Дискусията за финансирането на обществените медии отново се отлага

www.capital.bg I 17.11.2015

Ресорната парламентарна комисия прие бюджетите на БНТ, БНР и БТА за догодина и увери, че засега неработещият фонд "Радио и телевизия" няма да отпадне от закона без обществена дискусия

Председателят на Комисията по културата и медиите в НС Полина Карастоянова, подкрепи идеята за обществена дискусия за модела на финансиране и мисията на обществените медии

© Анелия Николова

Парламентарната комисия по култура и медии отложи гласуването на проекта за изменение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), който променя системата на отпускане на средства за издръжката на обществените медии. Днес трябваше да се състои първото четене на законопроекта в ресорната парламентарна комисия.

Правителството иска да промени начина на финансиране на БНР, БНТ и Съвета за електронни медии със законопроекта, внесен в парламента още миналата седмица. Мотивът зад изменението е нуждата от фискална консолидация.

В момента обществените медии се финансират чрез субсидии от бюджета, а от догодина беше предложено това да става чрез трансфери. Разликата е, че трансферите са целеви и парите по-трудно се преместват по различни пера в бюджетите на съответните ведомства. При финансирането чрез субсидии по решение на самите ведомства парите могат по-лесно да се преместват по различните пера, ако някъде има недостиг.

Причината: Финансовото министерство

Промените се налагат заради изменение в Закона за публичните финанси. Беше предложено закриване и на Фонд "Радио и телевизия", който предвиждаше плащането на такси от потребителите на радио и телевизионни услуги. Фондът, така или иначе, никога не е съществувал, освен в текстовете на закона, но даваше надежда, че ще осигури на обществените медии независимост от държавното финансиране. Според проектозакона за бюджета за догодина за БНР са предвидени трансфери от централния бюджет в размер на 42,112 млн. лева. Парите за БНТ ще бъдат 65,147 млн. лева.

Генералният директор на БНТ Вяра Анкова, която присъства на заседанието на медийната комисия в парламента, уточни, че представителят на телевизията в работната група в министерството на културата за промени в ЗРТ не бил запознат с крайната редакция на текста, отнасящ се до "Фонд радио и телевизия". "Съдбата на този фонд не може да се решава без обществена дискусия. Разговорът за него всъщност е част от по-големия и важен дебат за мисията на обществената медиа и моделът й на финансиране", каза пред депутатите Вяра Анкова. Тя предложи скоро да бъде организирана такава дискусия, ако политиците са заинтересувани от съдбата на обществените медии. Членът на управителния съвет на БНР Христин Стрижлев подкрепи идеята на Анкова.

Председателят на парламентарната медийна комисия Полина Карастоянова каза, че подкрепя идеята за обществена дискусия и ще предложи такава да се състои "в рамките на следващата парламентарна сесия". Истината е, че този дебат едва ли има смисъл да се отлага чак за следващата година. Идеята за дискусия бе подкрепена от депутати от почти всички политически партии, представени в медийната комисия.

Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов предложи на депутатите да не гласуват сега промените, свързани с финансирането на БНТ и БНР и Фонд "Радио и телевизия", а те да са част от дебата за мисията на обществените медии. Предложението му беше единодушно прието.

Парите за догодина са осигурени, но недостатъчни

На заседанието на комисията бяха одобрени на първо четене и проекта на бюджетите за БНТ, БНР и БТА, въпреки породилата се дискусия и изразените тревоги от страна на генералните директори, че финансирането е крайно недостатъчно. Генералният директор на БТА Максим Минчев обясни, че от предвидения за агенцията бюджет от 4, 385 млн. лв. ще трябва да отдели 273 хил. лв. за МВР, която да осигури охрана за агенцията. Оказа се, че БНТ и БНР също ще трябва да отделят от бюджетите си и да платят на МВР за това, че ги охранява. А и трите институции са сред обектите със специален статут и задължителна охрана.

Оригинална публикация

Нова магистърска програма “Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)”, 2013 – 2014, НБУ

Facebook страница на Магистърска програма "Журналистика 3.0 – онлайн преса, радио и телевизия" I 22.04.2013

Нов български университет – департамент „Масови комуникации”

Нова магистърска програма, 2013 – 2014
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Епохата на уеб 2.0 се характеризира с активното участие на потребителите при създаването на медийното съдържание, с раждането на социалните мрежи, на Уикипедия. Докато при уеб 1.0 съдържанието са прави от професионалисти, след уеб 2.0 то премина в ръцете на непрофесионалисти.
Следващият етап, наречен уеб 3.0, трябваше да ознаменува тържеството на роботите, които замислят и поднасят съдържание на потребителите. А чрез уеб 4.0 се очакваше да започне социализация на роботите, общуване на роботи с роботи. Доколкото обаче изкуственият интелект все още не е реалност, уеб 3.0 засега даде името си на новата „журналистика 3.0”, която днес все повече означава висококачествено съдържание и услуги, създавани от талантливи професионалисти на основата на технологичната платформа уеб 2.0. „Журналистика 3.0” идва с претенциите да наложи отново професионализма над непрофесионализма.

Програмата „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)” е с редовна форма на обучение –
3 семестъра и предлага на завършилите я продаваеми знания и умения. Има надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.

Кандидатстване с приемно интервю – м. септември 2013г.

Първи семестър
СОММ 106 Медиязнание, проф.Владимир Михайлов, д.н.
СОММ 111 Организация, управление и програмиране в електронните медии,
проф. д-р Михаил Мелтев, гл.ас. д-р Стойко Петков
СОММ 115 Дигитални технологиии техника, Кирил Гоцев
СОММ 237 Мениджмънт на артпроекти, доц. д-р Петя Александрова
СОММ 212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми, проф. д- р Михаил Мелтев,
гл. ас. д-р Стойко Петков
СОММ 501 Професионална журналистка 3.0, ас. д-р Тодор Панайотов

Втори семестър
СОММ 103 Медийна рецепция,проф. Владимир Михайлов, д.н.
СОММ 201 Масова култура,проф. Иван Стефанов, д.н.
СОММ 203 Управление на финансите, Бойка Бойнузова
СОММ 214 Мениджмънт на Интернет продуктите, проф. д-р Руси Маринов,
д-р Пламен Павлов
СОММ 601 Онлайн телевизия,д-р Валери Маринов
СОММ 602 Блог и блогъри,Събина Панайотова
СОММ 603 Европейски практикипри аудиовизуалните услуги,
проф. д-р Михаил Мелтев

Трети семестър
СОММ 101 Обществено управление, доц. д-р Ангел Доралийски
СОММ 110 Уъркшоп за писане в медиите, Катя Атанасова
СОММ 208 Социологически практики в медиите, доц. д-р Мартин Канушев
СОММ 701 Онлайн преса, Иван Бедров
СОММ 702 Предприемачество в онлайн медиите, Кирил Гоцев
СОММ 703 Онлайн радио, Паулиaна Новакова
СОММ 704 Режисура в публицистичните аудиовизуални форми,
проф. д-р Михаил Мелтев

Оригинална публикация