Видео конкурс за тийнейджърска аудитория обяви The Economist

www.aej-bulgaria.org I 05.03.2015г.

Списание The Economist  организира конкурс за видео съдържание, насочено към младежите на възраст между 14 и 17 години. Всяко видео трябва да покрива тема, която е широко отразявана в списанието, като например политика, финанси, международни отношения или технологии. Номинираните визуални материали трябва да бъдат на английски език. Първа, втора и трета награда в конкурса са съответно от по 2000 долара, 1000 долара и 500 долара. Крайният срок за участие изтича на 15 март. Повече информация за конкурса ще намерите тук.

 

Оригинална публикация

Председателят на КФН Стоян Мавродиев: Комисията защитава публичните компании от лъжи и манипулации

www.trud.bg I 18.01.2015г.

Стоян Мавродиев е председател на КФН от юни 2010 г. Завършил е право в Софийския университет. Магистър по финанси е от УНСС. Преминал е специализирани курсове в Международната данъчна академия в Холандия. Започва кариерата си като данъчен и бизнес консултант в Price Waterhouse Coopers. Основател е на компанията United Consulting. Бил е депутат на ГЕРБ в 41-ото народно събрание. Бил е член на комисията по бюджет и финанси.
 

Дарина КАХРАМАНОВА

-Господин Мавродиев, често ли в Комисията за финансов надзор постъпват сигнали срещу медийни публикации, свързани с публични компании, които се търгуват на борсата?

-Работим по огромен брой сигнали за публикации, засягащи публични компании. Много често обаче различни лица, включително и политици, не познават законодателството и го интерпретират манипулативно съвсем умишлено. Това стартира от „Икономедиа”. Дълго време те ми приписваха отговорност по случая с КТБ. Но КФН няма никакви правомощия да контролира или да прави надзор на банковата система. Това е изключително правомощие на БНБ. Като регулатор ние отговаряме само за небанковия финансов сектор. Това са застрахователните компании, частните пенсионни фондове и всички публични компании, които се търгуват на Българската фондова борса (БФБ). По отношение на публичните компании става въпрос за работа по сигнали, касаещи пазарни манипулации, за публикации насочени срещу такива публични компании. След случая с КТБ в КФН са подадени над 190 сигнала. Много от тях са във връзка с публични компании или със стабилността на финансовата система като цяло. Голяма част от тези сигнали се отнасят за едни и същи статии и коментари. Много сигнали са подадени от Първа инвестиционна банка (ПИБ), която е засегнато лице като публична компания. 177 сигнала сме препратили до БНБ, защото касаят банковата система, а 103 са изпратени до ДАНС, тъй като са свързани с възможни престъпления. Имаме ясни правомощия и задължения да проверяваме всички случаи, в които би могло да се извърши нарушение на закона, касаещо публичните компании. Ако абдикираме от това задължение, това би било престъпление по служба.

-Упреците във връзка с КТБ са, защото тя също беше публично дружество и акциите й се търгуваха на борсата.

-Целият режим на борсова търговия е в нашето поле на правомощия. Но проблемът с КТБ не беше на плоскостта на търговия на техните акции на борсата. Както стана ясно от обвиненията на прокуратурата и решението на БНБ за отнемането на лиценза, проблемът е заради раздаването на необезпечени кредити на компании, които нямат дейност или са офшорни с неясен собственик. Всичко това е дейност в приложното поле на БНБ. Ние нямаме право да гледаме такива документи. Дори да ги поискам, съответната банка ще ми ги откаже, защото по закон нямаме такъв мандат.

-Във връзка с кои публикации КФН наложи санкция от 150 000 лв. на „Икономедиа”? Какво точно е самото закононарушение?

-Става въпрос за публикации за ПИБ и „Софарма”. В случая става въпрос за проучване, в което се установява, че има нарушение на Закона за предотвратяване на злоупотребите с финансови инструменти, чрез който е транспонирана европейската директива за пазарни манипулации. Причината е, че в публикациите има неистини.

-Вярно ли е, че глобите, наложени на „Икономедиа” превишават размера на санкциите, наложени през цялата минала година?

-Последните 4 години глобите, които КФН е наложила на поднадзорни лица са за над 14 млн. лв., а за миналата година са около 4 млн. лв. Тази статистика е има на сайта ни и се дава като отчет в НС всяка година. На компании, свързани с Иво Прокопоев, последните 4 години са наложени санкции за около 400 000 лв. Това е нищожен процент от цялата сума. За миналата година има застрахователни компании, които са глобени с по 500-700 хил. лв.

-Какъв е ефектът върху инвеститорите от подобни публикации?

-Нашите правомощия са да бдим и да браним репутацията и интересите на инвеститорите в публичните компании на фондовата борса. Акциите, които се търгуват там, са купени от много институционални инвеститори, например банки, пенсионни фондове, компании, а също и граждани. С подобни публикации се уврежда техният интерес.

-Установи ли се от проверката на КФН какъв брой инвеститори са били засегнати от публикациите?

