Събития в мрежата

сп. Капитал, Events | Весислава АНТОНОВА | 26.10.2013

Как новите комуникационни канали променят събитийния маркетинг

Индустрията, свързана с организирането на събития, се развива в динамична среда. Специалистите по маркетинг и комуникации се изправят пред огромен брой нови канали за комуникация. Интернет базираните социални медии като блогове, подкасти, онлайн видео и социални мрежи, които дават гласност на мненията на милиони потребители от целия свят.
При традиционния път за създаване на събития екипът се фокусира главно върху физическата му проява, креативността се базира върху това къде и как да се проведе събитието, колко да бъде нестандартна залата или обстановката, в кои медии да се публикува поканата с кратка информация за съдържанието му. Всичко това само по себе си е изключително предвидимо, планирано и добре отиграно от професионалистите в тази сфера. Моментът, в който всичко това се промени, стана с появата на новите комуникационни канали. Част от тях са дигиталните технологии и чрез тях специалните събития стават по-интерактивни, по-близо до участниците, помагат за диалог, съпреживяване, което е много важно за марките/брандовете, единодушни са събитийните мениджъри и маркетинг дирекгорите, които потърсихме за коментар. Ето как.
Създаване на общности Новите комуникационни канали добавят нова стойност към всяка конференция, кръгла маса, изложение или обикновена пресконференция. Според управителя на ROI Communication Десислава Бошнакова новите канали на първо място създават възможност за директна връзка с гостите на събитието, позволяват много по-добра комуникация преди, по време на и след събитието. "Предоставят условия за създаване на общност от хора със сходни интереси и възгледи, което преди беше изключително скъпо и трудно", коментира Бошнакова. И действително едно от най-големите предимства на социалните медии е възможността да възпитават аудитории, които да следят дадено събитие, а през него и тенденциите в дадения сектор, за който то се организира. "Много често успешните събития не приключват след края на самото събитие, а продължават онлайн чрез поддържане на самата общност", споделя Десислава Бошнакова.

По-дълъг живот на събитията
Бизнес директорът на звено "Събития" в AIL Channels Group Анита Пейкова-Бедин също споделя мнението, че фокусът върху социалните мрежи и хората в тях помагат в голяма степен за по-дългия живот на едно събитие. "Ако преди години компаниите разчитаха на пресконференция, за да получат еднократно отразяване в масмедиите, в момента благодарение на активните хора в социалните мрежи събитията присъстват много по-дълго. Излъчване в реално време (life streaming) е нещо, което все повече набира сила като част от събитията, и съм сигурна, че до 2 години ще бъде неизменна част от ивентите", коментира тя. Новите комуникационни канали са много по-добра платформа за директен контакт към гостите и от гостите. "Стига човек да може и да иска да слуша, може много неща да научи, да коригира и да реагира. Защото днес голяма част от гостите са активни комуникатори и помагат за генерирането на интерес към събитието", обяснява Десислава Бошнакова. А възможностите зависят от креативното мислене на организаторите. Но основното е, че удължават живота на събитието и то вече като комуникация между организаторите и гостите хипотетично може да продължи безкрай (докато я има мрежата).

Добавена стойност
Според Анита Пейкова-Бедин новите комуникационни канали дават възможност на ангажираните със събитиен маркетинг да се развиват. Тя припомня, че събитията съвсем не са избор на подходяща локация, кетъринг и декор, а на цялостна платформа, която позволява да се даде добавена стойност на брандовете, за които дадена маркетинг агенция работи. "Освен класическите събития, коиго сме свикнали да правим, сега имаме възможност да правим по-интересни, по-запомнящи се и въздействащи ивенти, да привличаме публика извън тази, която е на място", коментира Анита Пейкова-Бедин от All Channels. Мениджър събития в Economedia Гергана Николова е категорична, че новите комуникационни канали са мощен трамплин за развитието на събитията. Според нея всеки успешен ивент е снимка на даден сектор и на най-важното, което се случва в него, а чрез новите технологии достъпът до информация, идеи и хора е много по-бърз и лесен. "Това е уникална възможност за структуриране на интересно съдържание и за привличане на най-подходящите лектори и участници", коментира Николова. Тя дава пример как преди е било много трудно да се добие представа дали един лектор е добър, а сега, буквално благодарение на няколко негови съобщения в Twitter или записи в YouTube, може да се разбере дали е този, когото търсим и публиката иска да чуе и види.

