Интегрирани маркетингови комуникации в Бургас!

M3 College I 29.03.2014

Период на провеждане:

11 април (петък) – 14.00 – 17.00 ч.
12 април (събота) – 10.00 – 16.00 ч.
Лектор: проф. дфн Христо Кафтанджиев
Място: Морско казино, гр. Бургас

През втория ден от 16.00 до 17.00 ч. ще има дискусия на тема „Как да рекламираме успешно в Бургас?“, водена от Александър Петков, собственик и творчески директор на рекламна агенция VertiGO advertising Ltd.

Обучението има за цел да анализира в увлекателна, интерактивна и високо визуализирана форма спецификата на интегрираните маркетингови комуникации въз основа на най-добрите практики от световния опит.

Материалите ще се получават на място и ще са съобразени с практическата насоченост на курса

Програма на обучението:

1. Основните маркетингови комуникации

1.1. Рекламата – дефиниции, класификации, функции, преимущества и недостатъци
1.2. Пиар маркетинговите комуникации – дефиниции, класификации, функции, преимущества и недостатъци
1.3. Комуникациите на стимулиране на продажбите – дефиниции, класификации, функции, преимущества и недостатъци
1.4. Комуникациите на директния маркетинг – дефиниции, класификации, функции, преимущества и недостатъци
1.5. Мърчъндайзинговите комуникации – дефиниции, класификации, функции
1.6. Дизайнът на продуктите като маркетингова комуникация – дефиниции, класификации, функции
1.7. Корпоративна архитектура – дефиниции, класификации, функции

2. Маркетинговите комуникативни константи като интегриращ инструмент

2.1. Маркетинговите комуникативни константи на формално ниво – търговски марки, корпоративни цветове, различни знакови системи, дизайн на продуктите и тяхната роля в интеграцията на маркетинговите комуникации
2.2. Маркетинговите комуникативни константи на съдържателно ниво – рекламните апели и тяхната роля в интеграцията на маркетинговите комуникации

3. Интеграциите на маркетинговите комуникации

3.1. Рекламните кампании като начин на интеграция
3.2. Основните начини за интеграция на маркетинговите комуникации
3.3. Дигиталните интегрирани маркетингови комуникации

Информация за лектора:

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор в Катедра „Връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика в СУ „Кл. Охридски“, в Томския държавен университет, Русия, и в киевския университет „Борис Гринченко“.

Преподава обща теория на рекламата; интернет маркетингови комуникации; дизайн, креативни аспекти на рекламата; реклама и визуална комуникация; интеркултурна комуникация и реклама; семиотика и реклама; рекламни кампании; търговски марки; мърчъндайзингови маркетингови комуникации; интегрирани маркетингови комуникации и други.

Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия.

Чел е лекции по реклама и маркетингови комуникации в Швеция, Германия, Щатите, Холандия, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Чехия, Гърция, Латвия, Литва, Естония, Италия, Армения, Италия, Белгия, Китай, Македония, Обединеното кралство.

Бил е лектор на 3 световни конгреса на IAA (International Advertising Association) – в Мексико, Египет и Ливан.

Автор е на много научни статии по реклама и семиотика. Публикувал е 8 книги, които имат по няколко тиража в България.

Кафтанджиев е бил член на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals). Почетен професор е и на Руско-американската академия по авторизирано образование. Сега е член на журито на Superbrands, България, и на Digital Communication Awards, Германия.

Партньори:

Обучението се осъществява с подкрепата на VertiGO аdvertising Ltd., радио Power FM, Printer.bg, ресторант „Инканто“, Mart Media, „Виж Бургас“, студентска PR агенция към БСУ Practa и SuperGteam.

Оригинална публикация 

ПЕТИЯТ „БЯЛ КВАДРАТ“ Е ОЩЕ ПО-привлекателен

Христо КАФТАНДЖИЕВ I 13.02.2013

Международният маркетингов и рекламен фестивал "Белият квадрат" ще се проведе за пети път от 18 до 20 април, 2013 года в Минск, столицата на Беларус.
Интервюто е с Президента на Фестивала – госпожа Алена Устинович, директор на рекламната агенция "Белая Карона".

Къде ще проведете тазгодишното издание на Белия квадрат?
Трябват ни минимум три зали с последната дума на техниката, комфортни помещения за журитата, зала за изложбите, добри условия по отношение на храната за около 500 човека. В това отношение най-добрите условия ни предоставя Домът на Москва в Минск.

Какво бихте ни казали за конкурсната програма?
Определили сме повече от 100 номинации, обединени в следните конкурси: телевизионна и печатна реклама, графически и комуникационен дизайн, етикети и опаковки, външна реклама, радио реклама, интернет реклама, медиа проекти, рекламни кампании, маркетингова ефективност, иновации в маркетинга и рекламата, социална реклама и др.

Колко участия имате в конкурсната програма и от кои държави?
Всяка година журираме повече от хиляда и двеста работи от Беларус, България, Русия , Украйна, Армения, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Естония, Германия, Швейцария, Узбекистан, Израел, Финландия, Полша и други държави.

Какви ще бъдат журитата на този фестивал?
Сформирали сме следните журита – по креатива, по графическия и комуникационен дизайн, по радиорекламата, интернет журито, по маркетинга, по рекламните кампаний и медиа-проектите, по социалната реклама, по иновациите и журито по средствата за масова информация.

Кой ще оценява ентритата на този фестивал?
Всяко жури включва някои от водещите представители на рекламния бизнес от Беларус, Украйна, Русия, балтийските държави, Финландия, Англия, Полша, Германия, Армения, Казахстан, Израел и други държави.
Повечето са креативните директори на известни рекламни агенции, които са спечелили награди на международните рекламни фестивали.
Изборът на журито е много отговорна задача. Затова всяка година правим ротации, за да създадем определен баланс между представителите на различните международни агенции.
Сътрудничим и с международните агенции, които избират своите кандидатури. В Израел например провеждат специален конкурс, за да се стане член на журито на Белия квадрат.
Повечето от членовете на журитата провеждат в семинарната програма мастър класове, които са старателно подготвени именно за фестивала ни.

Какво струва участието във Фестивала?
Стойността на акредитацията е под 300 долара и е достатъчно поносима не само за големите, но и за по-малките компании. В нея влиза възможността да се посетят и всички семинари.
Те протичат паралелно в три, а понякога и в четири зали. Някои искат да посетят всичките семинари и затова някои компании акредитират по няколко човека.
Стойността на ентритата се колебае от 35 до 130 долара в зависимост от номинациите и сроковете за подаване. По-организираните участници се стараят да подадат работите си по-рано.
От всяка страна по света могат да се регистрират и да качат работите си на сайта ни. Обработката им, подготовката за конкурса и отпечатването за изложбата е работа на дирекцията на фестивала.

Откъде може да получим повече информация за Фестивала?
На официалния ни сайт – www.adfest.by
Окончателната програма на Фестивала ще е готова към края на Февруари и тогава ще можете да я намерите на сайта ни.

Интервю с Харалд Бетке (Harald Betke) – Президент на Международния рекламен фестивал в Монтрьо (Golden Award of Montreux)

Христо Кафтанджиев I 24.01.2013

- Хари, ако обичаш, разкажи ни за теб – какво си завършил, какво работиш и колко години си президент на международния рекламен фестивал "Golden Award of Montreux”?

- Завърших Виенския университет по приложни науки. Сега съм доцент по комуникации във Виенския университет и съм консултант по визуални комуникации и креативен директор. Тази година е двайсет и петото издание на Golden Award of Montreux. Фестивалът започва от 25 април.

- Април – не е ли малко рано за рекламен фестивал?

- Пролетта в Монтрьо е перфектното начало за сезона на наградите. Традиционно сме първият международен рекламен фестивал в Европа. Много агенции си проверяват шансовете за Кан и за другите фестивали.

- Кои са основните категории в тазгодишното състезание?

- Телевизионна и кино реклама, печатна реклама, плакат, директен маркетинг, креативно използване на медиите, интерактивни комуникации, ивенти.

- Колко реклами и други материали участваха в миналогодишния конкурс и от кои държави?

- Получихме около 1500 ентрита от 34 държави от целия свят?

- А от България имаше ли?

- Имахме от съседите ви, но не и от вас.

- Кой ще участват в журито на фестивала тази година?

- 29 специалиста от 15 държави – между тях шефове на рекламни агенции, творчески директори, шефове по маркетинга и комуникациите, отговарящи в глобален мащаб, медиа дизайнери.

- Ще има ли образователна програма по време на фестивала?

- Организираме уъркшопове по дигитални комуникации, визуален мърчъндайзинг, къмършали за интернет (със съдействието на гугъл).

- Къде може да намерим повече информация за фестивала?

- На сайта ни – GoldenAward.com

Проф. Христо Кафтанджиев: В България добре вървят реклами, които използват идеята за семейството и за завистта

