Най-големите PR агенции

Capital.bg I Сирма ПЕНКОВА I 16.12.2016

Повечето от най-големите PR агенции отчитат ръст в приходите си през 2015 г., a клиентите търсят все повече дигитални решения и използване на нови технологии в комуникацията

След кризата, която доведе до няколко несигурни години за PR индустрията, пазарът на PR услуги в България започна да търси различни посоки за развитие, включително и през нови комуникационни формати. Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от стратегията за обслужване на PR агенциите, които в кампаниите си все по-често работят и с лидери на мнение за достиганe на желаната целева аудитория. Вътрешната комуникация и т.нар. работодателски брандинг (от англ. employer branding) също трайно се намести като ниша в комуникационния бизнес. Агенциите в бранша се стремят да се позиционират като стратегически консултанти за цялостна интегрирана комуникация, която да води до желаните от клиентите бизнес резултати.

Според някои от най-големите PR агенции в страната през изминалата 2016 г. предпочитани от клиентите продължават да бъдат и традиционните PR услуги като организиране на събития и комуникация с медиите. Проблем за сектора остава законовото ограничение за цитиране на имена на компании и брандове в електронните медии, което пречи да се дава гласност на социално отговорни инициативи на компаниите. Според агенциите това може да доведе и до негативен ефект в обема на PR услугите.

Все пак през 2015 г. оборотите на повечето от най-големите PR агенции в страната нарастват в сравнение с предходната година. Общите приходи на топ 19 компании за връзки с обществеността се равняват на 26 млн. лв., което представлява ръст от 4.7% на годишна база. Към тях не са включени финансовите данни на Publicis One, тъй като оборотите на холдинга са консолидирани и обединяват приходите на 9 агенции с различни дейности.
"Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения.", казва Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency

В класацията на най-големите PR агенции в страната попадат както компании, част от международни комуникационни групи, така и български агенции с дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността. На първото място попада холдингът Publicis One, в чиято група влиза агенцията Publicis Consultants MSLGROUP. Поради факта обаче, че отчетът на дружеството е консолидиран и включва финансовите резултати на всички комуникационни агенции в холдинга, няма как да получим данни за приходите на отделните звена. Същото важи и за PR агенцията на групата Havas, която заема шесто място в класацията, но оперира на пазара като едно юридическо лице с рекламната Havas Worldwide Sofia.

Най-големите бележат спад

На първите места в класацията се нареждат PR агенции с дългогодишен опит в областта на комуникациите. Това са DD Agency, APRA Porter Novelli, United Partners и M3 Communications, които влизат съответно в топ пет позициите на подреждането.

Спад в оборотите на клиентите довежда до намалените с 20.7% приходи на DD Agency, които са общо 2.7 млн. лв. през 2015 г. "Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения, не само защото PR-ът и рекламата са първите сектори, от които се "реже", а и по проблемите, с които се налага да се справяме съвместно", коментира Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency. Поради сключени договори за конфиденциалност от агенцията не споделиха клиентите, които обслужват.
"Клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона.", казва Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на APRA Porter Novelli

Спад в приходите от над 21% отбелязва и APRA Porter Novelli. Като причина за това Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на агенцията, посочва "намаляването на комуникационните бюджети на компаниите в региона". Негативно се отразяват и намалените постъпления по линия на проекти с европейско финансиране. "Приключването на Първия програмен период за България (2007 – 2013) и трудният старт на Втория (2014-2020) доведе до постепенно намаляване, а в началото на 2015 г. – и до спиране на публичните търгове, свързани с реализацията на мащабни информационни кампании за държавни институции и общини, в които агенцията бе активен участник", коментира Цолов. Според него обаче тенденцията е временна и през следващата година очаква отново "по-активна работа и в тази посока".
"Очаквам през 2017 г. все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите.", казва Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners

Развитие в предлагането на дигитални услуги и използването на нови комуникационни канали са сред основните причини за положителния ръст в приходите на PR агенцията United Partners, която достига 2.1 млн. лв. през 2015 г. "С някои от нашите клиенти разработихме таргетирани комуникации в неексплоатирани досега канали. Работихме и върху по-интерактивни техники за комуникация, като проекти с виртуална реалност например", коментира Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners. Друга компания в топ 5 – M3 Communications, привлича общи приходи за 2015 г. в размер на 2.1 млн. лв. и отбелязва ръст от 12.8%. "Дължи се на добър мениджмънт в компанията, но сега вече и на разширяване на обхвата на услугите ни. Пазарът е много динамичен и това налага да започваме нови проекти, предимно в областта на социалните медии", коментира резултатите управителят на M3 Communication Group Максим Бехар.

Увеличаване на предлаганите услуги е причината за нарасналите със 7.8% приходи на PR агенцията Janev & Janev, които достигат 1.2 млн. лв. през 2015 г. "Очакванията ни, че ще има бум на PR кампании в социалните мрежи, не се оправдаха. Мoже би това предстои като тенденция. Ръстът, който бележи Janev & Janev през 2015 г., е в резултат на разширяване на обема на услуги към част от дългогодишните клиенти на компанията", коментира Тодор Янев, управляващ партньор в агенцията. Подобни причини посочват и от агенцията AMI Communications България, която попада на 12-о място в класацията, също с приходи от близо 1.2 млн. лв. "Успяхме да спечелим нови клиенти и осъществихме допълнителни проекти за компании, с които работим. Постигнахме близо 15% повече приходи от прогнозата ни за 2015 г. като приходите от нов бизнес са 1/5 от общите", обяснява Илияна Александрова, управляващ партньор AMI Communications България.

На 15-о място в класацията попада PR агенцията Active Group на Моника Станишева, която определя 2015 г. като "година на преструктуриране и на очертаване на нова визия за развитието на компанията". Ръстът в приходите от 4.5% се дължи най-вече на разширеното портфолио от услуги и фокусът на агенцията върху дигиталния маркетинг, PR и реклама. "Традиционният PR отдавна не е достатъчен, за да бъдеш на нивото на съвременните предизвикателства. Клиентите искат нов подход, по-ефективно инвестиране на бюджетите, по-точно таргетиране на аудиторията, повече находчивост и бързина, по-видими резултати", обясни Станишева.