"Предаване" в реално време
Според Ружа Загорска, изпълнителен директор в APRA Porter Novelli Group, при организирането на събития всеки комуникационен канал е ценен и новите възможности за привличане на аудитории или популяризиране на посланията безспорно трябва да бъдат детайлно изследвани и максимално използвани от един добър организатор. Най-ценното предимство, което дигиталните комуникации предлагат, е възможността за "предаване" в реално време. "Това е средство, което смятам, че все още не е максимално разпространено и не се използва в пълния му капацитет от организаторите на събития", е мнението на Ружа Загорска. По думите й Twitter или Facebook извадка по хаштаг или снимки и коментари в реално време на стената на събитието виждаме все по-често, но засега не на всяко събитие. "Това е канал, който би могъл да ви даде ясен сигнал още по време на самото събитие, че нещо малко не достига, за да са доволни в максимална степен посетителите или гостите на събитието", коментира Загорска. Добрият организатор би взел мерки това да се промени веднага. Според изпълнителния директор на APRA, ако не използвате този канал ефективно, отново ще получите информацията от какво не са били доволни посетители, но едва след като обработите анкетните карти. "Евентуално можете да промените малкия детайл, който е оставил леко недоволство сред гостите, чак при организирането на следващо подобно събитие", коментира Ружа Загорска.

Фокус
Бранд мениджърът в "Тандем" Снежана Георгиева пък е на мнение, че новите технологии имат възможността да фокусират вниманието на целевата аудитория към определен брандда привличат вниманието й на един много по-ранен етап, преди да е започнало самото събитие. "Независимо че в крайна сметка от тях се очаква физическо присъствие в деня на самото събитие, запознаването и подготовката на аудиторията с това какво да очакват и с каква нагласа да дойдат при добра организация може да започне със седмици и дори месеци по-рано. Благодарение на Facebook и Twitter например отразяването на едно събитие (в зависимост от неговата аудитория) може да има много по-голям отклик в интернет пространството, отколкото чрез всички присъстващи на събитието", коментира Снежана Георгиева. И все пак новите комуникационни канали не са магическо решение, чрез което всичко става възможно. Те са част от по-големия комуникационен микс и както казва директорът "Комуникации" в "Нестле България" Мария Христова-Швец, ако искаме да популяризираме събитие или кампания и да привлечем по-голям брой хора, не може да разчитаме само на социалните медии. Но техният принос за постигането на нужния резултат определено е безспорен.

КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ НОВИ АУДИТОРИИ

Едно от особено полезните качества на новите комуникационни канали е това, че чрез тях лесно могат да се привличат нови аудитории за дадено събитие. Но само ако се използват правилно, уточнява управителят на ROI Communication Десислава Бошнакова. На първо място комуникацията в интернет може да бъде следена като ефективност много по-прецизно и лесно, отколкото в традиционните медии. Могат мигновено да се правят корекции. И ако на хората им
харесва събитието, могат съвсем доброволно да разпространяват информацията за него, от самото събитие или след него. "Това е много ценно, защото достигат до своята мрежа от приятели заедно с доверието, което има изградено помежду приятелите и последователите. Иначе казано, дойде "краят на събитията такива, каквито ги познавахме, и сега те са много по-динамични, живи и живеят по-дълго", обяснява Бошнакова.
Основното предизвикателство е, че хората споделят както добрите си впечатления, така и лошите. От тази гледна точка днес отговорността е много по-голяма на организаторите, а резултатите -видими за всички.

