Най-големите PR агенции

Capital.bg I Сирма ПЕНКОВА I 16.12.2016

Повечето от най-големите PR агенции отчитат ръст в приходите си през 2015 г., a клиентите търсят все повече дигитални решения и използване на нови технологии в комуникацията

След кризата, която доведе до няколко несигурни години за PR индустрията, пазарът на PR услуги в България започна да търси различни посоки за развитие, включително и през нови комуникационни формати. Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от стратегията за обслужване на PR агенциите, които в кампаниите си все по-често работят и с лидери на мнение за достиганe на желаната целева аудитория. Вътрешната комуникация и т.нар. работодателски брандинг (от англ. employer branding) също трайно се намести като ниша в комуникационния бизнес. Агенциите в бранша се стремят да се позиционират като стратегически консултанти за цялостна интегрирана комуникация, която да води до желаните от клиентите бизнес резултати.

Според някои от най-големите PR агенции в страната през изминалата 2016 г. предпочитани от клиентите продължават да бъдат и традиционните PR услуги като организиране на събития и комуникация с медиите. Проблем за сектора остава законовото ограничение за цитиране на имена на компании и брандове в електронните медии, което пречи да се дава гласност на социално отговорни инициативи на компаниите. Според агенциите това може да доведе и до негативен ефект в обема на PR услугите.

Все пак през 2015 г. оборотите на повечето от най-големите PR агенции в страната нарастват в сравнение с предходната година. Общите приходи на топ 19 компании за връзки с обществеността се равняват на 26 млн. лв., което представлява ръст от 4.7% на годишна база. Към тях не са включени финансовите данни на Publicis One, тъй като оборотите на холдинга са консолидирани и обединяват приходите на 9 агенции с различни дейности.
"Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения.", казва Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency

В класацията на най-големите PR агенции в страната попадат както компании, част от международни комуникационни групи, така и български агенции с дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността. На първото място попада холдингът Publicis One, в чиято група влиза агенцията Publicis Consultants MSLGROUP. Поради факта обаче, че отчетът на дружеството е консолидиран и включва финансовите резултати на всички комуникационни агенции в холдинга, няма как да получим данни за приходите на отделните звена. Същото важи и за PR агенцията на групата Havas, която заема шесто място в класацията, но оперира на пазара като едно юридическо лице с рекламната Havas Worldwide Sofia.

Най-големите бележат спад

На първите места в класацията се нареждат PR агенции с дългогодишен опит в областта на комуникациите. Това са DD Agency, APRA Porter Novelli, United Partners и M3 Communications, които влизат съответно в топ пет позициите на подреждането.

Спад в оборотите на клиентите довежда до намалените с 20.7% приходи на DD Agency, които са общо 2.7 млн. лв. през 2015 г. "Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения, не само защото PR-ът и рекламата са първите сектори, от които се "реже", а и по проблемите, с които се налага да се справяме съвместно", коментира Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency. Поради сключени договори за конфиденциалност от агенцията не споделиха клиентите, които обслужват.
"Клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона.", казва Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на APRA Porter Novelli

Спад в приходите от над 21% отбелязва и APRA Porter Novelli. Като причина за това Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на агенцията, посочва "намаляването на комуникационните бюджети на компаниите в региона". Негативно се отразяват и намалените постъпления по линия на проекти с европейско финансиране. "Приключването на Първия програмен период за България (2007 – 2013) и трудният старт на Втория (2014-2020) доведе до постепенно намаляване, а в началото на 2015 г. – и до спиране на публичните търгове, свързани с реализацията на мащабни информационни кампании за държавни институции и общини, в които агенцията бе активен участник", коментира Цолов. Според него обаче тенденцията е временна и през следващата година очаква отново "по-активна работа и в тази посока".
"Очаквам през 2017 г. все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите.", казва Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners

Развитие в предлагането на дигитални услуги и използването на нови комуникационни канали са сред основните причини за положителния ръст в приходите на PR агенцията United Partners, която достига 2.1 млн. лв. през 2015 г. "С някои от нашите клиенти разработихме таргетирани комуникации в неексплоатирани досега канали. Работихме и върху по-интерактивни техники за комуникация, като проекти с виртуална реалност например", коментира Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners. Друга компания в топ 5 – M3 Communications, привлича общи приходи за 2015 г. в размер на 2.1 млн. лв. и отбелязва ръст от 12.8%. "Дължи се на добър мениджмънт в компанията, но сега вече и на разширяване на обхвата на услугите ни. Пазарът е много динамичен и това налага да започваме нови проекти, предимно в областта на социалните медии", коментира резултатите управителят на M3 Communication Group Максим Бехар.

Увеличаване на предлаганите услуги е причината за нарасналите със 7.8% приходи на PR агенцията Janev & Janev, които достигат 1.2 млн. лв. през 2015 г. "Очакванията ни, че ще има бум на PR кампании в социалните мрежи, не се оправдаха. Мoже би това предстои като тенденция. Ръстът, който бележи Janev & Janev през 2015 г., е в резултат на разширяване на обема на услуги към част от дългогодишните клиенти на компанията", коментира Тодор Янев, управляващ партньор в агенцията. Подобни причини посочват и от агенцията AMI Communications България, която попада на 12-о място в класацията, също с приходи от близо 1.2 млн. лв. "Успяхме да спечелим нови клиенти и осъществихме допълнителни проекти за компании, с които работим. Постигнахме близо 15% повече приходи от прогнозата ни за 2015 г. като приходите от нов бизнес са 1/5 от общите", обяснява Илияна Александрова, управляващ партньор AMI Communications България.

