Общото събрание на БДВО преизбра Управителния съвет за нов двугодишен мандат

www.bdvo.org I 24.11.2014г. 

На 22.11.2014 г., в зала 2 в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе общо събрание на БДВО. Членовете на дружеството приеха отчета на Управителния съвет и КЕ за 2014 г. и приеха програмата за дейността на БДВО през 2015 г.

За нов двугодишен мандат бе преизбран настоящия управителен съвет в състав – д-р Александър Христов, Асен Асенов, Илиана Захариева, Мануела Дюлгерова – Тотева, Мила Миленова, Радина Ралчева и Яна Събева. В Комисията по етика, освен досегашните и членове – Елица Наумова и Милена Атанасова, бе избран Даниел Киряков.

За председател на Дружеството за 2015 г. бе избран Асен Асенов, а за 2016 г. Радина Ралчева.
Общото събрание на БДВО бе част от програмата на първото издание на “Денят на Бернайс 2014″. 

 

 

Оригинална публикация 

Журито на “Като Бернайс”

www.bdvo.org I 17.11.2014г. 

Представители на академичната общност и утвърдени PR практици ще оценяват студентите в първото издание на студентския конкурс “Като Бернайс”. Академичното жури е представено от проф. д-р Иванка Мавродиева, преподавател по бизнес комуникация, връзки с обществеността, реторика и академично писане в СУ „Св. Климент Охридски”; д-р Александър Христов, член на УС на БДВО, който преподава връзки с обществеността и маркетинг в УНСС и в НБУ и Милен Филипов, преподавател по стратегическо комуникационно планиране, създаване на PR текстве, кризисни комуникации и др. в Бургаския свободен университет, докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация, член на журито на PR приз 2014.

PR практиците, които ще оценяват студентите са Радина Ралчева, член на УС на БДВО, ръководи офиса на CIVITAS България; Силвия Костова, началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка и Нели Бенова, основател на Apeiron Communication, дългогодишен председател на УС на БДВО.

Студентите, участниците в конкурса, ще трябва в рамките на 10 мин. да представят пред журито и публиката своя разработка на казус от практиката или научен проблем, които считат, че биха ги представили най-добре в позицията на “Като Бернайс”. Казусът следва да бъде разработен под формата на презентация и да съдържа увод, теза и аргументи, които я доказват. Журито ще оценява уменията им за представяне на теза или идея, аргументацията при нейната защита и презентационните умения на кандидатите за първото отличие “Като Бернайс”.

Публичната защита ще се осъществи на 22 ноември в събота от 12.30 до 15.30 часа във Факултета по журналистика и масова комуникация и е част от организираното от БДВО събитие, посветено на 123 годишнина от рождението на Едуард Бернайс – “Денят на Бернайс 2014“. Всеки студент, желаещ да провери своите знания и умения в конкурса може да го заяви на e-mail адрес office@bdvo.org , местата за участие са ограничени от времето, определено за провеждане на конкурса и регистрацията ще приключи след запълването им!

Обявяването на победителите в конкурса ще се извърши в 19.00 часа в аулата на СУ “Св. Климент Охридски”, като освен за отличието на журито, студентите ще се състезават за практически или учебни стажове в български компании, пиар агенции или НПО организации. 

 

 

Оригинална публикация 

БДВО отличи със специална награда Факултета по журналистика и масова комуникация

www.bdvo.org I 30.10.2014г. 

В рамките на тържеството, с което бяха отбелязани 40 години от самостоятелното обособяване на Факултета по журналистика и масова комуникация и 20 години от създаването на специалността “Връзки с обществеността”, Българското дружество за връзки с обществеността, връчи специална награда на Факултета: ”За принос в развитието на комуникационните професии и свободата на словото в България”.

Годишнината бе отбелязана на 30.10.2014 г., от 11.00 часа в аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, като освен наградата на БДВО, ФЖМК получи и почетен плакет от името на Президента на Република България, Възпоменателен знак от Университета за национално и световно стопанство и още много поздравления от неправителствени организации, обществени и международни институции, медии, журналисти и специалисти по връзки с обществеността, възпитаници на Факултета и др.

