Прозрачна печалба – това е етичният бизнес за пиара

 www.24chasa.bg I 9.07.2015г.

Етичният кодекс на пиарите стана на 10 години

 

“Пиарът е бизнес. Да правим прозрачна печалба – това означава етичният бизнес за мен”, обяви Максим Бехар, шеф на една от най-големите и успешни пиар агенции “М3 комюникейшънс”, на дискусия за етичния кодекс на пиарите във вторник, 7 юли. С това предизвика колегите си, събрали се по повод 10-годишнината на документа, който обяснява на всички в професията кое е правилното поведение.

“Аз съм подписвал сигурно десетина такива кодекса по цял свят. И какво от това? А и разделението на колеги, подписали и неподписали етичния кодекс, само

вреди на бизнеса

За 10 години нашият бизнес се обърна с краката нагоре или с главата надолу. Дори вече не се казва пъблик рилейшънс (от англ. public relations ,PR – връзки с обществеността – б.а.), защото всичко вече е пъблик (т.е. публично, обществено)”, продължи Бехар.

Въпреки неговите думи колегите му пиари продължават да приемат етичния си кодекс като 10-те божи заповеди. Според някои от тях той дори няма нужда от промяна, въпреки че и средата, и технологиите, и комуникационните канали – както те наричат всяко средство, чрез което стигат до аудиторията, вече са други.

В този дух и ИПРА, международната асоциация на пиарите, е преразгледала етичния си кодекс през 2011 г. по отношение на неприкосновеността на личния живот и онлайн, обясни Мария Гергова, която е представител на сдружението за България. Международните пиари дори имат

етичен кодекс

съвместно с

Уикипедия,

след като преди 1-2 години избухва скандал заради информация, редактирана в интернет енциклопедията от някаква компания. Тогава ИПРА се обединява с Уикипедия в усилията си всички пиари да спазват етични правила, когато пишат в нея.

За да са абсолютно честни с аудиторията си, в САЩ дори платените информации в нечий блог се обозначават, обясни още Гергова. Според нея етичният кодекс е важен, за да се сведат до минимум неетичните практики и да се говори за професията с респект.

Именно заради това е нужен форум, в който да се споделят добрите и лошите практики, предложи Деница Сачева, председател на Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА). Той от своя страна ще позволи да се създаде портфейл с различни казуси и начин на поведение на пиарите, който да се изучава от студентите, каза проф. д-р Минка Златева, която преподава връзки с обществеността във Факултета по журналистика към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и в УНСС.

Въпреки празника си, с който честваха годишнината, пиарите не скриха, че имат проблеми. Според Любомир Аламанов от агенция АПРА лошият имидж на пиарите се прави по-скоро от журналистите. Елена Вълчева от “Янев и Янев” обаче видя положителна промяна в изминалите 10 години. По онова време, разказа тя, медиите изобщо не обръщали внимание на прессъобщенията, пращани от агенциите. Днес те ги публикуват, което показва, че знаят, че информациите са достоверни. Според Вълчева именно кодексът е една от причините за изграждането на доверието между журналисти и пиари.

Тя е на мнение, че пиарът може да съществува и да помага на обществото само когато предлага сериозно съдържание. “Днес почти липсва такова съдържание за сметка на визия и шоу.

Всичко е

външни ефекти”,

каза Вълчева.

Максим Бехар посочи един от големите проблеми за пиара изобщо. Според него от 10 години е забранено да се съобщават брандове по медиите. Самите медии възприемат това като реклама, но според Бехар има компании, които инвестират милиони за обществото под формата на социални или благотворителни каузи и няма лошо то да знае това.

Освен проблеми със съдържанието се оказа, че има проблеми и с един от комуникационните канали – фейсбук. В момента социалната мрежа е почти на пиедестал сред пиарите, защото кампаниите им там често пъти са доста успешни. Според българското законодателство обаче фейсбук не е медийна услуга, каза Аня Павлова, председател на асоциацията на имиджмейкъри и специалисти по връзки с обществеността ИМАГИНЕС. При подобно определение това ще означава, че там може да се пускат резултати как минава изборният ден, докато за медиите това е забранено. Подобни двусмислици според Павлова не би трябвало да съществуват. Отживелица според нея е и денят за размисъл преди изборите, тъй като едва ли точно той може да промени нещо. “В САЩ и Великобритания няма такъв ден, но в Русия има”, каза Павлова.

Организатори на кръглата маса за етичния кодекс бяха 7 организации – БАПРА, ИПРА – България, Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), ИМАГИНЕС, Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и Сдуржението на пиарите към Съюза на българските журналисти.