Във втората половина на класацията сериозен ръст от над 43% отбелязват Civitas Global Bulgaria, което според тях е резултат от динамичния пазар на PR услуги. "Не бих казал, че има някаква голяма или неочаквана промяна, която е предопределила подобен ръст. Убедени сме, че клиентите трябва да се печелят всеки ден, по няколко пъти на ден или поне с всеки нов проект, по който работим заедно", коментира д-р Александър Христов, акаунт директор в агенцията. Повече и по-сложни проекти за съществуващи клиенти извеждат агенция Key Experts Group на 17-о място с оборот от 744 хил. лв. за 2015 г. "Ръстът на приходите ни се дължи основно на органичния ръст на проектите, реализирани за дългогодишните клиенти, и на разширяването на услугите, свързани с тези проекти, като обхват и комплексност", допълни Десислава Пантелеева, основател и изпълнителен директор на Key Experts Group.

С ръст в привлечените средства в размер на 6.8% на 19-о място се нарежда специализираната в здравния сектор PR Play, под чийто бранд оперират три юридически лица. Сборът на приходите им за 2015 г. се равнява на 647 хил. лв. и представляват обороти от чисто консултантска дейност. "Комуникациите в здравния сектор се различават значително от тези в останалите сектори. Регулациите и ограниченията по отношение на публичните комуникации са много специфични. Компаниите инвестират главно в небрандирани информационни кампании", обясни Камелия Димитрова, управител на PR Play. Агенцията Grayling, която попада на последното място в класацията, отчита спад в оборотите си с 5.4% за миналата година, който Зорница Иванова, акаунт директор в компанията, обяснява с това, че агенцията "системно инвестира в обучение на екипите си за справяне с новите предизвикателства, за да отговори адекватно на нуждите на клиентите".

А през 2017?

Прогнозите на най-големите PR агенции в страната за следващата година са пазарът да продължи положителния си ръст. Тодор Янев от Janev & Janev очаква консолидация на пазара, т.е. сливания и придобивания на по-малки агенции. Сред актуалните търсени услуги през 2017 г. ще бъде работата на агенциите с лидери на мнение, както и решенията за предотвратяването на комуникационни кризи. Максим Бехар коментира, че "нито една сериозна компания няма да може сама да се справи с криза или пък с влошената репутация на мениджмънта или продуктите й". Според д-р Александър Христов "водещите PR специалисти, особено в по-малките агенции, би трябвало да отделят все повече време за стратегически консултации, отколкото за управление на оперативни дейности". Според Томислав Цолов "клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона". Търсенето на дигитални решения и използване на новите технологии в комуникацията също ще продължат да бъдат атрактивни за клиентите. "Например social media listening е вече част от нашето ежедневие както за предотвратяване на кризи, така и за генериране на consumer insights, които да ни служат за построяване на правилните комуникационни стратегии", обяснява Мария Гергова. Тя добавя, че очаква през 2017 г. "все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите". Според Моника Станишева бюджетите на клиентите чувствително ще се увеличат, но това ще доведе и до "изискването за мислене извън рамката, за търсене на нови форми, канали и подходи в PR-а от страна на клиентитe".

Най-големите PR агенции – ИНФОГРАФИКАЗа класацията: Основен критерий при подреждането е общият размер на приходите за 2015 г. на рекламните компании. Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. Освен финансови резултати в поредицата ще намерите и информация за клиентите, които обслужват агенциите."Капитал" потърси всички дигитални агенции за потвърждение и коментар на финансовите резултати и информация за клиентите, които обслужват. До редакционното приключване на броя не получихме информация от Interpartners, Brand PR, V+O Communication, Prima, Intelday Solutions. 
 

Marks & Spencer избра V+O Communication за своя PR агенция в България

www.regal.bg | 06.11.2013

Marks & Spencer (M&S) се довери на V+O Communication България за изготвянето и реализирането на цялостна комуникационна програма за M&S на българския пазар. V+O бе избрана след конкурс в конкуренция с още три PR агенции.
Задълженията на V+O Communication България включват разработването и реализирането на комуникационна стратегия, връзки с медиите и прес офис услуги. През май 2013 г. Marks & Spencer проведе конкурс за PR агенция в Гърция, който бе спечелен от местното подразделение на V+O Communication.
Комуникационната стратегия на Marks & Spencer в България цели надграждането на образа на M&S като модна и стилна марка на родния пазар, съобщиха от агенция V+O Communication.
Партньорството между V+O Communication България и Marks & Spencer започна на проектен принцип през май тази година, когато агенцията бе поканена да организира отварянето на четвъртия магазин на водещата британската търговска марка в Paradise Center. Експертното консултиране от страна на агенцията и успешното партньорство по време на откриването бяха повод M&S да покани V+O България на конкурс за PR агенция по-рано през годината.

Оригинална публикация

Речник на политическото празнословие

в. Капитал | Весислава АНТОНОВА, Зорница СТОИЛОВА | 05.11.2011

Кои бяха клишетата и PR гафовете по време на изминалите избори

"Градим България." "Създаваме по-добро бъдеще." "Силен президент за достойна България." Призрачно кухите слогани от изминалите избори още ни преследват. Лепкави са и дълго кънтят в тъпанчетата ни. Не предполагат избор, защото нищо не казват.
А комуникацията в политиката е почти толкова важна, колкото самата политика. Тя би следвало да облича в образи и послания идеите, да дава плътност на обещанията, да проследява изпълнението на ангажиментите и да обяснява действията на политиците. Добрата комуникация увлича и вдъхновява (спомнете си Обама), лошата (мислете за избори 2011) увеличава броя на песимистите.
Попитахме няколко специалисти в PR бранша (такива, които работят по политически кампании, и хора, които избягват да го правят) какви бяха слабостите по време на кампанията от гледната точка на политическия маркетинг, кои уроци не бяха научени от предишни избори и кои грешки се повториха. Равносметката, независимо какви са резултатите от вота, е, че съдържанието липсваше. А то би трябвало да е нещото, което в крайна сметка мотивира хората да отидат до урните.