Агенция ФОКУС I Аделина ГЕОРГИЕВА I 29.08.2011

Какво е състоянието на рекламния бизнес у нас? Отрази ли му се кризата? Кои реклами в България са най-успешни? До каква степен българинът се влияе от рекламите? По тези и други въпроси Агенция „Фокус” разговаря с проф. Христо Кафтанджиев – преподавател по реклама и маркетингови комуникации в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Фокус: Проф. Кафтанджиев, какво е състоянието на рекламния бизнес у нас?
Христо Кафтанджиев: Нормално, както и при другите комуникации. Не сме цъфнали и вързали, но бутаме.
Фокус: Отрази ли се кризата на рекламния бизнес в България?
Христо Кафтанджиев: Отразява се, но затова могат да кажат самите рекламни агенции. Свили са бюджетите, работят повече и за по-малко пари. 
Фокус: Постига ли целите си нискобюджетната реклама?
Христо Кафтанджиев: Не е въпросът дали е ниско- или високобюджетна рекламата, а дали е качествена. Понякога може и с малко пари да свършим работата. Друг път и ниските бюджети не ни помагат. Но, ако ще се дъним, по-добре е да го направим с малко, а не с много пари.
Фокус: Как се променя рекламният бизнес през последните години?
Христо Кафтанджиев: Дигитализира се – както и при медиите. От класическия тип медии – печат, радио и телевизия към дигиталните форми на комуникацията. Така е и при медийния бизнес – вашата медия е типичен пример за дигитална медия. Няма особена разлика – дали е медия или реклама, нещата са едни и същи.
Фокус: Какво е мястото на рекламата в интернет и добре ли е разработен този пазар у нас?
Христо Кафтанджиев: Още не е водеща, но рано или късно ще стане лидерът. Вашата медия е пример за това.
Фокус: Кой вид реклами в България са най-успешни – в радио, телевизия, интернет, билбордове, печатни издания?
Христо Кафтанджиев: Навсякъде създават успешни реклами, но като че ли най-добрите неща се правят в телевизионната реклама.
Фокус: Какви са последните новости в рекламния бизнес?
Христо Кафтанджиев: Дигитализацията и интегрираните маркетингови комуникации. Интегрира се рекламата с пиара, със стимулирането на продажби. Много интересни неща се случват между пекиджинг дизайна, рекламата и пиара. Интеграцията на маркетинговите комуникации е като взаимодействията между медиите – в дигиталната среда доста се размиват нещата между печата и видеото.
Фокус: Каква част от рекламите у нас са дело на български екипи?
Христо Кафтанджиев: Може би каквото е съотношението български/чужди стоки и услуги на пазара ни. Това съотношение е още от турското робство, след това до Първата световна война и между двете световни войни – историята ни се повтаря. 
Фокус: Какво се е рекламирало по това време?
Христо Кафтанджиев: Както и сега – дрехи, козметика, храни, хотели, медии и т.н.
Фокус: Има ли у нас достатъчно свежи идеи за създаването и изработването на рекламни клипове?
Христо Кафтанджиев: Да, определено. В България, като и навсякъде, вероятно около 10% от рекламистите, са на суперниво. Тези 10% могат да създадат креативни реклами, които са на световно ниво. Награждават рекламите ни на световни фестивали. Не че са кой знае колко много, но ние сме малка държава, рекламните ни бюджети са много ниски. Именно затова тези награди са абсолютно постижение. Разбира се, пълно е и с некадърници, но така е и по света.
Фокус: Има ли обучени специалисти, които да се занимават с този бизнес?
Христо Кафтанджиев: Реклама се учи във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Има добра програма по реклама и в Нов български университет, в УНСС. Немалко български студенти следват във факултети по реклама в западноевропейски и американски университети.
Фокус: Има ли самоуки хора, които с въображение успяват да се справят?
Христо Кафтанджиев: Да – пионерите в американския рекламен бизнес например. Аз съм също типичен пример в това отношение – никой не ме е обучавал по реклама, но по библиотеките има повече от достатъчно литература.
Фокус: Кои реклами оказват най-голямо въздействие в България, от какво се впечатлява най-много българинът и кое го кара да купи даден продукт?
Христо Кафтанджиев: Нещата са в зависимост от културния ни модел. В България добре вървят реклами, които използват идеята за семейството и донякъде за завистта. Не бива да се огорчаваме от това – завистта е универсален феномен – виждал съм немалко американски реклами, които също работят много добре с апелите за завистта. 
Има един интересен случай, който ми разказа проф. Доганов. През ’30-те години две западни фирми ни продават радиоприемниците. Машините са били с близки параметри по качество и цена, но едната господствала на пазара, а другата дишала прахта й. Тогава втората фирма поръчва изследване за психологията на българския потребител в лаборатория по приложна психология в университета, където работели много добри специалисти. От анализа излезли два основни апела – за семейството и за завистта. Така станал и слоганът – „Радиоапаратът – гордостта на семейството, завистта на съседа”. След това нещата за закъсалата компания се развили повече от добре.
Фокус: С какво българският потребител се различава от другите потребители, какво е специфичното, с което рекламният бизнес трябва да се съобрази на родна почва?
Христо Кафтанджиев: Може би сме по-недоверчиви, защото управляващите ни лъжат непрекъснато. В други държави – например в Щатите рекламите се възприемат по-позитивно. Тук хората са по-недоверчиви, но така е и по отношение на информацията от медиите, и на пиара, на говоренето на политиците.
Фокус: Колко от хората, видели една реклама, си купуват дадения продукт?
Христо Кафтанджиев: Говорил съм с търговци на фармацевтични продукти. Те са ми казвали, че при добра реклама продажбите им тръгват нагоре. Няма рекламодател, който ще си троши рекламния бюджет, ако рекламата не работи.
Фокус: Кои са най-рекламираните стоки и услуги у нас?
Христо Кафтанджиев: Перилни препарати, козметика, храни, лекарства, услугите на мобилните оператори и други. Там рекламните бюджети са много високи.
Фокус: Има ли продукт, който не се нуждае от реклама и съответно – не изработва такава?
Христо Кафтанджиев: Всяка стока се нуждае от комуникация. Стоките са като хората – трябва да общуват.
Фокус: Има ли рецепта за успешна реклама и без какво не може една добра реклама?
Христо Кафтанджиев: Рекламата трябва да се съобразява плътно с потребителската група и да не е лъжлива. Това е една сравнително добра рецепта. Освен това, продуктът или услугата, която тази реклама комуникира, трябва да бъде много качествено маркетирана.
Фокус: Колко струва най-скъпата реклама, изработена у нас?
Христо Кафтанджиев: За България не знам, но по света има реклами с фантастични бюджети, спец-ефекти и т.н. Сега обаче в цял свят бюджетите се свиват заради кризата.
Фокус: Трябва ли една реклама да има сюжет, някакво развитие или се залага основно на дизайн?
Христо Кафтанджиев: Телевизионната реклама, тъй като тя се развива във времето, там нещата се случват, тоест има наратив.

Оригинална публикация

Маркетинговите комуникации позеленяват трайно и безвъзвратно

Сп. ProGrafica | проф. д.ф.н. Христо КАФТАНДЖИЕВ | 25.08.2011 

екоапели и екотехнологии в търговските общувания

Цел и задачи на статията

Целта е да се анализира в лека, увлекателна и Високо визуализирана форма един от най-характерните трендове в постмодерните маркетингови комуникации — този за екоапелите и как ги използваме в маркетингови общувания.
Целта определя задачите и съответно структурата на статията:
» екоапелите и екотехнологиите в маркетинговите комуникации;
» екоапелите в печатната реклама;
» по-зелените аутдори;
» зелената корпоративна архитектура;
» зелената транспортна реклама;
» зелените амбиенти – "специфични" естествени материали; храсти и дървета; вода

Екоапелите и екотехнологиите в маркетинговите комуникации

Екоапелите отразяват стремежа ни да опазим природата от собствената си глупост и алчност. Тези апели са много и разнообразни. Свързани с различните аспекти на екологията – грижата за почвата, водата и въздуха; етичното отношение към животните и т.н.
Екоапелите са в едно семантично поле и с други мотивации – против политическата тирания, против домашното насилие, за правата на жените и децата и т.н.
В по-широк аспект екоапелите са свързани и с немалко зелени технологии, които използваме в маркетинговите комуникации.
Като цяло екоапелите са част от семантичното поле на постмодерността. Поради тази причина те са неотменна част от маркетинговите комуникации на развитите икономики — особено на скандинавските (наи-етичните от всички западни общества).
Можем да анализираме екоапелите не само от културоведска, но и от психологическа гледна точка. Показателна в това отношение е пирамидата на нуждите на Мезлоу. В нея великият психолог доказва, че човешката мотивация се гради на пирамидален принцип.
В долната част на пирамидата са физиологичните нужди и тези от защита. Само като ги удовлетворим, се изкачваме към горната част на пирамидата – именно там са нуждите за самореализация.
В горната част на пирамидата са и нуждите, свързани с екологията. Затова тези апели не работят в примитивни и бедни общества с примитивни и бедни потребителски групи. За такива оскотели потребители най-важно е оцеляването – долната част на пирамидата (разбирайте мазни кебапчета и чалга).
За по-богатите, no-образовани и по-идеалистично настроени потребители екологичните апели са манна небесна.

Екоапелите в печатната реклама

Те са едни от най-често срещаните в западните реклами. Затова няма да ги анализираме подробно – иначе трябва да окупираме цялото пространство на "Прографика" за няколко години напред. Тук са само няколко примера.
В две немски реклами позиционирали бирата в природата и в съседство с животни (фиг. 1а, 16). Това е характерно за немската реклама и светоусещане. Германците са една от най-екологичните култури в света. Не случайно в момента се противопоставят толкова силно на атомната енергетика.
В няколко реклами на организация против замърсяването ни показват екологичен апокалипсис (фиг. 2а, 26,26,2г, 2д, 2е). Направили са всяка една от шестте реклами на основата на единен модул.
Шестте картинки са разделени на две противоположни части – едната половина е райски пейзаж, а другата – екологичен ад. Използвана е стиловата фигура "контраст" – създали са свързан текст чрез абсолютни противоположности:
» Идиличната и пасторална картина – сини планини, китно селце, зелени морави, момиченце на колело -преминават в черни планини, сив ужасяващ мегаполис, коли и възрастни хора (фиг. 2а); » Момченце навлиза от нормална природа (сини планини, стадо животни, засята нива) в абсолютна пустиня (сиво-черен пейзаж без капчица живот и дори скелет) (фиг. 26); » Същата схема е повторена и под водата – момченце-водолаз преминава от воден цветен рай във воден сиво-черен ад, пълен с отпадъци, канализационни тръби и т.н. (фиг. 26) и т.н. Третата серия реклами (фиг. За, 36, 36) ни подканя да рециклираме. И тук са използвали контраст – противопоставят машинарии на животни.
По този начин актуализират един от безсъзнателните архетипови страхове — този за омразните машини, които унищожават всичко живо. Абсолютно същият е и моделът, използван 6 "Матрицата" — хора, използбани като батерии, за да захранват бездушната човеконенабистна машинария.
В две реклами на бира са използвали метафора-олицетворение (фиг. 4а, 46). Зелени листа под формата на ръка (това именно е метафората-олицетворение) са обхванали кена.