От името на БДВО наградата представи Асен Асенов, председател на Дружеството, като тържеството бе почетено и от членовете на УС на БДВО – д-р Александър Христов, Мануела Дюлгерова – Тотева, Радина Ралчева и много други настоящи и бивши членове на организацията и нейните управителни органи.

 

 

Оригинална публикация 

 

За големия бизнес главният изпълнителен директор е от ключово значение

PRESS.dir.bg I 11.11.2013

Ketchum и Европейската асоциация за образование по пъблик рилейшънс и проучвания (EUPRERA) представят резултатите от изследването сред директорите комуникации в Европа ECCOS 2013

Изследване сред водещи директори по комуникации в Европа разкрива колко значителна става ролята на главните изпълнителни директори (CEO) в бизнеса. Тъй като все по-често новините, успехите и неуспехите в корпоративния свят, се приписват на конкретни хора, имиджът на бизнес лидерите става жизненоважен за корпоративната репутация.

Девет от десет експерти по корпоративни комуникации в Европа казват, че уменията на изпълнителните директори да се справят с медиите и с други ключови публики се преплитат с цялостния успех и репутацията на техните компании.

По повод резултатите от изследването, професор Ансгар Зерфас от Лайпцигския Университет, лидер на международния изследователски екип, заяви: “Сега репутацията на бизнес лидерите в големите организации е много важна. Главните изпълнителни директори могат да създават и унищожават корпоративни марки. Отминаха дните, в които те оставаха без усилие извън общественото полезрение. Днес разкриването на кариерни ходове и публичния провал могат да се отразят сериозно и бързо на една марка. В много случаи имиджът на главния изпълнителен директор се слива с имиджа на компанията.”

“Главният изпълнителен директор на една компания изразява и символизира нейната философия и ценности. По същество, той „отнема” абсрактността на компанията, намалява сложността при разбирането й и я „оживява”. Живеем в епоха на отговорност, прозрачност и отчетност на бизнеса, а и хората имат потребност да се идентифицират с реални личности, не просто с марки. Бизнес лидерите, които лесно могат да бъдат категоризирани като герои или злодеи, са на преден план в тази промяна на отношенията и в развиването на диалога,” – заяви Радина Ралчева, която управлява офиса на CIVITAS, ексклузивно представителство на Ketchum в България.

Дните на далечната, почти незабележима корпоративна власт отминаха, обяснява Дейвид Галагър, Главен изпълнителен директор на Ketchum за Европа. “Обществото се интересува повече от индивида, от конкретните личности, които управляват компанията. Този процес изисква те да се превърнат в марки сами по себе си. Потребителите често се идентифицират повече с хората, които оглавяват компаниите, отколкото със самите компании. Лидерът трябва да се запомня лесно и да е надежден. Този процес изисква внимателно планиране, а пренебрегването му означава огромен риск.”

За Ketchum
Ketchum е водеща глобална компания в публичните комуникации, която работи в повече от 70 държави на шест континента. С 11 награди Cannes Lions и безпрецедентните три последователни годишни награди на PRWeek Campaign, Ketchum работи със своите клиентите за осигуряване на стратегическо планиране, творчески и измерими резултати, които променят средата, създават марки и градят репутации. За повече информация за Ketchum, част от Diversified Agency Services, подразделение на Omnicom Group Inc., посетете www.ketchum.com

За изследването
Това е едно от водещите изследвания сред директорите по комуникации в Европа (ECCOS), публикувано от Ketchum, лидер във стратегическото комуникационна консултиране в глобален план. Проучването анализира гледните точки на 579 директори комуникации в корпорации в 39 европейски държави и използва 43 качествени интервюта с директори комуникации на международни компании със седалища в Европа. Изследването е проведено от изследователски екип, съставен от водещи учени от пет европейски университета и е координирано от Европейската асоциация за образование по пъблик рилейшънс и проучвания (EUPRERA), с подкрепата на Ketchum.