-Европейската директива и българският закон не изискват подобно нещо. Много ясно е казано, че когато се разпространява чрез средствата за масово осведомяване и интернет информация, която може да създаде невярна и подвеждаща представа относно финансови инструменти, включително разпространяването на слухове, това се санкционира със съответната глоба. Достатъчно е тази информация да създава сериозен риск за съответната компания и за целия капиталов пазар и финансовата система.

-Според санкционираните медии действията на КФН са насочени срещу свободата на словото. Как гледате на такива твърдения?

-Това е лъжа и манипулация. Тук дебатът не е на плоскостта цензура или посегателство срещу свободното слово, а на плоскостта законно-незаконно. Тук говорим за публикации, с които е нарушен законът. КФН няма как да бъде цензор или да ограничава свободата на словото. Можете да видите и в момента тези публикации на сайтовете на съответните издания. Това, което сме направили е да обследваме съдържанието на статиите, тъй като те касаят дейността на публични компании. Проверките текат от миналото лято. Били са констатирани нарушения на Европейската директива за пазарни манипулации и на българския Закон за предотвратяване на злоупотребите с финансови инструменти. В закона е транспонирана директивата за пазарна злоупотреба. Тя се прилага в целия ЕС. Например във Франция санкцията за нарушение на директивата е 1,5 млн. евро, а в Германия – 1 млн. евро. В съседна Гърция санкциите за същите нарушения са по 2 млн. евро. Отделно от това санкционираните лица подлежат на наказателна отговорност. Ако това се беше случило в Румъния например, нарушителите ги грози затвор от 6 години. Това означава, че журналистите имат пълна свобода да изразяват мнение или да пишат критични материали, но всяко нещо има граница, която касае закона.

-Такива ли са публикации със заглавия от типа „Пред фалит ли е банка X”?

-Естествено, че е такава. Когато един сайт казва утре в 12 часа фалира еди-коя си банка, която е публична компания, дали това е в полза на обществения интерес. В конкретния случай след подобни публикации се наложи правителството да отдели пари за сериозна ликвидна подкрепа след разрешение за държавна помощ от ЕК за ПИБ. Тези милиардни средства излизат от джобовете на всички данъкоплатци, дадени от правителството, за подкрепа на една банка, която е системно важна. Потенциалният й срив би бил изключително опасен за финансовата система. Може да доведе до потенциален риск за валутния борд и до фалит на цялата финансова система. А също и до щета върху интересите на милиони депозанти. Видяхте колко дълго продължи агонията на депозантите в КТБ. ПИБ е много по-голяма банка от КТБ. Представете си какво би се случило, ако допуснем с подобни лъжи да сриваме банковата система. Нашият фокус е защита на публични компании от лъжи и манипулации чрез публикации. Ако тези публикации за състоянието на ПИБ или на „Софарма” бяха верни, няма такъв регулаторен орган, който би наложил подобна санкция.

-Обявихте, че се води клеветническа кампания срещу вас и КФН от страна на „Икономедиа”. Защо според вас компанията би подела такава кампания?

-Тази санкция е само претекст, за да се атакува институционално комисията и лично мене поради желание за овладяване на тези институции от Иво Прокопиев и от свързаните с него кръгове. Стара мечта на българските олигарски, какъвто е Прокопиев, е да овладеят БНБ и КФН. Той има доста бизнес във финансовата система. Цялата истерия всъщност е откриване на ловния сезон за отстрел на набелязаните ключови позиции в държавни институции. Те биха искали да назначат там свои хора чрез създаване на системна криза в тези институции и чрез търсене на оставки, за да могат да кадруват. Тази година в КФН се овакантяват два поста – на зам.-председателите, които отговарят за капиталовите пазари и за пенсионните фондове. Много им се иска да влияят върху избора на наследниците им. По същия начин е с БНБ. Откриват се 2 вакантни места – мандатът на гуверньора изтича през октомври, а също и на подуправителя на управление „Емисионно”. Всъщност атаката, която се провежда в момента е и срещу българския съд, защото в момента там се разглеждат жалбите.

-Някои политици вече ви поискаха оставката? Ще се съобразите ли с исканията?

-Не, защото няма да доставям удоволствие на олигарсите.

 

Оригинална публикация

Нова мобилна платформа за търговия от Делтасток

Делтасток I 19.03.2013

По-малко от месец след като Делтасток предложи на клиентите си своята нова десктоп платформа Delta Trading 6, от компанията представиха и DTMoble – платформа за търговия на финансовите пазари, предназначена за мобилни устройства.

Стилна и интуитивна, новата платформа DTMobile предоставя възможност за търговия в движение на всички трейдъри, използващи устройства с операционни системи Android, iOS, Windows Mobile, Symbian и др. Въпреки че е предназначена за мобилни устройства, платформата притежава богат набор от функционалности, характерни за десктоп платформите.
DTMobile се отличава с модерен и изчистен интерфейс, което я прави лесна за използване от трейдъри с различна степен на познания.
Бързите котировки и прецизни графики дават информация в реално време, която помага да се предвиждат движенията на пазарите, като могат да бъдат избирани различни времеви интервали и тип графика. Възможностите за подаване на различни видове поръчки (маркет, лимит, стоп, ЕОД), подаване на лимит/стоп към позиция, както и отмяна на ECN поръчки, правят платформата наистина ефективна при търговия.
Както и другите версии на Delta Trading, DTMobile предлага безплатни пазарни данни – новини от Reuters в реално време, дневни технически анализи и икономически календар. Засега интерфейсът е на английски език, но в скоро време се очаква многоезична поддръжка още 6 езика.
Тъй като е интернет базирана, DTMobile не се нуждае от инсталация и е съвместима с най-популярните мобилни браузъри. Клиентите могат да достъпват своите сметки в Delta Trading през всички версии на платформата – десктоп, уеб или мобилна.
DTMobile допълва инсталационната Delta Trading 6 и интернет базираната DTWeb, осигурявайки достъп до световните финансови пазари във всеки един момент, от всяка точка на света.