По-зелените аутдори

Външната реклама съшо преминава на зелена вълна.
Интересен пример в това отношение е аутдор на банката HSBC в съвместно действие с тенис турнира в Уимбълдън (фиг. 5). Двама художници-биолози – Хийтър Акройд (Heather Ackroyd) и Дан Харви (Dan Harvey) създали тревни фотографии на три много важни за тениса личности:
» известна тенисистка;
» специалист, отговаряш за тревното покритие на кортовете;
» главния треньор на асоциация, обучила около 78 000
деца да играят тенис. Хватката с билборда станала по следния начин:
1. На специален стенд посадили трева с повишена чувствителност към светлината.
2. В тъмно помещение проектирали през черно-бели негативни стъклени заготовки светлина върху тревата в продължение на 12 часа на ден.
3. След седмица портретите се появили (всъщност, пораснали).
До летище създали грамаден билборд на "Мартини" (фиг. 6). И този билборд е тревен — окосили са го върху ливада.
Под формата на скулптура от праскови спретнали аутдор на козметична фирма (фиг. 7). Артефактът илюстрира заглавието на рекламата – "Кожа, която е достатъчно добра за хапване". По този начин изразяват натуралността (екологичността) на продуктите на козметичната компания.
Като скулптура са направили и аутдор на бразилски джапанки (фиг. 8). Грамадният опинец е покрит с цветя. Това хем е знак за екологичност (цветята са еманацията на природата), хем знак за щастливата бразилска култура, която прелива от цветове и веселие.
Зелената корпоративна архитектура
Корпоративната архитектура има и комуникативни функции. Причината е, че зданията освен прякото си предназначение могат да комуникират (да предават значения) чрез архитектурния си стил, местоположението си и т.н.
Едно от тези значения е свързано с екологията. Немалко от съвременните компании демонстрират постмодерно мислене. Затова архитектурата и разположението на зданията им отразяват идеята за екологията.
Типичен пример в това отношение виждаме в инсти-туционна реклама на компания (фиг. 9). Разположили са
остъкленото офисно здание сред природата и близо до река.
Сравнително същия подход са използвали и в реклама на Canon (фиг. 10) със заглавие "Нашият главен офис". Всъщност той е малка спретната селска къщурка вероятно някъде в дивите шотландски планини. Екологичната идилия е пълна — зелени хълмове, малка рекичка, езеро, ливади.
Подобен екологичен архитектурен рай откриваме и в реклама на тютюн за лула (фиг. 11). Тя е силно драматизирана – противоречието е и във формата, и в съдържанието.
От една страна, що за екология можем да открием в отровния тютюн. Освен това са създали и архитектурен контрапункт. На върха на небостъргач насред супер урбанизиран град е кацнала селска идилия – малка спретната къщурка, няколко липи отпред, пушеща камина и т.н.
Тази реклама демонстрира сполучливо тъмната уродлива същност на някои рекламисти и бренд мениджъри. В търсене на печалби те са готови да използват и светите екологични апели за черните си печалбарски цели.

И транспортната реклама избива в зелено

Транспортната реклама е маркетингова комуникация, която използва като рекламоносители различните превозни средства, спирките на градския транспорт и системата на метрото.
Много оригинално са постъпили в реклама-ивент против въглеродните емисии (фиг. 12а, 126). Понеже всичко е наред (тоест, колата не изхвърля вредни газове), са трансформирали возилото в ливада. Вероятно английските потребители с тяхното изострено чувство към тревните площи ще оценят най-високо тази екологична хрумка.
Много оригинално са действали и от "Метрореклама" с екоинсталация за фирма за рециклиране. За целта са поставили тревни площи и дръвчета директно в софийските метростанции (фиг. 13а, 136).

Амбиентите са естествено зелени

Амбиентът е реклама, която използва характеристиките на околната среда за целите на комуникацията. Амбиент е дума от английски и означава обкръжаваща среда.
Рекламодателите обичат амбиента най-много от всички. Причината е, че обкръжаващата среда съществува и не е необходимо да влагаме пари, за да я създаваме. Трябва единствено да сме достатъчно креативни, за да разберем значенията й. След това ги впрягаме за нуждите си в маркетинговите си комуникации.
Част от екологичността В маркетинговите комуникации се изразява и в естествените материали, които използваме в тези общувания. И това, независимо от естеството на съответните материали.

1. Някои "специфични" естествени материали

Показателен пример в това отношение е политическа комуникация на американския дизайнер Грег Бошам (Greg Beauchamp). Той включил "естествени амбиент материали" в политическа реклама против Джон Маккейн по време на последните президентски избори в Щатите. Акцията била проведена в елитния квартал "Венеция" на Лос Анджелис.
Грег приготвил малки флагчета с надписи от типа на "Икономическата политика на Маккейн е кучешко…"; "Здравната програма на Маккейн е кучешко…" и т.н. След това намерил съответните кучешки… и набучил в тях флагчетата (фиг. 14а, 146).
Тази амбиент проработил великолепно, тъй като се трансформирал и във вирусна реклама. Информацията за акцията можем да намерим в повечето големи интернет сайтове, които анализират маркетинговите комуникации.
Находчиви рекламисти оцвъкали предните стъкла на автомобили със стикери, наподобяващи птичи… (фиг. 15). С това те рекламирали автомивки.
Подобна стратегия използвали и от фирма за паркинги. За целта коли, оставени на открито, били буквално покрити с птичи… Вероятно рекламистите са се вдъхновили донякъде и от филма на Хичкок "Птиците".

2. Храсти и дървета

Храстите и дърветата също са чудесен амбиент рекламоносител.
Подстригали храсти във формата на чаша за чай (фиг. 16). Амбиентът рекламирал зелен чай на "Липтън" в Кайро.
Подобен е и комуникативният подход в амбиент на минералната вода "Перие" (фиг. 17). Подкастрили са храстчето в специфичната тумбеста форма на бутилката. И в двата случая природата работи пряко за рекламираните продукти.
В реклама на торове рекламистите закачили детски люлки на много високи дървета (фиг. 18). Така люлките се оказали доста нагоре. По този начин ни внушават, че благодарение на торовете дърветата са пораснали много бързо.
Швейцарска верига вегетариански ресторанти метафоризирала дървета в алпийската държава. Трикът станал, като на стволовете им приписали характеристики на вилици (фиг. 19). Така ни подсказват, че в ресторантите сервират винаги свежи зеленчуци.
Амбиентът е много оригинален и ефективен през пролетта и част от лятото. Но не бива да го прилагаме през късното лято и есента – тогава листата започват да увяхват.
Опаковали корони на дървета в амбиент за торбички, които запазват зеленчуците свежи (фиг. 20). Използвали са и стиловата фигура "контраст" – амбиентът е през късната есен, когато листата на всички дървета са опадали. Но опакованата корона блести в зеленина и листа -независимо от есента торбичката е "запазила" свежестта на листата.
Много креативно са постъпили и в амбиент на безалкохолна напитка (фиг. 21а, 216). Метафоризирали за стволове на дърво, като са им приписали характеристики на автомати за безалкохолни напитки. Така ни внушават идеята за натуралността на въпросната напитка.

3. Вода

Тя е вероятно най-важната част от семантичното поле на екологичността. На подсъзнателно и на съзнателно ниво повечето от нас приемат водата като пълен синоним на понятието "живот".
Рекламистите използват често водата в амбиента. Подходящ пример в това отношение е оригинална кампания за шампоана Organics в Сингапур (фиг. 22). Зад изкуствен водопад залепили плакат с девойка, която мие косата си с въпросния шампоан. Идеята е супер, защото водата тече непрекъснато, а рекламното заглавие съответно е: "За честа употреба".
Оригинално е решението и в амбиент на "Швепс" (фиг. 23). Върху основата на фонтан са прикрепили макет на бутилката на безалкохолната напитка. По този начин водата сякаш изригва от бутилката. Внушението е пределно ясно – безалкохолната напитка е газирана на макс.
Заключение
Постмодерността означава, че уважаваме и се прекланяме пред природата. Това автоматично променя начините, по които действаме и общуваме. Интегрална част от общуванията ни са и маркетинговите комуникации.
Затова апелите за екологията започват да играят ключова роля в тях.
Нещо повече – все по-често започваме да използваме в тези комуникации различни зелени технологии – част от които бяха анализирани в тази статия.
Не на последно място – все повече започваме да използваме и амбиента. Голямата част от него е пряко свързана с природата. А това означава, че сливаме нашите общувания с нея.

Стр. 16 – 17, 18 – 19, 20 – 21

Медийният и пиар специалист проф. Христо Кафтанджиев: Соцносталгията може да донесе успех в предизборната кампания

Vsekiden.com I 30.06.2011

Г-н Кафтанджиев, дали след като носталгията по соца успя да пробие в търговската реклама и да увеличи в пъти продажбата на различни продукти – от паста за зъби през локум до салам, смятате ли, че може да донесе успех и в политиката?
Вероятно да. Избирателите са с различни нагласи и за тези, които имат подобни убеждения, това са работещи стратегии. Съвсем нормално е да се използват подобни апели в предстоящата кампания. Да не говорим за неща като разочарование – от сегашното правителство и прехода. Затова смятам, че е напълно естествена тенденция в развитието на комуникациите.

Представител на една от големите политически партии ме увери, че смятат да заложат на носталгията като елемент от предизборната си кампания, макар да отчитат, че това е маркер, разделящ българското общество. В този смисъл не е ли рискован ход?
Единственото, което е важно за изборите, колкото и цинично да звучи, е какво е отношението на избирателите към дадена идея. Ако тя работи, колкото и това да е ретроградно или екстремистко дори, ще бъде използвана в някаква степен – просто друг начин няма.
 
Т.е. ползите са по-големи от евентуалните вреди?
При всяка комуникация има ползи и вреди. Въпросът е за кого са ползите и за кого вредите. Вероятно някои избиратели ще бъдат отвратени, но други ще се радват. Всичко си е в реда на нещата. Ще стане точно като Паметника на Съветската армия – едни са във възторг, други – в потрес. Зависи от нагласите на електората.

В политическия пиар вече пробваха да използват соцтемата със съвсем директни препратки – онова клипче със Станишев и Стефан Данаилов в трамвая – реплика от „На всеки километър”, с което БСП рекламираше свой конгрес. Запомнихме го така или иначе, а нали това е целта, значи ли това, че е било успешно?
Дали е успешно или неуспешно може да се каже само, ако след това са изследвали качествено влиянието на клипа. Това, че сме го запомнили, не означава още нищо. И до днес помним Херострат, нали? Да, бате Ламбо е доста положително възприемана личност. „На всеки километър” беше много добре направен филм. Така че, вероятно от гледна точка на червения електорат тази реклама беше добър ход.
 
Приема се, че Борисов и ГЕРБ спечелиха изборите на вълната на носталгията – по твърдата ръка, по сигурността и спокойствието, по въздаването на справедливост на основата на морала, понякога въпреки закона. Присъединявате ли се към едно такова мнение?
Вероятно има истина в това, защото немалко хора виждаха колко слабо управляваше тройната коалиция. Нормално е при такова ръководство да чакаме силната фигура. Още повече, че това отговаря на митологичните схеми за героя, който идва след разрухата и установява реда. От друга страна, бате Бойко много добре използва момента и се позиционира великолепно именно в тази си роля на силния, дори свръхгероя. По тази митологична схема работят много комуникации, ако щете и киното – виждате колко успешни са екшъните, в които героят се справя с невероятни препятствия. На подсъзнателно ниво винаги търсим героя, който да ни спаси. Допълнете към това една специфична ситуация в България – робска психика, обезверени хора, при това положение всеки се надява на герой. Сами не вършим нищо в политическо отношение и чакаме героя да дойде и да ни спаси. Политик, който се позиционира така и защитава това положение, печели.