На 15-о място в класацията попада PR агенцията Active Group на Моника Станишева, която определя 2015 г. като "година на преструктуриране и на очертаване на нова визия за развитието на компанията". Ръстът в приходите от 4.5% се дължи най-вече на разширеното портфолио от услуги и фокусът на агенцията върху дигиталния маркетинг, PR и реклама. "Традиционният PR отдавна не е достатъчен, за да бъдеш на нивото на съвременните предизвикателства. Клиентите искат нов подход, по-ефективно инвестиране на бюджетите, по-точно таргетиране на аудиторията, повече находчивост и бързина, по-видими резултати", обясни Станишева.

Във втората половина на класацията сериозен ръст от над 43% отбелязват Civitas Global Bulgaria, което според тях е резултат от динамичния пазар на PR услуги. "Не бих казал, че има някаква голяма или неочаквана промяна, която е предопределила подобен ръст. Убедени сме, че клиентите трябва да се печелят всеки ден, по няколко пъти на ден или поне с всеки нов проект, по който работим заедно", коментира д-р Александър Христов, акаунт директор в агенцията. Повече и по-сложни проекти за съществуващи клиенти извеждат агенция Key Experts Group на 17-о място с оборот от 744 хил. лв. за 2015 г. "Ръстът на приходите ни се дължи основно на органичния ръст на проектите, реализирани за дългогодишните клиенти, и на разширяването на услугите, свързани с тези проекти, като обхват и комплексност", допълни Десислава Пантелеева, основател и изпълнителен директор на Key Experts Group.

С ръст в привлечените средства в размер на 6.8% на 19-о място се нарежда специализираната в здравния сектор PR Play, под чийто бранд оперират три юридически лица. Сборът на приходите им за 2015 г. се равнява на 647 хил. лв. и представляват обороти от чисто консултантска дейност. "Комуникациите в здравния сектор се различават значително от тези в останалите сектори. Регулациите и ограниченията по отношение на публичните комуникации са много специфични. Компаниите инвестират главно в небрандирани информационни кампании", обясни Камелия Димитрова, управител на PR Play. Агенцията Grayling, която попада на последното място в класацията, отчита спад в оборотите си с 5.4% за миналата година, който Зорница Иванова, акаунт директор в компанията, обяснява с това, че агенцията "системно инвестира в обучение на екипите си за справяне с новите предизвикателства, за да отговори адекватно на нуждите на клиентите".

А през 2017?

Прогнозите на най-големите PR агенции в страната за следващата година са пазарът да продължи положителния си ръст. Тодор Янев от Janev & Janev очаква консолидация на пазара, т.е. сливания и придобивания на по-малки агенции. Сред актуалните търсени услуги през 2017 г. ще бъде работата на агенциите с лидери на мнение, както и решенията за предотвратяването на комуникационни кризи. Максим Бехар коментира, че "нито една сериозна компания няма да може сама да се справи с криза или пък с влошената репутация на мениджмънта или продуктите й". Според д-р Александър Христов "водещите PR специалисти, особено в по-малките агенции, би трябвало да отделят все повече време за стратегически консултации, отколкото за управление на оперативни дейности". Според Томислав Цолов "клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона". Търсенето на дигитални решения и използване на новите технологии в комуникацията също ще продължат да бъдат атрактивни за клиентите. "Например social media listening е вече част от нашето ежедневие както за предотвратяване на кризи, така и за генериране на consumer insights, които да ни служат за построяване на правилните комуникационни стратегии", обяснява Мария Гергова. Тя добавя, че очаква през 2017 г. "все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите". Според Моника Станишева бюджетите на клиентите чувствително ще се увеличат, но това ще доведе и до "изискването за мислене извън рамката, за търсене на нови форми, канали и подходи в PR-а от страна на клиентитe".

Най-големите PR агенции – ИНФОГРАФИКАЗа класацията: Основен критерий при подреждането е общият размер на приходите за 2015 г. на рекламните компании. Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. Освен финансови резултати в поредицата ще намерите и информация за клиентите, които обслужват агенциите."Капитал" потърси всички дигитални агенции за потвърждение и коментар на финансовите резултати и информация за клиентите, които обслужват. До редакционното приключване на броя не получихме информация от Interpartners, Brand PR, V+O Communication, Prima, Intelday Solutions. 
 

Влиянието на масите: Кои са новите автентични лидери и как да станете такива

PRnew.info Team I 14.10.2016

Пирамидата на влиянието се обръща според последното издание на Edelman Trust Barometer

Тази година международното проучване Edelman Trust Barometer разби представата за връзката между властта и влиянието. В исторически план двете винаги са вървели ръка за ръка. Хората с власт са имали по-голям достъп до информация, което заедно с тяхната позиция и привилегията на по-добро образование, им е гарантирало влияние.

Но това вече не е реалността.

