Най-големите PR агенции

Capital.bg I Сирма ПЕНКОВА I 16.12.2016

Повечето от най-големите PR агенции отчитат ръст в приходите си през 2015 г., a клиентите търсят все повече дигитални решения и използване на нови технологии в комуникацията

След кризата, която доведе до няколко несигурни години за PR индустрията, пазарът на PR услуги в България започна да търси различни посоки за развитие, включително и през нови комуникационни формати. Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от стратегията за обслужване на PR агенциите, които в кампаниите си все по-често работят и с лидери на мнение за достиганe на желаната целева аудитория. Вътрешната комуникация и т.нар. работодателски брандинг (от англ. employer branding) също трайно се намести като ниша в комуникационния бизнес. Агенциите в бранша се стремят да се позиционират като стратегически консултанти за цялостна интегрирана комуникация, която да води до желаните от клиентите бизнес резултати.

Според някои от най-големите PR агенции в страната през изминалата 2016 г. предпочитани от клиентите продължават да бъдат и традиционните PR услуги като организиране на събития и комуникация с медиите. Проблем за сектора остава законовото ограничение за цитиране на имена на компании и брандове в електронните медии, което пречи да се дава гласност на социално отговорни инициативи на компаниите. Според агенциите това може да доведе и до негативен ефект в обема на PR услугите.

Все пак през 2015 г. оборотите на повечето от най-големите PR агенции в страната нарастват в сравнение с предходната година. Общите приходи на топ 19 компании за връзки с обществеността се равняват на 26 млн. лв., което представлява ръст от 4.7% на годишна база. Към тях не са включени финансовите данни на Publicis One, тъй като оборотите на холдинга са консолидирани и обединяват приходите на 9 агенции с различни дейности.
"Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения.", казва Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency

В класацията на най-големите PR агенции в страната попадат както компании, част от международни комуникационни групи, така и български агенции с дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността. На първото място попада холдингът Publicis One, в чиято група влиза агенцията Publicis Consultants MSLGROUP. Поради факта обаче, че отчетът на дружеството е консолидиран и включва финансовите резултати на всички комуникационни агенции в холдинга, няма как да получим данни за приходите на отделните звена. Същото важи и за PR агенцията на групата Havas, която заема шесто място в класацията, но оперира на пазара като едно юридическо лице с рекламната Havas Worldwide Sofia.

Най-големите бележат спад

На първите места в класацията се нареждат PR агенции с дългогодишен опит в областта на комуникациите. Това са DD Agency, APRA Porter Novelli, United Partners и M3 Communications, които влизат съответно в топ пет позициите на подреждането.

Спад в оборотите на клиентите довежда до намалените с 20.7% приходи на DD Agency, които са общо 2.7 млн. лв. през 2015 г. "Нашият бранш е като лакмус – първо ние разбираме кога бизнесът започва да изпитва затруднения, не само защото PR-ът и рекламата са първите сектори, от които се "реже", а и по проблемите, с които се налага да се справяме съвместно", коментира Пепа Гроздева, член на борда на директорите на DD Agency. Поради сключени договори за конфиденциалност от агенцията не споделиха клиентите, които обслужват.
"Клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона.", казва Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на APRA Porter Novelli

Спад в приходите от над 21% отбелязва и APRA Porter Novelli. Като причина за това Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на агенцията, посочва "намаляването на комуникационните бюджети на компаниите в региона". Негативно се отразяват и намалените постъпления по линия на проекти с европейско финансиране. "Приключването на Първия програмен период за България (2007 – 2013) и трудният старт на Втория (2014-2020) доведе до постепенно намаляване, а в началото на 2015 г. – и до спиране на публичните търгове, свързани с реализацията на мащабни информационни кампании за държавни институции и общини, в които агенцията бе активен участник", коментира Цолов. Според него обаче тенденцията е временна и през следващата година очаква отново "по-активна работа и в тази посока".
"Очаквам през 2017 г. все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите.", казва Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners

Развитие в предлагането на дигитални услуги и използването на нови комуникационни канали са сред основните причини за положителния ръст в приходите на PR агенцията United Partners, която достига 2.1 млн. лв. през 2015 г. "С някои от нашите клиенти разработихме таргетирани комуникации в неексплоатирани досега канали. Работихме и върху по-интерактивни техники за комуникация, като проекти с виртуална реалност например", коментира Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор на United Partners. Друга компания в топ 5 – M3 Communications, привлича общи приходи за 2015 г. в размер на 2.1 млн. лв. и отбелязва ръст от 12.8%. "Дължи се на добър мениджмънт в компанията, но сега вече и на разширяване на обхвата на услугите ни. Пазарът е много динамичен и това налага да започваме нови проекти, предимно в областта на социалните медии", коментира резултатите управителят на M3 Communication Group Максим Бехар.

