Полезни съвети за по-убедителна пиар кампания

www.manager.bg I 15.04.2015г.

Електронната поща на редакторите в медиите ежедневно прелива от пиар съобщения. Много от тези рекламни информации обещават: "Продуктът ни е уникален!", "Услугата ни е иновативна!", "Можем да разтърсим света на потребителите!". 

Има много предложения за отразяване, от които може да се избира. Затова и въпросът е, кое е онова, което може да предизвика интереса на журналистите? Какво прави едно пиар съобщение по-интригуващо за медиите от друго? Отговорът може да се открие в психологията.

Американската фирма за дигитален пиар и "вирусно" споделяно съдържание Fractl (frac.tl) сътрудничи със сайта BuzzStream, за да предложи теории от психологията, които да бъдат от помощ в маркетингови кампании. От сътрудничеството на двете компании се родиха интересни изводи, разказва списание Entrepreneur. Ето три от тях, които ще ви помогнат да правите по-убедителни предложения за отразяване, изпращани до медиите, в следващата ви кампания. 

  • Хората искат избори. Ежедневно ни се предлагат безкрайни на брой възможности да избираме. Дори нещо толкова дребно като чашата кафе може да се купи в множество варианти. Изследователи на Колумбийския университет и "Станфорд" в САЩ  са открили, че вниманието на 40, до 60% от участниците в техен експеримент, може да бъде привлечено само ако им се предложат няколко опции, от които да избират. 10 пъти по-вероятно е потребителите да направят покупка, ако им се предложи някакъв набор от възможности за избор. Тези изводи могат да бъдат приложени върху процеса на достигане на медиите. Съвет: Предложете възможности за избор. Съдържанието ви трябва да може да се внедрява в различни медийни платформи. Включете инфографики, движещи се изображения, като анимации, .gif формати  и видео. Покажете гъвкавост като предоставите сурови данни и включите две или три идеи за ъгъл на отразяване на историята. Ако имате няколко кампании едновремено, включете кратко представяне на всяка от тях, която може да има отношение към отделната медия. Направете всичко възможно да окуражите медиите да се свържат с вас. 
  • Преодолейте комуникационните бариери. Все по-трудно става да се свържем лично с човека, който може да бъде заинтригуван от предложение за отразяване. Изследователи на Училището по право към Северозападния университет на САЩ открили, че онлайн комуникацията, на която разчитаме, има ограничено въздействие. Ако разберем склонността за потвърждение (confirmationbias) в психологическата теория обаче можем да бъдем по-убедителни и да продадем идеите си. Тя се състои в това, че сме по-склонни да интерпретираме информацията, която идва до нас, по начин, който потвърждава очакванията ни. Но и тази човешка склонност може да доведе до статистически грешки. Изследвайки теорията, учени на Университета на Ню Йорк потвърдили, че сред участници в техен опит било много по-вероятно да се съгласят с написаното в материал и да направят положителен отзив за него, просто ако то съответства на личната им нагласа и мнението им. Това също може да се използва в полза на пиара. За да увеличите вероятността да бъде показвана кампанията ви, предложете на редакцията съдържание, което потвърждава идеите на аудиторията й. 
  • Заложете на емоциите. Изграждането на емоционална или лична връзка с един редактор може да бъде най-големият фактор, определящ дали ще се работи с вас. Друга полезна техника за успех в пиара, която може да се основе на емоциите, е да се предлага съдържание, като се изтъкне емоционалният отговор, който читателите може да имат спрямо него. Например, информацията може да потвърждава нещо, в което те вече вярват – това е лесна, позитивна емоционална връзка. Или пък, данните може да са против общоприетото, което вероятно ще доведе до негативен отговор и ще породи желано от редакцията шокиране сред аудиторията. 
  • Винаги имайте наум, че искате да продадете съобщението си. Гледайте на журналистите като на възможни клиенти. Вие сте търговецът. Информацията е вашият продукт. Заложете на модела AIDA - техника за убеждаване в продажбите. Акронимът AIDA идва от Attention (внимание), Interest (интерес), Desire (желание), Action (внимание). Какво представлява този модел? Вижте още: Моделът AIDA в маркетинга

 

Оригинална публикация

Грешките, които трябва да се избягват при използването на инфографики

www.manager.bg I 21.07.2014г.

Информационната графика е модерен начин да се презентират данни, визуално атрактивен способ за предаване на информация, който се ползва в медиите и от маркетолозите. Тя е метод чрез картинката да се предаде голямо количество информация, да се разкаже история, която да бъде възприета и разбрана от публиката за минути.
Всеки модерен професионалист в маркетинга и медиите трябва да може да изработва информационни графики и да ги използва. В тази връзка американското списание Entrepreneur предлага полезни съвети за работа с добро убеждаващо съдържание от този тип. То посочва кои са най-честите грешки в създаването на графики с информационно съдържание.
Тези грешки, според авторите, са следните:
Твърде много текст. Твърде голямото количество текст ще убие успеха на всяка инфографика, без значение колко добра е визуалната й част. Думите в инфографиката се посочват, за да подкрепят изображението, не обратното. Ако сте избрали илюстрования формат, за да представяте съдържанието или тезата си, трябва да се възползвате от него, а не от друга форма на пренос на съобщение. Използвайте визализации, диаграми и илюстрации като основен начин да се изразявате, щом сте решили да се обърнете към инфографиките.
Показване на неверни таблици. Недобре изработените таблици и таблиците, които не показват данните точно, могат сериозно да навредят на съобщението ви. Ако ползвате таблици в цялата ви инфографика, отделете време да ги проверите за коректност. Те са ценна информация, която показва тенденции, връзки между променливи, сведения за състояния и др.
Елементите от разказа нямат логическа връзка. Ако сте избрали наративния начин на изказване, развоят на историята е от решаващо значение за качеството на целия ви продукт. Серията от несвързани статистики или случайни факти може да обърка публиката. Нелогичният разказ никога няма да въздейства по същия начин, както цялостният разказ с начало, среда и край.
Разказаното не се отнася до аудиторията. Да бъдеш интересен на публиката си е ключ към смисъла на информационната графика. Не е необходимо съдържанието да е интересно на всеки на света. Важното е само да задържа вниманието на вашата таргет група. Уверете се, че темата информира и хваща вниманието. Двете са различни неща. В идеалния вариант трябва да се случват и двете.
Съдържанието изглежда стереотипно. Нали знаете онези клиширани снимки на красиви млади засмени офис служители, застанали в група, с идеално бели зъби? Или пък снимките на двама мъже в костюми, които си стискат ръцете? Тези изображения са част от болезнено познатите илюстровани материали на мрежата. Те отегчават и говорят за липса на креативност от страна на автора, липса на осведоменост, дори за мързел. Добрата инфографика е творба на изкуството, която някой би си окачил на стената.
Лошо посочване на източниците. Коректната информация е гръбнакът на всяка инфографика. В крайна сметка става дума за инструмент за пренос на информация, описване на идея. В такъв случай посочването на произхода на данните, на които се основават заключенията и решенията, е много важен. 

 

Оригинална публикация