Днес, класическата пирамида на влиянието е обърната на обратно. Хората вече не разчитат на елитите, за да им предоставят информация и да формират общественото мнение. Мнението на близки, приятели и познати е с много по-голяма тежест от това на традиционните авторитети. Запитаните в тазгодишния Trust Barometer казват, че се доверяват на „човек като себе си” толкова, колкото и на академичен експерт /64%/ и много повече отколкото на изпълнителен директор /49%/, представител на неправителствени организации /48%/, член на борд на директорите /44%/ или политик /35%/. Изследването показва, че хората все по-често активно препоръчват компании и брандове въз основа на тяхното ниво на доверие в тях /59%/. А според друго проучване на Edelman – Earned Brand 75% от хората разчитат на мнението на познати при взимането на решения относно различни марки.

Резултатите от Trust Barometer 2016 показват още, че за да се информират за новини 71% от хората използват онлайн търсачки и 67% – социални мрежи, почти колкото и телевизията 69%.

В резултат имаме обърната пирамида на влиянието, където широката общественост има повече влияние от властимащите. Това създава истинска предизвикателство за хората на отговорни позиции. Те трябва да намерят нови начини да ангажират обществото и да влияят на мнението му.

Инверсията на влияние и свързаната с нея разлика между доверието на хората с авторитет и тези с влияние – изисква нов лидерски модел. Старият подход на еднопосочна комуникация вече не е актуален.

Успешното лидерство означава да прегърнеш тази нова, обърната пирамида на влияние.

Хората, които се стремят да влияят в тези нови условия, трябва да държат по начин, който показва, че интересите им се препокриват с тези на обществото като цяло. Почти
8 от 10 анкетирани в изследването споделят, че информация относно ценностите спомага за изграждане на доверие у лидера. Също толкова важно е съзнаването на пречките, които лидерът е превъзмогнал, тяхната история на успеха и как образованието им ги е формирало.

Необходими са искрени и автентични ценности и широкообхватен подход, който да ангажира заинтересованите страни. Лидерите, които успешно усвоят този нов подход, ще осъзнаят, че са достигнали едно ново и по-силно ниво на влияние. В свят, където влиянието се е изместило към масите, чисто човешката връзка през призмата на личните история и опит и споделени битки, е по-важна от всякога.

На 22 и 23 октомври се провежда практическия тренинг за ТВ и публична изява, за усвояване на нови лидерски качества, формули и модели за влияние. Основен лектор в тренинга е Стойчо Керев, журналист, продуцент, медиен и маркетинг експерт, чиято кариера започва от класически телевизионни предавания като „Събота късен следобед“, „Всяка неделя“ и продължава с „Диалози“, „Пряка демокрация“, „Въпрос на гледна точка“ и “Новото познание”. Специализирал е в BBC и в “Sky News”. От края на 90-те години Стойчо Керев консултира чужди компании, води лекции и специализирани обучения по публична реч, убеждаване, влияние и комуникации. е подходящо за хора, които искат да усъвършенстват не само уменията си за комуникация с медии, но и за презентиране, убеждаване и влияние по време на публични изяви. Тренингът е организиран от AMI Communications

PRnew.info е партньор на събитието.

За записвания: http://bit.ly/2bBjjKf , телефон за връзка: 0886 634 577.

Източник: по материали на Edelman

Стойчо Керев и AMI Communications отправят предизвикателство към всички, които обичат да влияят и контролират

PRnew.info I 7.10.2016

Умеете ли да влияете върху аудиторията, да устоявате на ласкателство или агресивна провокация? Това ще разберете, ако участвате в силно практическия тренинг за ТВ и публична изява, който ще се проведе на 22 и 23 октомври в София.

През октомври Стойчо Керев ще бъде основен лектор в 2-дневен тренинг „Моделиране на влиянието. Контрол и самоконтрол“ (https://www.facebook.com/events/158205977959489/). Организатор на обучението е една от водещите специализирани PR агенции в страната AMI Communications. Ива Стефанова и Галина Начкова от екипа на агенцията ще въведат в темата с комуникационни модели и симулации. Участниците ще работят и практически със Стойчо Керев в ТВ студио, където ще заснемат интервюта и ще получат ценна обратна връзка на представянето си. Обучението е подходящо за хора, които искат да усъвършенстват не само уменията си за комуникация с медии, но и за презентиране, убеждаване и влияние по време на публични изяви.

Стойчо Керев е от хората, които не се притесняват да говорят за неща, за които другите не смеят. Той е журналист, продуцент, медиен и маркетинг експерт, чиято кариера започва от класически ТВ предавания като „Събота късен следобед“, „Всяка неделя“ и продължава с „Пирамида“, „Диалози“, „Булевард България“ и „Въпрос на гледна точка“. Участва активно в изграждането на първите частни радиостанции в България. Бил е главен продуцент на ТВ2 и ProBG и изпълнителен директор на "Ретро Радио”. Специализирал е оперативен телевизионен мениджмънт в BBC при Ан Аскю и в “Sky News” при Джон Райли. От 15 години Стойчо Керев консултира компании, прави политически PR, води лекции и обучения по НЛП, публична реч, убеждаване, влияние и медийни комуникации.

През последните 11 години AMI Communications (www.amic.bg) е реализирала стотици кампании за над 50 международни компании от 18 бизнес сектора. Носител е на десетки международни и местни награди в области като корпоративни, кризисни, вътрешни комуникации, корпоративна социална отговорност и връзки с медиите. АMI Communications има стабилен консултантски екип със сериозна експертиза. Агенцията предлага широко портфолио от комуникационни услуги. Провежда собствени проучвания за PR тенденциите и обучения в различни комуникационни области. АMI Communications е партньор на глобалния лидер в комуникационния маркетинг Edelman (www.edelman.com) и го представлява на всички пазари, където работи.