 

 

 

 

 

Оригинална публикация 

 

Пиар общността отбеляза десетата годишнина от подписването на “Етичния кодекс на ПР специалистите в България”

www.bdvo.org I 08.07.2015г.

С кръгла маса ПР специалистите, приели Етичния кодекс, отпразнуваха десетата годишнина от подписването му.  Събитието се състоя на 07.07.2015 г., от 17.00 часа, в зала “София” на Гранд Хотел София, където точно преди 10 години, на същата дата, представителите на шест организации в сферата на пъблик рилейшънс приеха и официално подписаха Етичиния кодекс.  Същите организации – Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Асоциация ИМАГИНЕС, ИПРА България и Дружеството на пиарите към СБЖ, заедно с Българската академична асоциация за комуникации (БААК), която е създадена след 2005 г., но при учредяването си приема Етичния кодекс, бяха организатори на кръглата маса.

От името на организациите експозета направиха: Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО, Стефан Серезлиев - заместник-председател на БААК, Деница Сачева – председател на БАПРА,  Асен Асенов – председател на БДВО, Аня Павлова – председател на ИМАГИНЕС, Мария Гергова-Бенгтссон – ИПРА България и Любомир Блатски – председател на Дружеството на пиарите към СБЖ. Водещ на кръглата маса и последвалата дискусия бе Паола Хюсеин – медиен редактор във в. „24 часа”.

Михаела Малеева (АСКО)  разказа, че стратегическата цел на АСКО е да обедини ПР-ите в общините и да направи нещо, което нито е просто, нито е лесно – да се издигне имиджа на българската община и на администрация, която работи за хората. Според нея и седемте организации, включили се в кръглата маса, имат една обща задача и са единодушни – има нужда от изграждане на професионални стандарти и утвърждава на етиката в професията. Общата мисия, която е поставена, е новите специалисти, да усвояват стандартите и да не се забравя необходимостта от непрекъснато обучение и обмяна на добри практики и опит.

Доц. д-р Стефан Серезлиев (БААК) постави въпроса за особената роля, която има образованието за това да се изгради мост между образование и практика, с акцент в обучението върху етичните и професионални стандарти като елемент от образователните програми. Той постулира и една от основните цели на БААК – да се чуе гласът на академичната общност в България, както по въпросите на ПР, така и за комуникационните дисциплини като цяло и техния интегритет на теоретично и практическо ниво.

Деница Сачева (БАПРА) сподели виждането си, че етичните норми не следва да служат като инструмент за назидание, и че да си етичен не означава непременно да си положителен, съвсем не означава да не можеш да кажеш не, нито пък да работиш без пари. Тя призова всички заедно да работят за утвърждаване на професията, както и за това да се създаде среда за споделяне и дискутиране на положителни практики, които да допринасят за обмена на знания и ценности и да подпомагат развитието на професията.

Асен Асенов (БДВО) пожела след десет години празничността да бъде основана на резултати и развитие, отколкото на радост, че има етичен кодекс. Той представи данни за тенденциите в развитието на демографската, социално-културна и бизнес среда, които имат пряко влияние върху настоящето и бъдещето на професията. Изводите, които направи, е, че е необходимо много повече интегритет между специалистите, по-голяма солидарност към професията, много по-активно влияние върху процесите на специализирано и общо образование, съвместна работа за промяна на институционалната рамка и позитивното развитие на процесите на саморегулация.  Той апелира да се работи за промяната на средата, а не да се следва конюнктурата на наложени от друг промени.

Аня Павлова (ИМАГИНЕС) постави като акцент в своето изказване някои противоречия в българското изборно законодателство, които от една страна постулират ограничения в разпространението на информация от социологически проучвания или провеждането на изборна агитация в деня за размисъл и изборния ден, но от друга страна от тези ограничения са изключени социалните мрежи и блоговете. Те, както се извадени от законодателя от кръга на “медии”, като това позволява много лесно да се заобикалят другите ограничения (вкл. и това за “денят за размисъл”, определен от нея като анахронизъм) и да се използва тази платформа за споделяне и разпространяване на данни, информация и предизборни послания.

Мария Гергрова-Бенгтссон (ИПРА БЪЛГАРИЯ)  сподели, че етиката е в основата на ценностите на хората, но интернет дава много възможности за друг начин на разпространение на информацията, както и много възможности за манипулация. Това е и причината комуникационни канали като интернет и други дигитални медии да бъдат определени като канали, в които погрешна информация може да бъде разпространявана свободно. Отговорността на безграничното интернет пространство е много голяма, трябва да се внимава как и по какъв начин се комуникира в онлайн средата.