За Европейската асоциация за образование по пъблик рилейшънс и проучвания (EUPRERA)
Европейската асоциация за образование по пъблик рилейшънс и проучвания (EUPRERA) е автономна организация с членове от повече от 30 държави, чиято цел е да стимулира и промотира познанието и практиката в управлението на комуникациита в Европа. Изследователите, работещи в сферата на стратегическите комуникации, връзки с обществеността и корпоративните комуникации си партнират в рамките на асоциацията и организират международни проекти, учебни програми и ежегодни конференции. За повече информация посетете: www.euprera.org

Партньорство с цел напредване в професията
(EUPRERA) и Ketchum работят заедно в научноизследователската сфера и сферата лидерството като подкрепят годишния Европейския комуникационен мониторинг и допълнителни проекти като това проучване. www.communicationmonitor.eu

За Контакти:

Йоана Борисова
Акаунт координатор, CIVITAS, an exclusive Ketchum affiliate
+359 2 4898041, +359 896696665
e-mail: y.borisova@civitasglobal.bg

Оригинална публикация

Международните комуникации ще имат все по-голямо значение през следващите три години

MyPR.bg I 27.06.2013 г.

В днешната икономика все повече компании търгуват със стоки и предлагат услуги на международния пазар като част от своя бизнес. Горещите резултати от най-голямото международно проучване на специалистите по комуникации показват, че международните комуникации ще имат все по-голямо значение през следващите три години.

Изводът е споделян от 72.5% от запитаните 2700 професионалисти от 43 страни, които се включиха в проучването на група професори от 11 реномирани университета. В абсолютен разрез с това, много малко от компаниите в Европа са подготвили структурите и стратегиите за осъществяването на успешни международни комуникации, става ясно още от резултатите.

"В работата ни с европейски клиенти от различни индустрии ние откриваме, че специфичните културни различия на ръководството на компаниите са най-голямата пречка за разработване на стратегии, които да прехвърлят комуникационните граници.", казва Радина Ралчева, мениджър на Civitas България, ексклузивен представител на Ketchum, водеща световна консултантска ПР компания, подкрепяща проучването.

Друга констатация на изследването сочи, че за първи път от пет години насам значението на социални медии като инструмент за комуникация (Twitter, Facebook, и т.н.) не се увеличава. Данните за 2013 г. обединяват мнението на 73% от европейските специалисти по комуникационни, които се съгласяват, че онлайн обществата са важна част от комуникацията портфолиото на компанията, докато 55 на сто вярват в стойността на Twitter и 39 на сто – в тази на блоговете. Тези стойности непрекъснато нарастваха от 2008 г. насам, но са малко по-ниски през 2013 г. в сравнение с 2012 г.

Въпреки това, проучването разкрива голяма разлика между възприеманото значение на социалните медии и прилагането на комуникация чрез тези канали на практика: "Ние виждаме, че мобилните приложения и работа с онлайн общности представляват най-голямото предизвикателство за компаниите", коментира Дейвид Галахър, главен изпълнителен директор на Ketchum Европа.

По-детайлен обзор на резултатите може да откриете на: www.communicationmonitor.eu.

Оригинална публикация

Избраха Управителен съвет и Комисия по етика на БДВО, д-р Александър Христов остава председател за 2013 г.

БДВО I 25.02.2013

Асен Асенов ще бъде председател на БДВО за 2014 г.

В УС влиза Яна Събева, а в КЕ – Кремена Георгиева

В следващите години БДВО ще активизира инициативите за подобряване на средата за работа на PR специалистите

В събота, 23 февруари 2013 г., в Конферентната зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе годишното отчетно-изборно събрание и петата среща на членовете на БДВО. Оживени дискусии съпътстваха избора на управителни органи на дружеството и програмата за работа през следващите две години.

Избраният нов Управителен съвет на БДВО включва досегашните членове д-р Александър Христов, Асен Асенов, Илияна Захариева, Мануела Дюлгерова – Тотева, Мила Миленова и Радина Ралчева. Към ръководството се присъединява и Яна Събева, която към момента е ръководител отдел „Маркетинг и комуникации” на WWF и има 16 години опит в областта на комуникациите, от които 9 – като PR специалист. Тя ще работи активно за създаване на партньорства с неправителствени организации и за публичността на дружеството. Нов състав на Комисията по етика към БДВО бе избран по време на годишното събрание. Към сегашните представители на Комисията Милена Атанасова и Елица Наумова се присъединява д-р Кремена Георгиева, експерт по PR, убеждаваща комуникация и публично говорене.

Д-р Александър Христов ще бъде председател на УС на БДВО за още една година, а през 2014 г. тази длъжност ще се изпълнява от Асен Асенов.