Увеличаване на предлаганите услуги е причината за нарасналите със 7.8% приходи на PR агенцията Janev & Janev, които достигат 1.2 млн. лв. през 2015 г. "Очакванията ни, че ще има бум на PR кампании в социалните мрежи, не се оправдаха. Мoже би това предстои като тенденция. Ръстът, който бележи Janev & Janev през 2015 г., е в резултат на разширяване на обема на услуги към част от дългогодишните клиенти на компанията", коментира Тодор Янев, управляващ партньор в агенцията. Подобни причини посочват и от агенцията AMI Communications България, която попада на 12-о място в класацията, също с приходи от близо 1.2 млн. лв. "Успяхме да спечелим нови клиенти и осъществихме допълнителни проекти за компании, с които работим. Постигнахме близо 15% повече приходи от прогнозата ни за 2015 г. като приходите от нов бизнес са 1/5 от общите", обяснява Илияна Александрова, управляващ партньор AMI Communications България.

На 15-о място в класацията попада PR агенцията Active Group на Моника Станишева, която определя 2015 г. като "година на преструктуриране и на очертаване на нова визия за развитието на компанията". Ръстът в приходите от 4.5% се дължи най-вече на разширеното портфолио от услуги и фокусът на агенцията върху дигиталния маркетинг, PR и реклама. "Традиционният PR отдавна не е достатъчен, за да бъдеш на нивото на съвременните предизвикателства. Клиентите искат нов подход, по-ефективно инвестиране на бюджетите, по-точно таргетиране на аудиторията, повече находчивост и бързина, по-видими резултати", обясни Станишева.

Във втората половина на класацията сериозен ръст от над 43% отбелязват Civitas Global Bulgaria, което според тях е резултат от динамичния пазар на PR услуги. "Не бих казал, че има някаква голяма или неочаквана промяна, която е предопределила подобен ръст. Убедени сме, че клиентите трябва да се печелят всеки ден, по няколко пъти на ден или поне с всеки нов проект, по който работим заедно", коментира д-р Александър Христов, акаунт директор в агенцията. Повече и по-сложни проекти за съществуващи клиенти извеждат агенция Key Experts Group на 17-о място с оборот от 744 хил. лв. за 2015 г. "Ръстът на приходите ни се дължи основно на органичния ръст на проектите, реализирани за дългогодишните клиенти, и на разширяването на услугите, свързани с тези проекти, като обхват и комплексност", допълни Десислава Пантелеева, основател и изпълнителен директор на Key Experts Group.

С ръст в привлечените средства в размер на 6.8% на 19-о място се нарежда специализираната в здравния сектор PR Play, под чийто бранд оперират три юридически лица. Сборът на приходите им за 2015 г. се равнява на 647 хил. лв. и представляват обороти от чисто консултантска дейност. "Комуникациите в здравния сектор се различават значително от тези в останалите сектори. Регулациите и ограниченията по отношение на публичните комуникации са много специфични. Компаниите инвестират главно в небрандирани информационни кампании", обясни Камелия Димитрова, управител на PR Play. Агенцията Grayling, която попада на последното място в класацията, отчита спад в оборотите си с 5.4% за миналата година, който Зорница Иванова, акаунт директор в компанията, обяснява с това, че агенцията "системно инвестира в обучение на екипите си за справяне с новите предизвикателства, за да отговори адекватно на нуждите на клиентите".

А през 2017?

Прогнозите на най-големите PR агенции в страната за следващата година са пазарът да продължи положителния си ръст. Тодор Янев от Janev & Janev очаква консолидация на пазара, т.е. сливания и придобивания на по-малки агенции. Сред актуалните търсени услуги през 2017 г. ще бъде работата на агенциите с лидери на мнение, както и решенията за предотвратяването на комуникационни кризи. Максим Бехар коментира, че "нито една сериозна компания няма да може сама да се справи с криза или пък с влошената репутация на мениджмънта или продуктите й". Според д-р Александър Христов "водещите PR специалисти, особено в по-малките агенции, би трябвало да отделят все повече време за стратегически консултации, отколкото за управление на оперативни дейности". Според Томислав Цолов "клиентите все по-често ще търсят един екип, който да предлага комплексни решения и работи в пълна синергия, особено когато говорим за трансгранични проекти в региона". Търсенето на дигитални решения и използване на новите технологии в комуникацията също ще продължат да бъдат атрактивни за клиентите. "Например social media listening е вече част от нашето ежедневие както за предотвратяване на кризи, така и за генериране на consumer insights, които да ни служат за построяване на правилните комуникационни стратегии", обяснява Мария Гергова. Тя добавя, че очаква през 2017 г. "все повече да се мисли и търси начин за измерване на бизнес ефекта от комуникациите". Според Моника Станишева бюджетите на клиентите чувствително ще се увеличат, но това ще доведе и до "изискването за мислене извън рамката, за търсене на нови форми, канали и подходи в PR-а от страна на клиентитe".