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на агенцията: http://www.amic.bg/?cid=17&NewsId=730

Тренинг: “Моделиране на влиянието. Контрол и самоконтрол” със Стойчо Керев

 
За обучението: AMI Communications организира 2-дневен ексклузивен тренинг с участието на един от най-подготвените и умели комуникатори в България Стойчо Керев. Той има над 20 години международен опит като журналист, ТВ водещ, продуцент и автор на редица телевизионни и радио програми и е един от уважаваните лектори на НЛП България. Стойчо Керев е готов да разкрие формули, за да отключите своите уникални способности, да изглеждате естествено и убедително дори пред агресивна аудитория.
 
В този курс ще развиете умението си динамично да управлявате и да влияете при среща с агресивна и позитивна аудитория. Ще усвоите специални умения как да сте проактивни по време на публична или затворена в специален кръг изява. Ще овладеете тайните на езика на тялото, интонацията и жестовете. Доказано е, че те формират над 70% от впечатлението на аудиторията. Ще ви покажем как да водите дебат със силни опоненти и да постигнете положително влияние върху хората, към които се обръщате.
 
Ексклузивно: Ще ви поставим в реално телевизионно студио, в което ще ви интервюира повече от опитен противник. Така сами ще тествате и подобрите подготовката си за трудни комуникационни ситуации, дебати, работа с медии и методи на убеждаване.
 
Обучението се провежда с партньорството на BEIED, един от най-утвърдените центрове за бизнес обучения в България.
 
За кого е предназначен:
 
Активни личности, които търсят нова и ефективна методология за моделиране на влиянието си в различна среда
Комуникатори, които искат да развият потенциала си
Хора, които искат да обменят опит и да тестват комуникационните си умения
Социално активни личности, които променят нагласите на обществото
Хора, които искат да упражняват контрол и самоконтрол при среща с конфронтационна, позитивна или пасивна аудитория
 
След курса ще можете да:
 
Контролирате собственото си поведение, активността на аудиторията, отношението й към вас и към темата
Моделирате адекватна самооценка в конфронтационна среда
Изградите устойчивост към различни комуникационни модели, включващи критика към участника, ласкателство и други подвеждащи съзнанието техники
Водите собствени лекции пред избрана от вас аудитория
 
Дати:
 
22 – 23.10.2016 г. (събота и неделя)
10:00 – 17:00 ч.
 
Ден 1 – 22.01.2016 г. (събота):
 
Лекция на AMI Communications
 
„Storytelling“ – изкуството да впечатляваме чрез разказване
 
 - Процесът на разказването
 - Активно управление на разговора
 - Практическа задача по групи: симулация на пресконференция
 
Визуализирай мислите си онлайн – думи, присъствие и образ
 
 - Развитие на онлайн езика
 - Нови тенденции в комуникацията – визуални послания
 - Практическа част: подготовка на видео представяне
 
Лекция на Стойчо Керев
 
Създаване на ясни мисловни модели в комуникацията/ разговора
 
 - Практически техники за обуславяне и избор на поведение в нова и непозната среда
 - Задържане на вниманието и създаване на доверие между оратора и аудиторията
 - Анализ на личностния ви поведенчески модел
 
Тайните на езика на тялото, интонацията, жестовете
 
 - Работа с гласа – Интонационни и гласови модели
 - Работа с мисълта – Въвеждане в модела на подчинени слушатели
 - Работа с тялото – Модели за невербално общуване
 
Овладяване на процеса на разговор, лекция, дебат
 
 - Сблъсък със силни опоненти и постигане на положително влияние върху аудиторията
 - Техники за динамично управление и влияние върху агресивна и позитивна аудитория
 - Про-активност по време на публична изява
 
Ден 2 – 23.10.2016 г. (неделя):
 
Практика в реално ТВ студио със Стойчо Керев
 
 - На горещия стол – интервю в ТВ студио с всеки от участниците
 - Заснемане на видео представяне за онлайн среда
 - Live оценка на участниците
 - Обратна връзка от водещия
 - Раздаване на сертификатите
 
Цена на обучението:
 
 - Редовна такса: 350 лева (без ДДС)
 
За записване:
 
Регистрационна форма - http://bit.ly/2bBjjKf 
За повече информация – 0886 634 577, galina.nachkova@amic.bg, http://www.amic.bg/?cid=17&NewsId=730 
 
 

Тренинг: “Моделиране на влиянието. Контрол и самоконтрол” със Стойчо Керев ще се проведе на 23 и 24 октомври

PRnew.info Team I 2.09.2016 

За обучението: AMI Communications организира 2-дневен ексклузивен тренинг с участието на един от най-подготвените и умели комуникатори в България Стойчо Керев. Той има над 20 години международен опит като журналист, ТВ водещ, продуцент и автор на редица телевизионни и радио програми и е един от уважаваните лектори на НЛП България. Стойчо Керев е готов да разкрие формули, за да отключите своите уникални способности, да изглеждате естествено и убедително дори пред агресивна аудитория.
В този курс ще развиете умението си динамично да управлявате и да влияете при среща с агресивна и позитивна аудитория. Ще усвоите специални умения как да сте проактивни по време на публична или затворена в специален кръг изява. Ще овладеете тайните на езика на тялото, интонацията и жестовете. Доказано е, че те формират над 70% от впечатлението на аудиторията. Ще ви покажем как да водите дебат със силни опоненти и да постигнете положително влияние върху хората, към които се обръщате.

