморегулация (НСС) е учреден от Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). НСС е сдружение с нестопанска цел, чиято основна задача е да обединява рекламна индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионално поведение в областта на рекламата и търговските комуникации. НСС се стреми да постигне това чрез изграждане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. На сайта на Националния съвет по саморегулация (НСС) могат да бъдат видени случаите на неетични и подвеждащи рекламни послания и кампании, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла: http://www.nss-bg.org/view_concl.php 

Доц. д-р Маргарита Пешева: Медийният свят става все по-цялостен и трудно обозрим

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 20.09.2010

Изтъкнати български учени, медийни експерти и преподаватели по журналистика и масови комуникации представиха своя общ изследователски проект – книгата "Думите на медийния преход". Медийният речник съдържа 27 актуални медийни понятия, които обхвашат важни явления и процеси, новите практики, промяна на регулаторната рамка, предизвикателствата пред журналистиката и медиите в дигиталната ера. "Думите на медийния преход" е значимо изследване за периода на медийния преход и създаването на новата медийна демокрация. Повече за характеристиките на прехода и трансформацията към новите аудиовизуални услуги, както и за уникалното издание разказва доц. д-р Маргарита Пешева.

Доц. Пешева, вие сте съставител, автор и редактор на един нов медиен речник, който разглежда основни медийни понятия, които навлязоха в медийните практики през последните години, чиято официална премиера беше преди дни в БНР. Какъв бе поводът за неговото съставяне и кои са авторите на този интересен и значим научен труд?

Речникът "Думите на медийния преход" е част от голям научноизследователски проект, който се осъществява от екип изследователи от двата най-влиятелни държавни университета у нас – Софийския и Великотърновския университет, по линия на Министерството на образованието, младежта и науката. Бенефициент на проекта е Великотърновският университет. Проектът стартира с издаването на този речник, в който се представят 27 основни медийни понятия, които навлязоха в медийното ни всекидневие в последните няколко години. В екипа, който подготви речника, участват такива известни медийни експерти като проф. Милко Петров и проф. Христо Кафтанджиев, доц. Борислав Градинаров, гл. ас. Мария Попова, д-р Евгения Николова, д-р Силвия Цветкова-Казандзи, г-жа Ели Герганова.

За кого е предназначена книгата?

Стремежът на научния колектив беше да представи новите медийни понятия достатъчно сериозно и същевременно достъпно, за да бъдат полезни на широк кръг читатели. В целите на речника влиза разширяване на медийната грамотност, той ще е особено полезен за студентите от журналистическите специалности в няколко университета, за работещите в медиите, за всички потребители на интернет и новата он-лайн журналистика. Опитахме се да бъдем максимално полезни на медийната общност, дали и доколко сме успели – това ще кажат нашите читатели.

Вие сте издали речника на традиционен хартиен носител и на диск, което ясно показва една от посоките на медийния преход. В екипа имахте ли разногласия на какъв носител трябва да се издаде речникът?

Ръководехме се предимно от необходимостта да се отдаде нужното уважение на хартията – като традиционен носител, и на диска – като модерен електронен носител. Същевременно речникът е достъпен безплатно в интернет – той е публикуван на сайта на издателство "Фабер", на което дължим чудесното оформление на книгата и диска.
Как медийната глобализация и развитието на комуникациите промени медиите и самата журналистика?
Медийният свят става все по-цялостен, различията между отделните медии изчезват, в днешните онлайн формати те трудно се различават, защото по един и същ начин транспортират медийно съдържание чрез думи, графики, звуци или образи. Днешният и утрешният ден принадлежи на интернет, на онлайн журналистиката и потребителската информация, която всекидневно ни предлагат блоговете и социалните мрежи. Онлайн журналистиката се отличава най-вече с голямата активност на потребителя, който разширява медийната територия и често влиза в ролята на журналистически коректив.

Как гледате на дебата за бъдещето на печатните медии и състезанието с електронните вестници? Прави ли са онези, които предричат, че вестникът заради цифровизацията в бъдеще ще изчезне?