Къде отидоха истинските послания

"Тази кампания беше вяла, без идеи и каузи. Липсваха програми, които да се обсъждат, и избирателите бяха лишени от правото си да вземат информирано решение", категорична е Десислава Бошнакова, управител на ROI Communication.
За PR експертите публичните дебати между кандидатите и личните срещи с избирателите имат най-голяма тежест в кампанията. Според тях фактът, че в тях отсъстваха сблъсък на идеи и енергия, е един от най-сериозните недостатъци. Управляващият мениджър на V+O Communication България Светлана Савова задава поредица от риторични въпроси: "Имаше ли въобще спор и с каква дълбочина? Спор ли е, ако се повтарят едни и същи послания, които дори понякога стоят странно в устата на говорещите?"
А когато отсъстват качествен разговор и послания, хората избират свой представител по косвен признак – лична симпатия, за или против Бойко Борисов и т.н. "Ако попитате редовия избирател с какви идеи дойдоха на власт избраните кметове и президентската двойка, дълбоко се съмнявам, че ще получите конкретни отговори", коментира управляващият директор на IntelDay Solutions Деница Сачева. Според нея е погрешно схващането цялата политика да се насочва към малкото – една дупка, едно куче, една детска градина, едно дърво, един човек. "Едното е работа на всеки един от нас – наш ангажимент. На политиците работата им е цялото", убедена е Сачева.
Тя дава пример със столицата, тъй като работеше за кандидата за кмет на "Синята коалиция" Прошко Прошков. "Дебатите за София отново бяха забити в дупките и кучетата. А кметът на София управлява град, в който се движат 2 милиона души и почти 2 млрд. лева. Ако кметът на София не говори визионерски, ако няма политика в главата си, ако не говорим за това как управлява парите на града – дупки и кучета ще има още 100 години", отсича Сачева. Според нея иначе избираме не политици, а хора, които заемат длъжности.
Управляващият директор на Intel Day Solution насочва вниманието и към друг проблем, който опорочи смисъла на самата кампания – платените медии. В този период те са не просто трибуна за посланията на политиците, а имат пряко влияние върху решенията, които хората вземат. Затова медиите би трябвало да са отговорни и да не публикуват PR съобщения, маскирани като журналистически текстове. Всъщност бяхме свидетели тъкмо на това. "Платените медии бяха най-големият кошмар на тези избори", коментира Деница Сачева. Тя е категорична, че редакционното съдържание не трябва да се продава, а само рекламата.

Върволица от клишета

Скуката и посредствеността в комуникацията си проличаха най-добре при подбора на думите – от слоганите и лозунгите в предизборните клипове до езика, с който си служеха кандидатите по време на медийните си изяви. Попитахме PR експертите кои от клишетата, които чухме, дотолкова са се изтъркали от употреба, че вече ама-съвсем-нищо не казват на избирателите и можем да ги съберем в своеобразен речник на политическото празнословие. И те изброяват: "ние сме алтернативата за по-добро бъдеще", "нуждаем се от промяна", "работим в условията на прозрачност", "нулева толерантност към корупцията", "европейска столица" и "евроатлантически партньори" и т.н. Светлана Савова от V+O Communication България обръща внимание, че някои от тези фрази биха могли и да имат значение, но когато в тях няма съдържание, няма аргументи, няма отговор на въпросите как и защо, те просто звучат като "да живее международното положение".
Върволицата от клишета всъщност издаде, че предизборната кампания не се опита да мотивира хората да отидат до урните, не им предложи истински избор. Неслучайно почти никой от политиците не се опита да адресира в изказванията си нямото мнозинство от активни и мислещи хора, които не гласуват, защото не вярват нито в автентичността на лидерите, нито във възможността за промяна. "Впечатлението ми е, че националните кампании се правеха за хората, които вече са решили за кого да гласуват – сякаш бяха създадени по-скоро да "мобилизират електората", отколкото да привлекат нови хора към каузата", коментира Ралица Жикова, зам.-управляващ директор на Publicis Consultants.
А Деница Сачева, която е натрупала доста опит в политически кампании, признава, че негласуващите са група, от която политиците странят. Причините, разбира се, се крият в това, че това са хората, чието привличане изисква систематични усилия, сериозно изследване и картографиране. Освен това по думите й пропастите между поколенията в момента са толкова големи, че да измислиш едно политическо послание, което да е валидно за всички, е невъзможно. "Младите имат нужда от свобода, по-старите – от сигурност", дава пример тя.
И все пак, ако имаше опит да се адресират онези, които не мислят в традиционната опозиция ляво-дясно, то това се случи в кампаниите на Меглена Кунева и Светльо Витков. Но докато образът на последния провокира непукистите, бунтарите и тези с цинично отношение към политиката и живота като цяло, то Кунева се заигра в комуникацията си с онзи тип избиратели, които възприемат промяната и като лична отговорност. "Тя положи основите на една по-различна кампания и се надявам примерът й да зарази и други политици", коментира Десислава Бошнакова, управител на ROI Communication.

PR експертите са единодушни, че в комуникационно отношение това беше една от най-слабите кампании. Не че българската политика има сериозни постижения в областта на политическия маркетинг, но като че ли след тези скучни избори стана ясно, че експлоатацията на гнева на хората не е устойчива платформа. И по пътя към следващата кампания различните кандидати ще са тези, които ще вдъхновяват, вместо да ни карат да избираме между голямото и малкото зло.

КОЙ БЕШЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ PR ГАФ НА ИЗБОРИТЕ?

Светлана Савова, управляващ директор на V+O Communication: "Че Росен Плевнелиев ще топли нечий стол за 5 години. Изказването на Сергей Станишев, че се чувства победител. След подобни изказвания минава доста дълго време в изясняване какво точно "е искал да каже авторът". Но остава резултатът: в първия случай – политическа арогантност, във втория – проява на лош вкус."
***
Десислава Бошнакова, управител на ROI Communication: "Липсата на истински дебат за градовете и за президентския пост. Такъв просто не се състоя. И мисля, че е време изборният закон да се преразгледа по отношение на медиите, които сега на практика са лишени от това да представят обективно кампанията, освен чрез платени публикации и реклами. Мнението на журналистите отсъстваше."
***
Деница Сачева, управител на IntelDay Solutions: "Изказването на Цветан Цветанов за подкупа на Плевнелиев. От гледна точка на политическата комуникация това беше поведение на човек, който е отритнат, който се е разсърдил, че не е получил поста, който е очаквал. Много малко хора смятат, че изказването му е било случайно. Повечето смятат, това беше несръчно отмъщение като политическа реакция. Това изказване показа, че в ГЕРБ нещата не са единни. Всъщност те никъде не са – просто само в Синята коалиция най-много си го показваха."
***
Ралица Жикова, зам.-управляващ директор на Publicis Consultants: "Изненадващо беше, че държавните медии не дадоха свободен достъп на всички кандидати – или поне хората останаха с такова впечатление. Поведението на спечелилите и изгубилите изборите на заключителните пресконференции беше на границата, ако не и отвъд добрия вкус."

Стр. 34

И наградата отива при…

в. Капитал | 16.04.2011 

Българските PR агенции премериха сили на Bright Awards

Сред най-чаканите моменти в PR индустрията е този, в който браншът се събира, за да се възнагради за добре свършената работа. Седмицата измина под знака на вълненията след BAPRA Bright Awards – един от двата конкурса на българския пазар, които оценяват проекти в сферата на PR, организиран от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА).