Ексклузивно: Ще ви поставим в реално телевизионно студио, в което ще ви интервюира повече от опитен противник. Така сами ще тествате и подобрите подготовката си за трудни комуникационни ситуации, дебати, работа с медии и методи на убеждаване.
Обучението се провежда с партньорството на BEIED, един от най-утвърдените центрове за бизнес обучения в България.

За кого е предназначен:

Активни личности, които търсят нова и ефективна методология за моделиране на влиянието си в различна среда
Комуникатори, които искат да развият потенциала си
Хора, които искат да обменят опит и да тестват комуникационните си умения
Социално активни личности, които променят нагласите на обществото
Хора, които искат да упражняват контрол и самоконтрол при среща с конфронтационна, позитивна или пасивна аудитория

След курса ще можете да:

Контролирате собственото си поведение, активността на аудиторията, отношението й към вас и към темата
Моделирате адекватна самооценка в конфронтационна среда
Изградите устойчивост към различни комуникационни модели, включващи критика към участника, ласкателство и други подвеждащи съзнанието техники
Водите собствени лекции пред избрана от вас аудитория

Дати:

22 – 23.10.2016 г. (събота и неделя)

10:00 – 17:00 ч.

Ден 1 – 22.01.2016 г. (събота):

Лекция на AMI Communications

„Storytelling“ – изкуството да впечатляваме чрез разказване

 - Процесът на разказването
 - Активно управление на разговора
 - Практическа задача по групи: симулация на пресконференция

Визуализирай мислите си онлайн – думи, присъствие и образ

 - Развитие на онлайн езика
 - Нови тенденции в комуникацията – визуални послания
 - Практическа част: подготовка на видео представяне

Лекция на Стойчо Керев

 Създаване на ясни мисловни модели в комуникацията/ разговора

 - Практически техники за обуславяне и избор на поведение в нова и непозната среда
 - Задържане на вниманието и създаване на доверие между оратора и аудиторията
 - Анализ на личностния ви поведенчески модел

Тайните на езика на тялото, интонацията, жестовете

 - Работа с гласа – Интонационни и гласови модели
 - Работа с мисълта – Въвеждане в модела на подчинени слушатели
 - Работа с тялото – Модели за невербално общуване

Овладяване на процеса на разговор, лекция, дебат

 - Сблъсък със силни опоненти и постигане на положително влияние върху аудиторията
 - Техники за динамично управление и влияние върху агресивна и позитивна аудитория
 - Про-активност по време на публична изява

Ден 2 – 23.10.2016 г. (неделя):

Практика в реално ТВ студио със Стойчо Керев

 - На горещия стол – интервю в ТВ студио с всеки от участниците
 - Заснемане на видео представяне за онлайн среда
 - Live оценка на участниците
 - Обратна връзка от водещия
 - Раздаване на сертификатите

Цена на обучението:

 - Редовна такса: 350 лева (без ДДС)

За записване:

Регистрационна форма – http://bit.ly/2bBjjKf
За повече информация – 0886 634 577, galina.nachkova@amic.bg, http://www.amic.bg/?cid=17&NewsId=730 

Вижте събитието в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в БългарияТренинг: “Моделиране на влиянието. Контрол и самоконтрол” със Стойчо Керев

Още събития от секторите PR, Реклама и Маркетинг в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

AMIC БЪЛГАРИЯ И BEIED ОРГАНИЗИРАТ ОБУЧЕНИЕ „MEDIA SURVIVAL SKILLS”

AMI Communications I 23.03.2016

Организацията за бизнес обучения BEIED (Business Education for International Economic Development) и PR агенция AMI Communications България организират workshop на тема „MEDIA SURVIVAL SKILLS“. Обучението е с практическа насоченост и има за цел да помогне на мениджъри и професионалисти от различни бизнес и обществени сфери да придобият познания и увереност за комуникация с медиите.

Според последните данни за 2016 г. на глобалното проучване на доверието Edelman Trust Barometer 75% от хората очакват бизнес лидерите да са активни не само в пряка комуникация, но и в медиите. Опитът показва, че много често мениджъри на високо ниво отказват подходящи възможности за комуникация с медии именно заради липсата на достатъчно практически опит.

В рамките на интензивен еднодневен курс консултантите на AMI Communications България ще представят ролята на PR в интегрираните комуникации, изпитани тактики за „оцеляване“ в медиите и съвети от „кухнята“. Участниците ще влязат в кожата, и на журналисти, и на говорители. Ще имат възможност да създават новини, да говорят пред публика, да задават и отговарят на трудни въпроси

Обучението „ MEDIA SURVIVAL SKILLS“ ще се проведе на 14 април 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 17:20 ч.

За повече информация и записвания посетете (http://beied.com/workshop-media-survival-skills-april-14/ https://www.facebook.com/events/513591698842651/ ).
Тренингът е предназначен за мениджъри, които трябва да говорят с медиите, за да бъдат в крак със съвременни изисквания, за професионалисти, които се сблъскват с намаляващата ефективност на рекламата, за предприемачи, които търсят нови и ефективни начини да популяризират бизнеса си и хора с визия, които искат да развият социалния си капитал.