Най-големите PR агенции – ИНФОГРАФИКАЗа класацията: Основен критерий при подреждането е общият размер на приходите за 2015 г. на рекламните компании. Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. Освен финансови резултати в поредицата ще намерите и информация за клиентите, които обслужват агенциите."Капитал" потърси всички дигитални агенции за потвърждение и коментар на финансовите резултати и информация за клиентите, които обслужват. До редакционното приключване на броя не получихме информация от Interpartners, Brand PR, V+O Communication, Prima, Intelday Solutions. 
 

MICROSOFT И bTV В ТЪРСЕНЕ НА ТАЛАНТ

APRA Porter Novelli I 30.06.2016

Устройства и решения на компанията с „роля“ в България търси талант

Microsoft България подкрепи таланта в 5-тия юбилеен сезон на един от най-гледаните реалити формати у нас – „България търси талант“. Креативността, вдъхновението и инициативността, независимо от възрастта, уменията и начина на изява са качества, които компанията активно насърчава. Microsoft подкрепи талантливите българи по пътя към реализацията на техните мечти, осигурявайки технологии, които вдъхновят за нови постижения с решения за гъвкавост, продуктивност и мобилност.
По време на живите излъчвания талантите, независимо че част от тях бяха далеч от своите близки, имаха възможност да споделят своите вълнения, успехи и важни моменти, благодарение на универсалното приложение за споделяне, съобщения и обаждания Skype. В полуфиналната фаза от шоуто изгряващите звезди не само бяха свързани с близките си, които не са до тях, но и имаха възможност да запазят спомен от незабравимите моменти зад кулисите с високоефективната камера на новите мобилни устройства Lumia 950.
Въпреки широко разпространено мнение, че качествените снимки изискват специализирана, сложна и мощна техника, Lumia 950 доказва, че може да бъде достоен конкурент във възпроизвеждането на образи с изключително високо качество. 20 MP-та сензорна камера на смартфона улавя дори и най-малкия детайл, независимо от условията на околната среда. Благодарение на възможността за ръчна промяна на настройките по време на снимане и оптичната стабилизация, всеки образ може да бъде пресъздаден с впечатляваща прецизност. Lumia 950 има кристално чист екран и е снабден със сменяема батерия, която се зарежда за по-малко от час. По-активните таланти, които бяха непрестанно в движение, се възползваха и от платформата Microsoft Continuum, която превръща телефона в проектор с голям екран и устройство с голяма производителност. Чрез докинг станция телефонът може да се свърже към монитор или телевизор и да се използва като компютър. Така участниците можеха бързо и лесно да отметнат неотложни задачи, след което да продължат пълноценно да се подготвят за представянето си.
С „роля“ в предаването бяха и елегантните и съвременни модели от награждаваната линия лаптопи Acer Aspire Switch 2-в-1. Acer Switch 12 S е с 12,5-инчов дисплей и гъвкав дизайн 2-в-1, който работи с Windows 10 и може лесно да се използва в 4 режима – лаптоп, таблет, дисплей и режим на стойка, правейки го идеалното преносимо устройство както за участниците и водещата, така и за екипа по време на живите предавания. Тънки, леки и здрави, Aspire Switch 10 E и Switch 10 са създадени, за да са лесно преносими. Те съчетават в едно Microsoft Windows® базиран ноутбук и таблет, а дизайнът с магнитна панта осигурява лесно прикрепване и опция за превключване на ползването между четири различни режима: ноутбук, pad, display и tent. Така участниците в „България търси талант“ можеха да създават съдържание и да използват различни приложения за продуктивност, да сърфират в интернет и да гледат предаването на живо дори и зад кулисите, като същевременно споделят вълнението си с приятели и близки.
За Майкрософт
Основана през 1975 г., Майкрософт (Nasdaq “MSFT”) е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и бизнеса за пълна реализация на техните възможности.

За Майкрософт България
През 1999 г. Майкрософт открива свой офис в България. Майкрософт България е най-големият частен инвеститор в българското образование с годишни инвестиции от над 200 000 долара в проекти, насочени към професионално развитие на учители, иновативни училища, онлайн платформа за комуникация и сътрудничество, подкрепа за успешна кариера на млади хора. Сред най-успешните проекти на компанията в областта са Imagine Cup, DigiGirlz, Bizspark, DreamSpark, Office365 за EDU и други.

ИНТЕГРИРАНИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ГРУПАТА КОКА-КОЛА ХБК ЗА 2015 г. Е С ФОКУС ВЪРХУ УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ

APRA Porter Novelli I 6.04.2016

Кока-Кола ХБК публикува новия си интегрираният доклад, озаглавен „Освежаващ бизнес“.