Различното в това състезание е, че журито, което определя най-заслужилите кампании, е съставено от чуждестранни експерти по PR. Оглавява се от легендарния създател на The Holmes Report (едно от най-влиятелните издания за PR сферата) Пол Холмс и включва представители на борда на Международната консултантска организация на PR асоциациите (ICCO). Тази година те оцениха общо 65 проекта на 25 агенции. И отсъдиха(виж карето) – с най-много награди да си тръгне PR агенция APRA Porter Novelli, а "Агенцията на годината" да бъде M3 Communications Group. APRA спечелиха общо 4 награди, 2 от които първи места в категориите "Най-иновативна кампания" (за Twitter кампанията си "По стъпките на Апостола" за списание National Geographic) и "Специално събитие" (за инициативата "Живей активно!" на хранителния гигант Nestle).

Наградата "Агенция на годината" пък се присъжда от журито въз основа на оценка на портфолиото от клиенти и услуги на PR компаниите, техни успешни проекти, финансова информация и бизнес стратегията им за развитие.

Призът за най-добра кампания за устойчиво развитие отиде при DeConi и тяхната съвместна работа с "Екопак България" в кампанията "Залепи зелена точка. Събирай разделно!". Международните PR експерти отсъдиха, че AMI Communications са реализирали най-добрата комуникационна кампания на годината с "Да спрем кражбите на съоръжения" за клиента им "ЧЕЗ България". А за най-добра кампания, реализирана от вътрешен PR отдел, беше определен проектът "Големите 5" на единствения участник в категорията телекомуникационният оператор Vivacom.

Какво по-различно

Любомир Аламанов, управляващ директор на APRA Porter Novelli, отбелязва, че интересът към конкурса тази година значително се е повишил, коментирайки, че това, освен че говори добре за състезанието, увеличава и конкуренцията между участниците. Според изпълнителния директор на Al Channels Communication и настоящ зам.-председател на БАПРА Александър Дурчев увеличеният брой заявки демонстрира, че "пазарът се развива и този конкурс започва да набира сила и доверие в бранша". По думите му международното жури дава увереност на агенциите, че конкурсът е обективен.

Прави впечатление, че сред участвалите проекти тази година почти няма кампания, която да не се развива под една или друга форма в социалните медии. От една страна, е подчертан стремежът към иновативност, от друга – търсенето на нови, по-евтини канали за комуникация е подхранено и от свитите маркетингови бюджети на компаниите. "Наблюдава се промяна във фокуса и каналите. Миналата година беше доста тежка и компаниите са се опитали да бъдат по-креативни", смята Александър Дурчев от All Channels Communication.

В допълнение, бумът на социалните мрежи като Facebook и Twitter допринася за по-лесния обмен на идеи. Любомир Аламанов APRA Porter Novelli коментира: "Всички вече могат да виждат какво правят компаниите по цял свят. Наблюдавайки как големи корпорации правят креативни и много полезни зелени кампании в САЩ, Мексико, компаниите се убеждават в това, че обикновените кампании просто не работят."

Според българските PR специалисти все по-честото прибягване до иновативни методи, както и явното превъзходство на кампаниите със зелена или социална насоченост на БАПРА Bright Awards свидетелстват за израстването на бизнесa в България. Емил Георгиев, управляващ директор на DeConi, очаква силен ръст в социално отговорните кампании, тъй като е настъпила трайна промяна в потребителското поведение и предлагането на високо качество на приемлива цена вече не е достатъчно. "Хората искат нещо повече от обикновена покупка. Интересът се насочва към компании и марки, които предлагат форма на духовно преживяване и съпричастност към обществени проблеми. Социалната отговорност е полето, в което ще се осъществява конкуренцията между компаниите", прогнозира той.

Участниците в конкурса Bright Awards се увеличават, но не във всички категории. Така например "Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел" остана само с един участник тази година. Управителят на APRA Porter Novelli Любомир Аламанов си обяснява слабото участие на компаниите с това, че конкурсът не е успял да достигне до тях. "Предоверихме се на познаваемостта си сред нашата гилдия и пропуснахме да направим малко по-добър PR на събитието", признава той.

Слабите места

И тази година липсваше както кратко представяне на спечелилите кампании в отделните категории, така и предварително публично описание на участващите проекти. Така на церемонията за публиката не стана съвсем ясно кой за какво е спечелил и с какво един проект е по-заслужил от останалите. "Награждаването продължи два часа. Ако бяхме представяли всяка агенция, те щяха да траят минимум четири. Подобни конкурси на международно ниво са стриктни, бързи и ефективни. Никой в съвременния свят не си губи времето по този начин", коментира Любомир Аламанов.

Бъдещият председател на БАПРА Александър Дурчев обаче се съгласява, че е липсвала прозрачност по време на церемонията и че проектите следва да са по-видими на интернет страницата на събитието. Той планира през следващата година да направи самото награждаване много по-интерактивно. "При Stevie Business Awards например се дава възможност на оторизирани от организацията хора да гласуват за проектите в реално време. Колкото повече експерти гласуват, толкова по-обективна става оценката", дава пример той. И допълва, че по този начин могат да се избегнат всякакъв вид спекулации, свързани с обективността му.

Самото гласуване предизвиква и различия в мненията между членовете на БАПРА. "Чухме от журито, че начинът на гласуване трябва да се улесни. Процедурата ще има някои изменения, но журито и механизмът на определяне ще се запазят. Това е един от основните критерии, заради които БАПРА има такъв престиж" , категоричен е Любомир Аламанов.

Според Александър Дурчев от All Channels Communication проблеми има при оценяването на алтернативни и интегрирани кампания. Според него те се възприемат по-трудно от представители на "ортодоксалния PR". "Ние правим кампании, които да носят финансови резултати на клиентите ни. Съществуват много рекламни проекти, в които има PR, и други PR проекти, в които има реклама. Това трябва да се вземе предвид догодина, за да се даде шанс на подобни кампании, тъй като те работят. Планирам да вкараме и блогъри, и хора с по-широко мислене, които биха могли да оценят подобно мислене", обяснява той.

Извън организирането на BAPRA Bright Awards асоциацията има други важни приоритети през тази година. Гилдията е единодушна, че една от основните цели на организацията е евентуалното й участие в промяната на процеса по кандидатстване за обществените поръчки. Председателят на БАПРА Максим Бехар смята, че той е "изключително аматьорски и непрозрачен" и изисква участието на експерти в бранша, за да стане по-професионален.