Оригинална публикация

 

AMIC България организира workshop “PR-О-ЛОГИЯ – PR в света на маркетинга”

AMIC България I 9.03.2016

Първият workshop “PR-О-ЛОГИЯ βversion – PR в света на маркетинга” ще се проведе на 19 и 20 март, от 13:00ч до 17:30 ч. в учебен център UpGrade U, на адрес бул. „Янко Сакъзов” №3, ет. 1. За повече информация и записвания посетете страницата на събитието.

В обучението могат да участват всички, които се интересуват от PR и комуникации, търсят съмишленици, искат да разберат повече за света на медиите, или се сблъскват с намаляващaта ефективност на рекламата.

В два последователни дни участниците ще разберат какво е PR, каква е ролята му за успеха на бизнеса, как да привличат интереса на медиите и как да създават запомнящи се PR кампании и прессъобщения. Ще дискутираме по казусите, представляващи най-голям интерес за присъстващите. Всички участници ще получат сертификат за завършено обучение.
Програмата на курса включва:

Лекционна част:

Какво всъщност е PR и защо е важна част от съвременния маркетинг?
Кои са новите имена на PR или какво е communication & content marketing?
Как доверието влияе на продажбите?
Медийни тенденции и медийна среда в България
Как се работи с медии?
Кои са инструментите на PR-a?
Какво хората биха искали да прочетат за Вас?
Как да измервате ефективността на PR?

Практическа част:

Разглеждане на казуси по предварително изпратени теми
Анализиране на добри примери и успешни PR кампании
Създаване на собствена PR кампания
Структуриране на прессъобщение
Oбменяне на идеи

Оригинална публикация

AMI Communications България навърши 10 години

www.mypr.bg I 21.04.2015г.

AMI Communications България навърши 10 години. Една от водещите специализирани ПР агенции у нас е част от AMI Communications Group (www.amic.cz) и е партньор на най-голямата в света независима PR фирма Edelman (www.edelman.com). От 2005 година досега AMI Communications България е осъществила стотици проекти за 39 компании от 17 различни сфери на дейност. Сред клиентите й в момента са CEZ България, Visa Европа, Societe Genarale Expressbank, Carlsberg, GSK, SES Astra, Profi Credit, Ubisoft, HOBAS, Aiko.

„За 10 години AMI Communications България се разви много. Днес може да се похвалим с редица успешни проекти, опит в повечето сектори на икономиката, силен екип от професионалисти. Фактът, че имаме дългосрочни клиенти, с които работим от 5, 6, дори 10 години, ни дава основание да сме горди. Това е най-добрият показател за успеха на нашата работа“, коментира управителят на AMI Communications България Илияна Александрова.

AMI Communications България има богат опит във всички сфери на връзките с обществеността. През годините агенцията е двигател на редица инициативи, които водят до промяна в обществените нагласи и практики. Сред тях са корпоративните кампании за противодействие на кражбите на енергийни съоръжения и за ограничаване на сивата икономика чрез разширяване обхвата на електронните разплащания. AMI Communications България е работила и по едни от най-сложните комуникационни казуси напоследък, като заплахата за отнемане на лицензите на ЧЕЗ в България. Проектът получи признание на престижните международни ПР награди SABRE 2014 – първо място в категория „Кризисен мениджмънт“ за Европа, Близкия изток и Африка.

AMI Communications България допринася за развитието в сферата на комуникациите като осигурява изследвания, които са полезни за ПР практиците. През 2009 г., 2012 г. и 2014 г. агенцията направи три проучвания, свързани с комуникациите, които предостави на специалисти и студенти в тази област.

AMI Communications България е член е на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). Екипът й се състои от 12 консултанта с богат опит в сферата на връзките с обществеността и комуникациите.

 

Оригинална публикация

Visa Европа стартира новата си маркетингова кампания Flow Faster в 19 европейски страни

Visa Европа I 2.03.2013

Кампанията, която представя новите начини за плащане с Visa, тръгва и в България в началото на м. юни

София, 2 юни 2013 г. – Visa Европа стартира най-новата си комуникационна кампания в България и в още 18 европейски страни, сред които Великобритания, Франция, Полша, Испания, Италия и Германия, на 1 юни 2013 г.
Кампанията ще използва няколко комуникационни канала – масирана телевизионна, дигитална и външна реклама – за да достигне до 300 млн. възрастни в цяла Европа. В България фокусът ще бъде върху телевизионна реклама в праймтайма и атрактивни рекламни формати в най-влиятелните новинарски, лайфстайл и спортни сайтове.

Кампанията има три основни цели:

• Да повиши познаваемостта на новите решения за разплащане на Visa, като насърчи потребителите с по-голяма увереност да плащат безконтактно, мобилно и онлайн
• Да повиши стойността на бранда на Visa
• Да утвърди Visa като иновативна компания

Кампанията насърчава картодържателите да избират методи за разплащане, различни от традиционните. Например да залагат на карти Visa, ако до момента са предпочитали да плащат кеш кеш, или да изпробват новите възможности като безконтактни, мобилни и онлайн разплащания. Кампанията е различна на всеки отделен пазар, като е съобразена със степента на навлизане на новите технологии за разплащане във всяка от 19-те страни.