Докладът предоставя информация за всички аспекти на бизнеса, управлението и изпълнението на дейността й, свързани с устойчивото развитие. Компанията отбелязва една година на добри резултати и постижения, в която прави още една стъпка напред в сферата на устойчивото развитие, в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива за отчетност G4. Усилията на Групата в областта на устойчивото развитие получават все по-голямо признание. В продължение на две последователни години компанията е европейски и световен лидер сред производителите на напитки в глобалният и европейски индекс на Дау Джоунс за устойчиво развитие (DJSI).
„През 2015 г. отчетохме по-добри резултати във всички аспекти на нашия бизнес. Разширихме портфолиото си, за да осигурим избор на нашите потребители, подобрихме обслужването на клиентите си и мотивирахме нашите талантливи служители. Засилихме ангажимента си да направим устойчивото развитие неразделна част от нашия бизнес и движеща сила за растежа ни, както и подобрихме отчетността си чрез приемането на стандартите на Глобалната инициатива за отчетност GRI G4“, коментира Димитрис Лоис, главен изпълнителен директор на Групата Кока-Кола ХБК.
Основни факти за Групата Кока-Кола ХБК през 2015 г.:
• 594 млн. достигнати потребители;
• работодател на над 33 000 души;
• нетна печалба от 280 млн. евро;
• платени данъци в размер на 271 милиона евро;
• 8,2 млн. евро инвестиции в програми в полза на обществото;
• 6 000 часа доброволчество на служителите си;
• 5,5% намалено потребление на вода спрямо 2014 г.;
• CO2 с 14,2% намален интензитет спрямо 2014 г.;
Според трите измерения на устойчивото развитие, основните акценти през 2015 г. включват:
Икономически аспекти:
• 1 070 милиона евро за заплати и социални придобивки на служителите;
• партньорски инициативи с над 43 000 доставчици;
• осигурена пряка и непряка заетост на над 600 000 души по цялата верига на стойността в Европа;
Екологични аспекти:
• въведени научно-обосновани цели за намаляване на въглеродния интензитет, които са одобрени от Института за световни ресурси – една от първите 12 компании в света, която ги е въвела;
• инвестирани 5,3 млн. евро в енергоспестяващи инициативи, намалявайки потреблението с 375 млн. мегаджаула;
• рециклирани 91% от отпадъците, генерирани от дейността на компанията
Социални аспекти:
• инвестирани 2 млн. евро в програми за развитие на младежката заетост;
• 33% от ръководните позиции в компанията са заети от жени;
• осъществени партньорства с над 230 неправителствени организации в 28 страни.
Интегрираният годишен доклад за 2015 г., озаглавен „Освежаващ бизнес“, на Групата Кока-Кола ХБК може да се изтегли от: http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

За Групата Кока-Кола ХБК
Кока-Кола ХБК е водеща бутилираща компания на продуктите на The Coca-Cola Company. Компанията извършва своята дейност в 28 държави, с население от близо 590 милиона души. Кока-Кола ХБК предлага разнообразна гама от безалкохолни напитки в категориите сок, вода, спортни, енергийни и газирани напитки, чай и кафе. Кока-Кола ХБК е отдадена на своя ангажимент да насърчава устойчивото развитие, за да създава стойност, както за бизнеса си, така и за обществото. Това включва разработване и предлагане на продукти, които отговарят на нуждите на потребителите, насърчаване на открит диалог и приобщаваща работна среда, извършване на дейността на компанията по начин, който защитава и опазва околната среда и допринася за социално-икономическото развитие на местните общности. Кока-Кола ХБК е лидер сред производителите на напитки в глобалните индекси на Дау Джоунс за устойчиво развитие (DJSI) и е включена в индекса FTSE4Good. Кока-Кола ХБК е дружество, което се търгува на Лондонската фондова борса (LSE: CCH), а акциите на компанията са налични и на Атинската борса (ATHEX: EEE). За повече информация, моля посетете: http://www.coca-colahellenic.com.

Академията за пиар на АПРА скоро ще е изцяло дигитална

в. 24 часа | Паола ХЮСЕИН | 21.03.2016

За 22 години Томислав Цолов стигна най-големите на пазара и създаде още 7 агенции на Балканите