Ефекти на правилното таргетиране
По думите на бизнес директора на звено "Събития" в All Channels Group Анита Пейкова-Бедин новите технологии помагат при организирането на едно събитие, но ако то е таргетирано правилно. Ако сме избрали интересна тема, обяснява тя, бихме могли да привлечем активни блогъри, което със сигурност нямаше как да стане преди три години например. "Ако например планирате събитие за 100 души, но решите да го stream-нете в интернет и то се гледа от още 2000 души например, то тогава вие достигате до много по-голяма аудитория, а бюджетът ви е все още за 100 души. А това е чудесна оптимизация, бих казала", завършва примера Анита Пейкова-Бедин.
Изпълнителният директор в APRA Porter Novelli Group Ружа Загорска също е категорична, че както при всеки друг канал за комуникация, социалните мрежи биха могли да помогнат за привличането на нови аудитории. Но както и останалите, те трябва да бъдат познавани и използвани правилно. "Трябва да сме наясно, че те не са най-доброто решение за всяка ситуация. Например има по-добри канали за привличане на аудитория за събитие, на което бихте искали да присъстват високо ниво мениджърски екип от банковия сектор. Безспорно дигиталните медии са най-ефективният канал за привличане на аудитории за масови събития с разнородна публика, при подбора на която имаме само изисквания за местонахождение, възраст и евентуално за семейно положение", споделя опита си Загорска.
Да говориш с публиката Бранд мениджърът в "Тандем" Снежана Георгиева споделя, че канали като YouTube, Facebook или Slideshare например позволяват допълнителна комуникация с аудиторията. "Това е един допълнителен инструмент, който позволява на организаторите да достигнат до всички, които са нямали възможност заради една или друга причина да присъстват на събитието, разбрали за него на по-късен етап или просто темата, която се е дискутирала, не е била интересна за тях точно в този момент", коментира Георгиева. Директорът "Комуникации" в "Нестле България" Мария Христова-Швец обяснява, че интерактивността и бързината, с която посланията достигат до публиката, както и възможността за регулярно наблюдение на тенденциите в мненията на хората към събитието до голяма степен позволяват на организаторите да
добият предварителна представа за отношението на публиката към мероприятието. "Така организаторите имат "преднина" и могат бързо и навременно да се адаптират, да наблегнат на силните и интересни за публиката моменти и да сведат слабите до минимум", каза Швец. Действително да имаш инструмент, с който бързо и лесно можеш да сондираш желания и очаквания, е от голяма полза при организирането на събития. Освен канал, с който можем да популяризираме събитието и да привлечем вниманието на хората, които искаме да поканим (и да ги поканим), напоследък все повече и повече се засилва тенденцията да бъдат осъществявани интересни партньорства и да се генерират креативни идеи, които допринасят за успеха на едно събитие. Мария Христова-Швец дава пример с мащабната инициатива за балансирано хранене и активен начин на "Нестле България" – "Живей активно!". Тя има над 34 000 последователи във Facebook. Освен почитатели на инициативата и последователи на каузата феновете на страницата активно комуникират както помежду си, така и с организаторите на събитията и тяхното мнение се взима под внимание, когато се изготвя програмата. Така инициативата се е превърнала в своеобразна платформа за млади хора, занимаващи се с различни видове спорт.

Стр. 8, 9

Третото издание на състезанието FIRST LEGO League в България

ROI Communication I 29.10.2013

За трета поредна година на 23 ноември в Интер Експо Център в София ще ще се проведе регионален кръг от международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL).

България ще бъде една от 70-те страни, в които се провежда състезанието. Отборът победител ще замине за следващия кръг на състезанието в Йесеник, Чехия.
Предварителният кръг, който има за цел да подготви участниците (и роботите) за истинското състезание се проведе в София на 27 октомври. За първи път предварителен кръг ще има и във Варна в началото на ноември.
Зад идеята деца и юноши от 10 до 16-годишна възраст да навлязат в света на науката и технологиите по забавен начин в България застават организаторите от Училище по роботика “Robopartans” с изключителната подкрепа на  SAP AG и SAP Labs Bulgaria, Телерик, Сиела и IIIDC.
Според Екатерина Аначкова, организатор, “Състезанието дава възможност на учениците да работят по проект в екип като истински изследователи. Вярваме, че по този начин ще се развият не само като бъдещи професионалисти, но и като личности. Нарастващият всяка година брой на участниците, ни подсказва, че сме на правилен път.”
В състезанието по роботика участват отбори от деца и юноши, които работят по изпълняването на мисии с техните роботи и изнасят презентация по научноизследователски проект. Темата на предизвикателството тази година са природните стихии. Подготвяйки се за регионалния кръг на FLL, всеки отбор е ръководен от ментор. В подготвителния етап отборите конструират, програмират и едновременно с това събират и анализират информацията, която им е нужна за презентацията по техния научноизследователски проект. Отборите изнасят своята презентация пред жури на FLL в деня на състезанието.
Самото състезание преминава през четири етапа:
Научноизследователската задача – отборите представят резултатите от своите проекти, за чиято подготовка разполагат с 8-10 седмици. Отборите трябва да си изберат въпрос в областта, в която искат да работят. След това предлагат решение, което консултират с експерти.
Работа в екип – Работата в екип представлява една четвърт от цялостната оценка. Един отбор може да постигне добър резултат само ако неговите членове умеят да общуват помежду си, да си помагат и споделят идеи и умения в състезателния процес.
Техническото интервю – Жури от представители на FLL провежда интервю по техническата част с всеки от участващите отбори. Идеята на техническото интервю е съдиите да установят доколко всички деца са взели участие в цялостната подготовка за състезанието в рамките на своя отбор и дали разбират и са навлезли в разглежданата материя.
Състезанието с роботи – Роботите трябва да бъдат конструирани единствено с помощта на LEGO части и основните сензори – ултразвуков, светлинен, звуков, за допир и жироскоп. Mладите участници могат да използват единствено софтуера на LEGO, за да бъдат равнопоставени. Отборите подготвят предварително програмирани роботи на състезателното поле. В допълнение към успешното представяне на отборите се взимат предвид дизайнът на робота и написаната програма.
В периода 2006-2010 г. български отбор участва в локалните състезания в Германия, организирани от SAP AG. Менторите на тези отбори са служители на SAP Labs Bulgaria, а участниците – ученици от Софийска математическа гимназия. Най-големият успех български отбор постигна през 2012 г., когато на полуфиналите в Словакия отборът KASAPIN40 се класира първи сред 18 отбора от 5 страни. През същия сезон на финалите за Централна и Източна Европа в Германия отборът KASAPIN40 се класира 5-ти.