"БАПРА като асоциация трябва да бъде по-дейна в консултирането на подготовка на тези проекти. Ще работим на ниво правителство и хора, които действително взимат решенията, за да има прозрачни правила при подготовката на търговете. Капаните за това кой ще отпадне и кой не се залагат именно там. Ние трябва да осигурим възможност за всички на пазара да имат шанс за участие", планира Александър Дурчев, който поема председателството на асоциацията през юни.

Сред другите им амбиции са да се включат в дебата по промените на медийния закон. Според Александър Дурчев "съществуващият закон цензурира изявата на частния сектор в медиите, което пречи и на PR бранша. Международното признание, което получаваме, се дължи точно на това, че се мъчим по невероятен начин да бъдем отразени от медиите", обръща внимание той.

А още по-голямата цел на БАПРА от следващата година е конкурсът да стане международен. Или да сверява часовниците на бранша поне на Балканите.

Наградените

Агенция на годината:

М3 Communications Group

Кампания за устойчиво развитие:

1. DeConi – Залепи зелена точка. Събирай разделно!" за "Екопак"

2. New Moment PR – "2060" за "Доверие"

3. APRA Porter Novelli – "Моят зелен град" за Coca Cola

Иновативна кампания на годината:

1. APRA Porter Novelli – " По стъпките на Апостола" за "Санома Блясък България"

2. PR NET – "Ти избираш!" – национална информативна кампания за БППП

3. All Channels – "Силен старт с Пощенска банка" за Postbank

Специално събитие на годината:

1. APRA Porter Novelli – "Живей активно!" за "Нестле България"

2. V+O Communication – представяне на новата идентичност на blizoo на публиката

1. APRA Porter Novelli – "Аския" за ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Комуникационна кампания на годината:

1. AMI Communications – "Да спрем кражбите на съоръжения" за ЧЕЗ

2. Max Communications Ltd – "Да защитим правата на 8 милиона собственици на земеделски земи!" за БАСЗЗ

3. PR Point/ Cohn & Wolfe Affiliate –" В ЕС вие имате потребителски права. Отстоявайте ги!" за Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите към ЕС

Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел:

VIVACOM – "Големите 5"

Оригинална публикация 

Брой 24 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 4.04.2011

В новия 24-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • За първи път корпоративните клиенти ще оценяват своите PR агенции в специална конкурсна категория на PR Приз 2011;

  • Актуални PR новини и събития;

  • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

  • Интервю с Ясен Гуев, Директор “Корпоративна политика”, Globul;

  • За и PRотив "Личните профили за корпоративни нужди", от д-р Александър Христов;

  • Любопитно за "Дефиниции за PR" от Apeiron web blog;

  • PR забавление "PR Забавно от „PRактики”, от Симона Стефанова.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 24 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/04/PRaktiki_Newsletter_04_04_20111.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Ева Широкова, eva_shirokova@abv.bg

Стоян Стоянов, s.stoyanov@bdvo.org

Александър Христов, a.hristov@bdvo.org

Андрей Велчев, avelchev@gmail.com

Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Симона Стефанова

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет.2

Тел: 02/ 421 4280, 

Ел.поща: office@bdvo.org

Да направим завой

в. Капитал | Зорница СТОИЛОВА | 15.01.2011

PR секторът гледа към публичния сектор и дигиталните комуникации като източници за раздвижване на пазара

Вместо да вдигат чаши с шампанско на лъскави партита като в добрите времена преди рецесията, в офисите на PR агенциите щракат телбодове и шумят копирни машини, които отпечатват стотици листове с оферти и административна информация. Индустрията направи елегантен завой към публичния сектор, за да компенсира свиването на инвестициите в PR услуги на частните компании. По всичко изглежда, че тази тенденция ще се запази (и дори засили) и през 2011г., въпреки че участието в търгове на държавната администрация или по европейски програми носи със себе си и много бюрократични главоболия. Онези PR агенции, които не могат да се примирят с буквализма на условията и непрозрачността на вземане на решения в публичния сектор, пък насочват усилия в овладяването на дигиталните комуникации, след като индустрията прекара една година в опипване на почвата. В добавка предстоят избори, които също ще са свеж източник на приходи за част от професионалистите в областта на политическия маркетинг.

Смяна на фокуса

Общото настроение в сектора е, че под въздействието на кризата се е променила структурата на предлаганите и търсени PR услуги. Компаниите продължават да инвестират в събития, защото те им осигуряват директен контакт с аудиторията, но го правят внимателно и с фокус върху резултатите. "В рамките на нашата група организирането на събития беше секторът с най-голям ръст за изминалата година", казва Александър Дурчев, управител на Аll Channels Communication Group. Но подчертава, че събитията са станали много по-премерени и ориентирани към съпреживяването с марката.
Агенциите не усетиха прогнозираното преливане на бюджети от реклама към PR, но пък отчитат ръст в търсенето на някои от услугите. Светлана Савова, генерален директор на "V+O Communication България", наблюдава такова увеличение при вътрешните комуникации. Доскоро те се възприемаха по-скоро като ангажимент на HR специалистите, но с развитието на дигиталната среда се размиха и границите между вътрешна и външна комуникация. "Има голям смисъл в това вътрешните комуникации да се управляват от PR агенция, защото, когато познаваш динамиката вътре в една компания, какви са страховете на служителите й и какво ги мотивира, можеш по-добре да разкажеш историята й пред външните публики", обяснява Савова.
От една страна, заради рецесията, от друга – заради правителствените акции, особено спрямо хранителната индустрия, професионалистите отчитат и ръст на кризисните комуникации. Според Светлана Савова обаче такъв тип консултации не могат да се случват на проектна основа. "Трябва да познаваш добре клиента, предварително да си направил анализ доколко е подготвен за криза и да си го обучил как да реагира, за да има ефект", аргументира се тя. Александър Дурчев от Аll Channels Communication Group пък отбелязва, че компаниите са започнали да разчитат повече на своите PR агенции и за по-стратегически консултации и анализи на пазара, на конкурентите, на ориентиране в обществената ситуация дори.
За сметка на това всички наблюдават намаляване на бюджетите за корпоративна социална отговорност. Сред тези, които са си позволили да запазят размера на инвестициите си в тази посока, са само големите и международни компании, които имат целенасочена и дългосрочна политика в областта. "Фирмите се опитват да оцелеят, да намерят нови пазари, от една страна, а от друга, медиите не са склонни да отразяват корпоративни новини, свързани със социални каузи, а това ги спира да инвестират, защото все пак очакват и бизнес полза", изяснява причините Александър Дурчев.
Най-значимото събитие на изминалата година обаче без съмнение е възходът на дигиталните комуникации, въпреки че участниците на пазара си признават, че 2010 г. беше по-скоро тестова година за този тип услуги. Компаниите и агенциите изпробваха различни техники, канали, подходи в тази среда, набраха инерция и обещават, че през тази ще видим по-структурирани и смислени кампании онлайн.
Управляващият директор на APRA Porter Novelli Любомир Аламанов казва, че скоро агенцията им ще завърши изграждането на своето дигитално звено. Доскоро той е размишлявал и дали не си струва да наеме на работа програмисти, но е решил, че е по-добре за агенцията да се фокусира върху управлението на репутацията онлайн и да остави разработването на приложения на специализираните студиа за дигитален маркетинг.
Дали обаче през 2011 г. действително ще говорим за отделни бюджети, които компаниите ще насочват за дигитални комуникации, или по-скоро за спорадични инвестиции в кампании, извън планираните суми за PR? Експертите смятат, че ще станем свидетели и на двете. "Понякога се опитваме да добавим стойност за настоящите си клиенти, като им предлагаме допълнително и такъв тип услуги, които не влизат в предмета на договора ни", обяснява Светлана Савова от "V+O Communication България". И продължава: "Но зависи много от конкретния случай. Когато клиентът е подготвен да живее в дигиталния свят, тогава се изисква отделен бюджет, с който можеш да разшириш дейността."
Всъщност в сегмента на онлайн комуникациите рекламните и PR агенции преплитат интереси. Според Савова обаче териториите малко или много са си ясни: "Ние се борим за думите, диалога, за това как да построим разговора онлайн, така че да съвпада с образа на компанията офлайн."