И ще бъде трудно на следващия кандидат-герой да прескочи сянката на Борисов…
Засега имиджът му на свръхгерой работи – активен е, реже ленти наляво и надясно, притежава съответните физически характеристики и т.н.
 
Или срещу човека, посочен от него?
Различно е. Едно е да се яви самият той, друго е човек, който той е упълномощил. Играта загрубява.

Често се твърди, че кампаниите, базирани на анти-тези, не са успешни, макар аз да мисля, че в български условия това не се потвърждава. Особено в съчетание с прословутата ни черногледска нагласа. В същото време все пак всяка пропаганда цели да формира някакъв ентусиазъм, за да може да привлече избиратели. В този смисъл има ли шанс една позитивна кампания?
Много се съмнявам. Не се хващайте много на това, което разправят за позитивните кампании. За 4 години в управление се натрупват много негативи и е нормално тези, които се опитват да изтласкват от властта титулярите, да използват антистратегии. Това работи в цял свят – да кажем кампанията на Обама беше „анти-Буш”, а американците са доста по-позитивни от нас. Така че докато свят светува, политическите кампании винаги ще бъдат анти. От друга страна, партията, която е на власт, естествено се опитва да лансира позитивна кампания, да не й извадят кирливите ризи. В някаква степен пробва да зомбира избирателите с положителни послания, обаче пък и тези, които са решили да ги смъкват от власт, не пасат трева и лансират ярка антикампания и всичко си е в реда на нещата.

Ще бъде интересно, защото БСП явно ще се придържа към антиговоренето в кампанията. От друга страна, Меглена Кунева стои една такава усмихната, проевропейски настроена. Ще бъде интересно какво поведение ще избере ГЕРБ, защото все пак те дойдоха на власт на вълната на отрицанието – към тройната коалиция.
Ако погледнете нещата, които говори Кунева, ще видите, че те макар и замаскирани, са също анти – това не върви, онова не върви, аз съм героят, която ще изкара страната от батака. И нейната кампания не е напълно позитивна, нека да я наречем умерено негативна.
 
Ако трябва да дадете съвет на кандидатите какъв език да използват, какво ще им кажете? Те пак ще издигнат някакви лозунги, ще правят някакви генерални обобщения. Имаше едно изследване за езика на соца, който е тъкмо лозунгов, натрупване на кухи и нищо незначещи думи, абстрактни, губещи битката с всекидневието, с конкретните неща.
Да, бяха кухи лозунгите, но зад тях стоеше ДС и хората правеха, каквото им казваха. В момента вероятно най-добрият съвет е тези, които комуникират политически, просто да се съобразяват с аудиторията си. Ако съответната аудитория е просташка, дава й се чалга, кебапчета и т.н. Ако е постмодерна, се боядисва паметникът на съответната армия. Няма единна формула. Съобразяваме се с образователното ниво, с лайфстайла и т.н. и използваме изтънчена или просташка комуникация – в зависимост от очакванията и нагласите на електората си. Това отговаря на тъй наречените релативистки теории – нещата са относителни, няма общ подход. Не е подходящо да говорим за френския импресионизъм на човек, който си пада по чалга. Царят се изразяваше доста витиевато, което много от българите не харесваха. Борисов е неговият антипод в това отношение – комуникацията му е определено директна.
 
Кой тип би допаднал на соцносталгиците?
Според мен бат`Ламбо е добрият избор. Симпатяга е, етичен е, а е и великолепен актьор.
 
Като че ли свързвате соцносталгиците с привържениците на Социалистическата партия, а според мен няма пълно покритие.
Вероятно 70-80 %. При мен, разбира се, няма никаква носталгия по онова време. Не че съм видял нещо лошо, но съм наясно с недостатъците на този строй. Спомням си например как с жена ми купувахме цели кашони тоалетна хартия и веро, защото не беше сигурно на другия ден каква ще е ситуацията в магазина.
Има хляб в идеята някоя маркетингова агенция да изследва тези нагласи и да види какво е положението. Може би ще е успешен ход, ако използват тази стратегия. Стига, разбира се, да я “преведат” на езика, който очаква съответната аудитория.
 

Дигитални награди в комуникациите 2011 (The Digital Communication Awards 2011) – интервю с професор Арне Вестерман (Arne Westermann)

Христо Кафтанджиев I 23.06.2011

Професор Арне Вестерман, Университетът Квадрига в Берлин (Quadriga University of Applied Sciences)

Професор Вестерман – бихте ли ни разказали за Вас какво сте завършил, професионалната Ви кариера и дисциплините, които преподавате в момента?
От началото на 2010 съм професор по комуникационен мениджмънт и ръководя Факултета по корпоративни комуникации на Университета за приложни науки Квадрига – Quadriga University of Applied Sciences. (http://en.quadriga.eu/quadriga)
Започнах академичната си кариера в Университета на Бохум, където защитих докторска дисертация и работих във факултета по комуникации. След години минах в консултантския бизнес и накрая основах собствена фирма за консултантски услуги. Продължавам и с академичния живот – водя изследователски проекти и чета лекции в различни немски университети.

Дигиталните награди в комуникациите 2011 (The Digital Communication Awards 2011) са организирани от университета Квадрига. Как бихте описали Вашия университет и какво го прави различен от другите университети?
Университетът за приложни науки Квадрига преподава съвременен и холистичен комуникационен мениджмънт. Предлагаме MBA и магистърски програми само за мениджъри с най-малко три години трудов стаж.
Студентите ни учат на непълно време – в почивните дни, по време на ваканциите и т.н. Затова сме организирали занятията в пакети от три до пет дни, на всеки пет или шест седмици. Студентите трябва да се справят с тази програма за 18 месеца.

Защо избрахте дигиталната комуникация за тези награди, а не други общувания?
Всички знаем колко важни са цифровите комуникации в наши дни. Убедени сме, че онлайн комуникациите са неизчерпаем извор на отлични идеи, иновации и кампании. Наградите ни са добра платформа да споделяме, анализираме и да се учим от най-новаторските подходи.
Не на последно място – стратегическата мисия на Квадрига е да насърчава диалога между практици и теоретици. Онлайн общуванията са чудесни за този диалог. Затова в конкурса награждаваме проекти и от практиката, и от университетите.

Колко категории участват в състезанието и колко заявки очаквате?
Смятаме, че ще има стотици заявки – от агенции, неправителствени организации, институции, фирми, и т. н. Заявките са добре дошли в 33 категории – от иновации или онлайн кампании за бюлетини и инструменти за социални медии, до YouTube кампании и т.н.
Повече за категориите можете да видите в сайта на състезанието – http://www.digital-awards.eu/

Бихте ли ни казали как ще се оценяват заявките?
Журито ще оцени всички заявки и ще определи шортлист от три до пет проекта за всяка категория. На 30 септември в Берлин одобрените участници от шорт листите ще представят своите проекти в рамките на 10 минути.
Презентацията е важна част от процеса на кандидатстване и е предпоставка, за да се спечелят наградите. В случай, че проектът не е представен лично, журито избира следващия проект с най-висок рейтинг.
Церемонията по награждаването ще се проведе същата вечер на гала церемония в Берлин.

Конкурсът е за два вида проекти – академични и корпоративни. Какви са критериите за оценка за всеки вид?
Журираме и двата вида по предварителна схема, но на основата на различни критерии.
За заявките от практиката – журито преценява стратегическия подход на всеки проект, както и дали избраната стратегия съответства с практическото изпълнение на проекта.
Освен това, ще под внимание се взимат новаторските и творческите качества на проектите и как те се отнасят към съотвентите потребителски групи.
Академичните заявки пък ще бъдат оценявани главно по отношение на изследователския процес. Така изследователските въпроси, методите и привеждането в действие, както и ясно, и защитимо описание на резултатите са най-важните точки за спечелване на наградите.
Освен това, основната идея и теоретичното значение на проекта, както и тълкуването на резултатите, са важни за журито.

Планирате ли да публикувате някои от спечелилите проекти?
Да. Избрани проекти ще бъдат отпечатани в сборник. За да засилим връзките между практиката и академията, книгата ще съдържа не само проекти от практиката. Ще присъстват` и теоретични материали, написани от членовете на журито.
Също така победителите ще имат възможност да допринесат за тази публикация. Радваме се, че инициирахме книгата, която е истински европейски проект.

Кои са основните причини да се участва в този конкурс?
На първо място, тези награди са единствените европейски отличия в областта на дигиталните маркетингови общувания. Победителите се определят от компетентно и престижно жури. Това означава истинска чест и висок потенциал в професионалната кариера.
Участниците имат уникалната възможност да се конкурират с други професионалисти и с водещите играчи в тази индустрия.
Така състезаващите ще открият потенциала си, като представят работата си пред престижното жури и голяма аудитория в един от центровете на европейските комуникации. Опитът ни показва, че дори номинация за дигиталните награди се превръща в тема на разговор в онлайн общуванията на съответната общност.
И накрая, някои от спечелилите проекти ще бъдат публикувани в книга под редакцията на университета ни.
За много от студентите това ще бъде първата статия в сборник, в който участват изтъкнати учени от цяла Европа. Това е истински плюс за сивито на всеки студент.

Кога е крайният срок за подаване на проекти?
7-ми юли – така времето почти изтича. 

Доц. д-р Маргарита Пешева: Медийният свят става все по-цялостен и трудно обозрим

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 20.09.2010

Изтъкнати български учени, медийни експерти и преподаватели по журналистика и масови комуникации представиха своя общ изследователски проект – книгата "Думите на медийния преход". Медийният речник съдържа 27 актуални медийни понятия, които обхвашат важни явления и процеси, новите практики, промяна на регулаторната рамка, предизвикателствата пред журналистиката и медиите в дигиталната ера. "Думите на медийния преход" е значимо изследване за периода на медийния преход и създаването на новата медийна демокрация. Повече за характеристиките на прехода и трансформацията към новите аудиовизуални услуги, както и за уникалното издание разказва доц. д-р Маргарита Пешева.

Доц. Пешева, вие сте съставител, автор и редактор на един нов медиен речник, който разглежда основни медийни понятия, които навлязоха в медийните практики през последните години, чиято официална премиера беше преди дни в БНР. Какъв бе поводът за неговото съставяне и кои са авторите на този интересен и значим научен труд?

Речникът "Думите на медийния преход" е част от голям научноизследователски проект, който се осъществява от екип изследователи от двата най-влиятелни държавни университета у нас – Софийския и Великотърновския университет, по линия на Министерството на образованието, младежта и науката. Бенефициент на проекта е Великотърновският университет. Проектът стартира с издаването на този речник, в който се представят 27 основни медийни понятия, които навлязоха в медийното ни всекидневие в последните няколко години. В екипа, който подготви речника, участват такива известни медийни експерти като проф. Милко Петров и проф. Христо Кафтанджиев, доц. Борислав Градинаров, гл. ас. Мария Попова, д-р Евгения Николова, д-р Силвия Цветкова-Казандзи, г-жа Ели Герганова.