За повече информация:
Можете да следите какво се случва на страницата във Facebook – https://www.facebook.com/fllbg
или да се свържете с Десислава Бошнакова, dboshnakova@roibg.com, GSM: 0888354706, https://www.facebook.com/dboshnakova, https://twitter.com/Boshnakova 

Обучение по презентационни умения c д-р Десислава Бошнакова

ROI Communication I 20.01.2013

Фабрика за презентатори отново отваря врати!

Обучението ще се проведе на 06 февруари (сряда) и февруари (петък) от 13.30 до 17.30 часа на ул. Кораб планина 27А, ет. 4, София.
В рамките на два дни презентаторите ще работят върху собствените си презентационни умения с помощта на съвети и напътствия от страна на лектора и с идеи за по-добро сценично присъствие от актьори.
 
Днес как презентираме идеите си е толкова важно, колкото и какви са самите идеи. Уменията за презентиране са ключ към успешното развитие на всеки. Уъркшопът има за цел:

- Да запознае всеки от участниците със собствения му стил на презентиране
- Да научи участниците по-убедително да говорят пред публика
- Да запознае участниците с основните техники на планиране на презентацията
- Да запознае участниците с подбора на ключови послания
- Да помогне на участниците да усъвършенстват презентационните си умения
- И да изготвят план за развитието на презентационните си умения.
 
Всички презентации ще бъдат записвани на видео.

Участниците – максимум 9 – ще получат задачи, с които ще трябва да се явят на обучението.
 
Цена: 150 лв. с ДДС в цената влиза обучение, кафе, чай, безалкохолни напитки и екземпляр от книгата “Презентирай като Стив Джобс”. 
 
Обучител: д-р Десислава Бошнакова. 

В обучението за 1 час ще се включи и екип от първата и единствена у нас група за импровизационен театър ХаХаХа.

Повече информация на: http://goo.gl/LvHn5

Онлайн регистрация! 

ХаХаХа срещу ХаХаХа в Импро #100

ROI Communication I 4.12.2012

Всяко ИмПро е уникално

На 17 декември 2012 г. от 20.00 часа в учебния драматичен театър на НАТФИЗ ще се проведе първият професионален батъл. За да отбележат подобаващо 100-то си представление, създателите на единствената професионална група за импровизационен театър у нас ще се изправят в епична битка срещу най-голямата си конкуренция – самите себе си. Ще има само един победител – Вие!
Създадена през 2009 година, с над 90 представления на всевъзможни локации, ХаХаХа е първата и единствена професионална група за импровизационен театър в България. В импро театъра няма сценарий и предварително зададени роли. Каквото и да се случи, ще се случи само веднъж, само за вас и само заради вас. Буквално. Всяко ИмПро е застрашено от провал във всяка секунда. И тъкмо затова е толкова вълнуващо. Актьорите в ИмПро изпълняват много и различни роли. Не се използват реквизит и костюми. Oпитват се да не правят смешки, а да разказват истории. В ИмПро няма „аз“, има „ние“. Всеки играе за другите. Най-важният принцип се нарича „Да, и…“. Съгласяваш се, каквото и да ти сервират на сцената. Ако партньорът ти изневиделица реши, че имаш две деца и преди операцията си бил жена-сериен убиец, имаш две секунди да станеш точно това, доблестно и безусловно. Импро театърът изисква преди всичко кураж и въображение. Всяко ИмПро е уникално.