Western Union препоръчва на потребителите да бъдат предпазливи при закупуването на продукти на изгодни цени в Интернет

United Partners I Борислав ГРОЗДАНОВ I 8.08.2012

София – 8 август, 2012 – Western Union препоръчва на потребителите да бъдат много предпазливи

София – 8 август, 2012 – Western Union препоръчва на потребителите да бъдат много предпазливи, когато решават да участват в търгове или обяви за стоки на изгодни цени в Интернет. В повечето случаи оферти, които изглеждат твърде хубави, за да са истински, всъщност крият измамни механизми, които да подмамят жертвите.

Един от най-честите случаи, в които този модел се прилага, е оферта за висококачествени преносими компютри на много ниски цени. Офертата е публикувана от измамниците на сайтове за електронна търговия в Интернет или в «Малки обяви» в печатните издания. След като потенциалният купувач прояви интерес към продукта, предполагаемият продавач иска авансово плащане или пълната цена на продукта, като изисква сумата да бъде прехвърлени чрез компания за трансфер на пари, каквато е Western Union. Обикновено с продавача може да се контактува само с имейл, тъй като той твърди, че живее в чужбина. За да не буди подозрения, измамникът казва на жертвата да изпрати парите на името на нейни роднини, но изисква доказателството за направеното плащане. Така след като получи данните за транзакцията от жертвата, измамникът взима парите, използвайки фалшив документ за самоличност, и изчезва.

"Най-важното което потребителите, ползващи услугата за трансфер на пари, трябва да имат предвид, е никога да не разкриват информация за транзакцията на лице, което не познават лично или не могат да му имат пълно доверие", каза Даниела Будуреа, Регионален директор на Western Union за Румъния и България.

Най-добрият начин за предпазване от измами е да бъдете информирани. Въпреки че има много схеми за измами, много от тях използват общи елементи, които могат да бъдат предупредителни сигнали, коио да помогнат на потребителите да се предпазят от измама:

• Не използвайте услуги за трансфер на пари при заплащане на покупки по Интернет;
• Никога не изпращайте пари на хора, които не познавате лично, чрез услугите за трансфер на пари;
• Винаги бъдете внимателни, когато ви се иска за авансово плащане за Интернет оферта;
• Уверете се, че офертата е истинска;
• Бъдете предпазливи с хора, които казват, че в момента живеят в друга държава или са извън страната по бизнес. Измамниците обикновено казват това на жертвите, за да оправдаят защо не могат да се срещнат лично. Бъдете внимателни и когато отсрещната страна предпочита да общува само чрез електронна поща;
• Уверете се че уебсайтът, откъдето пазарувате, предлага гаранция за доставката.

Western Union осигурява доверен и надежден начин на хората да изпращат пари на своите семейства и приятели. Въпреки това е важно да се запомни, че паричният превод може да бъде изплатен на получателя в рамките на минути и след това сумата не може да бъде възстановена от Western Union на изпращача, дори ако прехвърлянето е в резултат на измама.
Кампания "Защити се от измами!" е само част от усилията на Western Union за повишаване на информираността на потребителите. Тя представя различни видове измами и насоки, които могат да помогнат на потребителите да се предпазят по-добре. Шест от сценариите, които са най-често използваните от измамниците, са илюстрирани от известният румънски карикатурист Йон Барбу и показват на потребителите модели, на които те трябва да обръщат внимание, за да не станат жертви на измамници.

За Western Union
Western Union е световен лидер в сферата на паричните преводи. Заедно с Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil и Western Union Business Solutions, компанията осигурява на клиентите си бързи, надеждни и удобни начини за изпращане и получаване на пари по целия свят, както и за плащане на сметки.
Услугите на Western Union, Vigo и Orlandi Valuta се предлагат чрез комбинирана мрежа от близо 510 000 представителства в 200 страни и територии. През 2011 г. компанията е извършила 226 милиона транзакции от потребител–към-потребител в цял свят, като е придвижила $81 милиарда между клиенти и е извършила 425 милиона бизнес транзакции. За повече информация, посетете www.westernunion.com

Western Union стартира кампания „Защити се от измами!”

United Partners I Борислав ГРОЗДАНОВ I 1.08.2012

София – 1 август 2012 – Western Union обявява старта на кампанията "Защити се от измами!"