Докато учи информатика в Софийския университет, Томислав Цолов няма време да мисли за реклама и пиар. Поради две причини – рекламата тогава е далече от образованието му, а пиарът (връзки с обществеността – б.а.) е нещо изключително чуждо на обществото.
Днес Цолов е сред най-известните пиари у нас – и корпоративен, и политически, въпреки че напоследък заявява, че с второто предпочита да не се занимава повече в България. А новата му професия доскоро нямаше кой знае какви връзки с образованието му. До онзи момент, в който агенцията му – АПРА, създава първата у нас Академия за пиар с ясното съзнание, че за да е полезна и модерна, тя трябва да се дигитализира изцяло.
Така изглежда съвсем близкото бъдеще за Цолов – цялата база данни, натрупана с годините, сравнително скоро ще бъде качена в "облак" и ще бъде достъпна от всяка точка. Това са всички казуси и клиенти, с които АПРА е работила от създаването си през 1994 г. и които могат да бъдат използвани за практически обучения, без това да противоречи на клаузите за конфиденциалност. От организирането на събитие на Nestle примерно до комуникационна криза с обир на банка, клиент на агенцията. Онлайн ще са и всички правила и ноу-хау, които си е създала благодарение на дългогодишния си опит.
"Целта е академията да порасне от обикновен практикум и да стане по-модерна и съвременна. Чрез базата данни човек ще може дори сам да се обучава. После ще преминава онлайн тест, съставен специално за него, за да покаже какво е научил", обяснява Цолов. По подобен начин, казва той, Европейската асоциация за сигурност в авиацията сертифицира пилотите.
Разбира се, АПРА няма чак такива изисквания към специализантите си, но още преди няколко години усеща голямата нужда от пиари. "Специалисти по маркетинг – под път и над път, но хората, които да имат поне базови познания по комуникации, са доста малко", казва Цолов. Именно заради това създава Академията за пиар. Тя е център за професионално обучение, регистриран в министерството на образованието на 2 януари 2013 г., и се казва "АПРА Академия". Целта й е да обучава професионалисти. "Идеята не е да се конкурираме с колегите, чийто основен бизнес са обученията, нашата концепция е да създадем модерен интерактивен процес, който да помогне на вече обучени специалисти по комуникации да получат конкретни знания и умения и да видят от първо лице някои много успешни практики на АПРА през годините."
Неговият интерес към рекламата се поражда още като студент, както го заварва и демокрацията. Започва с полиграфия – най-разпространената и достъпна за клиента форма на реклама, но докато учи математика, се зачита и в специализираните книги по реклама.
Тогава, в зората на демокрацията, покрай първите стъпки в графичния дизайн и полиграфията, случайно се запознава с Константин Мишев и Евгени Михайлов. "Ние се изтъпанихме и им казахме, че с такива неработещи кампании доникъде няма да стигнат. После разбрахме колко са ни се смели, но някак си припознаха у нас с Любомир (Аламанов, партньор на Цолов – б.а.) будни момчета, готови да работят за каузата, защото пари нямаше", смята днес Цолов. Години по-късно осъзнава, че това, което са правили, е било истински политически пиар. Според Цолов той е бил внесен от Америка от Мишев – безспорния майстор на контрадезинформацията. "Нещата, които правехме тогава, бяха чиста пропаганда Пиарът дойде по нашите земи доста по-късно с влизането на големите компании, които си докараха тук рекламните агенции. Те нормализираха рекламния пазар чрез добрите си практики в средата на 90-те години."
Ето някъде по онова време се ражда и АПРА. Агенцията има два рождени дни. Първият е формалният през юли 1995 г., когато излиза решението на съда за създаването на новото дружество. А всъщност е година по-рано, когато по думите на Цолов възниква идеологията АПРА. Това става през септември 1994 г. с кампанията на СДС.
АПРА е абревиатура от английски и означава Advertising and Public Relations Agency (Агенция за реклама и връзки с обществеността). Когато се създава, никой не е чувал за професията пиар.
22 години по-късно агенцията е сред най-големите на пазара и единствена има клонове на Балканите, както и Академия за обучение на специалисти.

***
Снимка: Томислав Цолов (вдясно) и Йордан Минов. който е партньор и изпълнителен директор на АПРА – Македония, както и регионален мениджър на APRA Porter Novelli Balkans Communication Group

Стр. 17

Писна ми на ПР-а…

www.clubz.bg | Любомир Аламанов | 28.02.2016 | 16:16

Ще помоля всички бивши и настоящи журналисти, всички бивши и настоящи политици, всякакви пишман анализатори или просто хора, докопали се до публична трибуна, да спрат да използват израза "някой си прави пиар" като заместител на "някой си измисля" или "някой си лъже". Първи закон на ПР (или връзки с обществеността, или публичните комуникации) е: "Не се лъже!" Така че всичко, което е свързано с комуникация на неистини, се нарича лъжа, или манипулация, или политическа пропаганда. Или нещо друго. Но не и ПР. Имайте смелост да назовавате нещата с истинските им имена. Например: "Премиерът излъга." Или "Министърът говори глупости." Или "Президентът дава нереалистични обещания." А не се крийте зад професията на ПР-специалистите. Предварително благодаря!

Колеги, моля помогнете това послание да стигне до повече хора! Че ми писна на ПР-а…

Любомир Аламанов е сред водещите PR-специалисти в България, един от основателите в миналото на APRA Porter Novelli, а отскоро е собственик на SiteMedia Consultancy. Публикуваме позицията от фейсбук профила му с негово разрешение.