В батъла ще участват:
Ивайло Рогозинов, Тони Карабашев, Петър Мелтев, Леонид Йовчев, Живко Джуранов, Васил Бовянски, Златин Цветков, Константин Лунгов, Владислав Виолинов, Александър Митрев, Драгомир Симеонов, Диляна Георгиева, Алиса Атанасова, Гери Турийска + 2 асистентки избрани чрез националния КОНКУРС "Стани част от ХаХаХа – ИмПро #100"

Билети скоро на касата на театъра или в мрежата на ticketstream.bg
10/6 лв. промоционална цена, плащате по-малко, получавате повече! 

Над 3000 души посетиха второто издание на форума за българско вино DiVino.Taste

ROI Communication I 19.11.2012

Посетителите имаха възможност да дегустират над 250 от най-добрите вина от всички региони на страната

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) инж. Красимир Коев официално откри второто издание на специализираното винено изложение DiVino.Taste 2012.

За втора година Divino.Taste събра близо 40 производители, които в продължение на два дни (17 и 18 ноември 2012 г.) представяха българско вино в залите на Централния военен клуб в София. Посетителите имаха възможност да дегустират над 250 от най-добрите вина от всички региони на страната, а производителите запознаваха всеки един с концепцията и философията за отделните вина. "Виното, с марка България, вече достойно заема мястото си сред тези на световната винена сцена и DiVino.Taste за втори път потвърди нашите очаквания и тези на партньорите и изложителите", сподели Емил Коралов, организатор на Divino.Taste.

В края на форума DiVino.Taste беше обявена и класацията Divino Топ 10 2012 на българските вина. Екипът на Divino определи Midalidare Grand Vintage Malbec Mogilovo Single Vineyard 2010 за българско вино номер 1, на второ място се класира Rubaiyat Chardonnay 2009, а Castra Rubra Butterfly’s rock 2009 заема третото място.

Като допълнение към изложбена част с дегустации, програмата на DiVino.Taste включваше майсторски класове, семинари и лекции. В рамките на DiVino.Taste 2012 се проведе и първото издание на WiFo под мотото "Да поговорим за вино и храна".

Екипът на Divino.bg и Гурме благодари на всички изложители, посетители и партньори и очаква с нетърпение третото издание на Divino.Taste.

Divino Топ 10 2012:
1 Midalidare Grand Vintage Malbec Mogilovo Single Vineyard 2010
2 Rubaiyat Chardonnay 2009
3 Castra Rubra Butterfly’s rock 2009
4 Santa Sarah Privat 2008
5 Dragomir Reserve 2009
6 Domaine Boyar Solitaire Grands Cepages Single vineyard 2009
7 Borovitza Dux 2006
8 Edoardo Miroglio Elenovo Cabernet Sauvignon Reserve 2009
9 Damianitza Kometa No Man’s Land 2008
10 Levent Family Selection 2010

Традиционният Divino Топ 50 за годината ще излезе в декемврийския брой на DiVino Magazine.

Известни са претендентите за статуетки от БГ Сайт 2012

ROI Communication I 31.10.2012

Журито на БГ Сайт 2012 определи номинираните сайтове

Жури от 63-ма тесни специалисти определи номинираните сайтове, претенденти за почетна статуетка на престижния конкурс за български уеб проекти БГ Сайт 2012. Номинирани са 70 от общо 252 дигитални решения, които се състезават в 19 категории.

Във втория етап от гласуването, журито ще определи финалистите, които ще бъдат обявени и наградени на официална церемония на 12 ноември във VIVACOM Art Hall.

Журиращите са експерти, ръководители на значими сайтове или фирми, свързани с онлайн бизнеса, водещи специалисти в областта на уеб, представители на бизнеса, неправителствения сектор, лидери на мнение. Те оценяват участниците на база съдържание, дизайн, функционалност, техническо изпълнение, оригиналност. Представяне на всеки от членовете на журито можете да видите в официалния сайт на конкурса www.bgsite.org. По регламент членовете на журито нямат право да гласуват за сайтове, с които са обвързани.