За кого е предназначена книгата?

Стремежът на научния колектив беше да представи новите медийни понятия достатъчно сериозно и същевременно достъпно, за да бъдат полезни на широк кръг читатели. В целите на речника влиза разширяване на медийната грамотност, той ще е особено полезен за студентите от журналистическите специалности в няколко университета, за работещите в медиите, за всички потребители на интернет и новата он-лайн журналистика. Опитахме се да бъдем максимално полезни на медийната общност, дали и доколко сме успели – това ще кажат нашите читатели.

Вие сте издали речника на традиционен хартиен носител и на диск, което ясно показва една от посоките на медийния преход. В екипа имахте ли разногласия на какъв носител трябва да се издаде речникът?

Ръководехме се предимно от необходимостта да се отдаде нужното уважение на хартията – като традиционен носител, и на диска – като модерен електронен носител. Същевременно речникът е достъпен безплатно в интернет – той е публикуван на сайта на издателство "Фабер", на което дължим чудесното оформление на книгата и диска.
Как медийната глобализация и развитието на комуникациите промени медиите и самата журналистика?
Медийният свят става все по-цялостен, различията между отделните медии изчезват, в днешните онлайн формати те трудно се различават, защото по един и същ начин транспортират медийно съдържание чрез думи, графики, звуци или образи. Днешният и утрешният ден принадлежи на интернет, на онлайн журналистиката и потребителската информация, която всекидневно ни предлагат блоговете и социалните мрежи. Онлайн журналистиката се отличава най-вече с голямата активност на потребителя, който разширява медийната територия и често влиза в ролята на журналистически коректив.

Как гледате на дебата за бъдещето на печатните медии и състезанието с електронните вестници? Прави ли са онези, които предричат, че вестникът заради цифровизацията в бъдеще ще изчезне?

Не трябва да страдаме по хартията, която постепенно отминава като медиен носител за вестника и за книгата. Спомнете си колко бързо забравихме грамофонната плоча, аудиокасетата, видеокасетата? Също толкова бързо ще забравим и хартията. Книгата и въобще писмената цивилизация не е заплашена от изчезване, но тя е в процес на смяна на своя основен носител. Което не означава, че вестниците и книгите на хартия ще изчезнат напълно, но скоро те ще се печатат единствено за колекционери, ще се превърнат в бутикови издания.

Кои са основните принципи и стандарти на новата медийна политика във времето на преход за медиите и революцията, която налагат новите технологии?

В европейското семейство, към което принадлежим, медийната политика приоритетно разглежда децата като основна ценност на обществото, които стриктно трябва да се пазят от вредно медийно съдържание. Постоянно се търсят средства и механизми за гарантиране на медийната демокрация в контекста на голямото разширяване на мрежата, от голямо значение е защитата на личната неприкосновеност на потребителите в интернет, овладяването на онлайн престъпленията. Новите технологии изискват нов вид медийна грамотност, но и по-либерална регулаторна рамка.

Какви трансформации предстоят за електронните медии след 2012 г.? Кросмедийната комуникация ли е формата на бъдещето?

Едно и също медийно съдържание вече се транспортира на различни медийни платформи -стихове и разкази се четат в книга или на джи ес ем, филми и телевизионни програми отдавна се предлагат на различни екрани, видео по заявка или в мрежата. Кросмедията е днешният и утрешният ден на интегралната медийна среда. В рамките на една мултинационална компания едно и също медийно съдържание вече се тиражира "през" нейните вестници, радио, телевизия, интернет и така намира възможно най-широка аудитория.

В условия на медиен преход, как медийната концентрация ще запази медийния плурализъм?

В европейското медийно законодателство се поставят бариери пред различните видове концентрации, в защита на медийния плурализъм, който осигурява на потребителя достатъчно разнообразно медийно съдържание, произведено от различни транснационални компании. Много е важно как ще се развиват в бъдеще обществените медии, дали ще бъдат достатъчно стабилни, за да гарантират в нужната степен обществения интерес.

Ще бъдат ли зададени работещи формули в новия медиен закон по отношение на нерешени проблеми?

Аз лично се надявам, че ще бъде създаден модерен и добре работещ медиен закон, обърнат към новите медийни практики и интересите на нашето общество. Но затова ще е нужно много време и експертни усилия.

Кой е верният модел за финансирането на обществените медии и успоредно с това да имаме силни търговски медии?

Европейските практики са разнообразни, но напоследък във Франция и Испания се налага нов подход, който напълно изключва таксите и рекламата, и на тяхно място включва определена държавна субсидия и системи от данъци, които плащат телекомуникационните и търговските оператори. Идеята на Европейската комисия е, че електронната среда като цяло има задължения към своя обществен сектор, защото той е съществена гаранция за развитието на медийната демокрация, за опазването на националната култура и обществените ценности. Една добре развита електронна медийна среда е от полза както за обществените, така и за търговските медии. У нас приоритетно трябва да се създаде модел за финансиране на обществения медиен сектор, който да е подходящ за българските условия, и да гарантира тяхната стабилност, многопрограмност и конкурентоспособност на медийния пазар. Не е редно да се противопоставя общественият на търговския сектор, още по-нередно е да се противопоставя националното радио на националната телевизия. Моделът за тяхното финансиране не трябва да се обвързва с кризата, но да съдържа необходимите гаранции, че двете обществени медии след две години ще бъдат напълно готови за цифровия преход.

Къде са българските медии по отношение на международните стандарти и практики днес?

Ние сме част от глобалния медиен свят, българските медии възпроизвеждат част от предимствата, но и основните недостатъци на световните медии. И едните, и другите са засегнати от кризата, все повече вестници спират да излизат на хартия и минават онлайн, има окрупняване на кабелния бизнес, който у нас се готви за предстоящата цифровизация, телекомуникационните оператори разширяват платформите си и включват цифрова сателитна телевизия. Медийният свят става по-цялостен и заедно с това – все по- трудно обозрим.

Стр. 20

Рекламният експерт проф. Христо Кафтанджиев: Сериозните медии трябваше да реагират по друг начин на мнимия Джони Деп

www.vsekiden.com | Ана КЪЛЦЕВА | 23.08.2010 

Професор Кафтанджиев, как оценявате рекламата на сайта за фотографски конкурс, в която бе вкаран мним Джони Деп и която вече 10 дни се коментира?

Чисто терминологично това не е реклама, а е пиар. Това си е маркетингова комуникация, която си направиха, маркетингов ход. Но не е точно реклама, а пиар и журналистически жанрове. В играта са вкарани не само пиари, а и журналисти. Общо-взето, това си е нормална практика и се прави често. Защото има подобни изпълнения, които са много по-страшни.

Например?

Например, нещо подобно бе направено наскоро с мощите, намерени на острова край Созопол. Нещата са много по-сериозни, защото са свързани с църквата, която е синоним на морално поведение и т.н. И нещата не са добре от чисто морална гледна точка. Защото може да са мощите на Свети Йоан, но може и да не са. А що се отнася до рекламата с актьора на сайт за фотография е нормална практика, макар и не съвсем морална. Но тази реклама с мнимия Джони Деп не е и нещо, което да е страшно.

Има ли подобни примери в световната практика на маркетинг комуникацията?

С известни личности това се прави непрекъснато. Една голяма част от комуникацията на Холивуд е с подобни истории. Там те са непрекъснати. Подобни техники са описани много добре в книгата “Холивуд пере най-добре”.

Защо оценявате като неморална кампанията около намирането на мощи край Созопол?

Зависи какви са тези мощи. Значи, католическата църква като открие някакви мощи, започва да проверява чрез специалния институт, създаден за това. И много често дава оценки за мощи като фалшификати. И преди да бъде проверено, изобщо не може да става дума да се обяви, че едни мощи са на даден светец. Спомнете си “Името на розата”, където главният герой отбелязва, че ако се съберат всички трески, за които се казва, че са мощи от кръста на Христос, ще се получи, че Спасителят е страдал върху цяла гора.
А църквата носи идеята за морал. Я си представете, че истински вярващите се молят на нещо, което няма нищо общо с даден светец. Няма никаква логика без проверка да се обявяват за мощи на светец откритията край Созопол. Нещата са сериозни, защото са свързани с морала, с църквата като институция, която крепи обществото и може би е по-важна от Народното събрание. А че един фотографски сайт е пуснал Джони Деп – голяма работа! Имаме еднакви неща, които се използват като комуникация, но за мен са различни като тежест за обществото.

А как ще коментирате реакцията на българските медии, които в първите дни буквално “тръгнаха по следите на Джони Деп”?

Аз, като човек, който няма кой знае колко идеалистическо отношение към живота си и се занимава с маркетинг и реклама, смятам, че това е нормално поведение на медиите. Може би го знаете по-добре от мен, сега сезонът е отпускарски и много постен на новини. А медиите винаги търсят някаква драма допълнително, която я няма, за да направят информацията по-интересна. И според мен на медиите това с мнимия Джони Деп им дойде великолепно. И ако това е пиар ход на съответния сайт, много добре е изчислен и като време. Защото, представете си, в един активен сезон, когато има много новини, тази новина може изобщо да не излезе на първите страници. Така че, според мен медиите реагираха адекватно. А и зависи от медията. Въпросът е, че може би реакцията на сериозни медии трябваше да бъде различна.
Пак се връщам към Созопол – тези сериозни медии трябваше да кажат, че има предположения, че това са мощите на Йоан Кръстител и тези предположения се базират на определени неща, но предстои доказване… И при това положение отразяването щеше да е обективно. Може и да са мощите на Йоан Кръстител. До момента не е доказано обратното. Но да се твърди, че това са мощите, без да има експертиза, е недопустимо.

Като човек, чийто живот е многостранно свързан с комуникацията, как смятате – на какво ниво е духовността в българското общество?

Не съм специалист в това отношение, но впечатленията, които имам и това, което виждам, смятам, че нормалните духовни хора съществуват въпреки политици, въпреки медии и т.н. Има си едно нормално ниво. Не мога да кажа, че е паднало или вдигнало. Вероятно това е една величина, която винаги е една и съща. Независимо от политически строй, война или мир и т.н. Това е генетическа характеристика. Според мен, сме си една нелошо развита средноевропейска култура. Не сме неморални говеда. Търдения като това, че кризата ни е смачкала, абсолютно не са верни. Нито умираме от глад, нито от жажда, обществото се развива добре икономически, според мен. Но нали знаете – по някои път и медиите много драматизират нещата.