София – 1 август 2012 – Western Union обявява старта на кампанията "Защити се от измами!", която има за цел да информира потребителите за това как да се предпазят от измами. Кампанията включва серия от илюстрации на румънския карикатурист Йон Барбу, които рисуват най-често срещаните схеми на измама, както и съвети, които ще помогнат на потребителите да идентифицират случаите на злоупотреба и да се предпазят от тях.
"Като доставчик на финансови услуги Western Union отдава голямо значение на защитата на потребителите. За съжаление законните услуги често се използват за извършване на дейности с цел измама. Ето защо стартираме кампания "Защити се от измами!" като част от усилията ни за повишаване на информираността на потребителите. Кампанията ще представи различни видове измами и насоки, които могат да помогнат на потребителите да се предпазят по-добре", каза Даниела Будуреа, Регионален директор на Western Union за Румъния и България.
Илюстрациите ще представят шест от най-често срещаните схеми за измама: онлайн оферти на автомобили втора употреба, евтини оферти за отдаване под наем или продажба на апартаменти, работа в чужбина, онлайн аукциони, визи или награди, спечелени от лотарийни конкурси.
Кампанията стартира със схема за оферти на автомобили втора употреба: евтини коли, обявени за продажба в Интернет.
Тази схема е насочена към тези, които търсят изгодни онлайн оферти за употребявани автомобили. Съществуват няколко вида схеми, които измамниците прилагат, но повечето от тях използват една и съща: в сайтове, предлагащи коли втори употреба, пускат обява на много достъпна цена и винаги обявяват, че живеят в различен град или дори държава от потенциалния купувач.
Измамникът печели доверието на жертвите, като споделя емоционална история (той / тя се е пенсионирал/а в провинцията и не се нуждае вече от колата или пък жена му е болна и се нуждае от пари за лечение) и демонстрира готовност да намали цената на автомобила. След това се пристъпва към действителната сделка. Под претекст, че иска да се убеди в намеренията на купувача да осъществят сделката, измамникът го моли да направи на пръв поглед нещо странно: купувачът да му изпрати пари, чрез услугите за паричен трансфер, като тези на Western Union и впоследствие да му изпрати по пощата копие от детайлите по превода. Използвайки тези детайлите по превода и фалшив документ за самоличност, измамникът взима парите и след това изчезва.
Без значение на механизма, използван от измамниците, от ключово значение е човек да бъде информиран, за да не стане жертва на измама. Кампания "Защити се от измами!" предупреждава и предоставя информация на потребителите за това как да разпознават измами чрез идентифициране на общи модели:
• Ако предложението звучи прекалено добро, за да е истина, то вероятно е нереално.
• Бъдете скептични, ако ви помолят да платите пари предварително, преди да получите продукта, да видите апартамента или колата, да сте подписали трудов договор за работа в чужбина.
• Бъдете предпазливи, когато продавачите предлагат по-ниски от пазарните цени за продукти, къщи, апартаменти под наем или високи заплати за малък или никакъв опит и обещания за гарантирана заетост.
• Ако сте установили връзка с някой по електронната поща, обърнете внимание, ако има лоша граматика, прави правописни грешки, грешки при изписването на думите – използване на прекалено много главни букви или неправилно поставяне на разстоянията между думите. Обърнете внимание на това дали се използват генерични имейл адреси (мейл адреси от сайтове за безплатни уеб-базирани електронни пощи), а не бизнес електронни адреси.
• Бъдете предпазливи, когато сте в контакт с хора, които споделят, че в момента живеят в други страни или на бизнес пътуване извън страната. Измамниците използват това като оправдание, за да не се срещнат лично с жертвите си.
• Правите ли проучване? Консултирайте се с местената агенция за защита на потребителите, за да видите дали към компанията, с която сте в контакт, има подадени жалби.
• Не забравяйте, че Western Union препоръчва да не изпращате пари на хора, които не познавате и на които нямате доверие, особено на хора, които никога не сте срещали лично.
Western Union предоставя надеждни начини за изпращане на пари до семейни членове и приятели. Все пак е важно да запомните, че паричния превод може да бъде платен на получателя в рамките кратък период от време, дори и минути и след като парите се изплатят, те не могат да бъдат възстановени от Western Union, дори и ако трансферът е в резултат на измама.
Кампанията за предотвратяване на измами ще се осъществи на национално ниво в периода август 2012 г. – септември 2012, като информационни брошури и плакати ще има във всички офиси на Western Union, ще бъде проведена онлайн и в печатни меди.
Допълнителна информация за кампанията: wwww.transferdebani.ro

За Western Union
Western Union е световен лидер в сферата на паричните преводи. Заедно с Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil и Western Union Business Solutions, компанията осигурява на клиентите си бързи, надеждни и удобни начини за изпращане и получаване на пари по целия свят, както и за плащане на сметки.
Услугите на Western Union, Vigo и Orlandi Valuta се предлагат чрез комбинирана мрежа от близо 510 000 представителства в 200 страни и територии. През 2011 г. компанията е извършила 226 милиона транзакции от потребител–към-потребител в цял свят, като е придвижила $81 милиарда между клиенти и е извършила 425 милиона бизнес транзакции. За повече информация, посетете www.westernunion.com. 

Джузепе дел Филипо от UBS ще представи европейските практики в частното банкиране по време на Бизнес форум MySuccess.bg in Finance на 28 септември 2011 г.