Номинации на журито в БГ Сайт 2012:

Корпоративен сайт

Kia Motors Bulgaria

Корпоративен сайт на Fibank

Diners Club България

Кариери

Кариера в МЕТРО

Кариера в Обединена Българска Банка

Nestle Careers

Корпоративен блог

Официален блог на "Идеал Стандарт – Видима" АД

SportIdeas – Спортен мениджмънт и маркетинг

Digital Café

Електронен магазин

ocozy.com

eSKY.bg

Take a cake – пекарна за капкейкове и мъфини

Медии

NewTrend.bg

btvnews.bg

Новинарски сайт на Нова ТВ

Институционален сайт

SOS Детски селища България

Тук-Там

Община Хасково

Онлайн услуги

Ofi.bg

eSKY.bg

Събитие.БГ

Личен блог

Блог на Иво Илиев

Момичетата от града

Ana`s Handbag

Образование и наука

ИБЕРИКА – школа за испански език

Уча.се

NewTrend.bg

Кауза, събитие, общност

Free Sofia Tour

DiVino.Taste

Регистър на безследно изчезналите в България

Култура и изкуство

Градска художествена галерия – Пловдив

ON! FEST

Dance Studio – The Center

StartUp

QRbg.net – innovation Marketing Platform

Cheti.ME

Sofia Travel Guide

Cineview.eu

stigni.bg

Marketing Academy Club

Sonicom – Internet Provider

JobCloud

Онлайн сватбен органайзер www.Wed.bg

Успехите.com

webly.bg

Boulevart.bg

KyndoCMS

Grand Prix

Grabo.bg

Kaldata.com – Българският технологичен портал

Уебдизайн студио eDesign

Mobile

BLVD Music

Dynamic Mobile

Kaldata.com – Българският технологичен портал

Mobile аpplications

Spirit of Burgas

Най-добрите лекари

BGmaps за Андроид

MonstersColoring

Цялостна кампания

Цялостна онлайн кампания на водка Флирт

Residential Park Sofia – Ela na ogled

Smirnoff Cocktails

Social кампания

ChildSafetyMap.com

VIP Brother Bulgaria

Animal Rescue Sofia – FB страница

App

Детектор на истината

Jivaeri Ципуро

Оцвети fabelino

Facebook app `Let Your Body Drive`

Facebook app `Бочко познавач`

Иновативно решение

SIMpatik

Библио.бг eBook generator

alle.bg – създай си сам уеб сайт

Инициатор на идеята и организатор на конкурса "БГ Сайт" и Уебсеминара през 1999 г. е уеб агенцията ABC Design & Communication. От 2009 година организатор на конкурса е Фондация БГ Сайт.

Гласуването на интернет потребителите продължава до 18:00 ч. на 6 ноември 2012 г., на адрес: www.bgsite.org/vote/ 

Рекорден брой участници в конкурса БГ Сайт 2012

ROI Communication I 12.10.2012

Започна гласуването на публиката и журито в престижния конкурс БГ Сайт 2012

На 12 октомври 2012 г. (петък), в 10:00 ч. стартира гласуването на публиката и журито в престижния конкурс БГ Сайт 2012. То ще се състои изцяло онлайн на bgsite.org. Регистрираните сайтове са над 250, което подчертава силния интерес към тринадесетото издание на БГ Сайт спрямо последните три години. Гласуването ще продължи до 18:00 ч. на 6 ноември 2012 г. и всеки интернет потребител ще има възможност да даде гласа си за тези проекти, които са го впечатлили най-много.

"Изключително трудно ще бъде на журито в БГ Сайт 2012-та. Кандидатурите от една страна са много, а от друга – с високо качество. Конкуренцията е голяма! Но залагам на професионализма на експертите, които ще оценяват всеки проект и очаквам с любопитство финалния резултат, който ще научим точно след месец.", сподели Жюстин Томс – създател на конкурса БГ Сайт.

Тази година условието за участие е сайтовете да са изработени или изцяло обновени през 2011 г. Това означава, че журито и публиката ще оценяват преобладаващо нови дигитални решения. Ето и къде става гласуването: www.bgsite.org/vote

Тринадесетото издание на конкурса ще премине под мотото "В пиксели" и се отличава с нови 5 категории в областта на мобилните решения и социалните мрежи, с оглед развитието на българското дигитално пространство.

Журито се състои от 63-ма души, които ще оценяват над 250 сайта, разпределени в 18 категории. В журито присъстват специалисти от областта на дизайна, маркетинга, ръководството на проекти, SEO (оптимизация на търсачки), ПР и журналистика, програмиране, мобилните приложения и блогъри.