Оригинална публикация

Толерантността в медиите; да има ли деца в “Биг Брадър”; нов закон за радиото и телевизията; социалните внушения в рекламата

БНР, Христо Ботев, "Клубът на журналистите" | 2010-02-27

Водещ: Как медиите и хората да станат по-чувствителни към уязвимите групи хора. Това дискутираха журналисти и експерти в края на седмицата във Велинград. Смисълът на тази дискусия защити с данни Мира Радева от МБМД. Езикът на разделението най-ясно личи в учебниците от 1-и до 4-и клас. Там жената е до печката, а бащата работи. Този остарял модел, формира мнението за живота на децата ни. Формирал е и нас, днешните им родители. А тази двойственост пречи и на хората, и на медиите, и на законодателите. Цензура ли ще бъде спирането на едно риалити преди да е започнало? Какво трябва да правят медиите, когато хората доброволно се отказват от своите права? Не за първи път ще ни се наложи да дискутираме факта, че еврокръпките в Закона за радиото и телевизията обраха отново голямото недоволство на мнозинството експерти и медии. Никой вече не спори за необходимостта от един нов закон. Кой и кога обаче ще го напише, така че да има по-малко недоволни и пред скоба да бъдат извадени интересите на слушателите и на зрителите в крайна сметка? Може ли един нов медиен закон да бъде написан като в риалити? Днес ще опитаме чрез един задочен диалог да го научим от отговорите на председателя на парламентарната Комисия по култура гражданско общество и медии г-жа Даниела Петрова и медийния експерт доц. Георги Лозанов. Имаме ли вече второ поколение риалити, когато нещата опират не до тялото, а до душата? В каква реалност ни предлагат да живеем рекламите ще ни каже пък проф. Христо Кафтанджиев.
Аграрните общества са тези, които умишлено поставят и търсят границите. Там доминира общността над индивида. Това е патриархалният модел. В постиндустриалните общества и в информационното индивидът става център. И така, от времето на парната машина човек се опитва да се еманципира над общността и да направи така че никой да не го дискриминира. Днес в „Клубът на журналистите” опитваме да намерим една по-добра защита от дискриминация в един своеобразен задочен диалог. Проявяват ли медиите дискриминация ще чуем сега от председателя на парламентарната Комисия по култура гражданско общество и медии г-жа Даниела Петрова.
Даниела Петрова: Не може да се каже, че има ясно отграничена картина, но все пак се усеща в някои от статиите не добрия тон или по-скоро не доброто представяне на конкретни факти, събития, самото личностно отношение към конкретни лица, политици или събития и това довежда до едни негативни настроения у читателя, респективно хората. Считам, че има какво още да се желае за по-прецизното общуване и представяне на информацията в медиите.
Водещ: А според вас става дума за незнание или за нарочни грешки в преследване на рейтинг?
Даниела Петрова: Не бих казала, че става въпрос за незнание. Това е или стил на писане, или съответно начин на изразяване у конкретни журналисти. Но не считам, че форматът в масовата медия трябва да бъде това. Явно има и този стил, който допада на определена категория читатели, но трябва да бъде прецизиран начинът на изказ и съответно на представяне на фактите и събитията, за да може всеки реално да направи своите оценки за…
Водещ: Как да се избегне тази дискриминация – чрез регулация или чрез саморегулация?
Даниела Петрова: Считам, че чрез саморегулация трябва да бъде избегнато в печата. В електронните и другите медии там със самата регулация, с контрола върху съдържанието може да бъде решен този въпрос. Но е по-добре да се говори по въпроса, да има превенцията, съзнанието и отношението на обществото към представянето на събитията.
Водещ: А къде са повече случаите на дискриминация – в електронните медии, които са регулирани от закон или в печатните медии?
Даниела Петрова: Като по-достъпни с оглед икономическата ситуация всички граждани, може да се каже, на Република България гледат телевизия, така че те там по-широко, в смисъл по-широка е аудиторията, която е атакувана. Там се атакува чрез рекламни съобщения, чрез изказ в представяне на определени събития. Но не може да се каже, че в печатните медии не се забелязва тази тенденция. Като пример мога да дам примерно за извършено престъпление. Вместо да бъде посочено, че две лица са извършили престъпление, уточнява се съответно техния етнос, което също създава едно настроение у обществото към тази категория от гражданите в нашето общество.

Водещ: Проявяват ли медиите дискриминация в „Клуба на журналистите” потърсихме мнението и на медийния експерт доц. Георги Лозанов.
Георги Лозанов: Ами аз не мога да дам обща оценка, правили сме проекти по-скоро за толерантността. Спрямо един начален период, когато изведнъж имаше много категорични, много резки позиции, в една или друга степен дискриминационни, сега има едно нормализиране в тази посока. Но на ниво отделни казуси има много случаи на дискриминация.
Водещ: В случая става дума за неразбиране?
Георги Лозанов: В случая става дума за надценяване на здравия и на битовия разум. Какво ще ми говориш за това, това са глупости, що ще наричаме циганите роми? Ами защо ги наричаме, защото политически коректният език е основа, на която започваш да мислиш и да преживяваш света по друг начин. Това е ритуал, който те интегрира към толерантността. Когато всичко това започва да изглежда като глупост, естествено нарастват агресивните енергии на сблъсъка между различностите. И то ние обикновено като кажем различности, разбираме етнически и религиозни. Има страшно много други различности, много по в нюанса, които могат да бъдат основа за дискриминация – във вкусовете, в културните и професионалните области, във възрастта. В обществото като цяло съвременното, възрастните хора по условие са дискриминирани, така да се каже възрастта едва ли не е грях. Тук могат да се намерят много показатели, даже далеч от традиционните видимости на дискриминацията.
Водещ: Голямо предизвикателство ли беше избирането на Обама за президент на САЩ? Спомням си в първите дни имаше много нестабилност по отношение на двете понятия – политически коректното цветнокож и чернокож.
Георги Лозанов: Да, голямо предизвикателство, защото няма толерантност, ако си оставиш една малка територия, заключена стая, в която си казваш, обаче там аз пък ще си бъда такъв, какъвто съм. То значи, че ти изобщо си такъв. Всичко друго може обаче президентът няма как да е цветнокож. …на върха на властта, на върха на разбирането за обществото все пак си оставаш дискриминационно настроен. И това избиране пречупи точно тази нагласа. В смисъл, даваш най-големите възможни привилегии на различния. Голямата… на избора на Обама победа е белите, които гласуват за един цветнокож да ги управлява.
Водещ: Тоест ние сме все още в сферата на привидностите и се стараем да не проявяваме в живота си, в коментарите си дискриминационните си скрити помисли?
Георги Лозанов: Виж, да го разделим на няколко зони. Първата зона е когато въобще не искаш да се съобразяваш с никакви норми на толерантност и си смяташ, че този здрав, битов разум, този диктат на кръвта, на цвета на кожата, на това, което си ти, на подобието е абсолютно оправдан. Това си ти и няма какво да се правя на друг. Аз цигани не харесвам. Това може да го чуете 100 пъти. Това е най-пещерната форма на мислене и на дискриминация, дори и българското общество криво-ляво излиза от това. След това идва втората зона, в която вече започват, поне в публичната иконография, в публичното поведение, влизайки в публичната роля да започваш да спазваш политически коректния език… едни вътрешни все пак аргументации и разбиране за това, че другата гледна точка е ценностно по-висока. Но остава третата, в която наистина да можеш да определяш собствения си живот според законите на толерантността, така да кажа. В Америка се казваше отдавна, че не е въпросът да защитаваш цветнокожите публично, а е въпроса, когато дъщеря ти иска да се ожени за негър, да й позволиш. С избора на Обама в американското общество демонстрираха, че и тази трета най-трудна, най-интимна форма на толерантност е утвърдена в американското общество. Ние сме много далече от нея.
Водещ: А къде сме ние?
Георги Лозанов: Ами ние сме на границата между първата и втората зона. Там някъде се клатим и всеки според социалната си принадлежност, вкуса си и т.н. е ту от едната страна, ту от другата.
Водещ: Има ли достатъчно неформални санкции за прояви на дискриминация, така щото да има корекции?
Георги Лозанов: Има общности, така да се каже, особено академични общности, по-интелектуални общности, в които хора с подчертани дискриминационни нагласи не могат да им принадлежат. Те ги изолират естествено, както ако някой крещи много, сядаш на съседната маса по-далече, да не го чуеш.
Водещ: По отношение на медиите?
Георги Лозанов: Ами по отношение на медиите, вижте, това знакът за качествена медия, един от знаците. Няма как да има качествена медия, която да е дискриминационна. И обратно, няма как да има жълта медия, която в основата си да не почива на някаква форма на нарушаване на човешки права. Жълтата медия се храни, ако мога да кажа така, от нарушаване на права. Въпросът е да е в резултат на доброволен отказ на тези ,които влизат в нея, а не да отиде и така да се каже компроматно, насила да им отнеме, както често се случва, да им нахлуят в личното пространство, да изнесе на показ неща, които да ги превърнат вторично в жертва, виктимизация вторична. Иначе ако те сами ти покажат личния си свят, това е друго.