Комуникационна агенция PRoWay I 8.09.2011

Водещата глобална изследователска компания Synovate ще презентира за първи път резултатите от своето проучване Bank Booster за удоволетвореността на клиентите от банковите услуги през първите шест месеца на 2011 година

8.09.2011 г., София. Изискванията на клиентите на корпоративното и частно банкиране в България ще бъдат във фокуса на първия практически финансов форум MySuccess.bg in Finance, който се организира от списание ENTERPRISE на 28 септември в Кемпински Хотел Зографски в София.

Джузепе дел Филипо, изпълнителен директор за Югоизточна Европа на една от водещите международни финансови институции – UBS, ще сподели с участниците във Форума възможностите и перспективите на успешните банкови практики при работа с частни клиенти.

За първи път пред българска публика ще бъдат оповестени резултатите от проучването Bank Booster на Synovate България за нагласите на клиентите към банките в България, банковите услуги и продукти. Изследването е проведено от януари до юни 2011 г. и изследва мнението на 1000 човека на възраст 15-69 г. от цялата страна за познаваемостта на финансовите институции, ползваемостта на техните продукти, клиентските предпочитания и лоялност и други. Изследването на Synovate ще покаже и какви са нагласите и очакванията на банковите клиенти за последващия период от 12 месеца, след като те са анкетирани.

Участници в MySuccess.bg in Finance са водещи банкери, мениджъри и предприемачи в търсене на успешните бизнес практики в частното и корпоративно баркиране. Презентациите по време на събитието ще очертаят и тенденциите във финансовия сектор на България, Европа и света.

Участниците във Форума ще се запознаят лично с мнението на Левон Хампарцумян, Главен Изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Виолина Маринова, Главен Изпълнителен директор на Банка ДСК, Стоян Боев, Управител на ICB-Интерконсулт България, Любомир Цеков, Изпълнителен директор, Борика-Банксервиз АД, д-р Явор Янкулов, Бизнес консултант, Жанет Найденова, Guerilla Marketing Coach, JNN Consult, и др. Поканени да споделят своя успешен опит са и представители на Citi Bank, BNP Paribas и Schollerbank.

По време на MySuccess.bg Networking Cafe в края на Форума, участниците ще обсъдят в неформална обстановка възможностите за партньорства.

По време на MySuccess.bg in Finance ще бъде обявено и създаването на MySuccess.bg Business Club, който ще популяризира идеите и опита на успешните български мениджъри.

MySuccess.bg in Finance се организира с подкрепата на Интерконсулт България и Борика-Банксервиз.

Медийно партньори на събитието са: Jobs.bg, Human Capital, Lex.bg, Dariknews.bg, Телевизия ЕВРОПА, Вестник „Класа“, Списание BUSINESSWEEK, EventBox.bg, Profit.bg, Expert.bg, MoitePari.bg, iNews.bg, BizNews.bg, NewBusiness.bg и др.

Finance.MySuccess.bg

За Бизнес форумите MySuccess.bg

MySuccess.bg са бизнес събития, насочени към споделянето на успешен опит и практики в бизнеса от български мениджъри и чужди експерти. От април 2010 г. досега са проведени над 10 национални и регионални форума в различни сектори на българската икономика. До края на 2011 година предстоят MySuccess.bg in CRM-BI (Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и Business Intelligence) на 20 октомври и MySuccess.bg in Food&Beverages (Храни и Напитки) на 29 ноември.

MySuccess.bg

За инфомация и регистрация:

Надя Гогова

Списание "Enterprise"
тел. 02/983 5889
моб. +359 894 426 239
E-mail: nadya@enterprise.bg
web: www.enterprise.bg

За медийни запитвания:

Стоян А. Стоянов
Partner&PR Manager

PRoWay Communications Agency
Моб. тел.: + 359 (879) 646 648
+ 359 (888) 889 811
E-mail: stoyanov@proway.bg

Стратегическо партньорство между „Делтасток“ и румънската „Карпатика Инвест“

"Делтасток" АД I Росица ИВАНОВА I 30.06.2010

Инвестиционният посредник „Делтасток“ АД обявява подписването на договор за стратегическо партньорство с румънския инвестиционнен посредник „Карпатика Инвест”.

Инвестиционният посредник „Делтасток“ АД обявява подписването на договор за стратегическо партньорство с румънския инвестиционнен посредник „Карпатика Инвест”. ИП „Карпатика Инвест” е основан през 1996 като част от финансова група „Карпатика”, която управлява още: Търговска банка „Карпатика“, Застрахователните компании „Карпатика Асиг“ и “Карпатика Лайф“, Доверително управление „Карпатика Асет Мениджмънт“ и др. Днес „Карпатика Инвест“, с капитал от 13 680 800 RON, е един от топ 10 брокерите в Румъния, по данни на румънската фондова борса.

Сключеното стратегическо партньорство между двете компании води до разширяване портфолиото от услуги на всяка от тях. Клиентите на „Делтасток“ вече ще имат възможност за пълен достъп и до Букурещката фондова борса, докато търгуващите през „Карпатика Инвест“ ще могат да търгуват валута (форекс), злато, сребро и договори за разлики върху акции, индекси, борсово търгувани фондове (ETF) суровини и петрол с „Делтасток“ на повече от 20 финансови пазари и фондови борси в Европа, САЩ, Азия и Австралия.