Във всяка категория ще има по две първи награди, едната ще бъде на журито, а другата на всички гласували онлайн. Отличените сайтове ще бъдат обявени и наградени на церемония, която ще се състои на 12 ноември 2012 г. (понеделник) в зала VIVACOM Art Hall.

Инициатор на идеята и организатор на конкурса "БГ Сайт" и Уебсеминара през 1999 г. е уеб агецията ABC Design & Communication. От 2009 година организатор на конкурса е Фондация БГ Сайт. 

Представиха първата българска книга за работа с ПР агенции

БДВО I 12.07.2012

12 юли 2012 г.Вчера д-р Александър Христов, председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), с участието на издателя доц. д-р Десислава Бошнакова от „Рой Комюникейшън”, представи дебютната си книга „ПР практика: Работа с агенция”.
Изданието може да бъде определено като първия наръчник за успешна работа на организациите с наеманите от тях ПР агенции, писан от български автор за ПР пазара в България. То съдържа конкретни професионални позиции и практически съвети, като цели да представи какви трябва да бъдат ефективните и дългосрочни отношения, както и да доведе до подобряване качеството на предлаганите ПР услуги и до утвърждаване на етичните и високо професионални практики.
Премиерата в градината на столичен хотел беше съпроводена с някои типични елементи от едно сватбено тържество. Под звуците на сватбения марш и сред наздравици с шампанско всички ПР агенции, подкрепили издаването на книгата, получиха „сертификат за кумство”, удостоверяващ благодарността и приноса за сближаването на клиенти и агенции. Д-р Христов сравни отношенията между клиент и агенция с брачните: „Във всички случаи взимането на решение за сътрудничество с ПР агенция е стратегическо. Казват, че към този избор трябва да се подходи така, както към избора на брачен партньор – правиш го с идеята и нагласата да сте заедно за цял живот, пък ако се наложи да се разделите, значи просто е нямало как да се получи. Това ще мотивира ПР агенцията да даде най-доброто от себе си.”
Авторът сподели, че опитът му като представител на клиент, на агенция и като преподавател в различни етапи от кариерата му е помогнал да напише „ПР практика: Работа с агенция”. Книгата започва с въпроса за смисъла от посредник при комуникацията с публиките, а накрая са представени някои порочни практики и идеи за това „как да бъдем добри клиенти”. Сред най-интересните въпроси в книгата е този за предимствата и недостатъците на ПР отдела и на ПР агенцията. Безспорно важна за практиците ще бъде и главата, посветена на провеждането на конкурси, както и тази за финансовите аспекти на сътрудничеството.
Издателят доц. д-р Десислава Бошнакова призна, че книгата би спестила време и нерви на клиенти и агенции и пожела ефективно четене на редовете й и между тях.
В книгата са представени и добрите практики на ПР агенциите, съдействали за нейното издаване – това са: active GROUP, Anett&Co., Apeiron Communication, Chapter 4 Bulgaria, CIVITAS, Go Green Communications, Интелдей Солушънс, ИнтерИмидж, MAGICA events, Max Communications, PRates Agency, Publicis Consultants І MARC, Symmetric Communication Consultancy и V Consulting. Медийната подкрепа е осигурена от списание SignCafе и events.bg.
 
__________________________________________________________________________________________
За д-р Александър Христов:
Д-р Александър Христов е председател на Българско дружество за връзки с обществеността за 2012 г., Акаунт директор в ПР агенция CIVITAS Bulgaria и преподавател в УНСС. Той е член на Българско дружество за връзки с обществеността от 2003 г. и участва в ръководната дейност на организацията през последните шест години. Председател е на Комисията по етика на БДВО за периода 2006 – 2010 г.
Александър Христов е бил директор в управление „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността” в Корпоративна търговска банка. Професионалният му опит включва още ПР позиция в БАЕЗ, журналист във в. „Банкер” и други. Александър Христов е доктор по комуникации и магистър по международни икономически отношения. Води курсове по „Връзки с обществеността” и „Маркетинг” в НБУ и в образователни центрове в страната. Автор е на над 40 публикации в наши и чужди специализирани издания, преводач и редактор на книги в областта на маркетинга и корпоративните комуникации.
 