Водещ: Дискусията може ли деца да влизат в риалити формати продължава. Ако обаче въпросният риалити формат бъде спрян преди да тръгне, дали това няма да е цензура?
Цензура ли е едно риатили да бъде спряно преди да тръгне? Когато човек в крайна сметка сам се откаже от правата си, може ли по закон регулиращ орган да го защити и това всъщност не е ли цензура? В „Клуба на журналистите” търсим коментара на г-жа Даниела Петрова, председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии.
Даниела Петрова: Не може да се каже, че гражданските организации могат да бъдат цензури, както регулаторът, така и институциите, които имат правомощие да вземат становище. Но това би дало възможност за една превенция при евентуално включване на децата в такъв тип формати да се съобрази съдържанието на формата, условията, в които ще участват децата, т.е. да не бъде застрашено тяхното психично и физическо здраве, да не бъдат лишени от образование и нормални условия на живот. Нещо повече, моделът, който те ще представят в този формат на обществото, пред своите връстници трябва да бъде добре подбран форматът на предаването, за да са добри и посланията, които ще получат хората.
Водещ: Но всичките тези дискусии преди да е започнало предаването не влязоха ли директно в сценария на въпросното риалити?
Даниела Петрова: Това не може да се каже. Нека да оставим нещата в ръцете на продуцентите и да се надяваме, че те ще имат предвид всички отправени препоръки при евентуалното вземане на участия на деца в този тип формат.
Водещ: В „Клуба на журналистите” в задочния диалог отново търсим мнението и на доц. Георги Лозанов. Цензура ли би било едно риалити да спре преди да е започнало?
Обаче и в този случай, когато става дума за медии, експлоатиращи личния свят на непублични хора, се появява един проблем как могат те да бъдат защитени от себе си?
Георги Лозанов: Да, аз обаче тук много се боря срещу патернализма на който и да било. Никой не ми е по-голям приятел от мен самия си мисля аз. И когато тук се явява някакво общество, някаква държава особено, което ми се струва вече много опасно, това избива на тоталитаризъм. Аз обичам да говоря за това, че на времето през комунизма ни бяха нарушавани правата и даже това бе държавна политика нарушаването на човешките права. Сега в някакъв смисъл нарушаването на пра вата започва да идва от един опит за деспотизъм върху индивида да не се отказва от тях. А пък правото на отказ от едно право е част от правото. Само казваме, че правото на живот не подлежи на отказ. В съвременната ситуация на толерантността, така да кажем, е разбирането на това продължаващо право отказ от правото. … тя е право за мен, защото аз мога да се откажа, ако реша, че, така да се каже, това ще ми донесе някаква друга за мен самия ценност, привилегия, смисъл.
Водещ: В този смисъл дали гражданските организации, които искат да възпрат участието на деца в риалити формати, не се явява класическо потвърждение на дефиницията за цензура?
Георги Лозанов: Да, гражданските организации фактически изискват от СЕМ предварително да спре едно предаване и да го цензурира. СЕМ няма право по закон да извърши това. Така да се каже подтикват го към беззаконие. Така че аз се надявам, че СЕМ няма да се подведат, макар че СЕМ често вместо да прилага закона е бил част от нарушаването му. Но този път мисля, че… още повече, че такива формати не за първи път се реализират в България, мисля, че СЕМ вече има някакъв тренинг, знае как да постъпва. И разбира се, отварянето на дебата за това как децата трябва да присъстват в публичното пространство, в медията, особено в такива по-рискови формати, хайде да ги наречем… Макар че какво ли значи по-рискови формати, аз не знам например малкият коментар, едно предаване, в което се експлоатират деца и техните мнения и така да се каже от това се прави и забавление, и се превръща в шоу за възрастните, защо да е по-безопасно от това да отидат с родителите си в една игра, каквато ще бъде „Биг Брадър”? Казвам тези неща не защото не си давам сметка, че може да има рискове, но тези рискове трябва да бъдат много конкретно разпознати и предписани като правила, по които да се организира играта. А ние от една обща морализаторска позиция това не може да стане, от гл.т. на такава позиция не може да стане нищо друго освен вътрешно напрежение да се създава в обществото.
Водещ: Излиза, че пак ще чакаме европейска регулация на подобни предизвикателства?
Георги Лозанов: В Европа има много примери за…, в Америка, която пък специално внимава за това, комерсиални формати, в които влизат деца. Сега например в рекламата не е препоръчително участието на деца, но не заради това, че се нарушават техните права, а защото е нелоялна конкуренция към другите рекламодатели, тъй като ползваш един сантимент в повече, който по начало децата носят, за да продаваш нещо. А не че нарушаваш техните права. Та в Америка има един формат, в който се разменят семейства, пак риалити формат популярен, се разменят родителите – бащата отива в едно семейство, а бащата от това семейство отива в друго. Разбира се не става дума за сексуална размяна на партньори, а става дума за попадане на хора от съвсем различни среди в нова ситуация. Те започват да се грижат за семейството в новата роля, при което много е важно как реагират децата естествено. И така нататък. Аз смятам, че нашето общество, за съжаление, вътре в границите на частното пространство поддържа много висока степен на нетолерантност. Само да видим домашно насилие, което излиза през ден в най-различни случаи в медиите се вижда какво става зад тези стени. Затова аз специално на този „Биг Брадър”, ако се реализира добре, гледам с известна надежда да се влезе в по-интимната структура на човешките отношения в семейната група, да се разиграят, така да се каже, пред камерата и да добият някаква видимост. От това може да се направят важни изводи, които действително, включително и тези организации за защита на децата да им дадат един нов репертоар на техните задачи.
Водещ: Доколко реакцията на гражданските организации е част от сценария на този „Биг Брадър”?
Георги Лозанов: Във всички случаи не знам дали е част от сценария, но във всички случаи това е, така да се каже, този семеен „Биг Брадър” вече започна. Ето, благодарение на гражданските организации обществото започна да реагира, зрителите му се появиха и слушателите, така че те дадоха старт на играта преди играта, което естествено е в някакъв най-общ смисъл в полза на тази игра. Разбира се в полза и на самите граждански организации, защото те така добиват публична видимост. Не случайно те много обичат гражданските организации да се хванат за медията, и то ако може за най-комерсиалния формат на медията, пък тя ще ги избута в центъра на публичността. Аз смятам, че много по-голям резултат ще имат организациите за защита на децата, ако се преборят с нещо просто. С това ромските деца да стоят по светофарите, каквато кампания впрочем започва, и да мият стъкла и да дишат изпарения. Ето това е експлоатация на детски труд. Или пък ако направят разследване за това, за семейства, които унищожават детето, инвалидизират го предварително, за да може да проси по-убедително. Има всякакви ужасни неща. Там е много важно да се види. Само че там е тежко, защото това е реалността в нейния най-суров вид. Всички ние разбира се се чувстваме много по-защитени, или какво да кажа самите, да се занимаваме с реалността през нейните образи, да се занимаваме с образите, само че това е разходка в облаците.

Водещ: Тъжно ли живее човек като наблюдаващ и наблюдаван в една прозрачна среда и какво регулира медийното законодателство според доц. Георги Лозанов?
Георги Лозанов: Давам си сметка за стойността на личната неприкосновеност, за това какво право е тя. Никой не може да се намеси там, ако ти сам не искаш. Заедно с това е съвременният „фаустовски договор” непрестанно да даваш големи части от тази лична неприкосновеност, за да се интегрираш към модерния свят. Чрез това, чрез отказа от лична неприкосновеност излизаме от патриархалното общество и влизаме в едно модерно общество с цялата двойнственост на този процес, да кажеш, че си член на модерно общество. Патриархалността буди своите носталгии. Разбира се най-хубаво е най-хубаво е(…) трикрако столче децата да седнат пред огнището, а бабата да им пее, да плете и да им пее народна песен, само че докога ще стане така. И дали ако това успеем да го възстановим, този етнографски резерват на собственото си минало, ще се чувстваме там по-щастливи и по-реализирани?
Водещ: А какъв резерват по отношение на законодателството са медиите днес?
Георги Лозанов: Медиите са както често в България в голям антракт. Ние в тези 10 години, откакто има закон, все в някакъв антракт живеем. Защото се направиха едни частични поправки в Закона за радио и телевизия, пак тъй като бяхме закъснели безобразно по отношение на изискванията на ЕС да направим тези, във връзка с цифровизация та най-общо поправки, но те са поправки в тяло, което вече не може да понася поправки, каквото е тялото на този закон. Това е както като кърпиш една дреха 100 пъти, тя накрая вече не можеш да я закърпиш, защото тя ще се разпадне, няма какво да кърпиш, тъй като е само кръпки. Нещо такова прилича Законът за радио и телевизия. Така че сега трябва да се направи един нов закон. Върху тази цел най-после, ние все това чакаме, да дойде една власт, която да направи един нов закон, така че тя да не си уреди конкретните играчи чрез този нов закон, защото това не е никакъв закон, тогава е една форма на вкарване в зависимост на медиите.
Водещ: Да, но сегашните поправки предизвикаха точно такива коментари, че се появяват странни субекти, които да регулират, има определения с генни модификации, с частния горски?
Георги Лозанов: Аз мисля, че трябва към граждански организации и професионални сдружения да се измества медийната регулация, това е обща тенденция към дерегулация, т.е. държавата да отстъпва за сметка на професионалните сдружения. Въпросът е, когато ние кажем граждански и професионални сдружения, отзад обикновено се появяват собственици, включително и Съюзът на издателите, организацията, която е приела кодекса, етичния. Да, но това е организация на собствениците. А в най-добрия случай това е едната гледна точка. В някакъв смисъл дори защитата на потребителя е от обратната страна на процеса. Ние нямаме реални потребителски организации. Аз ще бъда доволен да се из нася регулацията в граждански организации, само че организации на потребители, а не на собственици.
Водещ: Могат ли експертите да компенсират този дефицит на гледни точки?
Георги Лозанов: Ами знам ли. Сигурно могат, само че първо зависи експертите каква реална роля ще имат в писането на новия закон. Второ, често тези експерти са също обвързани с интереси да ги защитават. Тоест ако законът се прави в ситуация на напрегнат граждански дебат, то тогава експертното мнение би могло да звучи автономно и авторитетно. Иначе ако се направи набързо в някой кабинет, дори да има няколко експерти зад тях, няма да даде този резултат, който се очаква най-после един закон за радио и телевизия, който да вкара българските електронни медии от аналоговата в цифровата ера. И не толкова технологично, колкото като манталитет. Защото цифровата ера спрямо аналоговата е стотици пъти по-свободна, така да кажа.
Водещ: Доколко експертите са търсени в навечерието на сформирането на една работна група, каквато обещана за създаването на един нов закон за радиото и телевизията?
Георги Лозанов: Аз нямам поглед върху това. всеки, така да се каже, сам си експерт и затова не мога да преценя.
Водещ: А вас търсили ли са ви?
Георги Лозанов: Аз имах един разговор на времето, преди време, още когато започна тази поправка със зам.-министъра по тази част Дерелиев, и сега тогава аз водих един първоначален дебат, защото ми се струваше, че през дебат разбира се трябва да се прави всичко, и тогава министерството демонстрираше такова желание. След това имаме уверение, че когато започне новата фаза на писането на закона, отново ще бъде поканен, чакаме.
Водещ: Как си представяте дебата?
Георги Лозанов: Вижте, то тези, които са експерти, или сме експерти, хайде да се причисля, сме една лодка хора. Колко хора в България да имат експертиза по отношение на медиите? Трябва да имаш някакъв опит, да си работил. Ето аз 6 години стоя в СЕМ и НСРТ, и то в първата фаза на закона, когато всичко беше още топло и го разглеждаш с почуда, дали ще тръгне, къде ще даде дефекти и т.н. После се оказа, че е още по-сложно, отколкото ние мислим. Така че си представям, че може в един дебат обаче публичен и открит. Най-напред да има това, което в света се нарича консенсус на експертите.
Водещ: Доста опити за написването на един нов медиен закон се провалиха в последните години. Доколко в условията на един своеобразен Биг Брадър може да се напише един добър медиен закон според председателя на Комисията по култура, гражданско общество и медии г-жа Даниела Петрова.
Ако използваме лексиката на риалити форматите, може ли чрез едно риалити да бъде създаден един нова закон с повече обществено участие?
Даниела Петрова: Всеки казус може да даде повод за законодателна инициатива. Нещо повече, в самия закон за радиото и телевизията, който съвсем скоро беше променен, изрично е разписано участието на децата и представянето на реклама и ориентирани продукти към децата, към подрастващите. Считам, че има възможност при евентуални недостатъци в предаването или негативни явления, още да се прецизира и да се работи по този въпрос.
Водещ: А ако експертите влязат в Къщата, могат ли да напишат там нов закон?
Даниела Петрова: Силно се съмнявам, че ще бъдат допуснати експертите в Къщата, но с чувство за хумор бих казала, че и животът, и самото предаване може да даде винаги повод за корекция и за нормотворчество.
Водещ: В днешния своеобразен задочен диалог в „Клуба на журналистите” по отношение на написването на закон в условията на един своеобразен Биг Брадър, включваме доц. Георги Розанов.
Георги Лозанов: Риалити формата щеше да има една привилегия пред начина, по който досега се правят закони в България, че щеше да се прави пред цялото общество. Разбирам вие накъде отивате, да ни изберат, които сме експерти и да ни затворят в Къщата на Биг Брадър. Въпросът обаче е, че ако Биг Брадър ще диктува правилата на играта, няма да има никакъв смисъл и резултат. Ако ние ще спорим помежду си, ще се харесваме или съответно ще бъдем мразени от публиката, но накрая Биг Брадър ще каже кой печели.
Водещ: Обикновено Биг Брадър поне лицемерно дава думата на публиката да определи кой печели. В този случай сте още по като че ли песимистично настроен?
Георги Лозанов: Да, в правенето на закони обикновено няма никаква публика. Биг Брадър със сигурност го има, но публиката не.
Водещ: Тоест и този път считате, че прекалено декоративна ще бъде ролята на публиката?
Георги Лозанов: Не. Аз не искам като гражданските организации децата, нищо да предпоставя. Искам да кажа само какви са рисковете, и то ги казвам конкретно, а пък какво ще се случи, се надяваме, всеки път се надяваме, че най-после е дошла една власт, която ще има по отношение на медиите, да кажем, нормално европейско отношение. Да ги остави да бъдат регулирани според закон, направен според природата на самата медия, а не според моментния интерес на този или онзи. Мога да кажа обаче какъв е най-лошият сценарий на този Биг Брадър на писането на закона. Или един от най-лошите. Примерно дебатът за новините на турски. Той как завърши? Не се направи референдум, разбира се за щастие, но Волен Сидеров навсякъде каза, Бойко Борисов не може, той е министър-председател не може да си позволи да направи референдум, но ние ще намерим решение. Така че хем няма да има референдум, хем ще излязат новините на турски език. Тук даже вече не става дума за новините на турски език, но си представям, че с това Волен Сидеров се опитва да каже може би следното: Ние се разбрахме с Бойко и то ми остави влиянието, политическото върху националната телевизия. Ето това, да кажем, ако „Атака”, такъв тип договорености, идеологически предпоставки от гл.т. именно на една ксенофобия и нетолерантност, независимо, че при Волен сега тя много омеква, започнат да решават съдбата на обществената телевизия, освен това една партия, която има такава клатеща се от гл.т. на модерните ценности идеология, от гл.т. на модерното общество, е лесно зависимо. Представям си, че тогава тя става много лесно жертва на манипулатори и се явяват хора, които имат опит в това отношение, например един Кеворкян, и си представям една телевизия отново, както беше в началото на по-миналия мандат, под чинното влияние на Кеворкян, пак „Всяка неделя”, пак разчистване на сметки. Ето това е един много лош сценарий за новия Биг Брадър на закона.