Държавни конкурси

Венета Попова, управител на PR агенция "Кота 97", смята, че през 2011 г. PR пазарът съвсем ясно ще се раздели на два типа агенции – такива, които участват в търгове по оперативни програми и поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), и такива, които ще останат в полето на корпоративния PR. За своята агенция тя е избрала втория път. "Ние не проявяваме интерес към публичния сектор, защото намираме работата с частни компании за по-чиста и ясна, с повече свобода да създаваме идеи. Докато в тези конкурси е много по-важно да умееш да администрираш кандидатстването си, отколкото да бъдеш креативен в това, което предлагаш", коментира тя.
И действително тези, които вече са се осмелили да участват, са натрупали горчив опит, като това да ги дисквалифицират заради липсващ подпис на една от стотиците страници с документи. Условията пък често са непосилни за една агенция и в бранша все по-често компаниите се обединяват в консорциуми, за да посрещнат изискванията на конкурсите. "Всички гледат към европейските фондове. Пазарът е в стагнация и публичният сектор е единственият вариант за ръст. Доколко тези публични пари ще влязат в реалния бизнес зависи от много неща – от администрацията, от опита на компаниите да си подготвят тръжната документация…", коментира Александър Дурчев от Аll Channels Communication Group. През изминалата година неговата агенция е спечелила три търга, което му дава увереност, че има начин да се пребори бюрократичната машина.
"Направихме отдел, който се занимава само с това, хората ни са добри в областта и си участваме по такива конкурси. Приели сме го като вид инвестиция", обяснява Любомир Аламанов, управляващ директор на APRA Porter Novelli, който се е разочаровал неведнъж от непрозрачните и оплетени правила. "Молим се да попаднем на читав чиновник, който иска да се случи нещо, защото има администрации, които помагат да се реализират хубави проекти", казва все пак той.
Една от идеите на Българската асоциация на PR агенциите през 2010 г. беше да постави ясно проблема с условията на търговете за обществени поръчки пред правителството. Това им намерение все още не е изпълнено.

Изборна година

"За агенциите, които се занимават с политически маркетинг, идващите избори (местни и президентски) ще бъдат сериозно предизвикателство. Браншът разчита на тях и като бизнес и е добре да бъде ангажиран в такъв важен процес", казва Венета Попова, управител на PR агенция "Кота 97". Нейната агенция вече води предварителни разговори за ангажименти към местните избори, но засега отказва да съобщи подробности. Венета Попова обаче не очаква, че ще станем свидетели на по-зряла политическа кампания. Нещо повече – притесненията й са, че до момента, в който тя навлезе в най-активния си период, вече няма да са останали избиратели, към които да бъдат насочвани посланията. И все пак вярва, че ще видим интересни кандидати, които ще говорят смислено на населението в активна икономическа възраст. Но на местните избори.
Встрани от политиката обаче управителят на PR агенция "Кота 97" залага големи надежди на ИТ сектора като източник на свежи инвестиции за PR пазара. "Всички наши нови клиенти са от този бранш. Той е много динамичен, работата е свързана с постоянно обяснение на нови технологии и имаме много повече възможности за креативност", казва Венета Попова. Позитивни сигнали за PR бизнеса дават още фармацевтичната индустрия и финансовият сектор. Общото настроение е, че го очаква интересна и (с много усилия и малко късмет) по-успешна година.

Стр. 34

Защо белгийската Tipik избра V+O за стратегически партньор?

M3 Communications College I Наталия РУСЕНОВА I 2010-03-12

Преди няколко дни в специализираните медии беше шумно разгласено едно много стратегическо сътрудничество – между V+O Communication България и белгийската комуникационна агенция Tipik. За повече подробности, потърсихме г-жа Светлана Савова, управляващ директор на V+O Communication.

1.      Неотдавна Вашата агенция се присъедини към белгийската комуникационна агенция Tipik. Разкажете ни малко повече за тази агенция…

Tipik е комуникационна агенция, базирана в сърцето на Европейския съюз, в Централен Брюксел. Разполага със 115  щатни служители в 30 страни  – графични художници, уеб дизайнери, преводачи, мениджъри на събития, аудио-визуален и редакторски екип. Тези експерти са работили по договори с много от дирекциите на Европейската комисия, НАТО, Европейския парламент, както и с дружества от рода на BNP Paribas във Франция, белгийските телевизионни канали RTBF и Be-TV и Белгийската фармацевтична асоциация.

Агенцията е създадена през 1988 г., http://www.tipik.eu

2.      Бихте ли споделили как се реализира Вашето партньорство с нея? На какви критерии трябваше да отговори управляваната от Вас компания, за да подпишете договор за партньорство?

Партньорството ни започна след проведен конкурс през 2009 година. За да бъдем предпочетен партньор, трябваше да имаме опит в работата си по организиране на мащабни информационни кампании с национален обхват, реализиране на креативни събития, ефективна работа с медиите в България. Доброто ни партньорство с Представителството на Европейската комисия в България и сериозното познаване на темата ЕС, мисля, че добави още аргументи към направения избор.