Оригинална публикация

КОКА-КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 100 ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЛАСТИТЕ ВИДИН И ТЪРГОВИЩЕ ПО ПРОГРАМА НА БЧК ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

APRA Porter Novelli I 22.02.2016

Средствата са осигурени от коледна благотворителна кампания на Coca-Cola и БЧК за осигуряване на топъл обяд в училище

Кока-Кола ХБК България ще осигури безплатна храна за 100 деца в неравностойно положение от областите Видин и Търговище по програмата „Топъл обяд“ на БЧК за учебната 2016-2017 година. Средствата са събрани от съвместната коледна благотворителна кампания на компанията и БЧК за осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се деца. Целият оборот на пътуващия коледен магазин на Coca-Cola е дарен на Българския червен кръст.

Кампанията беше реализирана в рамките на коледна акция на Coca-Cola в 15 града в България, в периода от 28 ноември до 31 декември. Два коледни камиона на Coca-Cola обиколиха Видин, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Добрич, Варна, Бургас, Хасково, София, Пловдив, Стара Загора, Перник, Благоевград и Враца и донесоха коледна емоция на всички любители на марката. Камионите спираха на централни локации във всеки град и единият от тях се превръщаше в магазин – Coca-Cola кът за коледни чудеса. Продаваха се брандирани облекла, коледни играчки и разбира се, Coca-Cola.

Вече втора учебна година Кока-Кола ХБК България осигурява топъл обяд за 78 деца в неравностойно положение от Община Драгоман, Софийска област, по програмата „Топъл обяд“ на Българския червен кръст. С присъединяването на новите две области Видин и Търговище децата, изхранвани от компанията по програма Топъл обяд, стават общо 178.

Програмата „Топъл обяд” се реализира в рамките на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК, която обединява 24 компании от корпоративния сектор. Основната цел на програмата е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в училище. Благодарение на съвместните усилия на членовете на Партньорската мрежа за благотворителност, през учебната 2015/2016 година 1 650 деца от социално слаби семейства ще получават всеки учебен ден безплатна топла храна в училище на територията на 26 области в страната. Програмата „Топъл обяд“ стартира преди 11 години, до момента е осигурила топъл обяд на 11 200 деца. За повече информация посетете: http://www.redcross.bg/.

Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира продуктите на The Coca-Cola Company. Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 г. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега. Централният офис се намира в София. Дружеството има два бутилиращи завода и 9 дистрибуционни центъра в цялата страна. Отговорен работодател на над 1000 души, за всяко от тези работни места КК ХБК България дава възможност за трудова заетост на още 8 физически и юридически лица, които получават законни доходи като партньори, доставчици и клиенти. Компанията е част от Coca-Cola Hellenic Group – една от най-големите бутилиращи компании на продуктите на The Coca-Cola Company в света и най-голямата в Европа.

COCA-COLA HBC ОБЯВИ НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА

APRA Porter Novelli I 28.01.2016

Coca-Cola HBC – водеща бутилираща компания на търговските марки на The Coca-Cola Company, обяви нови ангажименти за опазване на водите и намаляване на въглеродните емисии, след като DJSI обяви компанията за световен лидер в устойчивото производство на напитки.

Coca-Cola HBC обяви, че възнамерява да намали интензитета на използваното количество вода с 30% до 2020 г. в сравнение с 2010 г. и преките въглеродни емисии – с 50% за същия период.
Подходът на компанията за устойчиво развитие беше одобрен през септември 2015 г., когато световният и европейският индекс за устойчивост „Дау Джоунс“ обяви Coca-Cola HBC за лидер при производството на напитки за втора поредна година. Coca-Cola HBC бе класирана на осмо място сред стоте компании на борсовия индекс на „Файненшъл таймс“ (FTSE 100 Index) за въглеродното си въздействие от „Carbon Clear“ и на първо място – при производството на напитки.
Сред 2500-те компании от различни индустрии, поканени да участват в оценката на DJSI по цял свят, Coca-Cola HBC AG се класира на първо място в хранително-вкусовата промишленост с общ резултат 87/100. Този резултат е с 34 пункта по-висок от средния за индустрията. Групата бе класирана на първо място по осем критерия: кодекс за поведение в бизнеса / съответствие / борба с корупцията, политика за опазване на околната среда, опаковки, доставката на суровини, развитие на човешкия капитал, здраве и хранене, социално въздействие и привличане и задържане на служители.
Сред годишните акценти на интегрирания доклад на Coca-Cola HBC Group за 2014 г. са:
• рейтинг „А“ от CDP, известен преди като „Проект за разкриване на водорода“ (Carbon Disclosure Project);
• 7,8% намаляване на преките и непреките въглеродни емисии (обхват 1, 2 и 3);
• 4,3 млн. евро инвестиции в проекти за енергийна ефективност;
• 4,3% подобрение на енергийния интензитет;
• 5,8 млн. евро инвестиции във водоспестяващи проекти, спестяване на 1,1 мил. куб.м. вода;
• 4,1% подобрение на водния интензитет;
• 82% Индекс за ангажираността на служителите в сферата на устойчивото развитие.