Клиентите на „Карпатика Инвест“ ще имат достъп до международните финансови пазари чрез професионалната платформа за търговия на „Делтасток“ – Delta Trading™, която предоставя възможност за сключване на сделки при високо ниво на сигурност, стабилност и интуитивен интерфейс.

Владимир Кисьов, мениджър на отдел „Бизнес развитие“ в „Делтасток“ АД, е убеден, че партьорството между двете компании е от взаимен интерес за тях, поради очаквания синергетичен ефект при комбиниране познаването особеностите на румънския пазар от страна на „Карпатика Инвест“ и дългогодишният опит на „Делтасток“. Той изразява още увереност, че сключеното партньорство ще спомогне за бързото нарастване пазарния дял на “Делтасток“ АД в Румъния.

Адриан Чиудин, мениджър на отдел „Капиталови пазари“ в „Карпатика Инвест“, определя като най-важното в сключеното стратегическо партньорство възможността, която румънската компания получава да предложи на своите клиенти опцията да търгуват с нови инструменти, с което да диверсифицират своите инвестиционни портфейли.

За повече информация

ИП „Делтасток“ АД
Име: Росица Иванова
E-mail: r.ivanova@deltastock.com
Тел: + 359 2 811 50 50

Информация за „Делтасток“ АД:

“Делтасток“ АД е основана през 1998 г. и предлага на своите клиенти широка гама професионални инвестиционни продукти и услуги. Компанията притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) и е вписана в регистъра на финансовите институции към Българската народна банка (БНБ). “Делтасток“ АД чието седалище е в София, оперира чрез регулирани по MiFID (Директива на ЕС 2004/39/EC) клонове в Лондон, Мадрид и Букурещ, като има клиенти от над 70 страни.
“Делтасток” АД предлага на своите клиенти възможности за търговия с валута, благородни метали, над 1000 ДЗР върху акции, индекси, борсово търгувани фондове (ETF), фючърси на суров петрол, стоки и др. Минималната сума за отваряне на сметка е 200 BGN,100 USD, EUR, GBP, CHF или 15 000 JPY. Платформата Delta Trading™ съчетава възможностите за търговия с фиксирани и променливи спредове в модула за търговия Level2 (ECN/STP) при спред от 0.1 пипс.
За повече информация относно „Делтасток“ АД, моля посетете нашия сайт www.deltastock.bg.

“Делтасток” АД пуска първия реален форекс ECN/STP за физически лица

"Делтасток" АД I Росица ИВАНОВА I 2010-03-30

„Делтасток“ АД пуска своята нова система за Форекс ECN/STP търговия, която позволява на клиентите на компанията да търгуват при пълна прозрачност и ниски променливи спредове. Mодулът Level 2 на компанията дава възможност на трейдърите да следят котировките на водещи световни банки, брокери и маркет-мейкъри, да избират с кого да търгуват, както и впоследствие да проследяват при кого са изпълнени поръчките им.

30.03.2010, София, България – „Делтасток“ АД, глобален лидер в онлайн търговията с валута и договори за разлики върху акции, индекси и фючърси от всички водещи световни пазари, пуска първия реален Форекс ECN/STP модул, достъпен за физически лица. Новият модул Level 2 на компанията дава възможност на клиентите да търгуват с валута при пълна прозрачност на сключваните сделки. В реално време те могат да наблюдават наличните обеми в системата , цени и имената на съответните доставчици на ликвидност, сред които са големи и добре познати компании като “Deutsche Bank”, “FXCM” и “Interactive Brokers”. С L2 модула за ECN/STP Форекс търговия на “Делтасток”, клиентите на компанията получават изключително добри условия за сключване на сделки, достъпни единствено на междубанков пазар. Спредовете на валутните двойки достигат до 0.1 пипс в резултат от по-високата ликвидност и създаваната конкуренция между “Делтасток” и останалите котиращи в системата финансови институции.
С модула Level2 на “Делтасток” клиентите могат да виждат и избират с кой от доставчиците на ликвидност да търгуват, както и впоследствие да проследяват при кого е изпълнена поръчката им. Системата предлага и SMART-режим за подаване на поръчки, при който всяка поръчка автоматично се изпълнява на първата възможна най-добра цена при пълна дълбочина на пазара.
Безспорно предимство на модула за ECN/STP Форекс търговия на “Делтасток” е интегрирането му в онлайн платформата за търговия на компанията Delta Trading™, което дава възможност на клиентите да търгуват, както с фиксирани, така и с променливи спредове само с една сметка. По този начин те получават по-голяма свобода в своята търговия, като дори могат да отворят позиция с пускане на поръчка при фиксиран спред и по-късно да затворят същата позиция през ECN/STP (Level 2) модула на Delta Trading™.
Повече информация за възможностите за ECN/STP (Level 2) търговията през “Делтасток” може да намерите, ако посетите http://www.deltastock.com/bulgaria/platforms/level2.asp