В програмата на УС на БДВО за следващите две години е заложена активна дейност за подобряване на средата на работа на PR специалистите, активно сътрудничество с организации в PR общността и извън нея, сътрудничество с университетите в страната и подпомагане професионалното израстване на младите PR специалисти. След дискусия като приоритет беше прието и привличането на нови членове на дружеството и по-активна работа с настоящите.

За повече информация:

Пламена Павлова
Административен секретар, БДВО
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org

——————————

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на комуникациите, обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България.
Посредством своите инициативи, БДВО се стреми да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в България. 

Курс: “Кризисен PR. Комуникации при специални условия” с лектор Радина Ралчева ще започне на 20 март

M3 College I 19.02.2013
Кога: 20 март – 10 април 2013 г., (понеделник и сряда), 18.30-20.30 ч.
Къде: София, M3 College, ул. "20 април" №26
Достъп: Такса участие
Организатор: M3 College
Някои казват, че най-важното нещо за справяне с криза е бързата реакция; други твърдят, че е умението да превърнеш негативите в позитиви. Но всъщност най-важна е предварителната подготовка.
Да, кризата идва непредвидимо. Тя е неочаквано възникнал проблем.
Но ефективното овладяване на която и да било криза зависи изключително много от взетите предварително мерки и добрия антикризисен план.
Трябва да сте много добре подготвени. Ето защо трябва и да дойдете на този курс.
Обучението ще ви даде насоки как да планирате комуникацията си за всякакви видове кризи. Ще бъдат разгледани реални примери от българската и световната практика, които да ви помогнат да разпознавате кризите отдалече и да знаете как да се справяте с тях по възможно най-добрия начин.
Курсът ще даде важни отговори на въпросите, които стоят пред всеки един PR специалист, чиято задача е да брани добрия имидж, когато компанията/ институцията му е изправена пред криза и когато кризата вече е в разгара си.
 
Акценти в програмата:
Какво е криза; видове кризи (казуси: бизнес, природни катаклизми, фармацевтика, политика).
Преди кризата. Предварителната подготовка и нейната изключителна важност.
Нематериални активи на компанията. Защо трябва да сме наясно в детайли с тях и как да ги използваме.
Заинтересованите страни.
Корпоративни комуникации. Особености.
Фирми в риск. Горещи теми. Кога трябва да сме нащрек?
Може ли да се предотврати криза?
Първи стъпки в ситуация на криза.
Планиране – цялостна антикризисна програма на организацията.
Изработване на кризисен комуникационен план.
Управление на информацията и път на кризата.
Реакции при криза. Ключови послания.
Комуникации с вътрешните и външните публики по време на криза.
Комуникации с медиите по време на криза.
Онлайн комуникации по време на криза – социални мрежи.
Контрол и оценка.
 
Информация за лектора:
Радина Ралчева започва професионалното си развитие като консултант „Връзки с обществеността“ в Icona Communications, има 4-годишен опит като съветник „Връзки с обществеността“ на Globul, мениджър „Връзки с обществеността“ на веригата 2be, докато израства до изпълнителен директор в „Хохегер България“.
През 2009 г. година основава собствена компания – Go Green Communications, агенция, специализирана в областта на „зеления“ PR, която продължава да се развива успешно. В момента Радина ръководи офиса на CIVITAS България на позицията директор „Обслужване на клиенти“.
Член е на Международната PR асоциация (IPRA) от 2001 г. и на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от 2011 г.
В M3 College Радина Ралчева води редица тренинги и обучения в областта на управление на корпоративната репутация, корпоративна социална отговорност, кризисен мениджмънт и PR при специални условия.
 
Формат:
Семинар
 
Лектор:
Радина Ралчева
 
Хорариум:
18 учебни часа
 
Допълнителни материали:
Материалите ще се получават на място и ще са съобразени с практическата насоченост на курса
 
Сертификат:
Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална специализация.
 
Цена на курса:
180 лв.
 