За БДВО:
Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е основано още през 1996 г. с идеята да бъде пресечна точка за интересите на всички, които биха искали да се реализират в областта на комуникациите. Дружеството работи за развитието на професионалната гилдия в страната, организира събития в областта на комуникациите – семинари, дискусии и кръгли маси. БДВО е първата по рода си организация в България и обединява ПР практици, преподаватели и студенти по ПР в България.
 
За ROI Communication:
ROI Communication е бутикова ПР агенция, която издава специализирана литература. Агенцията е носител на наградата „ПР книга на годината” на Българското дружество за връзки с обществеността за изданията „Създаване на корпоративна репутация” (2005 г.) и „Добавената стойност на ПР” (2002 г.).
 
За повече информация:
Пламена Павлова, Административен секретар на БДВО,
02/ 495 85 82, 0887 45 00 40, office@bdvo.org

Над 500 гости и любители на добрите вина посетиха WINEBOX PORTFOLIO TASTING

ROI Communication I 23.04.2012

Над 100 различни вина от 20 световни производители се отвориха на WINEBOX PORTFOLIO TASTING.

На 19 април в Гранд хотел София повече от 500 гости на събитието имаха възможност да се запознаят с вина от Франция, Испания, Италия, Чили, Аржентина, Нова Зеландия и Австралия. Те бяха представени от собствениците и търговските представители на избите, както и от български винени специалисти.
”Организирахме със страхотно желание WINEBOX PORTFOLIO TASTING, за да поговорим за вино, за да опитате новите ни вина и реколти и да откриете непознати сортове, за да се срещнете с най-новите ни производители, които търсихме в последната година за вас, за да задоволим още по-взискателните ви вкусове”, сподели Светла Карабаджакова, организатор на WINEBOX PORTFOLIO TASTING.
Към дегустацията на изискани вина като част от програмата на WINEBOX PORTFOLIO TASTING бе Winebox School Corner. Водещи български експерти като Ефросия Благоева, Яна Петкова, Юлия Костадинова и Любомир Бояджиев, Любомир Стоянов и Димо Димов, Галина Нифору и Сидония Радева, както и Виктория Бенавидес, собственик и уайнмейкър на Bodegas Elias Mora от регион Торо, Испания, споделиха своя опит по време на тематичните винени курсове с любителски характер и отговориха на всички въпроси за вината и за историите зад техните имена.

Медиен партньор на събитието бе DiVino.

Winebox (Уайнбокс) е вносител на вина от над 20 изби от четири континента. Фирмата стартира бизнеса си през 2008 г., когато става официален представител на един от най-известните винени брандове в световен мащаб, лидер в износа на Аржентина, изба Трапиче. Целта на Winebox e да създаде портфолио с големи световно доказани винени производители, които не правят компромис с качеството. За краткото време от 4 години изграждат сериозно портфолио. Устояват и остават верни на първоначалната си идея да представляват винарни без компромис с качеството.
Екипът на WINEBOX благодари на всички посетители и партньори и обещава да превърне WINEBOX PORTFOLIO TASTING в традиция.

Ден за PR и образование

Комуникационна агенция PRoWay I 20.04.2012

Днес сме се посветили на учениците от училището в Горна Малина, които имат прекрасен лидер/учител по Проекта "Заедно в час" – Даниела Табакова. Ще се опитаме да ги мотивираме, че да учиш, работиш и да се развиваш професионално в сферата на публичните комуникации и PR е нещо интересно, полезно и забавно.

Моите колеги в PRoWay Communications Agency Диана Чобанова и Боряна Джонева ще разкажат на единадесетокласниците какво е да си студент по PR и да претворяваш на практика идеите и знанията си.

Анка Костова, директор "PR и спонсорство" в ОББ ще сподели за своя успешен опит и професионален PR път.

Иво Йотов ще мотивира учениците с истории от практиката на една от най-вдъхновяващите PR агенции – ROI Communication.

Подготвили сме и страхотен подарък за тях – отлична подборка от 7 книги за PR, маркетинг и лидерство отново на ROI.

Всичко това ще се случи от 10.00 часа в едно от емблематичните места за бизнес в София – ИНТЕРПРЕД-СТЦ София.

След вкусен обяд ще потеглим към НБУ, където учениците ще разгледат университета, ще се запознаят възможностите за образование по публични комуникации там, ще се срещнат с преподаватели и студенти.

Инициативата се организира с подкрепата на НБУ, ОББ и Комуникационна агенция PRoWay.

Очаквайте снимки и информация от мястото на събитието :)