Не трябва да страдаме по хартията, която постепенно отминава като медиен носител за вестника и за книгата. Спомнете си колко бързо забравихме грамофонната плоча, аудиокасетата, видеокасетата? Също толкова бързо ще забравим и хартията. Книгата и въобще писмената цивилизация не е заплашена от изчезване, но тя е в процес на смяна на своя основен носител. Което не означава, че вестниците и книгите на хартия ще изчезнат напълно, но скоро те ще се печатат единствено за колекционери, ще се превърнат в бутикови издания.

Кои са основните принципи и стандарти на новата медийна политика във времето на преход за медиите и революцията, която налагат новите технологии?

В европейското семейство, към което принадлежим, медийната политика приоритетно разглежда децата като основна ценност на обществото, които стриктно трябва да се пазят от вредно медийно съдържание. Постоянно се търсят средства и механизми за гарантиране на медийната демокрация в контекста на голямото разширяване на мрежата, от голямо значение е защитата на личната неприкосновеност на потребителите в интернет, овладяването на онлайн престъпленията. Новите технологии изискват нов вид медийна грамотност, но и по-либерална регулаторна рамка.

Какви трансформации предстоят за електронните медии след 2012 г.? Кросмедийната комуникация ли е формата на бъдещето?

Едно и също медийно съдържание вече се транспортира на различни медийни платформи -стихове и разкази се четат в книга или на джи ес ем, филми и телевизионни програми отдавна се предлагат на различни екрани, видео по заявка или в мрежата. Кросмедията е днешният и утрешният ден на интегралната медийна среда. В рамките на една мултинационална компания едно и също медийно съдържание вече се тиражира "през" нейните вестници, радио, телевизия, интернет и така намира възможно най-широка аудитория.

В условия на медиен преход, как медийната концентрация ще запази медийния плурализъм?

В европейското медийно законодателство се поставят бариери пред различните видове концентрации, в защита на медийния плурализъм, който осигурява на потребителя достатъчно разнообразно медийно съдържание, произведено от различни транснационални компании. Много е важно как ще се развиват в бъдеще обществените медии, дали ще бъдат достатъчно стабилни, за да гарантират в нужната степен обществения интерес.

Ще бъдат ли зададени работещи формули в новия медиен закон по отношение на нерешени проблеми?

Аз лично се надявам, че ще бъде създаден модерен и добре работещ медиен закон, обърнат към новите медийни практики и интересите на нашето общество. Но затова ще е нужно много време и експертни усилия.

Кой е верният модел за финансирането на обществените медии и успоредно с това да имаме силни търговски медии?

Европейските практики са разнообразни, но напоследък във Франция и Испания се налага нов подход, който напълно изключва таксите и рекламата, и на тяхно място включва определена държавна субсидия и системи от данъци, които плащат телекомуникационните и търговските оператори. Идеята на Европейската комисия е, че електронната среда като цяло има задължения към своя обществен сектор, защото той е съществена гаранция за развитието на медийната демокрация, за опазването на националната култура и обществените ценности. Една добре развита електронна медийна среда е от полза както за обществените, така и за търговските медии. У нас приоритетно трябва да се създаде модел за финансиране на обществения медиен сектор, който да е подходящ за българските условия, и да гарантира тяхната стабилност, многопрограмност и конкурентоспособност на медийния пазар. Не е редно да се противопоставя общественият на търговския сектор, още по-нередно е да се противопоставя националното радио на националната телевизия. Моделът за тяхното финансиране не трябва да се обвързва с кризата, но да съдържа необходимите гаранции, че двете обществени медии след две години ще бъдат напълно готови за цифровия преход.

Къде са българските медии по отношение на международните стандарти и практики днес?

Ние сме част от глобалния медиен свят, българските медии възпроизвеждат част от предимствата, но и основните недостатъци на световните медии. И едните, и другите са засегнати от кризата, все повече вестници спират да излизат на хартия и минават онлайн, има окрупняване на кабелния бизнес, който у нас се готви за предстоящата цифровизация, телекомуникационните оператори разширяват платформите си и включват цифрова сателитна телевизия. Медийният свят става по-цялостен и заедно с това – все по- трудно обозрим.

Стр. 20