Начин на плащане:
В брой и по банков път
 

Радина Ралчева поема управлението на CIVITAS България

PRактики, Бюлетин на БДВО I 26.11.2012

Радина Ралчева заема позицията Директор обслужване на клиенти на офиса на CIVITAS България от началото на този месец. Тя е ПР професионалист с 16 години опит в областта на стратегическите комуникации, управлението на информацията, корпоративните комуникации, репутационния мениджмънт, стратегическото позициониране и планиране, управлението на проекти, корпоративната социална отговорност и други.
Радина Ралчева започва кариерата си като ПР консултант в Icona Communication. По-късно е назначена за ПР съветник и част от мениджърския екип на Globul, а след това последователно е акаунт директор в Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relation Consultants, ПР мениджър на 2be, управляващ директор на Hochegger BG и на Go Green Communications.
По време на професионалната си кариера Радина Ралчева е работила с редица международни и местни клиенти и институции. В допълнение, тя е опитен водещ на обучения в сферата на комуникациите, автор в списанията SighCafé, Мениджър и Forbes Bulgaria. От 2001 г. Радина Ралчева е член на IPRA, а през 2011 г. е избрана за член на УС на БДВО.

Радина Ралчева поема управлението на CIVITAS България
Ванда Джианара, регионален координатор на CIVITAS, отбелязва: „С истинско удоволствие приветстваме Радина в голямото семейство на агенцията. Убедени сме, че нейният значителен опит в областта на комуникациите, комбиниран с задълбочено познаване на българския пазар, ще допринесе значително за утвърждаването на агенцията и развитието на услугите, предлагани от CIVITAS в страната”. 

Над 120 пловдивчани от 3 поколения разпалено говориха за възможностите на културния туризъм в Пловдив

M3 College I 13.07.2012

Първото издание извън София на събитието PR Thursday – дискусии с отворени врати, се проведе на 12 юли 2012 г. в Регионалния исторически музей в Пловдив. Над 120 пловдивчани от 3 поколения напълниха залата и показаха своята активна позиция и любовта си към своя град.

Темата на дискусията беше „Пловдив – столица на културния туризъм в България и как бизнесът да спечели от това?“.

Участници в дискусията бяха:

- Радина Ралчева, управител на Go Green Communications – агенция, специализирана в областта на „зеления“ PR;

- Виделина Гандева, директор на Общинско предприятие „Туризъм“;

- Кирил Тюлев, експерт „Професионално обучение и квалификация“ от Търговско-промишлената камара, Пловдив;

- Проф. д-р арх. Тодор Кръстев, президент на Асоциацията за културен туризъм, България.

Разгорещените обсъждания и особено многото въпроси към представителя на Община Пловдив –Виделина Гандева, доказаха, че темата без съмнение е много важна за пловдивчани и че диалогът между гражданите, бизнеса, комуникационните специалисти и институциите е изключително необходим.

Виделина Гандева разказа за стратегията на Община Пловдив за предстоящите 5 години, включваща развитие на културния туризъм, за проучване, инициирано с цел допитване до пловдивчани и гостите на града отново по тази тема, както и за други инициативи, по които се работи активно. Г-жа Гандева разкри за първи път на PR Thursday, че през октомври в Пловдив предстои да се проведе голям форум на туроператори със сериозно международно участие.

Кирил Тюлев изрази мнение, че всички в Пловдив трябва да мислят какво могат заедно да направят за своя град. Според него бизнесът е много чувствителен и веднага ще се напасне, тъй като има желание активно да участва в развиването на културния туризъм в Пловдив.

Проф. Тодор Кръстев наблегна на важността на запазване на автентичността на културното наследство и устойчивото развитие. Той посъветва бизнеса да не прави грешката да променя автентичността, за да направят обектите още по-интересни.

Радина Ралчева сподели за предизвикателството пред комуникационните специалисти културата да стане освен достъпна, но и интересна и привлекателна. Тя отбеляза добри практики на доказани дестинации за културен туризъм като Париж, от които можем да вземем пример за развитието на културния туризъм в Пловдив и в България като цяло.

Изводът от дискусията на 12 юли е, че тази тема трябва да се обсъжда по-често и с участието на всички заинтересовани страни. Необходима е цялостна, дългосрочна, базирана на добро проучване стратегия, с която да бъдат запознати и ангажирани всички пловдивчани.

Пловдивчани обичат своя град, гордеят се с него и вчера го показаха. Но трябва ясно и категорично да го заявят по начин, който да достигне и извън границите на България, за да бъдат привлечени и спечелени в дългосрочен план туристи, които да се радват на културното богатство на Пловдив.

Разговорите и размяната на контакти на по чаша вино продължиха до късно след дискусията.