3.      Какви са очакванията на Вашата агенция от присъединяването Ви към Tipik?

Подобно партньорство ще даде възможност на V+O да обменя опит и идеи с агенция, която от дълго време работи за всички европейски институции и сериозни корпоративни клиенти. Ще ни позволи да реализираме кампании, които ще се случват в останалите страни – членки на ЕС, и ще бъдат от значение за информирането на българското общество. Вярваме, че темите, които ще са фокус в съвместните ни проекти, ще бъдат част от пулса на съвременните тенденции.

4.      С кои големи международни компании работи агенция Tipik?

BNP Paribas (France)

World Intellectual Property Organisation (Switzerland)

Belgian Ministry of Justice (Belgium)

French Ministry of Research (France)

SMALS (IT support for Belgian social sector and public federal services) (Belgium)

Regional Council of Rhône (France)

Informatics Department of the City of Brussels (Belgium)

BrailleNet (Web Accessibility) (France)

Mini-Europe Theme Park – Brussels (Belgium)

Prémaman (retailer) (Belgium)

RTBF (Radio-télévision belge francophone) (Belgium)

Skynet (Internet service provider) (Belgium)

Royal White Star Woluwe FC (football club) (Belgium)

5.      Какъв е първият предстоящ проект съвместно с агенция Tipik?

V+O е национален координатор на младежки фотоконкурс, обявен от Европейската комисия, Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“.

Това е фотоконкурс за млади хора на възраст между 14 и 18 години от 27-те държави – членки на ЕС, на тема „Еврото: какво означава то за нас?“.

Освен наградите, които ще бъдат раздадени на победителите, конкурсът ще помогне на младите хора да се заинтересуват от процеса на европейска интеграция, да го разберат по-добре и да кажат какво мислят по този въпрос – независимо че България все още не използва еврото като своя валута.

6.      Има ли други български агенции, които си партнират с агенция  Tipik?

Желанието на Tipik е да развие дългосрочно сътрудничество с един партньор, за да се създаде необходимата химия, разбиране и най-вече доверие. Съвсем логично е така да се появи истинското усещане за един отбор.

7.      Вие сте част от голямата гръцка PR агенция V + O Communication, която има офиси както в София, така и в Белград, Букурещ и Атина. Имате ли наблюдения дали използваните PR техники в тези страни генерално се различават?

Различните пазари се намират на различно ниво на развитие и се нуждаят от ясно разбиране на спецификите, за да може най-адекватно да се прилагат инструментите на PR. В този смисъл техниките като такива не се различават. Това, което е различно, е начинът, по който се съчетават и активират. Философията на V+O като група е да разчита на изцяло местни екипи, които чувстват пулса на аудиторията, знаят кое работи и кое не и могат да отговорят на различните за съответните пазари предизвикателства.  И това работи.

Светлана Савова e магистър по международни отношения със специализация „Европейска интеграция“. През 1995 г. се присъединява към екипа на M.A.R.C., сега Publicis MARC Group. Работата с Делегацията на Европейската комисия в България в продължение на 6 години има определяща роля в професионалното й развитие. От 2004 е управляващ директор на V+O Communication, независима PR агенция с централен офис в Атина.

Оригинална публикация

Да запазиш хладнокръвие

Capital.bg I Зорница СТОИЛОВА I 2010-01-30

PR агенциите преминават сравнително спокойни през кризата

"Запазете спокойствие и продължавайте" е слоганът на кампания на британското правител- ство през 1939 г. по време на бомбардировките над Лондон
Автор: thanland

Годината на премерените очаквания и обещания. На простите, интегрирани решения. И на умерения оптимизъм.

Така ще изглежда 2010 г. в представите и прогнозите на представителите на българския PR бизнес. Попитахме ги за грешките, промените и поуките от изминалата година и целите и стремежите им за новата.

На прага

Поглеждайки назад към 2009 г., PR практиците в България очертават няколко линии в поведението на клиентите си, но общата дума, която ги обединява е предпазливост. "Много от мениджърите, които контролираха бюджети, действаха първосигнално и ги намалиха. Имаше индустрии, които се поддадоха на общото настроение и свиха инвестициите си, но не толкова по необходимост, а по-скоро "за да спестят някой лев", спомня си Радина Ралчева, управляващ директор на Go Green Communications.

Въпреки че равносметката е около 20% съкращаване на бюджетите повсеместно, PR агенциите казват, че не им се е налагало да съкращават хора или да намаляват заплати. И в целия сектор – от големите агенции, част от международни вериги, през по-малките до новосъздадените – настроението е умерено оптимистично. Дори очакват през 2010 г. PR бюджетите да се увеличат или да се запазят на нивата от добрите години за бизнеса.

Според Любомир Аламанов, управляващ директор на PR агенция APRA Porter Novelli, кризата е оздравителен процес за всички. "Не можем да се оплакваме от природните закони, просто трябва да се адаптираме към новите условия", казва той полу на шега, полусериозно. Светлана Савова, генерален директор на V+O Communication е на мнение, че именно трудната икономика е започнала да отсява истинската PR експертиза от непрофесионалистите. Въпреки това обаче един от негативните й ефекти, признава тя, е подбиването на цени. "Част от компаниите, които си търсят PR агенция заради кризата, понякога решават чисто финансово проблема, избирайки най-евтиното", коментира тя. Но добавя, че има и такива, които започват да търсят стратегически консултанти, които да ги съветват как да се държат в публичното пространство в дългосрочен план.

Също както при рекламния бизнес, в PR индустрията сега е активният сезон на конкурсите. И отново подобно, "пичовете" (конкурс на рекламен език – бел. ред.) страдат от същите недостатъци – или са ценови, или са на парче. "Бизнесът все още не планира годишно", признава Ради Георгиев, управляващ директор на PR агенция "От-До Консулт" и обръща внимание, че все още в България PR конкурсите се организират за конкретна кампания, събитие или въвеждане на продукт на пазара. "Някои се сещат, че имат нужда от PR обслужване в кризисни моменти или са се сблъскали с черен PR и искат да им решиш проблема. И след това забравят за теб до следващия път, когато имат проблем", разказва той. Докато правилният подход, по думите му, е да се изгради дълготрайна връзка между PR агенцията и клиента.