Любомир Аламанов прави нова комуникационна агенция

Capital.bg I Боян ПЕТРОВ I 20.01.2016

Бившият партньор в АPRA Porter Novelli и част от екипа се отделят в нов проект – SiteMedia Consultancy

Ветеранът на българската PR сцена и един от създателите на агенция APRA Porter Novelli Любомир Аламанов напуска компанията, за да се отдаде на друг собствен проект – SiteMedia Consultancy. Партньорки на Аламанов в новата комуникационна агенция (въпреки че нямат дял – бел. ред.) ще бъдат доскорошната изпълнителна директорка на АPRA Porter Novelli Ружа Загорска и акаунт мениджърката Лидия Малчева.

SiteMedia Consultancy е регистрирана още през 2012 г., но в края на миналата година Любомир Аламанов изкупува дяловете на предишните си съдружници. SiteMedia е член на Българската асоциация на PR агенциите и е работила по проекти за компании като технологичната HP и козметичния гигант Аvon.

Напускането на Любомир Аламанов, Ружа Загорска и Лидия Малчева няма да бъде повод за разтърсване на APRA Porter Novelli, коментира пред "Капитал" Томислав Цолов, собственик на агенцията. Той уточни, че Аламанов не е партньор и не изпълнява управленски функции в агенцията от месец май 2013 г., когато стана началник на политическия кабинет на вицепремиера по икономическото развитие в кабинета "Орешарски" Даниела Бобева. Софийският офис на APRA Porter Novelli Balkans Communication Group ще поеме Румена Казакова, един от съоснователите на агенцията. "Г-жа Казакова има сериозен административен опит, трупан над 15 години на различни позиции в компанията SHELL в България и в Полша", допълни Цолов.

Нови услуги

Според Любомир Аламанов след преструктурирането й SiteMedia Consultancy ще предлага изцяло нови за българския пазар услуги. Той уточнява, че новата агенция няма намерение да взема бизнеса на PR агенциите, а по-скоро ще "помага на клиентите си да пестят време на себе си и на своите служители" чрез организирането на процеси и хора. Според Аламанов това е последната тенденция при управлението на компаниите, след като доскоро те се фокусираха върху CSR (корпоративна социална отговорност) и пестене на ресурси.

Фокус на новата агенция ще бъде т.нар. employer branding, или брандиране на служители. Това е тенденция, позната най-вече от IT сектора, при която компанията използва своя човешки ресурс, за да се комуникира пред света. Може би най-популярният пример за подобен тип маркетинг е гигантът Google, който освен с фокус върху продуктите си се позиционира и като работно място мечта. "Ние почти стигаме до работата на HR специалистите, но не ги застъпваме", казва Любомир Аламанов. "Работата ни е да комуникираме навън това, което те правят вътрешно", обяснява той.

SiteMedia ще се занимава и с управление на комуникационни кампании и проекти, в които са замесени много и различни страни – агенции, студиа и други организации, за да координира работата им. Агенцията ще консултира компании и в управлението на кризисни ситуации и ще прави комуникационни одити и оценки на кампании. "Управлението на кризите е непрекъснат и целогодишен процес, независимо дали има, или няма криза", казва Любомир Аламанов. "Това включва изследване на компанията, следване на процедури за превенция и на такива за реакция."

Новият проект на Аламанов планира да развива и активна стажантска програма, която партньорите наричат хъб за таланти. Участниците в нея ще бъдат обучавани за период между шест месеца и една година, като през това време ще работят по реални проекти. "Ще се опитаме да покрием празнотата между образованието и реалния бизнес", казва Ружа Загорска. "Идеята ни дойде от университетските болници, в които студентите трябва да работят, за да станат лекари. Ние правим нещо като университетска агенция", допълва тя.

След преструктурирането в SiteMedia ще работят 10 души – трима партньори и седем начинаещи комуникатори, част от хъба за таланти. Те ще бъдат разделени в три самостоятелни екипа, като "всеки от лидерите на екипите ще получава процент от привлечените комуникационни бюджети", обясни Аламанов. "Това е нашата покана към хората от хъба за таланти – ако желаят, могат да останат и да развият свой собствен екип", допълва Ружа Загорска. Към момента SiteMedia работи с два големи рекламодателя, чиито имена на етапа не може да разкрие, както и с няколко стартиращи компании.

