Coca-Cola HBC AG продължава ангажимента си за създаване на споделена стойност с интегриран отчет за 2014 г.

www.apraagency.com I 25.03.2015г.

Coca-Cola HBC AG, втората по големина в света бутилираща компания на продуктите на Coca-Cola по отношение на обем производство, публикува своя Интегриран годишен отчет за 2014 г. „Споделянето е ценно – изграждаме доверие, даряваме щастие“.

Това е третият интегриран отчет на компанията и за първи път обхваща всички аспекти на бизнеса, управлението и устойчивото развитие в един доклад. Посветен е на взаимоотношенията и партньорствата, които са от ключово значение за успеха на Coca-Cola HBC AG.

Димитрис Лоис, Главен изпълнителен директор, сподели: „Знаем, че успехът ни е тясно свързан с енергията и доброто състояние на нашите потребители, както и с това на общностите, на които служим. Вече повече от десет години непрекъснато усъвършенстваме подхода си към управлението на нашия бизнес по отговорен и устойчив начин, гарантирайки, че печелим доверие като създаваме стойност за всички заинтересовани страни. Тази стойност се определя все повече от фактори отвъд финансовото представяне, а именно: екологичната и социалната отговорност, репутацията ни в обществото, ангажимента на заинтересованите страни, както и инвестициите в развитието на нашите служители. Всички тези фактори допринасят за устойчивостта на нашия бизнес.“

Coca-Cola HBC се стреми да създава стойност чрез резултати, постигнати с най-високите нива на качество, ефективност и грижа. През 2014 г. тези резултати включваха:

•       2 млрд. каси (1 каса = 5.678 литра) продадени напитки
•       589 млн. обслужени потребители
•       2.1 млн. клиенти в 28 страни
•       36 362 преки служители; над 600 хиляди души, заети в цялата верига
•       8.7 млн. евро инвестиции в общностни програми
•       31 296 доброволчески часа, инвестирани в развитието на социални и екологични инициативи
•       Воден отпечатък – намален до 18,4 млрд. литра
•       Въглероден отпечатък – намален до 718 766 тона
•       73% възстановяване на опаковките
•       91% рециклиране на отпадъците от дейността

През 2014 г. инициативите за устойчиво развитие на компанията бяха съсредоточени в три ключови области: насърчаване на здравословния начин на живот, свеждане до минимум на въздействието върху околната среда и създаване на ползи за местните общности. Акцентите в тези области включват:

Здравословен начин на живот
•       1,6 милиона активни участници в спортни и фитнес програми
•       Напитки с намалено съдържание на калории или без калории във всички пазари
•       Информация за съдържанието на калории на лицевата страна на опаковката

Свеждане до минимум на въздействието върху околната среда
•       Намаляване на общите абсолютни въглеродни емисии със 7,8% в сравнение с 2013 г.
•       5,8 млн. евро инвестиции в проекти за намаляване потреблението на вода в над 20 страни, довели до спестяването на над 1,1 млн. куб. метра вода
•       Осем производствени предприятия със златен европейски сертификат за управление на водите European Water Stewardship Gold
•       4,3 млн. евро инвестиции в енергоспестяващи програми, намалили потреблението на енергия с 300 млн. мега джаула

Облагодетелстване на местните общности
•       8,7 млн. евро инвестиции (2,5% от печалбата преди данъчно облагане) в общностни партньорства и инициативи с фокус върху екологични и социални проблеми
•       2,4 млн. евро инвестиции в подкрепа на образованието на младите хора, с цел увеличаване на шансовете за намиране на работа, както и насърчаване на жените да се занимават с предприемачество
•       30,000 доброволчески часа в подпомагане на нуждаещи се общности, както и финансови и други дарения по време на природни бедствия

През 2014 г. Coca-Cola HBC стана глобален лидер в сектора напитки на световния индекс Dow Jones, както и на европейския индекс за устойчиво развитие Europe Sustainability. Компанията е включена в индекса FTSE4Good от създаването му през 2001 г. Освен това компанията получи рейтинг „А“ от проекта за отчетност на въглеродните емисии Carbon Disclosure Project и беше включена в индекса на проекта за лидерство по отношение на влиянието върху климата Global Climate Performance Leadership Index.

„Споделянето е ценно – изграждаме доверие, даряваме щастие“ е в съответствие с рамката на Съвета по международно интегрирано отчитане (IIRC), както и с Глобалната инициатива за отчитане (GRI 3.1.). Отчетът изпълнява ангажимента на Coca-Cola HBC да комуникира напредъка на организацията по отношение на 10-те принципа на Глобалния договор на ООН (UNGC), инициативата на бизнес лидерите за водата UN CEO Water Mandate, както и бизнес форума на ООН „Грижи за климата“.

Социалните и екологични оповестявания в отчета са потвърдени след независима проверка на Denkstatt GmbH, в т.ч. и съдържанието относно изискванията на GRI и напредъка по UNGC. Данните за общностни инвестиции са проверени от Лондонската група за сравнителен анализ London Benchmarking Group.

Автор:
APRA PN

Как да убедите малката фирма да наеме пиар

www.manager.bg I 15.11.2014г. 

Създателите на малки фирми често не са сигурни дали да наемат професионална помощ в областта на пиара. Опасяват се, че тя може да им струва твърде много. В същото време не разбират идеално с какво точно пиар екипът може да им бъде полезен. Не са наясно с позитивните ефекти на публичността.
Но, знаят, че пиарът може да бъде добра инвестиция. И както при всяко вложение, трябва да се заложи на него след внимателно обмисляне.
Ако сте пиар и се борите за клиент от малкия бизнес, който се колебае дали да ви наеме, предложете му отговор на следните 8 въпроса:
Какъв опит имате в пиар индустрията? За какви марки и лица сте работили?
Къде може да се открият примери за работата ви? Има ли страници в социалните медии, създадени от вас? В печата, други достъпни платформи?
Какъв тип ангажираност очаквате от фирмата, за да си свършите работата? Управителите на бизнеса са заети хора. Често разполагат с минимален ресурс от служители. Всяко допълнително усилие от страна на фирмата може да се счита за разход за сметка на нещо друго, което същият човек може да извърши. Освен това някои компании предпочитат да сключват договори за услуги в определени срокове – 3, 6 месеца или други периоди, в които са планирали стратегията си.
В какъв период от време може бизнесът да очаква резултати и ефекти от дейността ви? Това зависи от претенциите на бизнеса за вид използвани пиар материали, идеята за пиар, която той е склонен да приеме, и желаните резултати от тази публична комуникация.
Колко трябва да се похарчи, за да постигне компанията желаните от нея цели? Говорете с точни числа и минимални финнсови прагове, за да няма недоразумения впоследствие.
Колко често ще се срещате с фирмата и ще я информирате? Ще посещавате ли офиса й веднъж седмично? Или веднъж на 3 дни? Това е особено важно, ако има специфични цели или проекти, чието изпълнение компанията желае да наблюдава.
Каква степен на намеса ще има клиентът в пиар дейността и изборите в кампаниите? Дава ли се пълен контрол на пиара? При всички случаи е добре това да бъде ясно още преди установяването и вземането на каквито и да решения между двете страни.
Как се измерват резултатите? Покажете на малката фирма как измервате успеха си.

 

 

Оригинална публикация