За контакти:
“Делтасток” АД
Росица Иванова
Email: pr@deltastock.com
Тел.: + 359 2 811 50 50

Основни факти за „Делтасток“ АД:
„Делтасток“ АД е глобален инвестиционен посредник. Компанията оперира на пазара от 1998 г. и предлага на своите клиенти широка гама професионални инвестиционни продукти и услуги. Тя е регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН) и извършва дейност в страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) по линия на свободно предоставяне на услуги и чрез клонове съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент относно пазарите на финансови инструменти (MiFID).
“Делтасток” АД предлага на своите клиенти възможности за търговия с валута, благородни метали, над 1000 ДЗР върху акции, индекси, борсово търгувани фондове (ETF), фючърси на суров петрол, стоки и др. Минималната сума за отваряне на сметка е 200 BGN,100 USD, EUR, GBP, CHF или 15 000 JPY. Платформата Delta Trading™ съчетава възможностите за търговия с фиксирани и променливи спредове в модула за търговия Level2 при спред от 0.1 пипс.
„Делтасток“ АД има офиси в Лондон, Мадрид, Букурещ и София. Компанията работи на международно ниво и има клиенти от над 60 страни. Обслужването им се извършва на осем езика – български, английски, френски, испански, румънски, руски, китайски и японски.

За повече информация относно „Делтасток“ АД, моля посетете нашия сайт www.deltastock.bg.

Обучение за финансови институции на тема: “Борба с киберпрестъпленията”

EVENTS.dir.bg

Кога: 21 април 2010 г. (сряда)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие, с Регистрация
Организатор: ICT Media

Събитието: Обучението e насочено към финансовите институции и цели не само да въведе, но и да задълбочи и развие темата за борбата с най-новите компютърни и интернет престъпления в светлината на постоянната нужда от обновяване на понятията за информационна сигурност, особено в клиентски ориентиран сегмент като финансовия.

По време на обучението двама от най-авторитетните експерти и преподаватели по информационна сигурност на Стария континент ще представят:

* конкретни сфери на „проява" на киберпрестъпниците
* новите техники за идентифициране, анализ и разследване на киберпрестъпленията
* водещите концепции, свързани с киберпрестъпленията и борбата с тях
* правните стандарти – материални, процедурни, свързани с международното сътрудничество
* процедурните аспекти на разследването и наказанието на киберпрестъпленията
* възможностите за публично-частно партньорство в тази област

За кого е предназначено обучението:

Представители на банки, застрахователни, лизингови, пенсионно-осигурителни дружества, картови оператори и други финансови институции със следните позиции:

* Директори и мениджъри „Информационна сигурност"
* Експерти по информационна сигурност
* ИТ мениджъри
* ИТ експерти
* Мениджъри „Операционен риск"
* Мениджъри „Електронни канали"

Всеки участник ще получи сертификат, издаден от МБИ, за преминато обучение по киберсигурност.

За контакти:

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media
тел.: 400 1121, 400 1111
факс: 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Допълнителна информация: http://events.idg.bg/bg/86/

Оригинална публикация

12-ти Финансов ИТ форум на тема: „Новите бизнес тактики зад ИТ стратегиите на финансовия свят”

EVENTS.dir.bg

Кога: 20 април 2010 г. (вторник)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие
Организатор: ICT Media 

Събитието: Събитието се организира под егидата на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА и КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР и със съдействието на Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

През изминалата година и половина финансовият свят премина през една от най-сериозните икономически кризи в съвременната история, все още търсейки адекватни метрики за определяне на релевантния си стандарт за дейност занапред.

През 2010 г. Финансовият ИТ форум е с ново лице – обърнато към водещите финансови организации в региона и Европа. Тази година събитието ще привлече лектори от водещи европейски и световни институции и организации, с решаваща роля за бъдещето на финансовия свят.

Управление на риска, управление на връзките с клиенти, анализ на бизнес процесите и аргументиране на възвръщаемостта от ИТ инвестиции във финансовите институции, тенденции в изнасянето на специфични услуги и управление на сигурността на финансовите операции, новости в сферата на платежните системи и е-плащанията са водещите теми на конференцията с акцент върху необходимата синергия и сътрудничество между ключовите играчи във финансовия сегмент – регулатори, консултанти, банки, застрахователи, пенсионно-осигурителни, лизингови дружества, инвестиционни посредници и ИТ бизнеса.

Ето защо през 2010 г. събитието ще заложи на тясно профилирани теми за дискусия, като в рамките на всеки панел е предвидено време за дискусия с цел да се поощри активната обмяна на идеи.

Всеки участник в конференцията може да заяви и да получи CPE сертификат издаден от ISACA – Sofia Chapter. Повече информация

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8:30 − 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

9:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАЩА СЕСИЯ
Финансовият свят след кризата – къде е мястото на ИТ инвестициите през 2010 г.
зала Средец 

9:30 − 11:00 •Глобалните икономически прогнози и техните регионални отражения – гледната точка на МВФ
•ИТ инвестициите в помощ на стабилизиращия се финансов свят
•Предизвикателствата пред финансовите институции през погледа на Европейската централна банка

СЕСИЯ I, Част 1. Управление на риска – поглед към и отвъд чистото ИТ
зала Средец 
11:30 − 13:10 За темата:
Умелото управление на риска се превърна в мантра на успешното и плавно възстановяване на желания modus operandi във финансовите институции. В този панел оперативният, кредитният и инвестиционният риск ще бъдат представени отвъд технологичния аспект през погледа на рейтинговите агенции и финансовия регулатор.