Мариано Дима, маркетинг директор на Visa Европа, каза:
„Visa предлага на своите потребители редица нови методи за плащане. Кампанията цели да представи удобството на нашите иновативни решения – плащаш така, както искаш, независимо къде се намираш. Новата Flow кампания е фокусирана върху позитивните емоции, които използването на нашите нови продукти и услуги поражда у хората. В телевизионната реклама тази идея е илюстрирана чрез възрастен човек, който става не само по-бърз и пъргав с помощта на новите ни предложения, но и се подмладява, докато бърза за рождения ден на своята внучка. През последните пет години нашата комуникация беше последователна благодарение на Flow кампанията ни. Усилията ни бяха добре приети от нашите потребители и се надяваме, че и новата кампания ще има същия успех.”

През последните шест години, от първото пускане на кампанията със слоган “Животът тече по-гладко с Visa”, плащанията с карти Visa се увеличават от 883 млрд. на 1,3 трлн. евро годишно. Съотнесено към всички разходи на европейците, това означава, че днес 1 на всеки 6,75 евро в Европа бива изхарчено с карти Visa спрямо 1 на всеки 9 евро преди старата на кампанията. За този период стойността на бранда Visa достига своя исторически връх. В наскоро публикуваното проучване Brand Z за 2013 г. Visa за първи път е посочена като една от 10-те най-ценни марки в света.

В това време Visa се превръща и във водеща сила в онлайн, мобилните и безконтактните разплащания. През 2012 г. сумата, похарчена онлайн с карти Visa в Европа, за първи път надхвърля 200 млрд. евро, с 16 % повече спрямо предходната година.

През последните години Visa еволюира от компания, фокусирана върху картовите плащания, в технологичен лидер. Комуникационната кампания допринася за това развитие, като повишава информираността на потребителите и налага новите методи за разплащане. Иновацията стои в центъра и на новата Flow кампания. Тя има за цел да представи новите продукти на компанията и да изгради увереност у потребителите по отношение на тяхното изполване. Кампанията е фокусирана върху това как се чувстват хората, когато използват Visa – защитени, уверени и окрилени – и ги насърчава да направят следващата стъпка в света на плащанията, за да стане животът им по-лесен и бърз.

За Visa Европа

Visa Европа е компания за технологични разплащания, собственост и функционираща чрез своите банки-членове и други доставчици на услуги за разплащания от 36 държави в цяла Европа.

Visa Европа използва последните иновативти технологии, за да създаде услуги и инфраструктура, които да позволяват на милиони европейски потребители, бизнес организации и правителства да осъществяват електронни разплащания. Нейните членове са отговорни за издаването на картите, привличането на нови търговци и определянето на таксите, които ползвателите на услугите заплащат.

Visa Европа следва бизнес модел на големи обеми и ниски разходи. Основната й цел е да обслужва своите членове. Реализираният финансов излишък се реинвестира в дейността на компанията и се използва за натрупване на капиталови резерви. През последните шест години Visa Европа е вложила над един милиард евро в нови технологии и инфраструктура.

За 12-те месеца до края на юни 2012 г. тези карти са използвани за извършването на покупки и за тегленето на пари в брой на стойност над 1,8 трлн. евро. Общо 14% от потребителския разход, направен на мястото на покупката в Европа, е извършен с карти Visa, а повече от 80% от тази сума е изхарчена с дебитни карти Visa. За същия период онлайн разплащанията с карти Visa в Европа за първи път надхвърлят 200 млрд. евро (достигат 212 млрд. евро) и днес съставляват повече от 20% от обработените трансакции на компанията.

От 2004 г. Visa Европа е независима от Visa Inc. и притежава изключителен, неотменим и постоянен лиценз за Европа. Двете компании работят в партньорство, за да гарантират глобалните разплащания с карти Visa. Като силно ангажирана европейска платежна система Visa Европа е в състояние да отговаря бързо на специфичните пазарни нужди на европейските банки и техните клиенти – картодържатели и търговци на дребно. Тя работи за осъществяване целта на Европейската комисия да създаде истински вътрешен пазар за плащания.

За допълнителна информация, моля, посетете www.visaeurope.com 

Проучването Edelman Trust Barometer за 2013 г.: Хората губят доверие в лидерите

PRESS.dir.bg I 24.01.2013

Техническите експерти и „човекът като мен” се ползват с два пъти по-голямо доверие от изпълнителните директори или правителствените служители

23 януари 2013 г., София – По-малко от един на всеки петима участници в проучването за нивото на доверие Edelman Trust Barometer за 2013 г. вярва, че представителите на бизнеса или правителствата казват истината, когато са изправени пред трудна ситуация. Нивото на обществено доверие в лидерите е много по-ниско от това в организациите, за които те работят, на всички участвали в проучването пазари [1]. В световен мащаб 50% от запитаните вярват на бизнеса, докато едва 18% са убедени, че бизнес лидерите казват истината.

„Свидетели сме на криза на доверието в лидерството“, коментира Ричард Еделман, президент и главен изпълнителен директор на PR компанията Edelman, чийто партньор за България е AMI Communications. „Бизнес и правителствените лидери трябва да променят своя мениджърски подход и да се вслушват повече в мнението на своите служители, потребителите, активистите и експертите, включително тези от научните среди. Трябва да започнат да се стремят към максимална прозрачност във всяко свое действие.“

Тазгодишното издание на Edelman Trust Barometer показва още, че представителите на научната общност, техническите експерти и „човекът като мен” се ползват с близо два пъти по-голямо доверие от изпълнителния директор или правителствения служител. „Този извод потвърждава тенденцията от последните години влиянието и авторитетът постепенно да се пренасочват от изпълнителните директори и правителствените лидери към експертите и „човека като мен“, каза още Ричард Еделман.