Любомир Блатски  (БДП към СБЖ) говори за етиката като философска категория и за това, че Кодексът няма статут на закон, но спазването му е въпрос на чест, въпрос на професионализъм, въпрос на възпитание. Неспазването на етичните норми довежда само до вреди и за всички страни, участващи в процеса.

Милена Атанасова, председател на Комисията по етика на БДВО, завърши първата част на кръглата маса поставяйки серия от въпроси, свързани със споделянето на добри и лоши практики, механизмите, чрез които Етичният кодекс да бъде по-ефективен и да се спазва, как могат да се направят и ПР специалистите и обществеността по-чувствителни към етиката.

Кръглата маса продължи с оживена дискусия, в която участие взеха редица представители на организациите и гости. На обсъждане бяха поставени теми, свързани с възможността за споделяне на добри практики, развитието на професионалната етика в други държави и възможностите за саморегулация у нас, оповестяването и посочването на неетични дейности, съвместна работа между ПР практиците по отношение на връзките с медиите и споменаването на марки в медийно съдържание и др. Дискусията потвърди необходимостта от провеждането на подобен вид специализирани форуми, които да подпомагат съвместните усилия на всички, работещи в сферата на комуникацията и образованието по връзки с обществеността за подобряване на професионалната рамка и утвърждаване на доброто име на професията.

 

Оригинална публикация

 

Организациите, приели Етичния кодекс на ПР специалистите в България, ще отбележат 10-годишнината му с кръгла маса

www.bdvo.org I 2.07.2015г. 

Седем неправителствени организации, работещи в сферата на връзки с обществеността и комуникации, ще отбележат заедно 10-тата годишнина от приемането на Етичния кодекс на ПР специалистите в България. На 07.07.2015г., на същата дата, на която през 2005г. бе приет Кодексът, те организират кръгла маса, на която ще бъдат поставени на въпроси, свързани с развитието на етиката и етичните практики в професията, предизвикателствата и пътищата за развитие на етичната среда, в която комуникационните специалисти и компании осъществяват своята дейност.

Символично, събитието ще се проведе на мястото, на което бе подписан – зала “София” на Гранд хотел София, а началният час е 17.00. То е отворено не само за членовете на седемте организации – АСКО, БААК, БАПРА, БДВО, ИМАГИНЕС, ИПРА - България и Сдружението на пиарите към СБЖ, но и за всички от гилдията, които желаят да се включат в работата на кръглата маса, журналисти, комуникационни специалисти, студенти и др.

 

Оригинална публикация 

 

 

Бъдещи пиар практици се запознаха с Етичния кодекс и дискутираха въпроси, свързани със саморегулацията в професията

www.bdvo.org I 22.04.2015г.

„Кога ще има сертифициране на пиар-специалистите у нас?“, „Кога Етичния кодекс ще е валиден за мнозинството пиари?“, „По колко казуса Етичната комисия към БДВО се е произнесла досега и с какъв ефект?“, това бяха само част от въпросите, които студентите от специалност „Връзки с обществеността“ към НБУ отправиха в дискусията с Милена Атанасова, председател на Етичната комисия към БДВО и Даниел Киряков, член на комисията.

Срещата бе проведена на 21.04.2015 г. в НБУ и бе организирана с любезното съдействие на д-р Александър Христов, член на УС на БДВО и д-р Евелина Христова, член на БДВО - и двамата преподаватели в департамент „Масови комуникации“ на НБУ.  Това бе първото от серията събития от програмата с която БДВО отбелязва 10 години от приемането на Етичния кодекс на пиар специалистите у нас. Пред студентската аудитория Милена и Даниел посочиха предимствата от комуникации с публики, основани на етичните правила и норми. „В бранш, в който основно важат правилата на саморегулация, какъвто са публичните комуникации, само етично изградения бизнес и комуникации носят устойчиво развитие, обществена полза и са предпоставка за дългосрочен успех. Неетичните практики могат да постигнат временни, но несигурни резултати, а в дългосрочен план са обречени.“ – каза Милена Атанасова.

Студентите и пиар специалистите дискутираха и по въпроси, свързани с конкретизирането и детайлизирането на изискванията към пиар-практиците, както и обсъдиха и някои от ключовите неетични казуси от последната година.

Следващото събитие от програмата по отбелязване на годишнината е на 25 април – Майсторски клас, посветен на етиката и етичните норми в PR професията пред магистрите, специалност „Връзки с обществеността“ в УНСС, а на 27 април 2015 от 16:00 ч. предстои семинар с АСКО в сградата на Европейската комисия. Цялата  потвърдена програма от събития можете да намерите тук.

 

Оригинална публикация