•Новите измерения на управлението на оперативния и кредитния риск – гледната точка на рейтинговите агенции
•Системният подход към ефективното управление на риска – как технологиите изграждат новите бизнес модели
•Solvency II – реалните механизми за управление на риска в застрахователния сегмент 

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ I, Част 2. Новите предизвикателства пред платежните системи
зала Сердика 

11:30 − 13:10 За темата:
Финансовият свят навлезе в критична фаза по отношение на възприемането на SEPA и в опит да изведе аудиторията от фокуса върху вътрешните проблеми, възникнали в резултат на последните икономически сътресения, този панел ще предостави възможността за представяне както на най-новите европейски тенденции във въвеждането на SEPA, така и на националните стратегии и регулаторни планове и реформи по отношение на платежни системи и с дейностите в сферата на навлизането на е-фактурата.

•Българската заявка за влизане в еврозоната – технологични предпоставки и предизвикателства
•Регулация и мониторинг на операциите, извършвани от платежните системи
•Какво ново в предплатените платежни инструменти, POS, ATM, мобилни и картови плащания

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ II, Част 1. Борбата за доверието на клиентите – назад към новото нормално
зала Средец 

14:10 − 15:50 За темата:
Лайтмотивът за нуждата от постоянно освежаване на стратегиите за привличане и задържане на клиенти набра нова сила през изминалата година и ще развива своята актуалност и през 2010 г. Възможна ли е преносимост на банковите сметки, каква е нормалната „нова свобода" за мобилност на клиентите на банки и застрахователни дружества са част от въпросите, на които ще търсим отговор в този панел, комбиниращ представяния на паневропейски стратегии по темата с адресат висшия мениджмънт на финансовите институции, добри практики и конкретни технологии.

•Мобилност на клиентите, или какви са новите възможности за задържането им от страна на финансовите институции
•Вървим ли към преносимост на банковите сметки – какви са новите общи принципи за прехвърлянето им
•Как се привличат и запазват клиенти в застрахователния бизнес – предизвикателствата на турбуленцията

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ II, Част 2. Анализ на бизнес процесите – необходимото ИТ въведение
зала Сердика 

14:10 − 15:50 За темата:
Необходимата равносметка и ясното дефиниране на бизнес процесите във финансовите институции с помощта на информационните технологии, наред с механизмите за тяхното управление и развитие са от ключово значение в съвременните условия. Именно анализът и преформатирането на бизнес процесите с активното съдействие на ИТ екипите, както и аргументираното въвеждане на нови технологични решения за подпомагане и управление на този процес, са акцент на панела, в който ще търсим гледната точка на финансови организации от целия спектър на сегмента.

•Управление на бизнес решенията – следващата стъпка в овладяването на процесите във финансовия сектор
•Бизнесът преди технологията, или как изчисляваме възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в нови технологии за анализ на бизнес процесите
•Новите методологии за бизнес трансформация с инструментите на BPM, BDM, SOA, BI

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ III, Част 1. Изнасяне на специфичните услуги
зала Средец 

16:20 − 18:00 За темата: 
Изнасянето на непривични за финансовите институции услуги се превръща в задължителен елемент от ефективната бизнес стратегия. И ако за част от финансовите организации печатните услуги са изцяло извън институцията-майка от години, то управлението им продължава да бъде актуален въпрос, както и преходът към е-справки. Но това не е всичко – обслужването на картови плащания, както и на самите пластики също активно се изнасят извън институцията. Какви са добрите практики и какви са безусловните рецепти за успех ще споделят участниците в този панел.

•Технологичният аргумент зад изнасянето на печатни и картови услуги във финансовите организации – как, кога и колко
•Управление на печатните услуги и на външно картово обслужване – методология в избора на външен партньор
•„Зелената тема" – когато принтингът отстъпва на е-справките

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ III, Част 2. Сигурност на финансовите операции
зала Сердика 

16:20 − 18:00 За темата:
В условия на поетапно възстановяване от криза сигурността на финансовите операции има първостепенно значение с оглед на риска от пробойни в системата при нейното преструктуриране и активна всекидневна работа. Рисковете от гледна точка на информационната сигурност, технологичните методологии и инструменти за прогнозиране и предотвратяване на подриващи доверието във финансовите институции пробиви ще са в основата на тази дискусионна сесия.

•Управление на кибер сигурността и методи за защита от fraud схеми. Penetration testing и навлизането на т.нар. trust services
•Сигурността на клиентите през призмата на защитата на виртуалните пари. Идва ли времето на PCI DSS?
•Непрекъсваемост на бизнес процесите в условия на следкризисно възстановяване

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

ЗА КОНТАКТИ

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media 

телефон:  (02) 400 1121, 400111 
факс: (02) 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Информация за събитието: http://events.idg.bg/bg/84/

Оригинална публикация