Водещ: „Има много малко реклами за чалга, а колко много журналистически четива.” Автор на този предизвикателен коментар е проф. Христо Кафтанджиев. Коментира го Георги Лозанов.
Георги Лозанов: Аз смятам, че рекламата изпълнява една доста невидима, но мощна функция. В нея има много послания, включително и политически, и културни, свързани с толерантността, ако искате, извън комерсиалния й ефект. И нашата реклама въобще не е изследвана от тази гл.т. Аз сега започвам един проект с художествената академия, който спечелихме пред министерството на образованието, в който да наблюдаваме тъкмо културните ефекти, така да кажа, на рекламата върху българското общество в продължение на 3 години. Така да се каже, какво прави рекламата с нас, докато ние си мислим, че се случва най-опасното, че тя се опитва да ни продаде стока? Но тя освен че ни продава стока, това даже е по-малкият риск, защото ние вече сме съвременни хора и знаем да не се поддаваме така сляпо, тя заедно с това ни учи на толерантност или на нетолерантност, учи ни на сексуални поведения, учи ни на неразбиране на затворен и отворен свят и т.н. Тоест тя е един цял репертоар от журналистическите дебати дори, със собствените си средства набързо ги вкарва и стига много по-лесно до аудиторията. Така че в този смисъл Христо може и да е прав.
Водещ: Как ще изглеждаме след, колко, след 25 години ли?
Георги Лозанов: Риалити телевизията ще победи телевизията, всичко ще е едно риалити, само че пък самото риалити ще е съвсем различно от това, което днес си представяме, т.е. една голяма интерактивна среда, в която в основните каузи, дебати почти всички участват, всичко става пред всички, всичко става на базата на едни вътрешни сблъсъци и взаимоотношения, в една среда, живеем в една голяма обща виртуална публична къща.
Водещ: Това обаче не е ли вторият дубъл? Защото всяко едно риалити има репетиция преди това.
Георги Лозанов: Самата ни идентичност се променя, както казах от патриархално общество. Виртуалният човек много повече и по-лесно ще може да влиза в роля. И затова и много по-малко ще има нужда от репетиция. Ние сме свикнали, че стоим затворени в едно частно пространство в нашия си свят, а когато ще ходим публично, ще се представим по един друг начин, а после пак ще се върнем други в собствения си свят. И това представяне винаги ще е много по-бляскаво, а зад това ще се крие едно по-малко, страхливо човече, което ще си знае собствените си възможности. Това знаете ли каква има най-проста битова видимост? Когато се нареди масата за гости и детето като посегне, не пипай, това е за гостите. Или се представяме пред света, пред отворения свят, пред публичната си роля едни, а в същност дълбоко в себе си си знаем, че сме други. Мисля, че в това отношение ще се промени идентичността, няма да има такъв тежък дуализъм между частния човек и публичния човек. (…)
Водещ: Чак след 25 години обаче?
Георги Лозанов: А, много повече вероятно. Това е една оптимистична прогноза, ако въобще е оптимистична.
Водещ: Какъв свят ни предлагат рекламите, доколко те имат влияние върху хората, добър ден на проф. Христо Кафтанджиев? Даваме ли си сметка за рекламните внушения, професоре?
Христо Кафтанджиев: В смисъл като потребители, или?
Водещ: Ами и като потребители и като свидетели, защото сме свидетели на рекламите.
Христо Кафтанджиев: Ами то какво да ви кажа, като говорим за реклама, между другото тези неща, които ги каза проф. Лозанов, съм абсолютно съгласен с тях, явно мислим почти идентично с него. Самата реклама е доста различна. Да кажем, сега примерно да ни попитат какво мислим за медиите и какво… примерно има много сериозни медии, от типа на „Файнейшъл таймс”, които са висша степен на съвестност, има жълта преса, която е на другия край – същата история е и с рекламите. Както виждате има и нещо с чалга, но пък от друга страна има и много социални реклами, които са друга също част от рекламната действителност.
Водещ: Какъв е процентът на социалните реклами у нас и какъв е процентът на предизвикващите негативни реклами, предизвикващите друг ефект?
Христо Кафтанджиев: Е, естествено големият процент са рекламите, които са свързани с производство, маркетинг стоки и т.н. Но те непременно не всичките са негативни. Така че това по отношение на облъчването може би ми се струва, че не е съвсем правилният подход. За да може да се развива икономиката, примерно в производствените разходи на всеки продукти услуга влизат и разходи за маркетинг и комуникация. В този смисъл рекламата е и част от самото производство, икономиката на…
Водещ: Доколко тези внушения обаче, които ни прави рекламата днес, определят границите, които ние очертаваме?
Христо Кафтанджиев: Ами какво да ви кажа, всичко зависи от рекламиста и от рекламодателя. Ако примерно те са по-нормални хора, създават едни, как да кажем, по-човешки реклами, примерно свързани с културата – да кажем един типичен пример в това отношение е календарът на „Лаваца”, която е марка и (…), примерно за този календар (…) – една от най-известните световни фотографки и става произведение на изкуството. Примерно подобни реклами са на джинсите „Дизел”. И в този смисъл… Има реклами, които е правил дори, да кажем, Анди Уорхол, и фактически тези реклами стават част от световната култура. Между другото и по отношение на България има такива примери. Някои от най-известните български поети, става въпрос преди 9 септември, са писали рекламни текстове, някои от най-известните художници са рисували за реклама. Така че ситуацията е малко двусмислена, не е само чалга. Но разбира се има и чалга.
Водещ: А какво ще кажете за социалните реклами, които продават? Защото това като че ли е един нов клон в рекламистиката?
Христо Кафтанджиев: Не, просто в България моделът комуникативният, явно това е част от културната схема на нацията, като се говори за социални каузи, се работи повече с медии и с пиар. Журналистика и пиар са основните, които… Но да кажем в други култури, дори ако щете в една толкова близка култура до нас като руската или като македонската, се използва доста реклама. Такива големи световни организации, например като „Грийнпийс”, Световния фонд за защита на животните, използват много реклами в своята дейност, чиста реклама, и то по един много успешен начин и добре си комуникират дейността. В смисъл, има много положителен ефект. Така че общо взето трябва да взимаме пример в това отношение. А и в България има не малко социални каузи, които също работят с реклами. И по принцип, доколкото знам, дори рекламните агенции в този смисъл работят безплатно за тях, както и медиите също безплатно публикуват рекламите или ги излъчват, които са по отношение на социални каузи.
Водещ: Да, тогава това е допустимо, защото се счита, че зад една социална реклама има социален интерес.
Христо Кафтанджиев: Да, това си е социална кауза, така че има… (…) доколкото си спомням имаше няколко големи кампании със социална реклама. Така че както виждате рекламата не е само чалга, а пък ако гледаме по-прагматично, дори и чалгата, ако хората обичат да я слушат, нищо не може да направим в това отношение, може би дори по-добре да е включим в нашата комуникация, за да достигнем до някаква положителна цел. Говоря социална реклама, ако трябва.
Водещ: Ами благодаря ви за този коментар и за отделеното време!