На PR Thursday на 12 юли се постави само началото на идеята да има много последващи срещи и нови възможности за обсъждане с още представители на местните власти и бизнеса.

PR Thursday се организира от M3 College, професионален учебен център по PR, маркетинг и бизнес комуникации.

Събитието се проведе с подкрепата на Община Пловдив и под егидата на Областния управител на Област Пловдив.

Партньори на PR Thursday в Пловдив са Регионалният исторически музей – Пловдив, ресторанти „Рубаят“, „Винекс Преслав“ и Тримонциум Принцес Хотел.

Оригинална публикация

 

Състоя се кръгла маса за образованието

Go Green Communications Facebook Page I 9.03.2012

Кръглата маса на тема „Добрата кариера – определящ фактор за по-добро качество на живота” бе организирана отАсоциация” Качество на живота” и „Джобтайгър” ООД

На 8 март 2012 г. в International University College асоциация „Качество на живота” организира дискусионна среща, с която насърчи дебат в посока промяна в отношението на институциите и младежите към концепцията за качество на живота. Събитието бе част от поредицата дискусионни срещи и добри практики, които асоциацията провежда и бе провокирано от резултатите от проведеното през септември национално изследване „Обществените представи за качеството на живот у нас” специално проведено по нейна поръчка от НЦИОМ. Съорганизатор на кръглата маса бе „Джобтайгър”. Участие в нея взеха представители на асоциацията, представители на кариерни центрове, студентски и образователни организации.
На кръглата маса Радина Ралчева, съучредител и член на управителния съвет на Асоциация „Качество на живота” представи данни за оценката на българите за образованието като част от национално проучване, проведено през есента на 2011 г. от НЦИОМ по поръчка на асоциацията. Данните от проучването показват, че хората, които посочват, че имат успешна кариера и участват активно в дейността на различни сдружения и организации, се чувстват по-полезни и признати. Това се отнася най-вече до високообразованите, трудовоактивните и заможните българи.
Когато става дума за професионалното развитие и кариерата, резултатите показват, че едно от условията за успешно професионално развитие и добра кариера е да живееш в София или в големите градове. Високото образование също е в основата на кариерата – 61% от висшистите в проучването преценяват кариерата си като успешна.
Близо 64% от запитаните посочват че образованието им е добро и не се оплакват от липсата на достъп до добро образование, но удовлетвореността им от кариерата, която имат е доста ниска – само 27% от запитаните са доволни от нея.

В рамките на кръглата маса „Добрата кариера – определящ фактор за по-добро качество на живота” Светлозар Петров, Управител на „Джобтайгър” ООД и съучредител на Асоциацията, представи социалните проекти на компанията, носочени към възможността младите хора да имат добър професонален старт, който на по-късен етап от тяхното развитие да доведе до задоволство от кариерата и реализацията им.
Сред представените проекти бяха 11-тото издание на Национални дни на Кариерата и Kosher.bg. – Национални дни на кариерата е най-големият форум за студентски стаж и кариера с огромно социално значение, който дава възможност на студентите за добро начало на тяхната професионална реализация като същевременно популяризира и летните студентски стажове в различни компании.
А проектът Kosher.bg е първата по рода си в България социална мрежа за студенти, платформа, където студентите се събират и обединяват по общи интереси в клубове към университетите, в които учат. Тази мрежа осигурява мост между студентите и бизнеса. Вече са създадени 65 клуба, а от тях 9 търсят активно подкрепата на бизнеса. До момента са се включили 6 компании и три клуба са получили подкрепа.

Участниците в събитието, студенти, представители на бизнеса и студентски организации за кариерно развитие, изказаха задоволство от представените добри практики и дискутираха нуждата от осъществяването на конкретни действия от страна на бизнеса, които да стимулират сред хората и студентите оценка за качеството на собствения им живот и да предизвикат стремеж към личностно развитие и постигане на по-добър и пълноценен такъв.
Генерирана беше идеята за създаване на инициативна група, която да развие и популяризира съвместен проект между Асоциация „Качество на живота”, Джобтайгър и студентите от центровете за кариерно развитие на УНСС и Софийски университет. Работното име на проекта е "Всичко зависи от теб!" и целта му е повишаване на мотивацията и самоинициативата на студентите.

Оригинална публикация