Снимка: Цветелина Белутова

Оригинална публикация

Томислав Цолов: Отличната репутация е превенция срещу криза

Икономика | 13.01.2016

Ролята на медиите е да предават нашите послания към по-широки и разнообразни публики, но и самите те са публика

Колко е важна добрата репутация разбираме тогава, когато се наложи да я браним. Всъщност истинската превенция срещу кризи е отличната репутация. Неслучайно всички големи корпорации харчат милиарди годишно в цял свят за, нека го наречем, репутационен мениджмънт. В това число включвам и всички CSR кампании, спонсорски проекти и т. н. Истината е, че колко е по-добра репутацията, толкова по-трудно е да се постигне ниво на достоверност на каквито и да е негативни послания. Тук имам предвид както външните, така и вътрешните за компанията комуникации. Впрочем, вътрешните комуникации са най-важни за фирмената репутация, защото всеки служител, на която и да е голяма компания, е особено достоверен източник на информация и лидер на мнение в собствен микросвят на семейство и приятели, а социалните мрежи направиха от тези микрообщности макроаудитории, за които обаче важат същите правила.
Рисковете на публичността възникват непрекъснато. Един аспект на публичността е разпознаваемостта и тя не е проблем само за политици и звезди. Ако потърсим връзката между репутацията на компанията и тази на нейния лидер, ще видим, че много често те се покриват напълно. Има множество случаи на оттегляне на ръководители на големи компании заради лични проблеми, несъвместими с обществените възприятия. Друг риск на публичността се крие в самата същност на думата. Всяка изява, формална или не, пред каквито и да е публики следва да е добре подготвена. В противен случай тя може да доведе до непредсказуеми проблеми и сериозни кризи. И в тази посока може да се намерят доста характерни примери и от политиката, и от икономиката.
Кризисните ситуации в моя опит са ежедневие. Правилната реакция при кризи е запазване на самообладание и да се обадите на APRA PN. Казвам го като шега, но всъщност най-важното при криза е стриктното спазване на протоколи и процедури. Всяка голяма компания има много ясни правила и в тях винаги на първите места фигурира контактът с комуникационната агенция. Всяка година ние и нашите клиенти провеждаме обучения и тренировки за действия при различни ситуации, имаме стриктна методика за оценка и на практика нищо не се оставя на случайността. Разбира се, не може да предвидим всички рискове, но тази подготовка дава една специфична рутина и спокойствие при действителна кризисна ситуация.
Когато въпреки всички усилия кризата се разраства, това може да означава много неща – че усилията са в грешна посока, че причината за кризата не е формулирана правилно и се борят симптоми или резултати. Много често се случва една мащабна криза да доведе след себе си много по-малки или локални проблеми, които обаче да ни изглеждат като разрастване на първоначалната ситуация. Няма начин да се даде универсален алгоритъм за решение на всяка ситуация. Кризите са индивидуални и строго конкретни, следователно и подходът към тях трябва да бъде индивидуален и конкретен. Ролята на медиите е да предават нашите послания към по-широки и разнообразни публики. Но не бива да забравяме, че и те самите са публика.
***
Томислав Цолов е управител и съсобственик на APRA Porter Novelli. Роден е през 1970 г, в София. Магистър по информатика от СУ "Св. Климент Охридски". През 1994 г. основава APRA Agency, а през 2001 г, тя става филиал на една от най-големите комуникационни агенции в света Porter Novelli. Към днешна дата APRA Porter Novelli Balkans Communication Group е най-голямата българска агенция в региона със собствени офиси в Албания, Косово, Македония, Сърбия и партньорски офиси в Босна и Херцеговина и Черна гора. Сред клиентите на APRA PN са компании като Coca-Cola, Nestle, Microsoft, SEP, HP.

Стр. 62, 63

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ЕВА ПАУНОВА И КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2030 г.

APRA Porter Novelli I 5.01.2016

Компанията ще продължи да насочва голяма част от усилията си към подобряване на качеството на образованието в страната.

„Качествено образование, равен достъп до образователни възможности и успешна реализация на младите хора в България могат да бъдат постигнати само чрез споделена визия и партньорство между бизнеса, публичния и неправителствения сектор. Благодарни сме на Кока-Кола България, че вървим заедно по пътя на образователната промяна в България."
Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на годишната среща на лидерите на Кока-Кола България, състояла се в петък, 11 декември 2015 г. Компанията ще продължи да насочва голяма част от усилията си към подобряване на качеството на образованието в страната.
Именно затова Кока-Кола България е активен партньор в инициираната от Ева Паунова неформална образователна коалиция „Образование България 2030“. „Образование България 2030“ е първото мултисекторно неформално обединение от активни обществено-отговорни организации и личности, представители на публичния, бизнес- и неправителствния сектор в България, обединени от обща визия за качествено образование в България до 2030 г.