Генералният директор на агенция V+O Communication Bulgaria Светлана Савова се съгласява. "Може би със 75% от клиентите, с които сме започнали съществуването си до момента продължаваме партньорство, което означава сериозен ангажимент, инвестиция и натрупване на опит на самия екип", казва тя и обяснява, че ако искат да запазят настоящите си клиенти агенциите трябва да предлагат добавена стойност, без да очакват повишаване на бюджетите. Според нея онези, които развиват опита си и се стремят да разширяват портфолиото от услуги според това, което е нужно в момента на PR пазарa, ще запазят клиентите си и ще ги увеличат.

Източници на оптимизъм

Част от оптимизма на PR бизнеса се дължи на откриването на нови бизнес ниши и появата на нови клиенти, които са осъзнали необходимостта от PR услуги. Така например сред най-нетипичните компании, обявили конкурс за PR консултация, са юридическа кантора, онлайн магазин и уеб базирана услуга, която предлага превантивни мерки срещу междуфирмената задлъжнялост.

От една страна, това се дължи на факта, че PR-ът е по-евтин инструмент от рекламата. Но от друга, PR агенциите започват да се търсят през тази година и като свързващ мост между различни бизнеси, които могат да си бъдат взаимно полезни. Честа практика е например, агенциите да организират т.нар. networking (от англ.- мрежа) събития, на които събират своите клиенти от различни индустрии и на които се създават успешни партньорства. Според PR практиците друга ниша с възможност за растеж тази година ще бъдат връзките с институциите (Public Affairs).

Със свиването на бюджетите на компаниите, голяма част от агенциите на пазара откриват източник на приходи в публичния сектор, предимно чрез участие в конкурси за информационни кампании за различни европейски проекти. Въпреки че в сектора има известно предубеждение към тромавите процедури на търговете и често предизвестените победители, притиснати от финансовите обстоятелства, много агенции не могат да си позволят да изпуснат тази възможност. "Случвало е да сме 20 агенции на конкурс за публичен проект. Дори рекламни агенции участват за PR проекти", разказва Любомир Аламанов от APRA Porter Novelli. Той разказва, че заради редицата неразбории и неясноти в сегашните процедури, Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) е поискала среща с кабинета на Бойко Борисов и ще настоява за повече "прагматичност в условията на търговете".

Теодора Бунчева, която оглавява New Moment PR, част от комуникационната група New Moment New Ideas Company, смята, че една от положителните тенденции в сектора през 2010 г. ще бъде търсенето на интегрирани решения. Тя обяснява, че в момента често се явяват на конкурси заедно с рекламната агенция от холдинга. От една страна, клиентите правят това с цел да оптимизират разходите, но от друга, окрупняването на услугите дава по-ефективни резултати за цялостната кампания. "Така се работи по-добре екипно и се обмисля стратегически през всички канали. Постига се по-голямо единомислие и синхрон в реализацията на кампанията", обобщава Бунчева.

Възходът на дигиталния PR

Безспорно за PR агенциите и техните клиенти социалните мрежи и блоговете са на дневен ред, а дигиталният PR се очертава като една от най-търсените услуги в сектора. "Всички клиенти искат Facebook или блог, защото са чували, че е модерно", обобщава Ради Георгиев от "От-До Консулт" и добавя, че онлайн кампаниите не само трябва да се обмислят и управляват внимателно, но и да предлагат качествено съдържание на потребителите.

Затова и PR агенциите са предпазливи, когато предлагат на свои клиенти онлайн решения и не отричат класическите инструменти на PR-а. Според Любомир Аламанов ключът е в правилния микс от офлайн и онлайн медии. "Все още има определени групи от хора в България, които не можеш да достигнеш чрез интернет", аргументира се той.

PR практиците признават, че един от рисковете, който крие използването на социални медии в работата им, е, че клиентите все още не са напълно готови да се сблъскат директно с потребителите. И да приемат критика. Теодора Бунчева от New Moment PR казва, че в интернет първо трябва да се научиш да слушаш, а след това и да реагираш адекватно на онова, което ти казват хората. "Най-голямото предизвикателство при използването на социалните медии, ще е да се докаже, че работят, т.е. да се измери ефективността от кампаниите", обръща внимание тя.

Оригинална публикация

PR гафове на годината

в. Класа I 2008-01-01

PR агенция „От-До Консулт“

1. Аферата на Маским Стависки с алкохола и шофирането – след като бе лице на кампанията за безопасно шофиране „Ако си пил – слез, искам да стигна жив“, световният шампион предизвика трагична катастрофа. Като за капак името му на два пъти бе свързано с опити за промяна на Закона за движение по пътищата, в частта за промилите алкохол в кръвта. Гафът принадлежи изцяло на фигуриста и илюстрира неизбежната връзка между PR и живота. 2. „Ерос спи, Сергей го чака” – заглавие от първа страница на в. „Труд“, която разкрива неудобна за премиера ситуация. Материалът описва как Сергей Станишев, който е фен на италианския певец, напразно го чакал. Вместо да изпие следобедното си кафе с министър-председателя, Ерос предпочел да се наспи в „Хилтън”, тъй като след разходка в дъжда предишната вечер се страхувал да не си загуби гласа. Напразни били и усилията на градинарите, окосили и фризирали тревата край кафенето в двора на Министерския съвет, където трябвало да се състои срещата между двамата. 3. Снимката с убитата мечка на шефа на „Белла”- България. Наскоро в медиите се разпространи зловеща фотография на собственика на фирмата Венцислав Георгиев. На нея се вижда как бизнесменът е прегърнал окървавения труп на бяла мечка, която сам е убил по време на лов в Канада. Пресинформацията генерира не само публикации, но и цял клуб на възмутени потребители, които бойкотира продуктите на „Белла”. 4. Репликата на Пламен Орешарски за „седянката” пред включения микрофон на телевизия bTV и в присъствието на други национални медии. (Само това липсваше в и без това тежката комуникация между правителството и стачкуващите учители). 1.Четвъртата сватба на Миглена Ангелова, която от PR събитие се превърна в PR гаф.

V+O Communications

1. СЕМ с писмото до медиите, в което обяви Уляна Пръмова за директор на БНТ, ден преди надзорниците в съвета да са гласували избора. 2. Инсценировката на Юлияна Дончева, че й прилошава в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“. Бившата депутатка и тогавашна кандидат-кмет на София се уплаши от въпросите на Асен Григоров за „Софийска вода“. 3. bTV с официалното си прессъобщение, че вкарват прокурор в телевизията заради изтичане на информация кой е победителят в „Сървайвър 2“. 4. Христо Стоичков с изказването му, че бил приел да стане треньор на националния отбор по футбол само за да си намери после работа в чужбина.

Оригинална публикация