Доверието към институциите като цяло нараства спрямо предходната година, въпреки че промяната при бизнеса и правителствата е малка. Нивото на доверие в три групи институции – НПО-та (63%), медии (57%), бизнес (58%), надминава най-високите равнища, достигани досега. Ръстът на доверието е крехък – едва 17% от тези, които имат доверие в бизнеса, и 16% от тези, които се доверяват на правителството, споделят, че вярват силно на съответната институция.

Банките и компаниите за финансови услуги продължават да печелят доверието само на малка част от хората, особено в Германия (23%), Обединеното кралство (22%), Испания (19%) и Ирландия (11%). Доверието в този сектор достигна своята най-ниска точка в САЩ през 2011 г. и във Великобритания, Франция и Германия през 2012 г. Доверието в банките пада до под 50% на 2/3 от пазарите, участвали в проучването, което води до глобален спад на доверието във финансовия сектор с 11 пункта спрямо 2008 г.

„Секторът на финансовите услуги трябва по-активно и на по-достъпен език да комуникира своя бизнес модел“, казва Алън Вандер Молен, президент и изпълнителен директор, Глобални практики, Edelman. „Заинтересованите страни трябва да разберат как печелят банките и как функционира индустрията, за да облагодетелстват своите акционери и обществото.“

Edelman Trust Barometer установява съществена промяна в начина, по който компаниите печелят доверието на своите публики. Фактори като доброто отношение към служителите, интересът към нуждите на потребителите и следването на етични и прозрачни практики придобиват все по-голямо значение за заинтересованите групи. Критерии, свързани с постижения като финансови резултати и отличия за „най-добро работно място”, губят значение през 2013 г. (39%) спрямо 2008 г. (76%).

„Иновативните продукти и способността да генерира печалба са минималните изисквания към всеки бизнес“, каза Бен Бойд, изпълнителен директор, Глобални практики в корпоративния сектор, Edelman. „Бизнесът трябва да демонстрира по-широки умения: да покаже, че може да работи честно и да бъде обвързан с обществото. Сега е моментът бизнесът да пристъпи отвъд изпълняването на обичайните бизнес дейности и да се превърне в лидер, който обслужва нуждите на заинтересовани страни и широката общественост, като генерира печалба и тласка обществото към позитивна промяна.“

Други резултати от проучването Edelman Trust Barometer за 2013 г.:

• Бизнес лидерите се ползват с доверието на под 50% от запитаните на 16 от общо 26-те участвали в проучването пазари;
• Високите технологии (77%) и автомобилната индустрия (69%) отново са сред най-уважаваните сектори;
• Неправителствените организации се радва на най-голямо доверие – над 50% в 23 от държавите, участвали в проучването;
• Медиите продължават да печелят доверието на хората, като 58% от всички анкетирани считат печатните, електронните и онлайн издания за най-достоверните източници на информация.

[1] Китай, Сингапур, Индия, Мексико, Хонг Конг, САЩ, Малайзия, Канада, Индонезия, ОАЕ, Холандия, Бразилия, Германия, Франция, Швеция, Великобритания, Италия, Австралия, Полша, Южна Корея, Ирландия, Аржентина, Испания, Турция, Япония, Русия

Edelman Trust Barometer 2013 е тринайстото поред годишно проучване на доверието. То е проведено от компанията за проучвания Edelman Berland в периода 16 октомври – 29 ноември 2012 г. под формата на 20-минутни онлайн интервюта. Извадката за онлайн проучването Edelman Trust Barometer 2013 включва 26 000 респондента, избрани на случаен принцип, с допълнителна извадка от 5 800 представители на информираната публика на възраст 25-64 години от 26 държави. Всички представители на информираната публика имат завършено висше образование, доходът на домакинството им е в първия квартил за тяхната възрастова група в страната им, четат или гледат бизнес и други новини минимум няколко пъти седмично, следят новините, свързани с обществените и политическите въпроси минимум няколко пъти в седмицата. За повече информация: http://www.edelman.com

Edelman е най-голямата PR компания в света, с 66 собствени офиса и 4 500 служители по света, и с партньори в повече от 30 града. Edelman е обявена за най-добрата PR компания на десетилетието от списание Advertising Age и е сред определените от изданието топ агенции за 2010 и 2011 г. Агенцията е носител на наградите „PR агенция на годината“ за 2011 г. на сп. Adweek, „Голяма PR агенция на годината“ за 2011 г. на сп. PRWeek, „Глобална агенция на годината“ за 2011 г. и „Дигитална агенция на годината“ за 2012 г. на The Holmes Report. Компанията беше определена за едно от „Най-добрите места за работа“ от сп. Advertising Age през 2010 г. и 2012 г. и за едно от десетте „Най-добри места за работа“ през 2011 и 2012 г. на Glassdoor. Edelman е собственик на компанията за изследвания Edelman Berland, рекламната компания Blue, технологичната агенция A&R Edelman, агенцията за медицински комуникации BioScience
Communications и компаниите Edelman Significa (Бразилия), and Pegasus (Китай). За повече информация: http://www.edelman.com/

За Контакти: Андреана Станкова AMI Communications България Т: 02 989 51 51 М: 0892 604 379